Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

17.05.2019 № 7/43-9

м. Вугледар

Про затвердження міської цільової Програми «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» на 2019 рік

З метою подальшого удосконалення роботи в галузі охорони здоров’я міста Вугледара, відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити міську цільову програму «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» на 2019 рік (додається).

2.Визначити, що джерелом фінансування даної програми є державний бюджет – 8752,4 тис. грн., міський бюджет в сумі 7500,4 тис. грн., та інші джерела фінансування – 16416,4 тис. грн..

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бочкова А.В. та на постійну комісію міської ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, у справах дітей та молоді, розвитку підприємництва, торгівлі та сфери послуг (Мисник).

Секретар міської ради                                                            В.В. Іваницький

                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                               рішення міської ради

                                                                               17.05.2019 № 7/43-9

Міська цільова програма

«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» на 2019 рік

 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої направлена Програма

Доступність, якісність, сучасність, функціональність, ефективність, ресурсна забезпеченість та своєчасність медичної допомоги є основою для забезпечення високого рівня здоров’я та покращення якості життя населення.

         Значною складовою у забезпеченні висококваліфікованої медичної допомоги населенню міста є стаціонарна допомога, яка здійснюється як на ліжках загальної терапевтичної мережі, так і у спеціалізованих відділеннях лікувально-профілактичних закладів.

         Зростання захворюваності і смертності серед дорослого населення від туберкульозу, онкології, серцево-судинних захворювань, бронхолегеневої патології, цирозу печінки, ускладнень виразкової хвороби шлунка, потребує пошуку нових ресурсів, використання високих технологій, подальшого розвитку науки, удосконалення принципів практичної медицини в умовах стаціонарного відділення лікувально-профілактичного закладу міста та прийняття невідкладних заходів.

На даний час деякі приміщення лікарні знаходяться в незадовільному стані, їх технічний стан не відповідає санітарним нормам і потребує капітального ремонту.

Сьогодні гостро постала потреба у вирішенні проблеми тепло- та енергозбереження. Будівля лікарні не здатна максимально зберігати тепло. Тепловтрати відбуваються через стіни, вікна, дах, вентиляцію. Температурний режим нестабільний. Восени у період дощів стеля протікає, взимку відчувається зниження температури. Все це призводить до порушення лікувального процесу. Також постає проблема неефективного енергокористування. Альтернативою  у вирішенні  даного питання є впровадження ряду енергоефективних заходів, один з яких – реконструкція покрівлі.

Тому, Програма забезпечення надання населенню медичної допомоги в міській лікарні передбачає надання планової висококваліфікованої лікувально-оздоровчої та профілактичної допомоги дорослому і дитячому населенню міста, та покращення стану здоров’я і якості життя населення. Реалізація програми надасть змогу покращити умови перебування хворих у лікарні та покращити умови праці медичного персоналу

Законодавчою базою виконання програми є:

Конституція України; Бюджетний кодекс України (зі змінами) від 8 липня 2010 року № 2456 - VI; Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010 р. № 283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» зі змінами від 25.07.2013 р. № 693/633; Наказ Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів»; Наказ Міністерства фінансів України від 10.09.2015 №765 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945»; Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 р. №308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (зі змінами); наказ МОЗ України від 17.08.2011 №519 «Про організацію підготовки та підвищення кваліфікації медичних працівників»; Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта».

 1. Мета програми

 Пiдвищення рiвня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

 1. Головний розпорядник та відповідальні виконавці.

Головний розпорядник бюджетних коштів – виконавчий комітет Вугледарської міської ради.

         Відповідальні виконавці:

         КНП «Лікувально – профілактична установа Центральна міська лікарня Вугледарської міської ради»

 1. Завдання програми
 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно – поліклінічної допомоги.
 2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги.
 3. Забезпечити реалізацію заходів з післядипломної освіти.
 4. Капітальний ремонт стоматологічного відділення та бактеріологічної лабораторії з заміною електропроводів.
 5. Термомодернізація головного корпусу ЛПУ ЦМЛ.
 6. Реконструкція покрівлі головного корпусу.
 7. Придбання МШД.
 1. Строки та етапи виконання програми

Строки виконання програми – 2019 рік.

 1. Обсяги та джерела фінансування

Головний розпорядник бюджетних коштів – Виконавчий комітет Вугледарської міської ради.

Виконавці програми: КНП «Лікувально – профілактична установа Центральна міська лікарня Вугледарської міської ради».

Фінансування програми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених міським бюджетом, а також із інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Обсяг асигнувань складає:

2019 рік – 32898,2 тис. грн..

Протягом року обсяг фінансування програми за рахунок надходжень коштів загального фонду бюджету міста може змінюватись відповідно до рішення міської ради про внесення змін до бюджету міста.

 1. Контроль за реалізацією заходів програми

Загальний контроль за реалізацією заходів програми здійснює Виконавчий комітет Вугледарської міської ради.

Після закінчення встановлено строку виконання Програми КНП «Лікувально-профілактична установа Центральна міська лікарня Вугледарської міської ради» складає інформацію про результати виконання програми і подає на розгляд міської ради у місячний термін після закінчення встановленого строку її виконання.

 1. Очікувані кінцеві результати виконання програми

Реалізація програми дасть змогу:

 • щорічно збільшувати рівень виявлення захворювань на раннiх стадiях;
 • знижувати рівень захворюваності порівняно з попереднім роком;
 • знижувати показник летальності в стаціонарах міської лікарні;
 • підвищити ефективність роботи лікарні;
 • покращення якості медичної допомоги мешканцям міста Вугледара;
 • забезпечити лікарню кадрами;
 • подовження терміну експлуатації будівель та внутрішніх інженерних систем;
 • зниження витрат на обслуговування та експлуатацію будівель.

Секретар міської ради                                                                    В.В.Іваницький

Програму «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» на 2019 рік підготовлено КНП «Лікувально-профілактичною установою Центральна міська лікарня Вугледарської міської ради»

В.о. директора

КНП «Лікувально-профілактична установа

Центральна міська лікарня

Вугледарської міської ради»                                                 П.А. Корнієнко

                                                                               Додаток 1

до міської цільової Програми «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»

Розподіл фінансування за заходами міської цільової Програми

«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» на 2019 рік

Назва заходу

Джерело фінансування (тис.грн.)

Прогноз

фінансового ресурсу

Державний бюджет

Міський бюджет

Інших джерел

Забезпечення надання населенню амбулаторно – поліклінічної допомоги.

5383,9

4218,4

 

9602,3

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги.

 3368,5

2768,0

 

6136,5

Капітальний ремонт стоматологічного відділення і бак лабораторії та електрообладнання інфекційного корпусу лікувально-профілактичної установи центральної міської лікарні м. Вугледара

   

1409,8

1409,8

Термомодернізація головного корпусу головного корпусу лікувально-профілактичної установи центральної міської лікарні м. Вугледар

   

9275,5

9275,5

Реконструкція покрівлі головного корпусу

(реконструкція)

   

4531,1

4531,1

Придбання комп’ютерів

 

360,0

 

360,0

Апарат високочастотний електрохірургічний «Надія 4»

 

37,0

 

37,0

Придбання апарата для виготовлення нейлонових протезів і катріджів

 

37,0

 

37,0

Придбання компресора для стоматологічної установки

 

80,0

 

80,0

Придбання машини швидкої допомоги

   

1200,0

1200,0

Всього:

8752,4

7500,4

16416,4

32669,2

                                                                               Додаток 2

                                                                               до міської цільової Програми

«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»

                                                                                                                                   міської цільової програми                                                                                                                                              

Прогнозні показники реалізації міської цільової Програми

«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» на 2019 рік

з/п

Назва показника

Обсяг коштів

в тому числі планові показники міського бюджету

Одиниця

виміру

Значення показника

Значення показника

1

2

3

4

5

1

Забезпечення надання населенню амбулаторно – поліклінічної допомоги

     
 

Показники затрат

     
 

Кількість установ

Од.

1

1

 

Кількість штатних одиниць

Од.

117,5

117,5

 

у т.ч.лікарів

Од.

34,25

34,25

 

Показники продукту

     
 

Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)

Осіб

100000

100000

 

у т.ч.стоматологічних

Осіб

19000

19000

 

Кількість пролікованих хворих

Осіб

66500

66500

 

Показники ефективності

     
 

Частота звертань до лікарів спеціалістів

%

40

40

 

Кількість пролікованих амбулаторно на одного лікаря

Осіб

500

500

 

Показники якості

     
 

Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях

%

0,12

0,12

 

Рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях

%

0,08

0,08

2

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

     
 

Показники затрат

     
 

Кількість штатних одиниць

Од.

71,5

71,5

 

у т.ч.лікарів

Од.

8

8

 

Кількість ліжок у звичайних стаціонарах

Од.

90

90

 

Показники продукту

     
 

Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах

Тис. од.

30,6

30,6

 

Кількість пролікованих хворих у стаціонарі

Осіб

3000

3000

 

Показники ефективності

     
 

Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах

Днів

12,5

12,5

 

Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого

Днів

11

11

 

Показники якості

     
 

Зниження показника летальності

%

1

1

 

Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком

%

1

1

3

Капітальний ремонт стоматологічного відділення і баклабораторії та електрообладнання інфекційного корпусу лікувально-профілактичної установи Центральної міської лікарні м. Вугледара

     
 

Показники затрат

     
 

Загальний обсяг видатків

Тис. грн.

1409,8

 
 

Показники продукту

     
 

Кількість об’єктів, які планується відремонтувати

Од.

1

 
 

Метраж об'єктів, що планується відремонтувати

кв. м

428,3

 
 

Показники ефективності

     
 

Середні витрати на капітальний ремонт

Тис. грн.

1409,8

 
 

Показники якості

     
 

Відсоток площі приміщень, які планується відремонтувати, до площі приміщень, що потребують ремонту

%

68,4

 

4

Термомодернізація головного корпусу головного корпусу лікувально-профілактичної установи центральної міської лікарні м. Вугледар

     
 

Показники затрат

     
 

Загальний обсяг видатків

Тис. грн.

9275,5

 
 

Показники продукту

     
 

Кількість об’єктів, яким планується провести термомодернізацію

Од.

1

 
 

Показники ефективності

     
 

Середні витрати на термомодернізацію 1 об’єкту

Тис. грн.

9275,5

 
 

Показники якості

     
 

Питома вага утепленої площі у загальній площі, що потребує утеплення

%

74,0

 

5

Реконструкція покрівлі головного корпусу ЛПУ ЦМЛ

     
 

Показники затрат

     
 

Загальний обсяг видатків на реконструкцію покрівлі головного корпусу

Тис. грн.

4531,1

 
 

Обсяг реконструкції об'єктів

кв. м

2695,4

 
 

Показники продукту

     
 

Кількість об'єктів, які планується реконструювати

Од.

1

 
 

Показники ефективності

     
 

Середні витрати на реконструкцію одного об’єкту

Тис. грн..

4531,1

 
 

Середні витрати на 1 кв. м реконструкції об'єкта

Грн..

1681,05

 
 

Показники якості

     
 

Рівень готовності об’єктів реконструкції

%

70