Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

11.10.2019 №7/48-10

м. Вугледар

Про початок припинення Павлівської сільської ради Мар’їнського району Донецької області шляхом приєднання до Вугледарської міської ради

На підставі рішення Павлівської сільської ради від 11.10.2019 №VII/49-3 та Вугледарської міської ради від 11.10.2019 №7/48-1 щодо добровільного приєднання територіальної громади села Павлівка до територіальної громади міста Вугледар Донецької області, відповідно до статтей 104-107 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-ІV із внесеними  до нього змінами, Закону України від 16.07.1999 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», із внесеними до нього змінами, частини четвертої статті 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» в редакції від 13.12.2001 №2888-III, із внесеними до нього змінами, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» в редакції від 26.11.2015 № 835-VIII, із внесеними до нього змінами, Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419, із внесеними до нього змінами, Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879, із внесеними до нього змінами, Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5, із внесеними до нього змінами, керуючись Законом України від 05.02.2015 № 157-VIII «Про добровільне об’єднання територіальних громад», із внесеними до нього змінами та статтями 25, 26, 59, 73 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами,  міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Почати процедуру припинення юридичної особи Павлівської сільської ради Мар’їнського району Донецької області (ЄДРПОУ 04342097), місцезнаходження юридичної особи: вул.Шевченка 68, с.Павлівка,  Мар’їнський район, Донецької області, 85672, шляхом приєднання до юридичної особи - Вугледарської міської ради (ЄДРПОУ 34032213), місцезнаходження юридичної особи: вул. 30 річчя Перемоги, 16, м. Вугледар Донецької області, 85670.
  2. Вугледарська міська рада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків Павлівської сільської ради.
  1. Утворити Комісію з припинення юридичної особи - Павлівської сільської ради Мар’їнського району Донецької області- шляхом приєднання до Вугледарської міської ради згідно з додатком (додається).
  2. Комісії з припинення юридичної особи Павлівської сільської ради Мар’їнського району Донецької області шляхом приєднання до Вугледарської міської ради (далі - Комісія з припинення) забезпечити в установленому порядку:

         1) Проведення повної інвентаризації  майна територіальних громад, основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків, документів, строки зберігання яких не закінчились, у тому числі господарських книг, будинкових книг, документів нотаріальних дій, документів з кадрових питань ( особового складу), документів, незавершених у діловодстві Павлівської сільської ради Мар’їнського району Донецької області (далі - інвентарізація) з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження у порядку, передбаченому законодавством, з подальшою їх передачею за належністю.

         2)  Скласти передавальний акт та  інші акти приймання-передачі, та надати їх на затвердження до Вугледарської міської ради  в установленому законодавством порядку.

  • Голові Комісії з припинення надати право підпису фінансових та інших документів.
  • На період роботи Комісії з припинення використовуються печатки та штамп Павлівської сільської ради.
  1. З метою забезпечення своєчасного проведення інвентаризації майна, активів та зобов’язань надати право Вугледарському міському голові здійснювати без погодження з Вугледарською міською радою заміну персонального складу Комісії з припинення у випадку відсутності члена комісії з поважних причин.
  2. Комісії з припинення розробити План заходів з реорганізації Павлівської сільської ради та затвердити його на черговій сесії міської ради.
  3.  Організаційне виконання рішення покласти на першого заступника міського голови Матвієнка Є.П., заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бочкова А.В., Вербовського М.П., керуючого справами виконавчого комітету Пономаренко І.В.
  4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Вугледарської міської ради та секретаря міської ради Іваницького В.В.

Міський голова                                                                     А.Ю.Сілич

                                                                               Додаток  

рішення міської ради

                                                                               11.10.2019  № 7/48-10

 

 

Склад

комісії з припинення юридичної особи Павлівської сільської ради Мар’їнського району Донецької області шляхом приєднання до Вугледарської міської ради

Масло Олена Володимирівна

виконуюча обов’язки старости

 (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»),

 голова комісії;

Турчак Олена Іванівна

спеціаліст по оформленню субсидій

 (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»),

заступник голови комісії

Члени комісії:

Барановська Людмила Григорівна

начальник організаційного відділу Вугледарської міської ради

 (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»)

Вавенко Олена Миколаївна

діловод Павлівської сільської ради (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»)

Єременко Наталя Іванівна

спеціаліст ІI категорії Павлівської сільської ради (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»)

Короткова Світлана Володимирівна

 інженер-землевпорядник Павлівської сільської ради

(містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»)

Мироненко Ярослав Володимирович

начальник управління міського господарства Вугледарської міської ради (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»)

Островська Наталя Валеріївна

головний спеціаліст відділу обліку та звітності Вугледарського міської ради (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»)

Пісклова Наталя Володимирівна

начальник юридичного відділу Вугледарської міської ради

(містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»)

Радуль Вікторія Василівна

начальник відділу містобудування та архітектури Вугледарської міської ради- головний архітектор

(містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»)

Суменкова Галина Миколаївна

начальник відділу земельних  відносин Вугледарської міської ради (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»)

Харкавлюк Наталія Олександрівна

начальник загального відділу Вугледарської міської ради

(містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»)

Цибульник Наталя Вікторівна

начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності Вугледарської міської ради (містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»)

Чупейда Світлана Миколаівна

начальник Вугледарського міського фінансового управління

(містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»)

Швякова Ольга Андріївна

ачальник архівного відділу Вугледарської міської ради

(містить персональні данні про осіб (п. 3 ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»)

Секретар міської ради                                                                  В.В.Іваницький

Нещодавно розміщене