Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

Gerb

 

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

30.08.2019 № 7/46-3

м. Вугледар

Про внесення змін до міської цільової програми «Природоохоронні заходи на 2019 - 2024 роки по місту Вугледару» (зі змінами), затвердженої рішенням міської ради від 21.12.2018 №7/38-26

В зв’язку зі створенням управління міського господарства Вугледарської міської ради відповідно до рішення міської ради від 22.03.2019 №7/41-15, зі зміною та передачею бюджетних призначень відповідно до законодавства, керуючись статтею 23 Бюджетного Кодексу України, статтями 25 та 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни до рішення міської ради від 21.12.2018 №7/38-26 «Про затвердження міської цільової програми «Природоохоронні заходи на 2019 – 2024 роки по місту Вугледару» (із змінами), а саме: в пункті 2 цифри «3351,30 тис.грн.» замінити на цифри «2465,30 тис.грн».
  2. Внести наступні зміни до міської цільової програми «Природоохоронні заходи на 2019 – 2024 роки по місту Вугледару»:

         1) в абзаці першому розділу 5 цифри «3351,30 тис.грн.» замінити на цифри «2465,30 тис.грн»;

         2) в абзаці п’ятому розділу 5 цифри «123,80 тис.грн.» замінити на цифри «270,60 тис.грн»;

         3) в абзаці шостому розділу 5 цифри «3082,50 тис.грн.» замінити на цифри «2059,60 тис.грн»;

4) у розділі 6 цифри «3351,30 тис.грн.» замінити на цифри «2465,30 тис.грн.»;

5) розділ 6 доповнити абзацем «З 01.08.2019 року головним розпорядником бюджетних коштів за цією Програмою є управління міського господарства Вугледарської міської ради».

6) в абзацах другому та третьому розділу 7 слова «відділ енергоменеджменту та екології» замінити на слова «управління міського господарства Вугледарської міської ради»

7) Додаток 1 «Очікувані результативні показники виконання програми «Природоохоронні заходи на 2019 - 2024 роки по місту Вугледару» в 2019 році» викласти в новій редакції (додається).

         8) Додаток 2 «Розподіл фінансування міської цільової програми «Природоохоронні заходи на 2019 - 2024 роки по місту Вугледару» викласти в новій редакції (додається).

Міський голова                                                                              А.Ю.Сілич

 

                                                                               Додаток 1

до міської цільової програми «Природоохоронні заходи

на 2019 - 2024 роки по місту Вугледару»

Очікувані результативні показники виконання програми

«Природоохоронні заходи на 2019 - 2024 роки по місту Вугледару» в 2019 році

з/п

Назва показника

Значення показника

1

2

3

1

Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природнього середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики

 
 

Показники затрат

 
 

Обсяг видатків, спрямований на проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природнього середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, тис.грн.

20,0

 

Показники продукту

 
 

Кількість печатної продукції з екологічної тематики, що планується надрукувати, од.

2000

 

Показники ефективності

 
 

Середні витрати на виготовлення одного екземпляру печатної продукції, тис.грн.

0,01

 

Показники якості

 
 

Динаміка зменшення кількості поліграфічної продукції (листівок) з екологічної тематики, що планується надрукувати порівняно з минулим роком, %

20

2

Придбання обладнання для збирання побутових відходів, а саме контейнерів

 
 

Показники затрат

 
 

Загальний обсяг видатків на придбання контейнерів для збирання побутових відходів, тис.грн.

260,7

 

Показники продукту

 
 

Кількість контейнерів, що планується придбати, од.

59

 

Показники ефективності

 
 

Середня вартість одного придбаного контейнера для збирання побутових відходів, тис.грн.

4,4

 

Показники якості

 
 

Питома вага кількості контейнерів для збирання побутових відходів, що планується придбати до загальної кількості наявних контейнерів, %

30

3

Функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища

 
 

Показники затрат

 
 

Загальний обсяг видатків на здійснення нагляду за станом атмосферного повітря, тис.грн.

25,0

 

Показники продукту

 
 

Кількість досліджень з охорони навколишнього природного середовища, що планується провести, од.

3

 

Показники ефективності

 
 

Середні витрати на проведення одного дослідження, тис.грн

6,25

 

Показники якості

 
 

Динаміка кількості досліджень, порівняно з попереднім роком, %

300

4

Заходи з озеленення міста, а саме проведення інвентаризації зелених насаджень об’єктів зеленого господарства м. Вугледар

 
 

Показники затрат

 
 

Загальний обсяг видатків  на проведення інвентаризації зелених насаджень, тис.грн.

100,0

 

Показники продукту

 
 

Територія об’єктів зелених господарств на якій планується інвентаризація, га

532

 

Показники ефективності

 
 

Середні витрати на 1 га який планується про інвентаризувати, тис.грн.

0,188

 

Показники якості

 
 

% проінвентаризованого земельного господарства до тих, які потрібно проінвентаризувати

100

5

Придбання сміттєвозу для збирання побутових відходів у лізинг

 
 

Показники затрат

 
 

Обсяг видатків, тис.грн.

0

 

Показники продукту

 
 

Кількість техніки (сміттєвозів), що потребує придбання, од.

1

 

Показники ефективності

 
 

Середня вартість придбання 1 сміттєвозу, тис.грн.

0

 

Показники якості

 
 

% забезпечення потреби у придбанні сміттєвозу для збирання побутових відходів

100

                                                                               Додаток 2

до міської цільової програми «Природоохоронні заходи

на 2019 - 2024 роки по місту Вугледару»

Розподіл фінансування

міської цільової програми «Природоохоронні заходи

на 2019 - 2024 роки по місту Вугледару»

№п/п

Зміст

Обсяг фінансування, тис.грн.

Місцевий фонд ОНПС

Загальний фонд місцевого бюджету

Місцевий фонд ОНПС

Загальний фонд місцевого бюджету

Місцевий фонд ОНПС

Загальний фонд місцевого бюджету

Місцевий фонд ОНПС

Загальний фонд місцевого бюджету

1

«Природо-

охоронні заходи»

2019

2020

2021

Всього

405,7

-

-

411,9

-

411,9

2022

2023

2024

-

411,9

-

411,9

-

411,9

405,7

2059,6