Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

17.05.2019 № 7/43-7

м. Вугледар

Про внесення змін до міської цільової програми «Одноразова матеріальна допомога окремим категоріям громадян» на 2019 рік», затвердженої рішенням міської ради від 21.12.2018 №7/38-48

З метою забезпечення матеріальної підтримки ветеранів Другої світової війни, на виконання Указу Президента України «Про відзначення у 2019 році Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї річниці вигнання нацистів з України», листа заступника голови облдержадміністрації Стокоз І.С. від 15.04.2019 №0.6/16-2025/4-19 щодо надання матеріальної допомоги ветеранам Другої світової війни, керуючись пунктом 3 частини першої статті 91 Бюджетного Кодексу України, пунктом 22 частини першої статті 26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни до міської цільової програми «Одноразова матеріальна допомога окремим категоріям громадян» на 2019 рік», затвердженої рішенням міської ради від 21.12.2018 №7/38-48, а саме:

1) абзац перший глави 1 «Визначення проблеми, на розв’язання якої направлена Програма» доповнити словами «Указу Президента України «Про відзначення у 2019 році Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї річниці вигнання нацистів з України», листа заступника голови облдержадміністрації Стокоз І.С. від 15.04.2019 №0.6/16-2025/4-19 щодо надання матеріальної допомоги ветеранам Другої світової війни»;

2) в абзаці другому глави 1 «Визначення проблеми, на розв’язання якої направлена Програма» слова «Для забезпечення матеріальної підтримки учасників антитерористичної операції (АТО), учасників Революції Гідності та внутрішньо переміщених осіб необхідно проведення заходів щодо їх соціального захисту» замінити на слова «Для забезпечення матеріальної підтримки учасників антитерористичної операції (АТО), учасників Революції Гідності, внутрішньо переміщених осіб та ветеранів Другої світової війни необхідно проведення заходів щодо їх соціального захисту»;

3) главу 2 «Мета Програми» викласти у наступній редакції:

«головна мета Програми – забезпечення фінансової допомоги учасникам АТО, учасникам Революції Гідності, внутрішньо переміщеним особам та ветеранам Другої світової війни»;

4) абзац перший глави 3 «Основні шляхи і засоби розв’язання проблеми» доповнити словами «виплату фінансової допомоги ветеранам Другої світової війни»;

5) главу 6 «Обсяги та джерела фінансування Програми» після абзацу чотирнадцять доповнити абзацами п’ятнадцять – вісімнадцять такого змісту:

«ветеранам Другої світової війни, а саме:

учасникам Другої світової війни;

учасникам бойових дій у Другій світовій війні;

особам з інвалідністю внаслідок Другої світової війни».

У зв’язку з цим абзаци п’ятнадцять та шістнадцять вважати відповідно абзацами дев’ятнадцять та двадцять;

7) додаток до міської цільової програми викласти у новій редакції (додається).

Секретар міської ради                                           В.В.Іваницький
                                                                          Додаток

до міської цільової програми

«Одноразова матеріальна

допомога окремим категоріям

громадян» на 2019 рік

Прогнозні показники реалізації міської цільової програми «Одноразова матеріальна допомога окремим категоріям громадян» на 2019 рік

№ з/п

Назва показника

Обсяг коштів

в тому числі планові показники міського бюджету

Одиниця виміру

Значення показника

Значення показника

1

Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги окремим категоріям громадян

грн.

162300

78500

 

Затрат

     
 

обсяг видатків на надання одноразової фінансової допомоги учасникам АТО

грн.

90000

62000

 

обсяг видатків на надання одноразової фінансової допомоги внутрішньо переміщеним особам

грн.

18000

16500

 

обсяг видатків на надання одноразової фінансової допомоги учасникам Революції Гідності

грн.

4000

0

 

обсяг видатків на надання одноразової фінансової допомоги ветеранам Другої світової війни

грн.

50300

0

 

Продукту

     
 

кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги з числа учасників АТО

осіб.

87

61

 

кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги з числа внутрішньо переміщених осіб

осіб.

24

22

 

кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги з числа учасників Революції Гідності

осіб.

2

0

 

кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги з числа ветеранів Другої світової війни

осіб.

44

0

 

Ефективності

     
 

середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги учасникам АТО

грн.

1016,4

1016,4

 

середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги внутрішньо переміщеним особам

грн.

750,0

750,0

 

середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги учасникам Революції Гідності

грн.

2000

0

 

середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги ветеранам Другої світової війни

грн.

1143,18

0

 

Якості

     
 

Динаміка кількості учасників АТО, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)

%

147,5

103,4

 

Динаміка кількості внутрішньо переміщених осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)

%

120

110

 

Динаміка кількості учасників Революції Гідності, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)

%

0

0

 

Динаміка кількості ветеранів Другої світової війни, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)

%

0

0

 

Всього:

 

162300

78 500