Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

Gerb

 ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

22.03.2019 № 7/41-39

м. Вугледар

Про внесення змін до Положення про Вугледарське міське управління соціального захисту населення, затвердженого рішенням міської ради від 01.12.2015 №7/1-16

Керуючись частиною другою статті 11, пунктом 5 частини першої статті 26, частиною четвертою статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до Положення про Вугледарське міське управління соціального захисту населення, затвердженого рішенням міської ради від 01.12.2015 №7/1-16, виклавши його в новій редакції (додається).
 1. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 23.09.2016 №7/8-5 «Про внесення змін та доповнень до Положення про Вугледарське міське управління соціального захисту населення».

Міський голова                                                                     А.Ю. Сілич

Затверджено

рішення міської ради

01.12.2015 № 7/1-16

(в редакції рішення

міської ради

22.03.2019 № 7/41-39)

Положення

про Вугледарське міське управління

соціального захисту населення

 1. Вугледарське міське управління соціального захисту населення (далі - управління) є виконавчим органом Вугледарської міської ради, підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним міській раді та міському голові, взаємодіє з Департаментом соціального захисту населення Донецької обласної державної адміністрації.

Повна назва управління: Вугледарське міське управління соціального захисту населення.

Скорочена назва управління: Вугледарське міське УСЗН.

 1. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, рішеннями та розпорядженнями міського голови, рішеннями міської ради, виконавчого комітету міської ради, голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації, а також цим положенням.
 1. Основними завданнями управління є:

3.1. Забезпечення на території міста державної політики у сфері соціально-трудових відносин і належних умов праці, в межах компетенції.

3.2. Забезпечення контролю за виконанням повноважень, встановлених законодавством України у сфері соціального захисту працюючого населення, в тому числі працівників, зайнятих на роботах із шкідливими та важкими умовами праці.

3.3. Здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України, проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи.

3.4. Забезпечення державних соціальних гарантій у сфері соціальної підтримки вразливим верствам населення, зокрема особам похилого віку, з інвалідністю, ветеранам війни та учасникам антитерористичної операції, постраждалим учасникам Революції Гідності, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, малозабезпеченим, внутрішньо переміщеним особам, іншим категоріям осіб, які згідно із законодавством України мають право на пільги та отримання житлових субсидій.

3.5. Надання пропозицій для забезпечення створення умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціальної інфраструктури; направлення осіб з інвалідністю до навчальних закладів системи соціального захисту населення для професійної реабілітації.

3.7. Забезпечення виконання повноважень щодо опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, дієздатність яких обмежена.

3.8. Реалізація державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей.

 1. Управління відповідно до покладених на нього повноважень виконує такі функції:

4.1. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку міста.

4.2. Встановлює контроль за проведенням атестації робочих місць за умовами праці на підприємствах міста шляхом прийняття участі у перевірках з охорони праці.

4.3. Аналізує стан укладення колективних договорів на підприємствах, в установах і організаціях, в межах своїх повноважень бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

4.4. Забезпечує діяльність комісій та робочих груп, готує проекти (бере участь у підготовці проектів) угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп та комісій у межах своїх повноважень.

4.5. Здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України.

4.6. Забезпечує надання відповідно до законодавства державної соціальної допомоги вразливим верствам населення, зокрема особам з інвалідністю, ветеранам війни (у тому числі учасникам антитерористичної операції), особам на яких поширюється дія законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», постраждалим учасникам Революції Гідності, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, сім’ям з дітьми, багатодітним сім’ям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, малозабезпеченим, внутрішньо переміщеним особам, іншим категоріям осіб, які згідно із законодавством України мають право на отримання інших видів державних допомог та компенсацій.

4.7. Забезпечує, відповідно до законодавства, надання населенню пільг та субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

4.8. Використовує за цільовим призначенням бюджетні асигнування, передбачених на надання пільг, субсидій, допомог, компенсацій передбачених чинним законодавством.

4.9. Організовує роботу державних соціальних інспекторів та здійснює контроль щодо перевірки надання достовірних даних підприємствами та організаціями всіх форм власності, згідно законодавства.

4.10. Видає відповідні посвідчення пільговій категорії громадян, у межах повноважень та згідно законодавства.

4.11. Сприяє громадянам в одержанні документів, які необхідні для призначення окремих видів допомоги, шляхом надання запиту до відповідних установ, підприємств та організацій.

4.12. Проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують допомогу, в установленому законодавством порядку.

4.13. Формує централізований банк даних проблем осіб з інвалідністю.

4.14. Сприяє забезпеченню і наданню санаторно-курортного лікування пільговій категорії громадян відповідно до чинного законодавства; забезпечує осіб з інвалідністю в установленому чинним законодавством технічними та іншими засобами пересування та реабілітації.

4.15. Забезпечує формування пакету документів з метою влаштування до будинків-інтернатів громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю.

4.16. Організовує та координує діяльність з відпочинку та оздоровлення дітей.

4.17. Організовує і проводить консультації, розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції, вживає відповідних заходів щодо усунення причин, які викликають скарги.

4.18. Роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції.

4.19. Інформує населення з питань, що належать до його компетенції, через засоби масової інформації або в інший спосіб.

4.20. В установленому порядку формує базу даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, та веде їх персоніфікований облік.

4.21. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

4.22. У сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення:

здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб-підприємців;

бере участь у розробленні та реалізації програм, спрямованих на забезпечення соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із важкими і шкідливими умовами, поліпшення умов праці та попередження виробничого травматизму;

бере участь у розробленні програми зайнятості населення, у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці;

забезпечує діяльність комісії у справах альтернативної (невійськової) служби.

4.23. Формує та підтримує в актуальному стані базу даних одержувачів усіх видів соціальних допомог.

4.24. Організовує та проводить роботу з надання установлення пільг та компенсацій особам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

4.25. Подає пропозиції міському голові та виконавчому комітету Вугледарської міської ради, під час формування проектів, відповідних місцевих бюджетів щодо передбачення у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення відповідних коштів на компенсацію витрат суб’єктів, що надають соціальні послуги.

4.26. Організовує роботу з надання установлених пільг особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, та в межах компетенції, координує роботу підприємств, установ та організацій з цих питань, подає відповідні пропозиції.

4.27. Організує організаційно-методичне забезпечення та контроль за додержанням законодавства про надання соціальних послуг територіальним центром соціального обслуговування.

4.28. Забезпечує захист персональних даних згідно чинного законодавства.

4.29. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління.

4.30. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

4.31. Забезпечує організацію та координацію роботи пов’язаної з обліком внутрішньо переміщених осіб.

4.32. Виконує повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування.

4.33. Виконує інші функції, передбачені законодавством.

 1. Управління має право:

5.1. Здійснювати контроль за наданням особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, сім’ям загиблих військовослужбовців, сім’ям з дітьми, іншим громадянам пільг, установлених законодавством.

5.2. Здійснювати контроль за додержанням підприємствами, установам та організаціями  всіх форм власності встановленого порядку оформлення документів (у тому числі їх достовірності) для призначення усіх видів допомог, субсидій, пільг та компенсацій.

5.3. Отримувати в установленому порядку від відділів та структурних підрозділів Вугледарської міської ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші  матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.4. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції управління.

5.5. Подавати, у разі потреби, до Вугледарської міської ради пропозиції щодо поліпшення ситуації в соціально-трудовій сфері.

5.6. Проводити обстеження з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.

5.7. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системи зв’язку та комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

5.8. Має право на збір та обробку персональних даних, яка затверджує мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, як володільці бази персональних даних.

 1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.

Начальник управління може мати заступника, який призначається на посаду і звільняється з посади відповідно до вимог чинного законодавства.

За відсутності начальника управління його обов’язки виконує заступник начальника управління.

 1. Начальник управління:

7.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає функції і ступінь відповідальності заступника начальника управління.

7.2. Представляє інтереси управління у взаємовідносинах з підприємствами , установами та організаціями всіх форм власності.

7.3. Видає, у межах своєї компетенції, накази, організовує і контролює їх виконання.

7.4. Затверджує положення про відділи, посадові інструкції та визначає обов’язки працівників управління.

7.5. Розпоряджається коштами, у межах затвердженого кошторису управління.

7.6. Подає на затвердження міському голові кошториси доходів та видатків і штатний розпис управління.

7.7. У встановленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади працівників управління.

7.8. Бере участь у формуванні резерву кадрів та вирішенні кадрових питань.

7.9. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління.

 1. Вугледарське міське управління соціального захисту населення утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, є неприбутковою установою, утвореною та зареєстрованою в порядку визначеному законом.
 2. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання управління затверджує міський голова. В межах виділених асигнувань міський голова затверджує штатні розписи, після попереднього узгодження з фінансовим управлінням міської ради.
 3. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Гербу України та власним найменуванням.
 4. Форма власності – комунальна.
 1. Юридична адреса Вугледарського міського управління соціального захисту населення:

вул. 30-річчя Перемоги, 16

м.Вугледар

Донецька область

85670

Секретар міської ради                                                          В.В. Іваницький

Положення про Вугледарське міське управління соціального захисту населення підготовлено Вугледарським міським управління соціального захисту населення

Начальник Вугледарського

міського управління соціального

захисту населення                                                                 Т.В. Солоха