Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

Gerb

 

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

11.10.2019 № 7/48-8
м. Вугледар

 

Про затвердження Положення про старосту села (сіл) Вугледарської міської об’єднаної територіальної громади з адміністративним центром у місті Вугледарі

 

На виконання вимог пункту 3 Прикінцевих положень Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», керуючись статтями 14-1, 54-1,79-1, пунктом 2 частини третьої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про старосту села (сіл) Вугледарської міської об’єднаної територіальної громади з адміністративним центром у місті Вугледарі ( додається).

 

Міський голова А.Ю.Сілич

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від 11.10.2019 № 7/48-8

Положення
про старосту села (сіл) Вугледарської
міської об’єднаної територіальної
громади з адміністративним центром у місті Вугледар

1. Загальні положення

1.1. Положення про старосту села (сіл), які увійшли до складу Вугледарської міської об’єднаної територіальної громади (далі – Положення) розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеві вибори» і визначає права і обов’язки старости, порядок його обрання та припинення повноважень, порядок звітування, відповідальність та інші питання, пов’язані з діяльністю старости.
1.2. Положення та зміни до нього затверджується виключно на пленарному засіданні Вугледарської міської ради.

2. Правовий статус старости

2.1. Староста є виборною посадовою особою місцевого самоврядування, який представляє інтереси одного старостинського округу (села, сіл), що входять до складу Вугледарської міської об’єднаної територіальної громади. Староста набуває свого статусу у відповідності до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеві вибори».
2.2. Староста діє лише у межах повноважень та у спосіб, що передбачені законодавством України. У своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, рішеннями Вугледарської міської ради та її виконавчого комітету, цим Положенням, діючими актами сільських рад, прийнятими до приєднання, в частині, що не суперечить чинному законодавству України та іншими нормативно-правовими актами.
2.4. Староста за посадою є членом виконавчого комітету Вугледарської міської ради, входить до його складу, де представляє інтереси мешканців відповідного старостинського округу (села, сіл).
2.5. При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед жителями відповідного старостинського округу (села, сіл), відповідальним - перед Вугледарською міською радою та її виконавчим комітетом, підпорядкований міському голові, виконує його доручення, розпорядження.
2.6. Староста не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.
2.6. На старосту поширюються обмеження і заборони, пов’язані із проходженням служби в органах місцевого самоврядування, в тому числі визначені антикорупційним законодавством України.

3.Обрання старости та строк його повноважень.
Припинення повноважень старости.

3.1. Основні засади, організація і порядок проведення виборів старост передбачені Законом України «Про місцеві вибори».
Староста обирається за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, до якого входить територія села, селища (сіл, селищ), розташованих на території відповідного старостинського округу Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади в порядку, визначеному Законом України «Про місцеві вибори» на строк повноважень Вугледарської міської ради на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом і здійснює свої повноваження на постійній основі.
3.2. Право голосу на виборах старости мають громадяни України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, належать до Вугледарської міської об’єднаної територіальної громади та проживають на території села, селища відповідного старостинського округу.
3.3. Старостою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, незалежно від того, де зареєстроване місце його проживання.
3.4. Старостою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку.
3.5. Повноваження старости починаються з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на пленарному засіданні Вугледарської міської ради, на якому відповідною територіальною виборчою комісією були оголошені рішення щодо його обрання та реєстрації.
У селах, селищах в яких знаходилися органи місцевого самоврядування територіальних громад, що приєдналися до територіальної громади м. Вугледара, обов’язки старости виконує сільський голова, або секретар сільської ради, що виконував обов’язки сільського голови, на період повноважень Вугледарської міської ради 7 (сьомого) скликання.
3.6. Повноваження старости припиняються одночасно з припиненням повноважень Вугледарської міської ради за виключенням випадків дострокового припинення ним повноважень.
3.7. Повноваження старости припиняються достроково у разі:
1) його звернення з особистою заявою до Вугледарської міської ради про складення ним повноважень старости;
2) припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;
3) набуття громадянства іншої держави;
4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
5) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
6) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим;
7) його смерті;
8) відкликання його з посади за народною ініціативою.
9) інших випадках, передбачених законодавством.
3.8. Повноваження старости можуть бути достроково припинені за рішенням Вугледарської міської ради, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень. Рішення про дострокове припинення повноважень старости Вугледарська міська рада приймає таємним або відкритим голосуванням більшістю голосів від її загального складу.
3.9. Пропозиції щодо дострокового припинення повноважень старости можуть вносити на розгляд Вугледарської міської ради:
1) Вугледарський міський голова;
2) постійні комісії Вугледарської міської ради;
3) виконавчий комітет Вугледарської міської ради;
4) збори виборців відповідного старостинського округу.
3.10. Староста може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», з особливостями, передбаченими частинами четвертою і п’ятою статті 791 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», не раніше як через рік з моменту набуття ним повноважень.
3.11. Рішення про внесення пропозицій щодо відкликання старости за народною ініціативою приймається на зборах виборців у кількості не менше: 10 осіб для відкликання старости села; 15 осіб для відкликання старости селища.
На підтримку пропозиції про відкликання старости має бути зібрано кількість підписів, що перевищує кількість голосів, поданих за нього на місцевих виборах, за результатами яких він був обраний старостою. Збір підписів проводиться не довше десяти днів.
Рішення про дострокове припинення повноважень старости у зв’язку з його відкликанням за народною ініціативою приймається за поданням територіальної виборчої комісії Вугледарською міською радою більшістю голосів від її загального складу.
3.12. Повноваження старости припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади:
1) з підстав, зазначених у пунктах 1, 2, 3 частини першої статті 791 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», - з дня прийняття міською радою рішення, яким береться до відома зазначений факт;
2) з підстав, зазначених у пунктах 4, 5, 6 частини першої статті 791 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», - з дня, наступного за днем одержання міською радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду, без прийняття рішення міської ради;
3) з підстави, зазначеної у пункті 7 частини першої статті 791 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», - з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть;
4) з підстави, зазначеної у пункті 8 частини першої статті 791 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», - з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах;
5) у випадку, передбаченому частиною другою статті 791 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», - з дня прийняття міською радою рішення про дострокове припинення повноважень старости.
6) з підстави, зазначеної в абзаці другому частини другої статті 791 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,- з дня набрання чинності актом Президента України про утворення відповідної військової адміністрації населеного пункту (населених пунктів).

3. Повноваження старости

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» староста:
4.1. Представляє інтереси жителів села (сіл), селища (селищ) відповідного старостинського округу в Вугледарській міській раді та її виконавчих органах.
4.2. Бере участь у пленарних засіданнях Вугледарської міської ради, засіданнях виконкому Вугледарської міської ради, засіданнях постійних та тимчасових комісій Вугледарської міської ради та її виконавчих органів.
4.3 Здійснює прийом жителів села (сіл), селища (селищ) відповідного старостинського округу відповідно до встановленого графіка прийому, приймає заяви від жителів відповідного старостинського округу, адресовані Вугледарській міській раді та її виконавчим органам, передає їх за належністю, та сприяє жителям села (сіл), селища (селищ) відповідного старостинського округу у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади.
4.4. Бере участь у забезпеченні виконання на території відповідного старостинського округу рішень Вугледарської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та здійснює контроль за їх виконанням.
4.5. Бере участь у підготовці проекту міського бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу.
4.6. Вносить пропозиції до Вугледарської міської ради та її виконкому з питань діяльності на території села (сіл), селища (селищ) відповідного старостинського округу виконавчих органів Вугледарської міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб.
4.7. Розробляє та приймає беспосередню участь у підготовці проектів рішень Вугледарської міської ради та її виконавчого комітету, що стосуються об’єктів права комунальної власності територіальної громади (рухоме й нерухоме майно, земля та інше), розташованих на території села (сіл), селища (селищ) відповідного старостинського округу.
4.8. Бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу, за станом благоустрою відповідного села, селища та інформує міського голову, виконавчі органи Вугледарської міської ради про результати контролю.
4.9. Сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному селі (селах), селищі (селищах).
4.10. Сприяє створенню умов для розвитку культури, відродження осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел; роботи з молоддю, творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту.
4.11. Сприяє створенню умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання населення та в місцях масового відпочинку;
4.12. Здійснює інші повноваження, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами та рішеннями міської ради, її виконавчого комітету.

4. Права старости

Староста має право:
5.1. Офіційно представляти громаду населених пунктів старостинського округу в органах місцевого самоврядування Вугледарської міської ради.
5.2. Брати участь у пленарних засіданнях Вугледарської міської ради з правом дорадчого голосу та гарантованого виступу, засіданнях виконкому Вугледарської міської ради з правом голосу, а також у засіданнях постійних та тимчасових комісій міської ради та її виконавчих органів, з питань що стосуються інтересів жителів села (сіл), селища (селищ) відповідного старостинського округу.
5.3. Взаємодіяти з Вугледарською міською радою її виконавчими органами, підприємствами, установами, організаціями комунальної форми власності та їх посадовими особами, що розташовані на території Вугледарської міської об’єднаної територіальної громади, громадськими об`єднаннями, які діють на території територіальної громади, а також іншими суб’єктами та інституціями.
5.4. Одержувати безоплатно, у встановленому порядку, від виконавчих органів Вугледарської міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових осіб, необхідні для виконання покладених на нього завдань, інформацію, документи і матеріали.
5.5. Ознайомлюватися з проектами рішень Вугледарської міської ради та її виконавчого комітету щодо об'єктів права комунальної власності, розташованих на території села (сіл), селища (селищ) старостинського округу та погоджувати їх.
5.6. Вносити пропозиції до штатного розпису працівників Вугледарської міської ради та її виконавчих органів.
5.7. Надавати пропозиції та погоджувати кандидатури, які призначаються на керівні посади в установах, підприємствах та організаціях комунальної форми власності територіальної громади, розташованих на території старостинського округу.
5.8. Складати протоколи про адміністративні правопорушення згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення та прийнятих рішень Вугледарської міської ради та її виконкому.
5.9. Від імені жителів села (сіл), селища (селищ) старостинського округу, звертатись до міського голови, Вугледарської міської ради, її виконавчого комітету, керівників організацій, підприємств та установ, які функціонують на території Вугледарської міської об’єднаної територіальної громади, незалежно від форми власності, для вирішення проблемних питань старостинського округу.
5.10. Ініціювати створення Громадської Ради територіальної громади населеного пункту, вуличних комітетів, інших органів самоорганізації населення згідно Статуту Вугледарської міської об’єднаної територіальної громади та чинного законодавства ( після його прийняття).

5. Обов’язки старости

Староста зобов’язаний:
6.1. Додержуватися Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень Верховної Ради України, рішень обласної ради, актів Донецької облдержадміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації, рішень Вугледарської міської ради, її виконкому, розпоряджень міського голови, цього Положення, діючих актів сільських рад, прийнятих до приєднання, в частині, що не суперечить чинному законодавству України та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок його діяльності та взаємовідносини з об’єднаною територіальною громадою, органами місцевого самоврядування та їхніми посадовими особами, громадою та її членами;
6.2. Брати участь у засіданнях виконавчого комітету Вугледарської міської ради, виконувати доручення Вугледарської міської ради, її виконавчого комітету, міського голови, інформувати їх про стан виконання доручень;
6.3. Збирати та узагальнювати пропозиції членів громади в межах відповідного старостинського округу з питань соціально-економічного та культурного розвитку цих територій, соціального, житлово-комунального, побутового та транспортного обслуговування його мешканців;
6.4. Сприяти мешканцям села (сіл), селища (селищ) відповідного старостинського округу у підготовці та отриманні документів, передбачених діючим законодавством, що подаються до структурних підрозділів Вугледарської міської ради та органів виконавчої влади.
6.5. Видавати за зверненням (запитом) на території старостинського округу передбачені законодавством довідки, акти, інші документи, а саме:
акт обстеження матеріально-побутових умов;
довідки про:
фактичне проживання громадянина за адресою без реєстрації;
фактичне проживання громадянина в минулому;
склад сім’ї;
фактичне проживання дитини з матір’ю чи батьком, якщо вони зареєстровані за різними адресами;
сімейний стан призовника;
проживання та знаходження на утриманні;
про сумісне проживання, ведення спільного господарства і поховання померлого;
проживання та знаходження на утриманні померлого членів сім’ї;
наявність у будинку пічного опалення;
характеристики мешканцям, що проживають на території старостинського округу;
довідка про наявність земельної ділянки;
здійснювати нотаріальні дії, передбачені пунктами 1-5 статті 37 Закону України « Про нотаріат», керуватися у своїй діяльності Законами України, наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2011 №3306/5 «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування»;
забезпечувати ведення діловодства, обліку та звітності з передачею документів до архівних установ.
6.6. Брати участь в організації та проведенні зборів жителів села (сіл), селища (селищ) старостинського округу та у оформленні документів цих зборів, вносити пропозиції до порядку денного зборів, організовувати виконання рішень зборів та здійснювати моніторинг їх виконання.
6.7. Здійснювати на території старостинського округу моніторинг:
1) стану довкілля, стану об’єктів інфраструктури, забезпечення громадського правопорядку;
2) дотримання прав і законних інтересів жителів села (сіл) селища (селищ) у сфері соціального захисту, охорони здоров’я, культури, освіти, спорту, туризму, житлово-комунального господарства, реалізації права на працю;
3) стану благоустрою в населених пунктах старостинського округу Вугледарської міської об’єднаної територіальної громади, вживати заходи щодо його підтримання в належному стані;
4) стану об’єктів комунальної власності, які розміщені на території населених пунктів старостинського округу; у разі виявлення його пошкодження або намірів про неналежне його використання невідкладно повідомляти про це відповідні органи; стану використання земель за цільовим призначенням.
6.8. Не допускати дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

6.9. Здійснювати заходи щодо раціонального використання енергоносіїв на території відповідного старостинського округу.
6.10. Своєчасно надавати інформацію щодо об’єктів комунальної власності територіальної громади, які розташовані на території відповідного старостинського округу.
6.11. Надавати практичну допомогу органам самоорганізації населення у виконанні ними своїх завдань та повноважень;
6.12. Дотримуватись правил службової етики, встановлених законодавчими актами України та правил етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Вугледарської міської ради.
6.13. Забезпечувати на території відповідного старостинського округу:
виконання рішень Вугледарської міської ради, її виконкому, розпоряджень міського голови;
збереження, отримання інформації та вжиття своєчасних заходів щодо внесення змін до карток реєстрації місця проживання фізичних осіб;
збереження документів, матеріальних та інших цінностей, що знаходяться в його володінні та розпорядженні;
ведення погосподарського обліку;
здійснення військового обліку та військово-мобілізаційної роботи.
Виконувати інші обов’язки, визначені діючим законодавством, цим Положенням, Статутом Вугледарської міської об’єднаної територіальної громади ( після його прийняття), рішеннями Вугледарської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.
6.14. У разі виникнення у старости, під час здійснення ним своїх повноважень, потенційного або реального конфлікту інтересів, вживати дієвих заходів щодо його врегулювання, відповідно до вимог діючого законодавства та актів, які діють у Вугледарській міській раді.
Здійснення контролю за дотриманням вимог абзацу першого цього пункту, надання старості консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на юридичний відділ Вугледарської міської ради.

7. Організація діяльності старости

7.1 Староста вчиняє свою діяльність відповідно до Регламенту Вугледарської міської ради, Регламенту виконавчих органів Вугледарської міської ради, правил внутрішнього трудового розпорядку виконавчих органів Вугледарської міської ради, Інструкції з діловодства Вугледарської міської ради, Положення про старосту та інших нормативно-правових актів, які діють у Вугледарській міській раді та її виконкомі та якими врегульовані питання організації їх діяльності.
7.2. Графік прийому жителів села (сіл), селища (селищ) відповідного старостинського округу старостою затверджується розпорядженням міського голови.
7.3. Інформаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності старости здійснюється Вугледарською міською радою в установленому законодавством порядку за рахунок та в межах коштів, передбачених міським бюджетом на відповідний бюджетний рік.
7.3. Староста має печатку та штамп встановленого зразка та використовує їх для засвідчення документів межах наданих йому повноважень. Несе відповідальність за збереження і законність користування печаткою та штампом. Печатка та штамп зберігаються в умовах, що забезпечують їх надійне зберігання.

8. Підзвітність, підконтрольність та відповідальність старости

8.1. При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед жителями села (сіл), селища (селищ) відповідного старостинського округу, відповідальним перед Вугледарською міською радою та її виконавчим комітетом.
8.2. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед жителями відповідного села (сіл) селища (селищ) старостинського округу на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини від загального складу депутатів Вугледарської міської ради староста інформує раду про свою роботу.
8.3. На старосту поширюються гарантії діяльності депутатів місцевих рад, передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», якщо інше не встановлено законом.
8.4. Староста може бути притягнутий до дисциплінарної, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до законодавства.
Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності старости, як посадової особи місцевого самоврядування, відшкодовується за рахунок їх власних коштів у порядку, встановленому законом. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності старости, вирішуються в судовому порядку.

 

Секретар міської ради В.В.Іваницький

Положення про старосту села (сіл) Вугледарської міської об’єднаної територіальної громади підготовлено юридичним відділом міської ради.

 

Начальник юридичного відділу Н.В.Пісклова

Нещодавно розміщене