Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

20.09.2019 №7/47-21

м. Вугледар

Про схвалення проекту рішення міської ради «Про добровільне приєднання Степненської сільської територіальної громади Мар’їнського району Донецької області до Вугледарської міської територіальної громади Донецької області»

Розглянувши проект рішення міської ради «Про добровільне приєднання Степненської сільської територіальної громади Мар’їнського району Донецької області до Вугледарської міської територіальної громади Донецької області», керуючись частинами третьою статті 82, пунктом 31 розділу IV «Прикінцеві положення» Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Схвалити проект рішення міської ради «Про добровільне приєднання Степненської сільської територіальної громади Мар’їнського району Донецької області до Вугледарської міської територіальної громади Донецької області» (додається).
  2. Міському голові (Сілич) у п’ятиденний строк подати схвалений проект рішення міської ради «Про добровільне приєднання Степненської сільської територіальної громади Мар’їнського району Донецької області до Вугледарської міської територіальної громади Донецької області» до Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово - цивільної адміністрації для надання висновку щодо відповідності цього проекту Конституції та законам України.

Міський голова                                                                    А.Ю. Сілич

                                                                               СХВАЛЕНО

                                                                               рішення міської ради

                                                                               20.09.2019 № 7/47-21

 

                                                                                                                                                                            Проєкт

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

______2019        №7/_________

м. Вугледар

Про добровільне приєднання Степненської сільської територіальної громади Мар’їнського району Донецької області до Вугледарської міської територіальної громади Донецької області

Враховуючи висновок Донецької обласної державної адміністрації, затверджений розпорядженням голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної військово - цивільної адміністрації від «___» _____________ 2019 року № _____, керуючись частиною шостою статті 82, пунктом 31 розділу IV «Прикінцеві положення» Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Добровільно приєднати Степненську сільську територіальну громаду Мар’їнського району Донецької області (села Степне, Солодке, Водяне, Березове, Тарамчук) до Вугледарської міської територіальної громади Донецької області.
  2. Затвердити план організаційних заходів щодо добровільного приєднання Степненської сільської територіальної громади Мар’їнського району Донецької області (сіл Степне, Солодке, Водяне, Березове, Тарамчук) до Вугледарської міської територіальної громади Донецької області (додається).

Міський голова                                                                    А.Ю. Сілич

                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                               рішення міської ради

                                                                               _______2019 № ______

 

 

План

організаційних заходів щодо добровільного приєднання Степненської сільської територіальної громади Мар’їнського району Донецької області (сіл Степне, Солодке, Водяне, Березове, Тарамчук) до Вугледарської міської територіальної громади Донецької області

 

№ з/п

Заходи

Відповідальні

1

Провести розрахунки обсягу доходів та видатків Вугледарської міської територіальної громади Донецької області після приєднання

Заступник

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно із розподілом повноважень

Міське фінансове управління

2

Здійснити моніторинг закладів Степненської сільської територіальної громади Мар’їнського району Донецької області (сіл Степне, Солодке, Водяне, Березове, Тарамчук), які утримуються за рахунок бюджету органу місцевого самоврядування

Заступник

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно із розподілом повноважень

Виконавчі органи Вугледарської міської ради

Степненська сільська рада

3

Здійснити моніторинг майна, активів та зобов’язань Степненської сільської територіальної громади Мар’їнського району Донецької області (сіл Степне, Солодке, Водяне, Березове, Тарамчук), що приєднується

Перший заступник міського голови

Виконавчі органи Вугледарської міської ради

Степненська сільська рада

4

Проаналізувати стан, потреби та підготувати пропозиції щодо розміщення органів місцевого самоврядування та державних органів на території Степненської сільської територіальної громади Мар’їнського району Донецької області (сіл Степне, Солодке, Водяне, Березове, Тарамчук), що приєднується

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради

Виконавчі органи Вугледарської міської ради

Степненська сільська рада

5

Підготувати пропозиції щодо перспективного плану формування на території Степненської сільської територіальної громади Мар’їнського району Донецької області (сіл Степне, Солодке, Водяне, Березове, Тарамчук), що приєднується, мережі підприємств та установ для надання публічних послуг, зокрема у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово -комунального господарства

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради

Заступники міського голови за напрямками діяльності згідно із розподілом повноважень

Виконавчі органи Вугледарської міської ради

Степненська сільська рада

6

Проаналізувати обсяг повноважень органів місцевого самоврядування Вугледарської міської територіальної громади Донецької області після приєднання та підготувати пропозиції щодо потреб у кадровому забезпеченні

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради

Виконавчі органи Вугледарської міської ради

7

Визначити межі потенційного старостинського округу на території Степненської сільської територіальної громади Мар’їнського району Донецької області (сіл Степне, Солодке, Водяне, Березове, Тарамчук), що приєднується, для проведення виборів старост

Секретар міської ради

Степненська сільська рада

Секретар міської ради                                                           В.В. Іваницький

Розроблено робочою групою з підготовки проектів рішень про добровільне приєднання до Вугледарської міської територіальної громади Донецької області

Голова робочої групи з підготовки

проектів рішень про добровільне

приєднання до Вугледарської

міської територіальної громади

Донецької області                                                                  В.В. Іваницький