Installing Joomla

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 21 квітня 2021 року                м. Вугледар                     № 169/6-21         

Про затвердження форми заяви та форм розрахунків тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами

Розглянувши лист комунального підприємства «Благоустрій» Вугледарської міської ради» від 15 квітня 2021 року №233/01-04-11 про затвердження форми заяви та форм розрахунків тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами, відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства від 12 вересня 2018 року №239 «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення», керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 №291), пунктом 2 частиною «а» статті 28, пунктом першим частиною «а» статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради:

ВИРІШИВ:

  1. Затвердити форми:

1) форма заяви про встановлення тарифів (додається);

2) форма розрахунку повної собівартості та тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами (без податку на додану вартість) (додається);

3) форма розрахунку загальновиробничих витрат, пов’язаних з наданням послуг з поводження з побутовими відходами (додається);

4) форма розрахунку адміністративних витрат, пов’язаних з наданням послуг з поводження з побутовими відходами (додається);

5) форма розрахунку витрат на збут, пов’язаних з наданням послуг з поводження з побутовими відходами (додається);

6) форма розрахунку інших операційних витрат, пов’язаних з наданням послуг з поводження з побутовими відходами (додається);

7) форма розрахунку фінансових витрат, пов’язаних з наданням послуг з поводження з побутовими відходами (додається);

         8) форма аналізу впливу зміни тарифів на послуги з вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів на загальний тариф на послуги з поводження з побутовими відходами для кінцевого споживача у прогнозному періоді (додається);

         9) форма розрахунку втрат суб'єктів господарювання у сфері поводження з побутовими відходами, які виникли протягом періоду розгляду розрахунків тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами для відповідної категорії споживачів, встановлення та їх оприлюднення органом місцевого самоврядування (додається);

10) форма річного плану надання послуг, пов’язаних з надання послуг з поводження з побутовими відходами (додається);

11) форма інформації про суб’єкта господарювання, що здійснює надання послуг з поводження з побутовими відходами (загальна характеристика виконавця послуг з поводження з побутовими відходами) (додається);

  1. Комунальному підприємству «Благоустрій» Вугледарської міської ради» під час розрахунків тарифів використовувати форму заяви та форми розрахунків тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами, які затверджені пунктом 1 цього рішення.
  2. Координацію роботи з виконання цього рішення покласти на управління міського господарства Вугледарської міської ради (Мироненко).

Міський голова                                                                   Андрій СІЛИЧ

 

                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                  рішення виконавчого

                                                                                  комітету міської ради

                                                                                  21 квітня 2021року № 169/6-21

Форма заяви

про встановлення тарифів

на_________________________________________________________________,

(види діяльності)

____________________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження суб’єкта господарювання)

____________________________________________________________________

(назва, серія, номер та дата видачі ліцензії суб’єкта господарювання (за наявності)

Прошу розглянути заяву про встановлення тарифів на

____________________________________________________________________

(види діяльності)

та додані до неї матеріали і розрахунки тарифів, здійснені за результатами

____________________________________________________________________

(зазначити форму (спосіб) зміни тарифів)

Заява та документи, що додаються до неї, містять достовірну інформацію.

До заяви додаються документи згідно з переліком на _____ арк.

__________________________

(посада)

_______________

(підпис)

______________________

(Власне ім’я, ПРИЗВИЩЕ)

«____» ____________ 20___ року

Дата вхідної реєстрації _____________________ № _________

____________* заява про встановлення тарифів подається лише підприємствами (суб’єктами господарювання), що перебувають у спільній власності територіальних громад.

Заява про встановлення тарифів підготовлена управлінням міського господарства Вугледарської міської ради

Начальник управління міського господарства

Вугледарської міської ради                                             Ярослав МИРОНЕНКО

 

                                                                                                                                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                    рішення виконавчого

                                                                                                                                                    комітету міської ради

                                                                                                                                                    21 квітня 2021року № 169/6-21

Форма розрахунку

повної собівартості та тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами

(без податку на додану вартість)


з/п

Показник

Код рядка

Фактично

Передбачено діючим тарифом

Планований період рік ____

попередній до базового рік ____

базовий період рік ____

усього, тис. грн

грн/м-3

грн/т

усього, тис. грн

грн/м-3

грн/т

усього, тис. грн

грн/м-3

грн/т

усього, тис. грн

грн/м-3

грн/т

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Виробнича собівартість, усього, зокрема:

001

                       

1.1

прямі матеріальні витрати, зокрема:

002

                       

1.1.1

паливно-мастильні матеріали

003

                       

1.1.2

матеріали для ремонту засобів механізації

004

                       

1.1.3

електроенергія на технологічні потреби

005

                       

1.1.4

доставка ґрунту**

006

                       

1.1.5

матеріальні витрати для збирання, транспортування та знезараження фільтрату**

007

                       

1.1.6

інші прямі матеріальні витрати

008

                       

1.2

прямі витрати на оплату праці

009

                       

1.3

інші прямі витрати, зокрема:

010

                       

1.3.1

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників

011

                       

1.3.2

амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних із наданням послуги

012

                       

1.3.3

інші прямі витрати

015

                       

1.4

загальновиробничі витрати

016

                       

2

Адміністративні витрати

017

                       

3

Витрати на збут

018

                       

4

Інші операційні витрати

019

                       

5

Фінансові витрати

020

                       

6

Усього витрат повної собівартості*

021

                       

7

Витрати на покриття втрат

022

                       

8

Планований прибуток*

023

                       

8.1

податок на прибуток

024

                       

8.2

чистий прибуток, зокрема:

025

                       

8.2.1

дивіденди

026

                       

8.2.2

резервний фонд (капітал)

027

                       

8.2.3

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

028

                       

8.2.4

інше використання прибутку

029

                       

9

Вартість послуг з поводження з побутовими відходами для споживачів

030

                       

10

Обсяг послуг з поводження з обутовими відходами (тис. м-3, тис. т):

031

                       

11

Тариф на послуги з поводження з побутовими відходами

032

                       

_________________________________

(посада)

___________________

(підпис)

_____________________________

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Форма розрахунку повної собівартості та тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами (без додатку на додану вартість) підготовлена управлінням міського господарства Вугледарської міської ради

Начальник управління міського господарства

Вугледарської міської ради                                                                                 Ярослав МИРОНЕНКО

                                                                                                                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                                                               рішення виконавчого

                                                                                                                                                                                                               комітету міської ради

                                                                                                                                          21 квітня 2021року № 169/6-21

Форма

розрахунку загальновиробничих витрат, пов’язаних з наданням послуг з поводження з побутовими відходами


з/п

Складові загальновиробничих витрат

Код рядка

Фактично

Передбачено діючим тарифом

Планований період рік ____

попередній до базового рік ____

базовий період рік ____

усього, тис. грн

грн/м-3

грн/т

усього, тис. грн

грн/м-3

грн/т

усього, тис. грн

грн/м-3

грн/т

усього, тис. грн

грн/м-3

грн/т

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Загальновиробничі витрати з надання послуг з поводження з побутовими відходами усього, зокрема:

001

                       

1

Витрати на оплату праці загальновиробничого персоналу:

002

                       

1.1

витрати на оплату праці

003

                       

1.2

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників

004

                       

1.3

витрати на оплату службових відряджень

005

                       

1.4.

витрати з підготовки та перепідготовки кадрів

                         

2

Амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення

006

                       

3

Витрати на утримання та експлуатацію основних засобів та необоротних активів загальновиробничого призначення, усього, зокрема:

007

                       

3.1

витрати на утримання виробничих приміщень:

008

                       

3.1.1

опалення

009

                       

3.1.2

освітлення

010

                       

3.1.3

дезінфекція

011

                       

3.1.4

дератизація

012

                       

3.1.5

водопостачання

013

                       

3.1.6

водовідведення

014

                       

3.1.7

інші витрати на утримання виробничих приміщень

015

                       

3.2

витрати на ремонт основних засобів та необоротних активів загальновиробничого призначення

016

                       

3.3

витрати на страхування основних засобів та необоротних активів загальновиробничого призначення

017

                       

3.4

витрати на операційну оренду основних засобів та необоротних активів загальновиробничого призначення

018

                       

4

Витрати на вдосконалення технології та організації виробництва

019

                       

5

Витрати на охорону праці та дотримання вимог техніки безпеки

020

                       

5.1

 

021

                       

5.2

 

022

                       

5.3

 

023

                       

6

Витрати на охорону навколишнього природного середовища

024

                       

7

Витрати на охорону об'єктів виробничого та загальновиробничого призначення:

025

                       

7.1

пожежна охорона

026

                       

7.2

сторожова охорона

027

                       

7.3

утримання санітарних зон

028

                       

8

Витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю послуг з поводження з побутовими відходами:

029

                       

8.1

 

030

                       

8.2

 

031

                       

9

Витрати на оплату послуг спеціалізованих підприємств:

032

                       

9.1

проведення планових перевірок стану обладнання

033

                       

9.2

виконання регламентних робіт

034

                       

9.3

освоєння нових потужностей

035

                       

9.4

 

036

                       

10

Витрати на ПММ, усього, зокрема (розшифрувати):

037

                       

10.1

бензин

038

                       

10.2

дизельне паливо, л

039

                       

10.3

мазут, л

040

                       

10.4

 

041

                       

11

Сплата податків, зборів:

042

                       

11.1

 

043

                       

11.2

 

044

                       

11.3

 

045

                       

12

Інші витрати загальновиробничого призначення послуги з надання послуг з вивезення побутових відходів:

046

                       

12.1

 

047

                       

___________________________

(посада)

___________________

(підпис)

_________________________________

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Форма розрахунку загальновиробничих витрат, пов’язаних з наданням послуг з поводження з побутовими відходами підготовлена управлінням міського господарства Вугледарської міської ради

Начальник управління міського господарства

Вугледарської міської ради                                                                                 Ярослав МИРОНЕНКО

                                                                                                                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                                                               рішення виконавчого

                                                                                                                                                                                                               комітету міської ради

                                                                                                                                          21 квітня 2021року № 169/6-21

Форма розрахунку адміністративних витрат,

пов’язаних з наданням послуг з поводження з побутовими відходами


з/п

Складові адміністративних витрат

Код рядка

Фактично

Передбачено діючим тарифом

Планований період рік ____

попередній до базового рік ____

базовий період рік ____

усього, тис. грн

грн/м-3

грн/т

усього, тис. грн

грн/м-3

грн/т

усього, тис. грн

грн/м-3

грн/т

усього, тис. грн

грн/м-3

грн/т

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Адміністративні витрати з надання послуг з поводження з побутовими відходами, усього:

001

                       

1

Витрати на оплату праці апарату управління підприємством та іншого адміністративного персоналу

002

                       

2

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників

003

                       

3

Витрати на службові відрядження

004

                       

4

Витрати на підготовку і перепідготовку кадрів

005

                       

5

Витрати на малоцінні та швидкозношувані предмети

006

                       

6

Витрати на придбання канцелярських товарів

007

                       

7

Витрати на придбання періодичних професійних видань

008

                       

8

Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальногосподарського використання, визначена відповідно до вимог Податкового кодексу України

009

                       

9

Витрати на утримання основних засобів, необоротних матеріальних і нематеріальних активів адміністративного використання:

010

                       

9.1

витрати на ремонт

011

                       

9.2

витрати на оренду

012

                       

9.3

витрати на страхування майна

013

                       

9.4

витрати на утримання основних засобів адміністративного призначення:

014

                       

9.4.1

опалення

015

                       

9.4.2

освітлення

016

                       

9.4.3

сторожова охорона

017

                       

9.4.4

пожежна охорона

018

                       

9.4.5

дератизація

019

                       

9.4.6

водопостачання

020

                       

9.4.7

водовідведення

021

                       

9.4.8

 

022

                       

10

Витрати на оплату професійних послуг:

023

                       

10.1

юридичні

024

                       

10.2

аудиторські

025

                       

10.3

з оцінки майна

026

                       

10.4

 

027

                       

11

Витрати на оплату послуг зв'язку, усього, зокрема (розшифрувати):

028

                       

11.2

поштовий

029

                       

11.3

телеграфний

030

                       

11.4

телефонний

031

                       

11.5

інтернет

032

                       

11.6

радіозв'язок

033

                       

12

Витрати на оплату послуг банків:

034

                       

12.1

розрахунково-касове обслуговування

035

                       

12.2

 

036

                       

13

Витрати, пов'язані зі сплатою податків, зборів, крім тих, що вносяться до виробничої собівартості:

037

                       

13.1

 

038

                       

14

Витрати на розв'язання спорів у судах

039

                       

15

Витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів для потреб апарату управління підприємством:

040

                       

15.1

Бензин

041

                       

15.2

дизельне паливо, л

042

                       

15.3

мазут, л

043

                       

15.4

 

044

                       

15.6

 

045

                       

16

Інші адміністративні витрати, усього, зокрема (розшифрувати):

046

                       

16.1

 

047

                       

16.2

 

048

                       

___________________________

(посада)

___________________

(підпис)

_________________________________

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Форма розрахунку адміністративних витрат, пов’язаних з наданням послуг з поводження з побутовими відходами

підготовлена управлінням міського господарства Вугледарської міської ради

Начальник управління міського господарства

Вугледарської міської ради                                                                                 Ярослав МИРОНЕНКО

 

                                                                                                                                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                                                                         рішення виконавчого

                                                                                                                                                                                                                         комітету міської ради

                                                                                                                                                                                                                         21 квітня 2021року № 169/6-21

Форма

розрахунку витрат на збут, пов’язаних з наданням послуг з поводження з побутовими відходами


з/п

Складові витрат на збут

код рядка

Фактично

Передбачено діючим тарифом

Планований період рік ____

попередній до базового рік ____

базовий період рік ____

усього, тис. грн

грн/м-3

грн/т

усього, тис. грн

грн/м-3

грн/т

усього, тис. грн

грн/м-3

грн/т

усього, тис. грн

грн/м-3

грн/т

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Витрати на збут послуг з поводження з побутовими відходами

001

                       

1

Витрати на оплату праці персоналу, що безпосередньо здійснює збут послуг з поводження з побутовими відходами споживачам

002

                       

2

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників

003

                       

3

Витрати на оплату службових відряджень

004

                       

4

Витрати на підготовку та перепідготовку персоналу

005

                       

5

Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, що безпосередньо задіяні у збуті послуг з поводження з побутовими відходами

006

                       

6

Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, безпосередньо пов'язаних зі збутом послуг з поводження з побутовими відходами

007

                       

7

Витрати на оплату інформаційних послуг, безпосередньо пов'язаних зі збутом послуг з поводження з побутовими відходами

008

                       

8

Витрати на канцелярські товари і виготовлення розрахункових документів про оплату послуг з поводження з побутовими відходами

009

                       

9

Витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахунку коштів споживачів за послуги з поводження з побутовими відходами

010

                       

10

Інші витрати збуту:

011

                       

10.1.

 

012

                       

_________________________________

(посада)

___________________

(підпис)

______________________________( Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Форма розрахунку витрат на збут, пов’язаних з наданням послуг з поводження з побутовими відходами підготовлена управлінням міського господарства Вугледарської міської ради

Начальник управління міського господарства

Вугледарської міської ради                                                                                 Ярослав МИРОНЕНКО

                                                                                                                                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                                                                         рішення виконавчого

                                                                                                                                                                                                                         комітету міської ради

                                                                                                                                                                                                                         21 квітня 2021року № 169/6-21

Форма

розрахунку інших операційних витрат, пов’язаних з наданням послуг

з поводження з побутовими відходами


з/п

Статті витрат

Код рядка

Фактично

Передбачено діючим тарифом

Планований період рік ____

попередній до базового рік ____

базовий період рік ____

усього, тис. грн

грн/м-3

грн/т

усього, тис. грн

грн/м-3

грн/т

усього, тис. грн

грн/м-3

грн/т

усього, тис. грн

грн/м-3

грн/т

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Інші операційні витрати, пов'язані з наданням послуг з поводження з побутовими відходами, зокрема (розшифрувати):

001

                       

1.1

 

002

                       

1.2

 

003

                       

1.3

 

004

                       

1.4

 

005

                       

1.5

 

006

                       

1.6

 

007

                       

_________________________________

(посада)

___________________

(підпис)

_____________________________

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Форма розрахунку інших операційних витрат, пов’язаних з наданням послуг з поводження з побутовими відходами підготовлена управлінням міського господарства Вугледарської міської ради

Начальник управління міського господарства

Вугледарської міської ради                                                                                 Ярослав МИРОНЕНКО

                                                                                                                                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                                                                         рішення виконавчого

                                                                                                                                                                                                                         комітету міської ради

                                                                                                                                                                                                                         21 квітня 2021року № 169/6-21

Форма розрахунку фінансових витрат, пов’язаних з наданням послуг

з поводження з побутовими відходами


з/п

Статті витрат

Код рядка

Фактично за базовий період ____ рік

Планований період ____ рік

розмір невиплачених запозичень, тис. грн

ставка, %

сума витрат, усього, тис. грн

грн/м-3

грн/т

розмір невиплачених запозичень, тис. грн

ставка, %

сума витрат, усього, тис. грн.

грн/м-3

грн/т

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Фінансові витрати, пов'язані з наданням послуг з поводження з побутовими відходами, усього:

001

                   

1.1

 

002

                   

1.2

 

003

                   

1.3

 

004

                   

1.4

 

005

                   

1.5

 

006

                   

1.6

 

007

                   

_____________________

(посада)

                                                                            І.В. Пономаренко

___________________

(підпис)

______________________________

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Форма розрахунку фінансових витрат, пов’язаних з наданням послуг з поводження з побутовими відходами підготовлена управлінням міського господарства Вугледарської міської ради

Начальник управління міського господарства

Вугледарської міської ради                                                                                 Ярослав МИРОНЕНКО

 

                                                                                                                                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                                                               рішення виконавчого

                                                                                                                                                                                                               комітету міської ради

                                                                                                                                         21 квітня 2021року № 169/6-21

Форма аналізу впливу зміни тарифів на послуги з вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів на загальний тариф на послуги з поводження з побутовими відходами

для кінцевого споживача у прогнозному періоді по

______________________________________________________

 (назва населеного пункту*)

(без податку на додану вартість)


з/п

Показник

Код рядка

Фактично станом на ____

Планований період ____ рік

Відхилення (зменшення/
збільшення)

грн/м-3

грн/т

грн/на 1 особу

грн/м-3

грн/т

грн/на 1 особу

грн/м-3

грн/т

грн/на 1 особу

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Розділ I. Інформація щодо тарифів

1

Тариф на захоронення побутових відходів

001

   

X

   

X

   

X

2

Плата за захоронення побутових відходів для населення на 1 особу на місяць

002

X

X

 

X

X

 

X

X

 

3

Тариф на вивезення побутових відходів (без тарифу на захоронення побутових відходів)

003

   

X

   

X

   

X

3.1

для населення

004

   

X

   

X

   

X

3.2

для бюджетних установ та організацій

005

   

X

   

X

   

X

3.3

для інших споживачів

006

   

X

   

X

   

X

4

Плата за вивезення побутових відходів для населення (без плати за захоронення побутових відходів) на 1 особу на місяць

007

X

X

 

X

X

 

X

X

 

5

Тариф на перероблення побутових відходів для населення (у складі тарифу на вивезення побутових відходів), п. 3

008

   

X

   

X

   

X

6

Плата за перероблення побутових відходів для населення (у складі плати на вивезення побутових відходів) на 1 особу на місяць, п. 5

009

X

X

 

X

X

 

X

X

 

7

Разом тариф на поводження з побутовими відходами для населення (п. 1 + п. 3.1)

010

   

X

   

X

   

X

8

Плата за послугу з поводження з побутовими відходами для населення на 1 особу на місяць

011

X

X

 

X

X

 

X

X

 

9

Разом тариф на поводження з побутовими відходами для бюджетних установ та організацій (п. 1 + п. 3.2)

012

   

X

   

X

   

X

10

Разом тариф на поводження з побутовими відходами для інших споживачів (п. 1 + п. 3.3)

013

   

X

   

X

   

X

Розділ II. Довідкова інформація

11

Середньозважена річна норма на вивезення побутових відходів, затверджена органом місцевого самоврядування у населеному пункті для населення, зокрема:

014

   

X

   

X

   

X

11.1

Багатоквартирні та одноквартирні будинки з наявністю усіх видів благоустрою (м-3 на рік, кг на рік)

015

   

X

   

X

   

X

11.2

Багатоквартирні та одноквартирні будинки за відсутності одного з видів благоустрою (м-3 на рік, кг на рік)

016

   

X

   

X

   

X

11.3

Одноквартирні будинки (приватний сектор) з присадибною ділянкою за відсутності будь-якого виду благоустрою (м-3 на рік, кг на рік)

017

   

X

   

X

   

X

                           

_____________________

(посада)

                                                                            І.В. Пономаренко

___________________

(підпис)

______________________________

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Форма аналізу впливу зміни тарифів на послуги з вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів на загальний тариф на послуги з поводження з побутовими відходами для кінцевого споживача у прогнозному періоді підготовлена управлінням міського господарства Вугледарської міської ради

Начальник управління міського господарства

Вугледарської міської ради                                                                                 Ярослав МИРОНЕНКО

 

                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                  рішення виконавчого

                                                                                  комітету міської ради

                                                                                  21 квітня 2021року № 169/6-21

Форма

розрахунку втрат суб'єктів господарювання у сфері поводження з побутовими відходами, які виникли протягом періоду розгляду розрахунків тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами для відповідної категорії споживачів, встановлення та їх оприлюднення органом місцевого самоврядування


з/п

Складові тарифу, вартість яких змінюється на загальнодержавному рівні

Втрати всього,

грн

зокрема:

послуги з вивезення побутових відходів

послуги з перероблення побутових відходів

послуги із захоронення побутових відходів

1

2

3

4

5

6

           
           
           

РАЗОМ

       

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ:

  1. Зміна вартості складових тарифу:

Складова тарифу

Вартість складової у відповідному тарифі на дату подання суб'єктом господарювання розрахунків до органу місцевого самоврядування (грн)

Вартість складової у відповідному тарифі на дату введення в дію тарифу (грн)

Різниця

(п. 3 - п. 2)

1

2

3

4

       
       
       
  1. Обсяги надання послуг з поводження з побутовими відходами

Тривалість періоду розгляду розрахунків тарифів, встановлення та їх оприлюднення (днів)

Обсяги надання послуг за відповідний період:

послуги з вивезення побутових відходів

послуги з перероблення побутових відходів

послуги із захоронення побутових відходів

1

2

3

4

       

_______________
(посада)

___________
(підпис)

___________________
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Форма розрахунку втрат суб'єктів господарювання у сфері поводження з побутовими відходами, які виникли протягом періоду розгляду розрахунків тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами для відповідної категорії споживачів, встановлення та їх оприлюднення органом місцевого самоврядування підготовлена управлінням міського господарства Вугледарської міської ради

Начальник управління міського

господарства Вугледарської міської ради                     Ярослав МИРОНЕНКО

 

                                                                                                                                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                                                                         рішення виконавчого

                                                                                                                                                                                                                         комітету міської ради

                                                                                                                                                                                                                         21 квітня 2021року № 169/6-21

                                                                                                       Форма

річного плану надання послуг з поводження з побутовими відходами

______________________________________ на плановий період з _______

(найменування суб’єкта господарювання)

 

№ з/п

Показники

Фактично

Передбачено діючим тарифом

Усього обсяги відходів на планований період

 
 

_______ рік

_______ рік

_______ рік

попередній до базового _______ рік

базовий період _______ рік

 
 

м3

тонн

м3

тонн

м3

тонн

м3

тонн

м3

тонн

м3

тонн

м3

тонн

 
 

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 
 

1

Обсяг побутових відходів, що підлягає вивезенню (збирання, зберігання та перевезення), усього, зокрема:

                             
 

1.1

тверді побутові відходи

                             
 

1.2

великогабаритні побутові відходи

                             
 

1.3

ремонтні побутові відходи

                             
 

2

Обсяг побутових відходів, що підлягає переробленню, усього

                             
 

3

Обсяг побутових відходів, що підлягає захороненню, усього, зокрема:

                             
 

3.1

тверді побутові відходи

                             
 

3.3

ремонтні побутові відходи

                             
 

4

Обсяг відходів, прийнятих полігоном/звалищем на захоронення, усього, зокрема:

                             
 

4.1

побутові відходи (п. 3)

                             
 

4.2

вуличний змет

                             
 

4.3

відходи зеленого господарства

                             
 

4.4

будівельні відходи (подрібнені)

                             
 

4.5

промислові відходи 3 класу небезпеки

                             
 

4.6

промислові відходи 4 класу небезпеки

                             
 

4.7

неперероблюваний залишок (несортований, некомпостований, піролізний, шлак і зола сміттєспалювальних заводів)

                             
 

4.8

обсяг інших відходів, що захороняються на полігоні/звалищі та не ввійшли до даних пунктів

(4.1-4.7)

                             
 

5

Обсяги відходів, що спрямовуються під час завезення на полігон на сортування

                             
 

6

Обсяг захоронення відходів на полігоні/звалищі після сортування, усього, зокрема:

                             
 

6.1

обсяги захоронення відходів після сортування, усього, зокрема:

                             
 

6.1.1

побутові відходи, усього, а саме: тверді, великогабаритні, ремонтні

                             
 

6.1.2

вуличний змет

                             
 

6.1.3

відходи зеленого господарства

                             
 

6.1.4

будівельні відходи (подрібнені)

                             
 

6.1.5

промислові відходи 3 класу небезпеки

                             
 

6.1.6

промислові відходи 4 класу небезпеки

                             
 

6.1.7

неперероблюваний залишок (несортований, некомпостований, піролізний, шлак і зола сміттєспалювальних заводів)

                             
 

6.1.8

обсяг захоронення після сортування інших відходів, що не увійшли до пунктів 6.1.1-6.1.7, на полігоні/звалищі

                             
 

7

Обсяг надання послуг з вивезення побутових відходів, усього, зокрема:

                             
 

7.1

населенню

                             
 

7.2

бюджетним установам та організаціям

                             
 

7.3

іншим споживачам

                             
 

8

Обсяг надання послуг з перероблення побутових відходів, усього, зокрема:

                             
 

8.1.

населенню

                             
 

8.2

бюджетним установам та організаціям

                             
 

8.3

іншим споживачам

                             
 

9

Обсяг надання послуг із захоронення побутових відходів, усього, зокрема:

                             
 

9.1

населенню

                             
 

9.2

бюджетним установам та організаціям

                             
 

9.3

іншим споживачам

                             

_____________________

(посада)                   І.В. Пономаренко

___________________

(підпис)

_________________________________

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

                                       

Форма річного плану надання послуг з поводження з побутовими відходами підготовлена управлінням міського господарства Вугледарської міської ради

Начальник управління міського

господарства Вугледарської міської ради                                                                                                                                                                 Ярослав МИРОНЕНКО

 

                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                  рішення виконавчого

                                                                                  комітету міської ради

                                                                                  21 квітня 2021року № 169/6-21

Форма інформації

про суб’єкта господарювання, що здійснює надання послуг з поводження з побутовими відходами (загальна характеристика виконавця послуг з побутовими відходами)


з/п

Показник

Попередній до базового рік (факт)

Базовий період (факт)

Передбачено чинними тарифами

Планований період

1

2

3

4

5

6

1

Річний обсяг надання послуг з вивезення побутових відходів (тонн), усього, зокрема:

       

1.1

населенню

       

1.2

бюджетним установам та організаціям

       

1.3

іншим споживачам

       

2.

Річний обсяг надання послуг з перероблення побутових відходів (тонн), усього, зокрема:

       

2.1

населенню

       

2.2

бюджетним установам та організаціям

       

2.3

іншим споживачам

       

3.

Річний обсяг надання послуг із захоронення побутових відходів (тонн), усього, зокрема:

       

3.1

населенню

       

3.2

бюджетним установам та організаціям

       

3.3

іншим споживачам

       

4

Кількість укладених договорів, усього, зокрема з:

       

4.1

населенням

       

4.2

бюджетними установами та організаціями

       

4.3

іншими споживачами

       

5

Назва населених пунктів, де надаються послуги з поводження з побутовими відходами, та кількість населення, що проживає у цих населених пунктах (тис. осіб), усього, зокрема:

       

5.1

назва населеного пункту

       

5.2

назва населеного пункту

       

5.3

назва населеного пункту

       

5.4

назва населеного пункту

       

5.5

назва населеного пункту

       

5.6

...

       

6

Тариф на послугу з вивезення побутових відходів (грн за 1 м-3 або грн. за 1 тонну - потрібне підкреслити):

       

6.1

для населення - фізичних осіб

       

6.2

для бюджетних установ та організацій

       

6.3

для інших споживачів

       

7.

Тариф на послугу з перероблення побутових відходів (грн за 1 м-3 або грн. за 1 тонну - потрібне підкреслити):

       

7.1

для населення - фізичних осіб

       

7.2

для бюджетних установ та організацій

       

7.3

для інших споживачів

       

8.

Тариф на послугу із захоронення побутових відходів (грн за 1 м-3 або грн. за 1 тонну - потрібне підкреслити)

       

8.1

для населення - фізичних осіб

       

8.2

для бюджетних установ та організацій

       

8.3

для інших споживачів

       

9.

Тариф на послугу з поводження з побутовими відходами (грн за 1 м-3 або грн. за 1 тонну - потрібне підкреслити)

       

9.1

для населення - фізичних осіб

       

9.2

для бюджетних установ та організацій

       

9.3

для інших споживачів

       

10

Вартість реалізації послуг з поводження з побутовими відходами за відповідними тарифами, тис. грн без ПДВ

       

____________________________ 
(посада)

__________ 
(підпис)

________________________ 
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

     
               

Форма інформації про суб’єкта господарювання, що здійснює надання послуг з побутовими відходами (загальна характеристика виконавця послуг з побутовими відходами) підготовлена управлінням міського господарства Вугледарської міської ради

Начальник управління міського

господарства Вугледарської міської ради                   Ярослав МИРОНЕНКО

Нещодавно розміщене

 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)