Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

Gerb

 

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

26.07.2019 №7/45-21

м. Вугледар

Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку міста Вугледара на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 18.01.2019 №7/39-5 (із змінами)

У зв’язку з необхідністю уточнення змісту та обсягів фінансування по окремих заходах щодо забезпечення виконання завдань Програми економічного і соціального розвитку міста Вугледара на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 18.01.2019 №7/39-5, з урахуванням листа Управління міського господарства Вугледарської міської ради від 10.06.2019 № 12, керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни до Програми економічного і соціального розвитку міста Вугледара на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 18.01.2019 №7/39-5, а саме:

1) до Паспорту міської програми, пункту 8. Загальні обсяги фінансування:

«всього» – цифру «1492228,877» змінити на цифру «1492428,477»;

«бюджету міста» – цифру «97089,000» змінити на цифру «97288,600»;

2) до розділу 3 Шляхи розв’язання проблем розвитку міста та досягнення поставлених цілей, пункту 3.1 Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми, додається (додаток 1):

підпункту 3.1.21. Охорона навколишнього природного середовища;

3) до додатку 1 Фінансове забезпечення заходів Програми, додається (додаток 2).

Міський голова                                                                    А.Ю.Сілич

 

Додаток 1

до рішення міської ради

26.07.2019 №7/45-21

Зміни до розділу 3. ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ МІСТА ТА ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ

Пункту 3.1 Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми

Підпункту 3.1.21 Охорона навколишнього природного середовища

№ і назва завдання Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року або стратегії розвитку міста (району, ОТГ)


з/п

Зміст заходу

Тер

мін
виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

 

Державного бюджету

місцевих бюджетів

підприємств

інших дже

рел

найменування показ

ника

значення показника

Обласно

го бюджету

міський бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змінити у завданні «4.2.5. Усувати екологічні загрози, в тому числі які виникли внаслідок проведення АТО» обсяг фінансування заходу 5.

Змінити обсяг фінансування підпункту в цілому, та викласти у новій редакції наступного змісту:

4.2.5. Усувати екологічні загрози, в тому числі які виникли внаслідок проведення АТО

5.

Придбання сміттєвозу для збирання побутових відходів у лізінг

2019-2024

Вугле

дарсь

ка міська рада                       КП "Благоустрій"

3082,5

 

 

3082,5

 

 

кількість сміттєвозів,од.

1

   

Всього: 7 заходів

   

3413,80

0,00

0,00

3351,30

62,50

0,00

   
                                     

Секретар міської ради                                                                                                                            В.В.Іваницький

Зміни до розділу 3. ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ МІСТА ТА ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ підготовлені відділом економіки, стратегії розвитку та інвестицій

Начальник відділу економіки,

стратегії розвитку та інвестицій                                                                                         Є.В.Дятлов

 

Додаток 2

до рішення міської ради

26.07.2019 №7/45-21

Зміни до додатку 1. Фінансове забезпечення заходів Програми

Рядки «3.1.21. Охорона навколишнього природного середовища», «Всього» викласти у новій редакції наступного змісту:

           

тис.грн.

 

Напрями реалізації заходів

Витрати на реалізацію

 

всього

у тому числі за рахунок коштів:

 

держав-ного бюджету

місцевих бюджетів

підпри-ємств

інших джерел

 
 

обласного бюджету

бюджету міста

 

3.1.21. Охорона навколиш

нього природного середовища

3413,80

0,00

0,00

3351,30

62,50

0,00

 

ВСЬОГО:

1407917,80

867626,60

867,10

96988,70

426656,60

15778,80

 
                         

Секретар міської ради                                                        В.В.Іваницький

Зміни до додатку 1. Фінансове забезпечення заходів Програми підготовлені відділом економіки, стратегії розвитку та інвестицій

Начальник відділу економіки,

стратегії розвитку та інвестицій                                         Є.В.Дятлов