Installing Joomla

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

18.01.2017 № 3

м.Вугледар

Про створення робочої групи

з питань економічного і соціального

розвитку міста

Відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України, керуючись ст.17; ст.18; ст.40; п.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Створити робочу групу з питань економічного і соціального розвитку міста та затвердити її персональний склад (додається).

2. Затвердити Положення про робочу групу з питань економічного і соціального розвитку міста (додається).

3. Рішення виконавчого комітету від 19.12.2007 № 470 «Про створення постійної робочої групи з питань економічного і соціального розвитку міста» та рішення виконавчого комітету від 15.08.2012 № 246 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 19.12.2007 № 470 «Про створення постійної робочої групи з питань економічного і соціального розвитку міста» вважати такими, що втратили чинність.

Міський голова А.Ю. Сілич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету міської ради

від 18.01.2017 № 3

Склад робочої групи

з питань економічного і соціального розвитку міста

Савін

Олег Євгенович

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова робочої групи

Вербовський

Максим Петрович

- начальник відділу економіки, стратегії розвитку та інвестицій, заступник голови робочої групи

Зацаренко

Аліна Олександрівна

- головний спеціаліст відділу економіки, стратегії розвитку та інвестицій, секретар робочої групи
Члени робочої групи

Басиста

Людмила Олександрівна

- начальник управління Пенсійного фонду України в м. Вугледарі

(за узгодженням)

Демиденко

Наталія Василівна

- начальник міського сектору статистики (за узгодженням)

Краснопольська

Раїса Василівна

Директор міського центру зайнятості (за узгодженням)

Мілокостова

Юлія Анатоліївна

- начальник відділу житлово-комунального господарства та екології

Чабанова

Лариса Борисівна

- начальник Вугледарського відділення Мар’їнської ОДПІ Донецької області (за узгодженням)

Чупейда

Світлана Миколаївна

- начальник міського фінансового управління

Філіппова

Наталія Вікторівна

- начальник Вугледарського міського управління соціального захисту населення

Керуючий справами виконавчого комітету І.В. Пономаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету міської ради

від 18.01.2017 № 3

ПОЛОЖЕННЯ

про робочу групу з питань економічного і соціального розвитку міста

1. Робоча група з питань економічного і соціального розвитку міста (далі - робоча група) є постійно діючим органом Вугледарської міської ради, який утворюється з метою аналізу існуючої ситуації і вирішення питань економічного і соціального розвитку міста Вугледара.

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації, рішеннями Вугледарської міської ради та виконавчого комітету, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями робочої групи є: забезпечення координації дій виконавчих органів міської ради та територіальних органів державної влади, підприємств, установ, організацій з питань економічного і соціального розвитку міста Вугледара; проведення аналізу проблемних питань економічного і соціального розвитку міста Вугледара; підготовка пропозицій керівництву Вугледарської міської ради щодо визначення шляхів, механізму та способів вирішення питань економічного і соціального розвитку міста Вугледара; забезпечення взаємодії виконавчих органів міської ради з підприємствами, установами, організаціями з питань економічного і соціального розвитку міста Вугледара; виконання інших завдань, передбачених рішеннями Вугледарської міської ради.

4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану справ і причин виникнення проблем економічного і соціального розвитку міста Вугледара;

2) вивчає результати діяльності виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій міста Вугледара з питань економічного і соціального розвитку міста Вугледара;

3) проводить моніторинг стану виконання виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами та організаціями міста Вугледара покладених на них завдань, пов’язаних з питаннями економічного і соціального розвитку міста Вугледара.

5. Робоча група має право:

1) одержувати в установленому порядку від виконавчих органів міської ради та територіальних органів державної влади, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи та інші матеріали, потрібні для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі в роботі представників виконавчих органів міської ради та територіальних органів державної влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками), а також інших осіб (за згодою) для розгляду питань економічного і соціального розвитку міста Вугледара;

3) організовувати проведення нарад та інших заходів.

6. Робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності.

7. Робоча група утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів робочої групи, які беруть участь у її роботі.

До складу робочої групи можуть входити також представники виконавчих органів міської ради та територіальних органів державної влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), громадськості, а також інші особи (за згодою).

8. Робочу групу очолює заступник міського голови з питань діяльності виконавих органів ради Вугледарської міської ради.

9. Голова робочої групи здійснює загальне керівництво діяльністю робочої групи, визначає порядок її роботи, головує на засіданнях, представляє робочу групу у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

10.Заступник голови робочої групи виконує повноваження голови робочої групи у разі його відсутності.

11. Секретар робочої групи: скликає за дорученням голови робочої групи засідання; забезпечує ведення протоколів засідання робочої групи;
забезпечує організацію діяльності робочої групи (зокрема ведення діловодства), підготовку порядку денного та матеріалів до її засідань з урахуванням пропозицій членів робочої групи; здійснює моніторинг стану реалізації рішень робочої групи, регулярно інформує голову робочої групи та інших членів робочої групи з цих питань; виконує в межах компетенції доручення голови робочої групи.

12. Формою роботи робочої групи є засідання, що скликає голова робочої групи в міру потреби, а за його відсутності — заступник голови робочої групи.

13. На засіданнях робоча група розглядає матеріали з виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Вугледара. Рішення засідань робочої групи фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем.

Керуючий справами виконавчого комітету І.В. Пономаренко

Положення про робочу групу економічного і соціального розвитку міста розроблено відділом економіки, стратегії розвитку та інвестицій Вугледарської міської ради

Начальник відділу економіки,

стратегії розвитку та інвестицій М.П. Вербовський

 

Вугледарська міська ВЦА:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ВЦА: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)