Installing Joomla

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

16.07.2021 № 7/72-16

м. Вугледар

Про затвердження Положення про аукціонну комісію з продажу об’єктів малої приватизації

         З метою забезпечення дотримання вимог законодавства під час організації та проведення процедури продажу комунального майна, на виконання частини четвертої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», керуючись пунктом другим частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

Затвердити Положення про аукціонну комісію з продажу об’єктів малої приватизації (додається).

Міський голова                                                                         Андрій СІЛИЧ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

16.07.2021 № 7/72-16

Положення

про аукціонну комісію з продажу об’єктів малої приватизації

І. Загальні положення

 1. Це Положення, розроблене відповідно до частини четвертої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», визначає порядок утворення аукціонної комісії з продажу об’єктів малої приватизації (далі - комісія), її повноваження, права та порядок роботи.
 2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України, постановами Верховної ради України, нормативними актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

ІІ. Склад, порядок утворення комісії та її повноваження

 1. Комісія є тимчасово діючим колегіальним органом, що утворюється Вугледарською міською радою для продажу об’єктів малої приватизації протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення про приватизацію об’єкта.
 2. До складу комісії входять не менш як п’ять осіб, які можуть бути представниками органу приватизації Вугледарської міської ради, представниками засновника, депутати, представники громадськості.

Органом приватизації Вугледарської міської ради (далі – орган приватизації) є управління міського господарства Вугледарської міської ради

У разі потреби до складу комісії можуть залучатися з правом дорадчого голосу спеціалісти, експерти, представники органів виконавчої влади, підприємств та/або господарських товариств тощо.

 1. Основні принципи діяльності комісії:

дотримання вимог законодавства;

колегіальність прийнятих рішень;

професіоналізм, неупередженість та незалежність членів комісії (недопущення втручання в діяльність комісії будь-яких органів влади).

 1. Склад комісії по кожному об’єкту, який підлягає приватизації та зміни до нього затверджуються рішенням Вугледарської міської ради.

На період тривалої відсутності голови комісії (хвороба, відпустка тощо) його повноваження покладаються на заступника голови комісії.

У разі відсутності секретаря комісії з поважних причин, секретар обирається простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні, про що обов’язково зазначається в протоколі засідання.

 1. До основних повноважень комісії належать:

розроблення умов продажу та їх подання на затвердження органу приватизації;

визначення стартової ціни;

визначення стартової ціни з урахуванням зниження стартової ціни;

розроблення інформаційного повідомлення про проведення аукціону;

ведення протоколів засідань комісії та їх подання на затвердження органу приватизації.

 1. Комісія має право:

під час розроблення умов продажу вносити пропозиції органу приватизації щодо запитів до органів державної влади, підприємств та/або господарських товариств стосовно подання пропозицій щодо умов продажу, а також надання відомостей, документів та інших матеріалів, необхідних для ознайомлення з об’єктом продажу;

вносити пропозиції органу приватизації щодо подання запитів спеціалістам, експертам;

заслуховувати пояснення експертів, консультантів та інших спеціалістів.

ІІІ. Порядок роботи комісії

 1. Очолює комісію та організовує її роботу голова комісії.
 2. Організаційною формою роботи комісії є засідання.
 3. Усі рішення комісії приймаються шляхом поіменного усного голосування («за» або «проти»), результати якого заносяться до протоколу.
 4. Засідання комісії є правоможним за умови участі в ньому не менш як двох третин складу її членів.
 5. Члени комісії мають рівне право голосу при прийнятті рішень. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови комісії є вирішальним.
 6. За результатами засідання комісії складаються протоколи, які підписуються всіма членами комісії, присутніми на засіданні, та у триденний строк подаються на затвердження органу приватизації.
 7. Секретар комісії забезпечує:

підготовку матеріалів для розгляду комісією;

виконання доручень голови комісії;

підготовку, ведення та оформлення протоколів засідань комісії.

 1. Члени комісії зобов’язані брати участь у роботі комісії.

У разі якщо засідання комісії не відбулося через відсутність кворуму, засідання комісії переноситься на інший день.

 1. Діяльність комісії припиняється рішенням сесії Вугледарської міської ради.

Положення про аукціонну комісію з продажу об’єктів малої приватизації підготовлено управлінням міського господарства Вугледарської міської ради

Начальник управління

міського господарства

Вугледарської міської ради                                               Ярослав МИРОНЕНКО

 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)