Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

Gerb

 

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

19.04.2019 № 7/42-14

м. Вугледар

Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку міста Вугледара на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 18.01.2019 №7/39-5 (із змінами)

У зв’язку з необхідністю уточнення змісту та обсягів фінансування по окремих заходах щодо забезпечення виконання завдань Програми економічного і соціального розвитку міста Вугледара на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 18.01.2019 №7/39-5, з урахуванням листів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон) від 21.02.2019 № 7/19.5/2936-19, департаменту економіки облдержадміністрації від 26.02.2019 № 0.1/02-01-35/808/0/7-19, відділу з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення від 26.02.2019 № 55, відділу у справах фізичної культури і спорту від 21.03.2019 № 67, керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни до Програми економічного і соціального розвитку міста Вугледара на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 18.01.2019 №7/39-5, а саме:

1) до Паспорту міської програми, пункту 8. Загальні обсяги фінансування:

«всього» – цифру «1 503 304,291» змінити на цифру «1 491 949,877»;

«державного бюджету» – цифру «889 842,816» змінити на цифру «878355,317»;

«бюджету міста» – цифру «96 433,515» змінити на цифру «96 566,600»;

2) до розділу 3 Шляхи розв’язання проблем розвитку міста та досягнення поставлених цілей, пункту 3.1 Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми, додається (додаток 1):

підпункту 3.1.18. Фізичне виховання та спорт;

підпункту 3.1.23. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій;

3) до розділу 3 Шляхи розв’язання проблем розвитку міста та досягнення поставлених цілей, пункту 3.2 Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2019 році, додається (додаток 2);

4) до додатку 1 Фінансове забезпечення заходів Програми, додається (додаток 3).

Міський голова                                                                    А.Ю. Сілич

Додаток 1

до рішення міської ради

19.04.2019 № 7/42-14

Зміни до розділу 3. ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ МІСТА ТА ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ

Пункту 3.1 Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми

Підпункту 3.1.18 Фізичне виховання та спорт

№ і назва завдання Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року або стратегії розвитку міста (району, ОТГ)


з/п

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

 

Державного бюджету

місцевих бюджетів

під-приємств

інших джерел

найменування показника

значення показника

обласногобюджету

міський бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Збільшити обсяги фінансування заходів 1, 2.

Додати захід 6, обсяг його фінансування та найменування, значення його показника результативності.

Змінити обсяг фінансування підпункту в цілому, та викласти у новій редакції наступного змісту:

3.5.4. Забезпечувати розвиток фізичної культури і спорту, популяризацію здорового життя та підтримку провідних спортсменів області, створювати доступну спортивну інфраструктуру, розвинути мережу спортивних шкіл та організацій, зокрема шляхом підтримки центрів фізичного здоров`я "Спорт для всіх"

1

Проведення та участь у спортивно-масових заходах

2019

Відділ у справах фізичної культури і спорту

25,00

0,00

0,00

25,00

0,00

0,00

Кількість проведених заходів

16

2

Участь спортсменів міста Вугледара в обласних та всеукраїнських змаганнях

2019

Відділ у справах фізичної культури і спорту

78,00

0,00

0,00

78,00

0,00

0,00

Кількість учасників

150

6

Відкриття та утримання міського центру фізичного здоро'я населення "Спорт для всіх"

2019 

Вугледарський МЦ ФЗН «Спорт для всіх» 

170,00

0,00

0,00

170,00

0,00

0,00

Кількість центрів/ кількість працівників

1/3

   

Всього: 6 заходів

 

 

4745,80

0,00

0,00

4745,80

0,00

0,00

   
                                   

 

 

Підпункту 3.1.23 Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

№ і назва завдання Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року або стратегії розвитку міста (району, ОТГ)


з/п

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний результат

 

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

   

Державного бюджету

місцевих бюджетів

під-приємств

інших джерел

найменування показника

значення показника

 

обласногобюджету

міський бюджет

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Додати до завдання «4.4.3.Сприяти забезпеченню пожежно- та аварійно-рятувальних підрозділів необхідною спецтехнікою та обладнанням, своєчасному їх переоснащенню, забезпеченню нормативної кількості пожежно-рятувальних підрозділів у населених пунктах області» захід 3, обсяг його фінансування та очікуваний результат.

Змінити обсяг фінансування підпункту в цілому, та викласти у новій редакції наступного змісту:

 

4.4.3.Сприяти забезпеченню пожежно-  та аварійно-рятувальних підрозділів необхідною спецтехнікою

та обладнанням, своєчасному їх переоснащенню, забезпеченню нормативної кількості пожежно-рятувальних

підрозділів у населених пунктах області

3.

Капітальний ремонт пожежного депо 74 державної пожежно-рятувальної частини 7 державного пожежно-рятувальгого загону Головного управління ДСНС України в Донецькій області

2019

74 ДПРЧ 7 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Донецькій області

900,00

 

 

900,00

 

 

Капітально відремонтовано приміщень

2

   

Всього: 10 заходів

   

1465,50

0,00

0,00

1413,00

52,50

0,00

   
                                                 

Секретар міської ради                                                                                                                    В.В.Іваницький

Зміни до розділу 3. ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ МІСТА ТА ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ підготовлені відділом економіки, стратегії розвитку та інвестицій

Начальник відділу економіки,

стратегії розвитку та інвестицій                                                                                          Є.В.Дятлов

Додаток 2

до рішення міської ради

19.04.2019 № 7/42-14

 

Зміни до розділу 3. ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ МІСТА ТА ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ

Пункту 3.2 Перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2019 році

№ з/п

Назва проекту

Термін реалізації проекту

Виконавець

Кошторисна вартість проекту,
тис.грн.

Потреба у фінансуванні на 2019 рік, тис.грн. 

Результативність реалізації проекту
(характеристика,  потужність відповідних об'єктів)

Відповідність Плану заходів з реалізації  у 2018-
2020 роках Стратегії розвитку Донецької області на період
до 2020 року (номер та назва технічного завдання) або стратегії розвитку міста (району, ОТГ)

Примітка

Всього

у тому числі:

кошти державного бюджету

кошти місцевих бюджетів

Інші джерела фінансування

Державний фонд регіонального розвитку

інші кошти державного бюджету, включаючи цільові субвенції з державного бюджету на розвиток територій

Надзвичайна кредитна програма для відновлення України Європейського інвестиційного банку

обласний бюджет

районний (міський, селищний, сільський) бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Виключити проект «Індивідуальне опалення головного корпусу Лікувально-профілактичної установи Центральної міської лікарні м. Вугледар Донецької області». Змінити обсяг фінансування підпункту 3.2.1. «Енергозабезпечення та енергоефективність» в цілому та викласти у новій редакції наступного змісту:

3.2.1. Енергозабезпечення та енергоефективність

1

Капітальний ремонт стоматологічного відділення і баклабораторії та електрообладнання інфекційного корпусу ЛПУ ЦМЛ м. Вугледар Донецької обл. (корегування)

2019

Лікувально-профілактична установа Центральна міська лікарня м.Вугледара

1409,785

1409,785

   

1409,785

     

Економія теплоенергії - 775Гк - 3%

Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я

 

2

Термомодернізація головного корпусу ЛПУ ЦМЛ м.Вугледар

2019

Лікувально-профілактична установа Центральна міська лікарня м.Вугледара

9275,532

9275,532

   

9275,532

     

Економія теплоенергії 750 Гк - 15%

Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я

 

3

Система забезпечення безпеки життєдіяльності м.Вугледар

2019

КП "Благоустрій" Вугледарської міської ради"

18525,46

18525,460

         

18525,46

економія 200,0 тис.кВт електроенергії на рік

№1.6 Запровадження інноваційних, енергозберігаючих технологій при реконструкції, капітальному ремонті та будівництві мереж зовнішнього освітлення вулиць населенних пунктів Донецької області

НЕФКО

 

Всього:

 

 

29210,777

29210,777

0,000

0,000

10685,317

0,000

0,000

18525,460

     

Виключити проект «Будівництво легкоатлетичного містечка дитячо-юнацької спортивної школи м.Вугледар» та виключити підпункт 3.2.4. «Фізичне виховання та спорт».

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                                                    В.В.Іваницький

Зміни до розділу 3. ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ МІСТА ТА ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ підготовлені відділом економіки, стратегії розвитку та інвестицій

Начальник відділу економіки,

стратегії розвитку та інвестицій                                                                                                                           Є.В.Дятлов

Додаток 3

до рішення міської ради

19.04.2019 № 7/42-14

Зміни до додатку 1. Фінансове забезпечення заходів Програми

Рядки «3.1.18. Фізичне виховання та спорт», «3.1.23. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій», «Всього» викласти у новій редакції наступного змісту:

           

тис.грн.

 

Напрями реалізації заходів

Витрати на реалізацію

 

всього

у тому числі за рахунок коштів:

 

держав-ного бюджету

місцевих бюджетів

підпри-ємств

інших джерел

 
 

обласного бюджету

бюджету міста

 

3.1.18. Фізичне виховання та спорт

4745,80

0,00

0,00

4745,80

0,00

0,00

 

3.1.23. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

1465,50

0,00

0,00

1413,00

52,50

0,00

 

ВСЬОГО:

1407439,2

867670,0

867,100

96266,70

426756,6

15878,8

 
                         

Секретар міської ради                                                         В.В.Іваницький

Зміни до додатку 1. Фінансове забезпечення заходів Програми підготовлені відділом економіки, стратегії розвитку та інвестицій

Начальник відділу економіки,

стратегії розвитку та інвестицій                                           Є.В.Дятлов