Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

19.04.2019 №7/42-7

м. Вугледар

Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 № 7/38-21 «Про затвердження міської цільової програми «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» на 2019 рік»

З метою покращення стану водопровідно-каналізаційного господарства міста Вугледара, керуючись статтями 67-2, 91 Бюджетного Кодексу України, пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни до рішення міської ради від 21.12.2018 №7/38-21 «Про затвердження міської цільової програми «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» на 2019 рік»:

1.1. В пункті 2 рішення цифру «300,0» замінити на цифру «552,3».

  1. Внести зміни до міської цільової програми «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» на 2019 рік», затвердженої рішенням міської ради від 21.12.2018 №7/38-21, а саме:

2.1. В главі 1 міської цільової програми після абзацу другого доповнити абзацом третім наступного змісту:

         «На виконання протокольного доручення наради під головуванням Віце-прем’єр-міністра України – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 3 квітня 2019 року щодо забезпечення сталої роботи комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу» (далі-Компанія) про термінове вжиття заходів щодо погашення КП «Водоканал» Вугледарської міської ради» заборгованості за спожиту воду в сумі 252,3 тис.грн. потенційному постачальнику на здійснення попередньої оплати електричної енергії, яка має бути використана Компанією для забезпечення водопостачання регіону протягом щонайменше 7 діб необхідне надання фінансової підтримки КП «Водоканал» Вугледарської міської ради» в сумі 252,3 тис.грн.»

2.2. У главах 3 та 5 міської цільової програми після слів «метизів» доповнити словами «та покриття збитковості підприємства в частині оплати заборгованості за спожиту воду.»

         2.3. У главі 6 міської цільової програми цифру «300,0 тис.грн.» замінити на цифру «552,3 тис.грн.»

2.4. Додаток до міської цільової програми «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» на 2019 рік викласти в новій редакції (додається).

Міський голова                                                                     А.Ю. Сілич       

                                                                               Додаток

до міської цільової програми «Забезпечення діяльності  водопровідно-каналізаційного господарства» на 2019 рік

Прогнозні показники реалізації міської цільової програми

«Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»

на 2019 рік

з/п

Назва показника

Обсяг коштів

в тому числі планові показники міського бюджету

Одиниця

виміру

Значення показника

Значення показника

1

Забезпечення надання підтримки підприємству водопровідно-каналізаційного господарства

     
 

показники затрат

     
 

Обсяг видатків

кількість підприємств, які потребують підтримки

Сума збитків станом на 01.01.2019

тис.грн.

од.

тис.грн.

552,3

1

5 745,0

552,3

1

5 745,0

 

показники продукту

     
 

кількість підприємств, яким планується надання підтримки

од.

1

1

 

показники ефективності

     
 

Середня сума підтримки одного підприємства

тис. грн.

552,3

552,3

 

показники якості

     
 

Відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які їх потребують

%

25

25