Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

Gerb

 

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

30.08.2019 №7/46-13

м. Вугледар

Про затвердження міської цільової програми «Збільшення статутного капіталу комунального підприємства «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради» на 2019 рік

         З метою забезпечення утримання та ефективної експлуатації об’єктів комунальної власності, керуючись частиною четвертою статті 78, статтею 135 та пунктом 1 статті 140 Господарського кодексу України, пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити міську цільову програму «Збільшення статутного капіталу комунального підприємства «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради» на 2019 рік (додається).
  2. Визначити, що джерелом фінансування даної Програми є міський бюджет в сумі 201,0 тис. грн.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Матвієнка Є.П. та постійну комісію з питань розвитку інфраструктури, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, екології, регулювання земельних відносин (Фоменко) та постійну комісію міської ради соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації (Войцеховський).

Міський голова                                                                     А. Ю. Сілич

                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                               рішення міської ради

                                                                               30.08.2019 №7/46-13

Міська цільова програма

«Збільшення статутного капіталу комунального підприємства «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради»

на 2019 рік

  1. Визначення проблеми, на розв’язання якої направлена програма

         Нежитлове приміщення, теплопункт №4 розташований за адресою: м.Вугледар, вул.Миру, 4 є комунальною власністю територіальної громади, знаходиться на балансі та в оперативному управлінні комунального підприємства «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради» і включено до Статутного капіталу зазначеного підприємства. На сьогодення в зазначеній будівлі, на правах орендаря, розміщюється диспетчерська служба ліфтів. В даному приміщенні необхідно терміново виконати капітальний ремонт покрівлі. Загальний обсяг реалізації заходу становить – 170,0 тис.грн.

         Приміщення, за адресою: м.Вугледар, вул.13 Десантників, 17 є комунальною власністю територіальної громади, знаходиться на балансі та в оперативному управлінні комунального підприємства «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради» і включено до Статного капіталу зазначеного підприємства. На сьогодення в зазначеній будівлі, на правах орендаря, розміщюється Вугледарське відділення поліції. В даному приміщенні необхідно замінити існуючі віконні блоки на енергозберігаючі. Загальний обсяг реалізації заходу становить – 31,0 тис.грн.

         Законодавчою базою для розроблення цієї Програми є:

         частина 4 статті 78, ст.135 та п.1 ст.140 Господарського кодексу України;

         пункт 22 частини першої статті 26 «Про місцеве самоврядування в Україні».

  1. Мета Програми

         Головною метою зазначеної Програми є збільшення статутного капіталу КП «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради» шляхом здійснення ремонту покрівлі за адресою: м.Вугледар, вул.Миру, 4; заміни існуючих віконних блоків на енергозберігаючі за адресою: м.Вугледар, вул.13 Десантників, 17 з подальшим віднесенням вартості робіт на збільшення статутного капіталу, пов’язаного з подорожчанням об’єкту після його капітального ремонту.

  1. Основні шляхи і способи розв’язання проблеми

         Основними завданнями Програми є:

         капітальний ремонт покрівлі нежитлового приміщення,

         заміна існуючих віконних блоків на енергозберігаючі,

         збільшення Статутного капіталу підприємства на суму вартості робіт.

  1. Завдання, заходи і строки виконання програми

         Фінансування цієї Програми здійснюється в межах затверджених рішенням міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» (зі змінами) бюджетних призначень згідно з розписом міського бюджету.

  1. Очікувані результати

         Загальний обсяг видатків по програмі становить 201,0 тис.грн., в тому числі:

капітальний ремонт покрівлі за адресою: м.Вугледар, вул. Миру, 4;

заміна існуючих віконних блоків на енергозберігаючі за адресою: м.Вугледар, вул.13 Десантників, 17;

збільшення Статутного капіталу підприємства на суму вартості робіт.

  1. Обсяги та джерела фінансування програми

Фінансування програми буде здійснюватися в межах бюджетних призначень міського бюджету.

Загальний обсяг фінансування – 201,0 тис. грн.

Головний розпорядник бюджетних коштів – управління міського господарства Вугледарської міської ради.

Одержувач бюджетних коштів - комунальне підприємство «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради».

  1. Контроль за реалізацією програми

         Безпосередній контроль за реалізацією програми здійснює перший заступник міського голови та постійна комісія з питань розвитку інфраструктури, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, екології, регулювання земельних відносин.

Координація роботи з виконання заходів програми покладається на управління міського господарства Вугледарської міської ради.

Після закінчення встановленого строку виконання програми управління міського господарства Вугледарської міської ради складає інформацію про результати виконання програми і подає її на розгляд міської ради у місячний термін після закінчення встановленого строку її виконання.

Секретар міської ради                                                                   В.В. Іваницький

Міська цільова програма «Збільшення статутного капіталу комунального підприємства «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради» на 2019 рік підготовлена управлінням міського господарства Вугледарської міської ради

Начальник управління міського

господарства Вугледарської міської ради                                    Я.В. Мироненко

 

                                                                               Додаток

до міської цільової програми «Збільшення статутного капіталу комунального підприємства «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради» на 2019 рік

                                                                                      

Прогнозні показники реалізації міської цільової програми

«Збільшення статутного капіталу комунального підприємства «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської

міської ради» на 2019 рік

з/п

Назва показника

Обсяг коштів

в тому числі планові показники міського бюджету

Одиниця

виміру

Значення показн.

Значення показника

1

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

     
 

Показники затрат

     
 

результат фінансової діяльності КП «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради» на початок року

тис. грн.

-1317,6

-1317,6

 

розмір статутного капіталу КП «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради» на початок року

тис. грн.

7127,9

7127,9

 

Показники продукту

     
 

обсяг коштів, який планується виділити на поповнення статутного капіталу КП «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради»

тис. грн.

201,0

201,0

 

Показники якості

     
 

співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року по КП «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради»

%

5,3

5,3

 

результат фінансової діяльності підприємства на кінець року

тис. грн.

-1317,6

-1317,6