Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

22.03.2019 № 7/41-37

м. Вугледар

Про хід виконання «Програми зайнятості населення міста Вугледара на 2018-2020 роки» за 2018 рік, затвердженої рішенням міської ради від 25.05.2018 №7/30-23

Заслухавши звіт про хід виконання «Програми зайнятості населення міста Вугледара на 2018-2020 роки» за 2018 рік, затвердженої рішенням міської ради від 25.05.2018 №7/30-23, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Звіт про хід виконання «Програми зайнятості населення міста Вугледара на 2018-2020 роки» за 2018 рік, затвердженої рішенням міської ради від 25.05.2018 №7/30-23, взяти до уваги (додається).

Міський голова                                                                     А.Ю. Сілич

Додаток

до рішення міської ради

22.03.2019 № 7/41-37

Інформація

про хід виконання Програми зайнятості населення міста Вугледара на 2018-2020 роки за 2018 рік

Протягом 2018 року на обліку у Вугледарському міському центрі зайнятості перебувало 701 чол.

Станом на 01.01.19р. мали статус безробітного 164 чол., з них жінки –136; молодь у віці до 35 років –60

1.Застосування заходів активної політики зайнятості для підвищення рівня зайнятості

Аналіз виконання основних показників програми зайнятості за 2018 рік

Найменування показників

Фактичне виконання

за 2018 рік

Працевлаштування незайнятого населення,

в тому числі мали статус безробітного

547

285

Направлено на громадські роботи та роботи тимчасового характеру

223

Направлено на професійне навчання

242

Протягом звітного періоду організовано громадські роботи за таким видами діяльності: робота з благоустрою території, інформування населення про порядок отримання житлових субсидій та робота з документацією, надання допомоги учасникам АТО та сім'ям загиблих в АТО, надання супроводу, догляду, обслуговування, соціально-медичного патронажу осіб з інвалідністю.

Кількість вакансій, отриманих від роботодавців для укомплектування службою зайнятості склала 649.

Станом на 01 січня 2019 року робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення проведено 20 обстежень, в ході яких було виявлено 88 порушень. За звітний період легалізовано 88 робочих місць. Проведено 44 інформаційних семінарів «Легальна зайнятість» прийняли участь 328 осіб.

Постійно розміщуються інформаційні матеріали про заплановані заходи та результати роботи міського центру зайнятості на сайтах Вугледарської міської ради, КуМар, Фейсбук, он-лайн Угледар.

  1. Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

Створені сприятливі умови для активізації та підтримки підприємницької ініціативи громадян для реалізації бізнес-ідей та проектів шляхом проведення семінарів, тренінгів, щодо можливостей організації самозайнятості. Забезпечено функціонування консалтингового центру з використання онлайн-ресурсів. Проведено 32 інформаційних семінарів «Як розпочати свій бізнес», 50 заходів в консалтинговому центрі.

Протягом звітного періоду 4 безробітних отримали одноразову допомогу для організації підприємницької діяльності.

Проводиться робота по інформуванню роботодавців щодо надання компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску у разі створення нових робочих місць для громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці, у тому числі для осіб з інвалідністю. Працевлаштовано 16 безробітних на нове робоче місце за рахунок компенсації фактичних витрат роботодавця  на сплату єдиного внеску.

Для залучення суб’єктів підприємницької діяльності до конкурсних та грантових програм постійно та своєчасно проходить інформаційна робота серед підприємців щодо навчання, проведення семінарів та круглих столів, змін в законодавстві, «грантових» проектів міжнародних організацій. Розміщені оголошення на офіційному сайті Вугледарської міської ради.

  1. Організація профорієнтаційної роботи (зокрема, учнівської молоді) та прогнозування попиту роботодавців на робочу силу

Проводилися інформаційно-консультаційні та профорієнтаційні заходи (у тому числі з використання інноваційних форм роботи) щодо  активного пошуку роботи, здобуття професій, що користуються попитом на ринку праці, розвитку підприємницьких ініціатив членів громад. Протягом звітного періоду  проведено 151 захід зазначеної тематики. Охоплено 100% безробітних комплексними профорієнтаційними послугами з метою підвищення мотивації безробітних громадян до отримання конкурентоспроможних на ринку праці міста професій та спеціальностей.

Здійснюється упередження безробіття у молодіжному середовищі шляхом  комплексної профорієнтаційної роботи для підвищення обізнаності з питань стану ринку праці, формування свідомого підходу до вибору професії та побудові власної кар'єри. Проведено 12 профорієнтаційних (уроків) семінарів для учнівської молоді (292 особи), 9 профінфомаційних групових заходів для молоді в т.ч. учнівської (186 осіб), Інформаційну та консультаційну екскурсію для студентів Вугледарського коледжу (16 осіб), Ярмарок вакансій для студентської молоді «Побудуй кар'єру з нами» (69 осіб), Регіональний Форум кар’єри  «Живи та працюй в Україні!» (прийняли участь 132 чол. з них 115- учні ЗОШ), мотиваційну зустріч з студентською молоддю Вугледарського коледжу (прийняли участь 17 чол.). Налагоджена плідна співпраці з соціальними партнерами щодо організації профорієнтації у місті, а саме з центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, міським відділом освіти, Вугледарським коледжом Донецького державного університету.

Організовано та проведено анкетування учнівської молоді та батьків учнів з метою з’ясування мотивів вибору майбутньої професії.

  1. Сприяння зайнятості соціально незахищених категорій громадян

(в тому числі внутрішньо переміщених осіб, демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, та осіб з  інвалідністю).

За звітний період працевлаштовано 113 осіб, які потребують додаткових гарантій соціального захисту, 42 особи - ВПО, учасники АТО - 2, 12 осіб з інвалідністю, в т.ч. з використанням підходу кейс-менеджменту 26 осіб.

Здійснено соціальний супровід при працевлаштуванні та на робочому місці 119 осіб, які належать до найбільш уразливих верств населення.

Протягом звітного періоду працевлаштовано 14 безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб за рахунок компенсації фактичних витрат роботодавця на оплату праці.

Видано 2 ваучера для підтримання конкурентоспроможності деяких категорій громадян шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації відповідно до статті 30 Закону України «Про зайнятість населення».

Проводяться профконсультаційні заходи для осіб з інвалідністю з урахуванням індивідуальної програми реабілітації. Проведено тренінг для осіб з інвалідністю, профконсультаційний захід для осіб з інвалідністю (Презентація Центрів професійної реабілітації інвалідів), 2 Дня відкритих двей для осіб з інвалідністю, міні-ярмарок вакансій, профорієнтаційний захід для дітей – інвалідів.

Секретар міської ради                                                          В.В. Іваницький

Інформацію про хід виконання Програми зайнятості населення міста Вугледара на 2018-2020 роки за 2018 рік підготовлено міським центром зайнятості

Директор Вугледарського

міського центру зайнятості                                                  Р.В. Краснопольська