Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

Gerb

 

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

17.05.2019 № 7/43-14

м. Вугледар

Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку міста Вугледара на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 18.01.2019 №7/39-5 (із змінами)

У зв’язку з необхідністю уточнення змісту та обсягів фінансування по окремих заходах щодо забезпечення виконання завдань Програми економічного і соціального розвитку міста Вугледара на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 18.01.2019 №7/39-5, з урахуванням листа міського відділу освіти від 09.04.2019 № 01-04/25-104, керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни до Програми економічного і соціального розвитку міста Вугледара на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 18.01.2019 №7/39-5, а саме:

1) до Паспорту міської програми, пункту 8. Загальні обсяги фінансування:

«всього» – цифру «1 491 949,877» змінити на цифру «1 492 055,677»;

«державного бюджету» – цифру «878355,317» змінити на цифру «878311,917»;

«бюджету міста» – цифру «96 566,600» змінити на цифру «96 715,800»;

2) до розділу 3 Шляхи розв’язання проблем розвитку міста та досягнення поставлених цілей, пункту 3.1 Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми, додається (додаток 1):

підпункту 3.1.16. Освіта;

3) до додатку 1 Фінансове забезпечення заходів Програми, додається (додаток 2).

Секретар міської ради                                                           В.В. Іваницький

Додаток 1

до рішення міської ради

17.05.2019 № 7/43-14

Зміни до розділу 3. ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ МІСТА ТА ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ

Пункту 3.1 Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми

Підпункту 3.1.16. Освіта

№ і назва завдання Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року або стратегії розвитку міста (району, ОТГ)


з/п

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

 

Державного бюджету

місцевих бюджетів

під-приємств

інших джерел

найменування показника

значення показника

обласногобюджету

міський бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змінити обсяг фінансування заходу 8.

Змінити обсяг фінансування підпункту в цілому, та викласти у новій редакції наступного змісту:

Інші: Формування освітнього середовища, сприятливого для збереження здоров'я та забеспечення здорового способу життя. Забеспечення права дитини на  доступність і безоплатність здобуття освіти шляхом створеня необхідних умов функціонування і розвитку системи дошкільної освіти, збереження та розширення мережі закладів, визначення змісту іх діяльності відповідно до освітніх запитів населення.

8.

Впровадження програми «Нова українська школа»

2019

Виконком, відділ освіти

608,5

308,5

 

300,0

 

 

Кількість дітей охоплено програмою

200

   

Всього: 18 заходів

   

5333,90

857,20

0,00

3353,80

0,00

1122,90

   
                                 

Секретар міської ради                                                                                                                    В.В.Іваницький

Зміни до розділу 3. ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ МІСТА ТА ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ підготовлені відділом економіки, стратегії розвитку та інвестицій

Начальник відділу економіки,

стратегії розвитку та інвестицій                                                                                                                           Є.В.Дятлов

Додаток 2

до рішення міської ради

17.05.2019 № 7/43-14

Зміни до додатку 1. Фінансове забезпечення заходів Програми

Рядки «3.1.16. Освіта», «Всього» викласти у новій редакції наступного змісту:

           

тис.грн.

 

Напрями реалізації заходів

Витрати на реалізацію

 

всього

у тому числі за рахунок коштів:

 

держав-ного бюджету

місцевих бюджетів

підпри-ємств

інших джерел

 
 

обласного бюджету

бюджету міста

 

3.1.16. Освіта

5333,90

857,20

0,00

3353,80

0,00

1122,90

 

ВСЬОГО:

1407545,0

867626,6

867,100

96415,90

426756,6

15878,8

 
                         

Секретар міської ради                                                         В.В.Іваницький

Зміни до додатку 1. Фінансове забезпечення заходів Програми підготовлені відділом економіки, стратегії розвитку та інвестицій

Начальник відділу економіки,

стратегії розвитку та інвестицій                                           Є.В.Дятлов