Installing Joomla

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

19.12.2018                                              № 534    

м. Вугледар

Про затвердження Порядку надання одноразової матеріальної допомоги окремим категоріям громадян

З метою забезпечення матеріальної підтримки учасників антитерористичної операції, учасників Революції Гідності та внутрішньо переміщених осіб, на виконання Указу Президента України від 18.03.2015 № 150/2015 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції», листа заступника голови облдержадміністрації Стокоз І.С. від 05.12.2017 №06/16я-1481/4-17 щодо посилення соціального захисту осіб, які постраждали під час участі у масових акціях Революції Гідності, відповідно до Закону України від 20.10.2014 №1706-VII «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», керуючись пунктом 3 частини першої статті 91 Бюджетного Кодексу України, підпунктом 1 пункту «а» частини першої статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

  1. Затвердити Порядок надання одноразової матеріальної допомоги окремим категоріям громадян (додається).
  2. Координацію роботи за виконанням даного рішення покласти на Вугледарське міське управління соціального захисту населення (Солоха).

Міський голова                                                                    А.Ю. Сілич


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого

комітету міської ради

19.12.2018 № 534

Порядок

надання одноразової матеріальної допомоги окремим категоріям громадян

  1. Загальні положення

Порядок визначає механізм надання одноразової фінансової допомоги учасникам антитерористичної операції (АТО), учасникам Революції Гідності та внутрішньо переміщеним особам.

Головним розпорядником коштів місцевого бюджету в частині видатків на виплату надання одноразової фінансової допомоги є Вугледарське міське управління соціального захисту населення (далі – Управління).

Порядок передбачає надання одноразової фінансової допомоги згідно міської цільової програми «Одноразова матеріальна допомога окремим категоріям громадян» на 2019 рік в межах бюджетних призначень, затверджених у місцевому бюджеті на відповідний рік.

Законодавчою та нормативною основою Порядку є Бюджетний кодекс України, Указ Президента України від 18.03.2015 №150/2015 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції», Закон України від 20.10.2014 №1706-VII «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», Закон України від 22.10.93 №3551-12 «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» інші законодавчі і нормативні акти, що регулюють відносини у відповідній сфері.

  1. Перелік категорій отримувачів одноразової фінансової допомоги

Право на одержання одноразової фінансової допомоги учасникам АТО, учасникам Революції Гідності та внутрішньо переміщеним особам з міського бюджету мають наступні категорії громадян:

    учасники бойових дій із числа учасників АТО;

    особи із числа учасників АТО, що отримали інвалідність внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва) під час проходження служби в зоні проведення АТО;

    члени сімей загиблого учасника АТО під час виконання військово-службових обов’язків в зоні проведення АТО;

    особи, які постраждали під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р.;

    члени сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю у Революції Гідності;

    внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО в інші регіони України які мають інвалідність І, ІІ групи;

    діти з інвалідністю із числа внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО в інші регіони України;

    діти з тяжкими захворюваннями, яким не встановлено інвалідність, при наявності довідки про захворювання лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) із числа внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО в інші регіони України;

    особи працездатного віку, які не працюють і не мають можливості отримувати доходи через хворобу, зокрема за останні 12 місяців із загальною кількістю днів непрацездатності понад 60 днів із числа внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО в інші регіони України.

  1. Порядок надання одноразової фінансової допомоги окремим категоріям громадян

Загальна сума виплат одноразової фінансової допомоги окремим категоріям громадян визначається кошторисними призначеннями на відповідний рік за рахунок коштів місцевого бюджету.

Для отримання одноразової грошової допомоги подається заява до відділу персоніфікованого обліку пільгової категорії громадян та осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці Вугледарського міського управління соціального захисту населення.

Заяви на виплату матеріальної допомоги у поточному році приймаються до 15 вересня поточного року для учасників АТО та до 31 жовтня поточного року для учасників Революції Гідності та внутрішньо переміщених осіб.

До заяви додаються:

1) для учасників бойових дій із числа учасників АТО:

копія паспорту;

копія ідентифікаційного коду;

копія посвідчення учасника бойових дій;

копія довідки про безпосередню участь в АТО;

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (при необхідності);

номер рахунку в банківській установі (для переміщених осіб рахунок повинен бути відкритий у ДОУ ВАТ «Ощадбанк» м. Вугледар).

2) для осіб із числа учасників АТО, що отримали інвалідність внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва) під час проходження служби в зоні проведення АТО:

копія паспорту;

копія ідентифікаційного коду;

копія посвідчення учасника бойових дій;

копія довідки про безпосередню участь в АТО;

копія довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності (видається комісіями МСЕК Міністерства охорони здоров’я);

копія посвідчення особи з інвалідністю;

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (при необхідності);

номер рахунку в банківській установі (для переміщених осіб рахунок повинен бути відкритий у ДОУ ВАТ «Ощадбанк» м.Вугледар);

3) для членів сімей загиблого учасника АТО під час виконання військово-службових обов’язків в зоні проведення АТО:

копія паспорту;

копія свідоцтва про народження - для виплати одноразової грошової допомоги дитині;

копія свідоцтва про шлюб – для виплати одноразової грошової допомоги дружині (чоловікові);

копія свідоцтва про народження військовослужбовця – для виплати одноразової грошової допомоги батькам загиблого (померлого);

копія ідентифікаційного коду;

копія посвідчення члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;

копія свідоцтва про смерть військовослужбовця;

копії документів, що свідчать про причини та обставини загибелі (смерті) військовослужбовця (військова частина);

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (при необхідності);

номер рахунку в банківській установі (для переміщених осіб рахунок повинен бути відкритий у ДОУ ВАТ «Ощадбанк» м. Вугледар);

4) для осіб, які постраждали під час участі у Революції Гідності:

копія паспорту;

копія ідентифікаційного коду;

копія посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності;

довідка судово-медичної експертизи;

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (при необхідності);

номер рахунку в банківській установі (для переміщених осіб рахунок повинен бути відкритий у ДОУ ВАТ «Ощадбанк» м. Вугледар);

5) для членів сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю у Революції Гідності:

копія паспорту;

копія ідентифікаційного коду;

копія свідоцтва про народження - для виплати одноразової грошової допомоги дитині;

копія свідоцтва про шлюб – для виплати одноразової грошової допомоги дружині;

копія свідоцтва про народження військовослужбовця – для виплати одноразової грошової допомоги батькам загиблого (померлого);

копія посвідчення члена сім’ї загиблого учасника Революції Гідності;

копія свідоцтва про смерть учасника Революції Гідності;

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (при необхідності);

номер рахунку в банківській установі (для переміщених осіб рахунок повинен бути відкритий у ДОУ ВАТ «Ощадбанк» м. Вугледар);

6) для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО в інші регіони України які мають інвалідність І, ІІ групи:

копія паспорту;

копія ідентифікаційного коду;

копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

копія довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності (видається комісіями МСЕК Міністерства охорони здоров’я);

копія посвідчення особи з інвалідністю;

номер рахунку у ДОУ ВАТ «Ощадбанк» м. Вугледар;

7) для дітей з інвалідністю із числа внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО в інші регіони України:

копія паспорту особи заявника (одного з батьків (опікуна), дитини з інвалідністю);

копія ідентифікаційного коду (одного з батьків (опікуна) дитини з інвалідністю);

копія свідоцтва про народження дитини з інвалідністю;

копія ідентифікаційного коду дитини з інвалідністю;

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (одного із батьків (опікуна) та дитини з інвалідністю);

копія медичного висновку про дитину з інвалідністю;

копія посвідчення особи з інвалідністю (при наявності);

довідку про склад сім’ї з підтвердженням фактичного проживання заявника із дитиною з інвалідністю;

номер рахунку у ДОУ ВАТ «Ощадбанк» м. Вугледар;

8) для дітей з тяжкими захворюваннями, яким не встановлено інвалідність, при наявності довідки про захворювання лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) із числа внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО в інші регіони України:

копія паспорту особи заявника (одного з батьків (опікуна));

копія ідентифікаційного коду (одного з батьків (опікуна));

копія свідоцтва про народження дитини з тяжким захворюванням;

копія ідентифікаційного коду дитини з тяжким захворюванням;

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (одного із батьків (опікуна));

довідка про захворювання лікарсько-консультативної комісії (ЛКК);

довідку про склад сім’ї з підтвердженням фактичного проживання заявника із дитиною з тяжким захворюванням;

номер рахунку у ДОУ ВАТ «Ощадбанк» м. Вугледар;

9) для осіб працездатного віку, які не працюють і не мають можливості отримувати доходи через хворобу, зокрема за останні 12 місяців із загальною кількістю днів непрацездатності понад 60 днів із числа внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО в інші регіони України:

копія паспорту;

копія ідентифікаційного коду;

копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

копія трудової книжки;

видана та скріплена печаткою лікувально-профілактичного закладу довідка із зазначенням терміну тривалості хвороби за останні 12 місяців перед місяцем подання заяви;

номер рахунку у ДОУ ВАТ «Ощадбанк» м. Вугледар.

Відділ персоніфікованого обліку пільгової категорії громадян та осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці Управління на підставі заяв від внутрішньо переміщених осіб готує «Список на отримання інформації для призначення одноразової фінансової допомоги» до відділу по контролю для визначення фактичного місця проживання/перебування заявників, які є внутрішньо переміщеними особами з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО в інші регіони України.

Відділ по контролю за результатами перевірки складає акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, який підписується всіма повнолітніми внутрішньо переміщеними особами та у визначених законом випадках – їх законними представниками, а також представниками Управління.

Відділ персоніфікованого обліку пільгової категорії громадян та осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці Управління на підставі заяв та результатів перевірки (внутрішньо переміщених осіб) готує розрахунок для виплати одноразової фінансової допомоги у межах сум визначених кошторисними призначеннями на відповідний рік за рахунок коштів місцевого бюджету та передає розрахунки до відділу обліку та звітності.

Відділ обліку та звітності Управління на підставі розрахунків забезпечує виплату одноразової фінансової допомоги окремим категоріям громадян на рахунки заявників у банківських установах.

Виплата одноразової фінансової допомоги учасникам бойових дій із числа учасників АТО проводиться один раз на рік до Дня захисника України (14 жовтня) протягом двох перших тижнів жовтня.

Виплата одноразової фінансової допомоги учасникам Революції Гідності проводиться один раз на рік до Дня Гідності та Свободи (21 листопада) протягом трьох тижнів жовтня.

Виплата одноразової фінансової допомоги внутрішньо переміщеним особам проводиться один раз на рік при наявності планових призначень на відповідний рік.

Управління бере бюджетні зобов’язання та здійснює відповідні видатки в межах бюджетних асигнувань.

  1. Контроль та відповідальність

Заявники на отримання одноразової фінансової допомоги несуть відповідальність за надання достовірної інформації.

Контроль та відповідальність за проведенням розрахунків покладається на Управління.

Керуючий справами виконавчого комітету                        І.В. Пономаренко

Порядок надання одноразової матеріальної допомоги окремим категоріям громадян розроблено Вугледарським міським управлінням соціального захисту населення

Начальник Вугледарського міського

управління соціального захисту населення                        Т.В. Солоха

 

Вугледарська міська ВЦА:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ВЦА: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)