Installing Joomla

Gerb

 

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

19.12.2018                                            № 536

м. Вугледар

Про створення комісії  щодо розгляду заяв про  виплату   грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей

         На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року  №719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей», керуючись підпункт 2 пунктом «б» частини 1 статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Вугледарської міської ради

ВИРІШИВ:

 1. Створити комісію щодо розгляду заяв деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей та затвердити її персональний склад (додається).
 2. Затвердити Положення про комісію щодо розгляду заяв деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей (додається).
 3. Координацію роботи за виконанням цього рішення покласти на Вугледарське міське управління соціального захисту населення (Солоха Т.В.)
 4. Контроль за виконання рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Бочкова А.В.

Міський голова                                                                     А.Ю. Сілич

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету міської ради

19.12.2018 № 536

Персональний склад

комісії щодо розгляду заяв деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей

Бочков

Андрій Валентинович

заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради,

голова комісії

Карпєєв

Дмитро Ігорович

заступник начальника  Вугледарського міського управління соціального захисту населення, заступник голови

Половинкіна

Іраїда Петрівна

головний спеціаліст персоніфікованого обліку  пільгової  категорії громадян та інвалідів, ветеранів війни та праці

(за узгодженням)

Члени комісії

Радуль

Вікторія Василівна

начальник відділу містобудування та архітектури – головний архітектор

Макоткін

Сергій Володимирович

голова громадської організації «Південно-Донбаська спілка ветеранів АТО »,(за узгодженням)

Мілокостова

Юлія Анатоліївна

начальник відділу житлово комунального господарства

Пісклова

Наталя Володимирівна

начальник юридичного відділу

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                           І.В. Пономаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету міської ради

19.12.2018 № 536

        

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію  щодо розгляду заяв про  виплату   грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей

 1. До повноважень комісії належить перевірка:
 • наявності у особи статусу члена сім’ї загиблого та особи з інвалідністю;
 • визначення категорії особи як члена сім’ї загиблого;
 • перевірка складу сім’ї особи з інвалідністю;
 • перевірка наявності документів про взяття на квартирний облік
 • членів сім’ї загиблого та особи з інвалідністю;
 • перевірка факту спільного або роздільного проживання членів сім’ї загиблого, які мають право на грошову компенсацію;
 • прийняття рішення про призначення або відмову в призначенні грошової компенсації;
 • визначення розміру грошової компенсації;
 • перевірка наявності майнових прав на нерухоме майно членів сім’ї загиблого та особи з інвалідністю, а також всіх членів родини, на яких розраховується грошова компенсація, або відчуження такого майна протягом попереднього року.
 1. Орган соціального захисту населення протягом п’яти робочих днів з дня прийняття заяви з усіма необхідними документами обстежує матеріально-побутові умови заявника, про що складає акт за формою, встановленою Мінсоцполітики.
 2. Після складення акта обстеження матеріально-побутових умов заявника орган соціального захисту населення протягом трьох робочих днів, а у випадку, визначеному у пункті 22цього Порядку, протягом десяти робочих днів вносить до комісії подання про виплату грошової компенсації.
 3. Комісія протягом п’яти робочих днів з дня надходження подання розглядає його по суті і в присутності заявника або його законного представника чи уповноваженої особи приймає рішення щодо призначення або відмови в призначенні грошової компенсації.
 4. За наявності письмового клопотання комісія може розглядати питання щодо призначення або відмови в призначенні грошової компенсації за відсутності заявника або законного представника чи уповноваженої особи. У разі відсутності такого клопотання та неявки зазначених осіб розгляд відповідного питання переноситься на наступне засідання комісії.

6.У рішенні комісії зазначаються:

1) прізвище, ім’я та по батькові заявника;

2) прізвище, ім’я та по батькові законного представника чи уповноваженої особи і документ, що підтверджує його повноваження;

3) належність загиблого або особи з інвалідністю до одного з військових формувань, визначених в абзаці восьмому, формувань, визначених абзацами шостим і сьомим, або залучення до діяльності, визначеної абзацом п’ятим пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

4) факт спільного або роздільного проживання із заявником неповнолітніх та малолітніх дітей загиблого;

5) статус і категорія заявника;

6) члени сім’ї особи з інвалідністю, на яких нараховується грошова компенсація із зазначенням родинного зв’язку із заявником відповідно до пункту 21 цього Порядку;

7) кількість осіб із членів сім’ї загиблого за однією категорією, на яких нараховується грошова компенсація із зазначенням родинного зв’язку із загиблим;

8) факт перебування заявника на квартирному обліку з урахуванням норми, зазначеної у пункті 9 цього Порядку;

9) інформація про надання раніше заявнику або членам його сім’ї житла або грошової компенсації за рахунок бюджетних коштів.

 1. Комісія може відмовити заявнику в призначенні грошової допомоги з таких підстав:

1) загиблий або особа з інвалідністю не належали до одного з військових формувань, визначених в абзаці восьмому, формувань, визначених абзацами шостим і сьомим, або не залучалися до діяльності, визначеної абзацом п’ятим пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

2) загиблий або особа з інвалідністю не брав безпосередню участь в антитерористичній операції (відсутня довідка, визначена в підпункті 3 пункту 8 цього Порядку);

3) заявник не є членом сім’ї загиблого, визначеним в абзацах шістнадцятому - двадцять другому пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

4) заявник не є особою, визначеною у пунктах 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України ”Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

5) заявник не перебуває на квартирному обліку з урахуванням норми, визначеної у пункті 9цього Порядку;

6) заявник є членом сім’ї загиблого за категорією, нижчою, ніж категорія, до якої належить інший член цієї ж сім’ї загиблого, в разі одночасного подання ними заяви на отримання грошової компенсації;

7) заявник є членом сім’ї загиблого за категорією, нижчою, ніж категорія, до якої належить інший член цієї ж сім’ї, який вже отримав житло або грошову компенсацію, - до виплати грошової компенсації всім членам сімей загиблих, які перебувають на обліку в Реєстрі і мають першочергове право на таку виплату;

8) заявнику вже надавалося житло або вже виплачувалася грошова компенсація як члену сім’ї загиблого або як особі з інвалідністю.

 1. У разі відмови в призначенні грошової компенсації комісія надсилає заявнику копію відповідного рішення із зазначенням підстав для його прийняття протягом трьох робочих днів з моменту прийняття такого рішення.
 2. Заявник має право оскаржити рішення комісії про відмову в призначенні грошової компенсації до суду.
 3. У разі прийняття рішення про призначення заявнику грошової компенсації комісія одночасно визначає розмір такої компенсації, виходячи з таких нормативів:

1) за нормою 13,65 кв. метра жилої площі на кожного члена сім’ї загиблого за однією категорією з урахуванням загиблого у разі, коли він перебував на квартирному обліку разом з членами своєї сім’ї;

2) за нормою 13,65 кв. метра жилої площі на особу з інвалідністю та кожного члена його сім’ї, зазначеного в абзаці п’ятому пункту 21 цього Порядку;

3) за нормою 35,22 кв. метра загальної площі на сім’ю загиблого за однією категорією або на сім’ю особи з інвалідністю;

4) додатково 10 кв. метрів жилої площі на кожного члена сім’ї заявника, який є особою з інвалідністю або дитиною з інвалідністю (у тому числі з урахуванням заявника);

5) з урахуванням опосередкованої вартості спорудження 1 кв. метра загальної площі житла в населеному пункті, в якому заявник перебуває на квартирному обліку на день звернення за грошовою компенсацією і яка визначається Мінрегіоном відповідно до Порядку визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затвердженого наказом Держбуду від 27 вересня 2005 р. № 174. У разі зміни опосередкованої вартості спорудження 1 кв. метра загальної площі житла на день звернення заявника за грошовою компенсацією, визначеної Мінрегіоном після розрахунку комісією розміру грошової компенсації, розмір грошової компенсації підлягає перерахунку комісією без звернення заявника за умови, що на день такої зміни грошова компенсація не виплачена чи виплачена не у повному обсязі.

При цьому для мм. Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова опосередкована вартість збільшується у 1,75 раза, для міст - обласних центрів, а також міст обласного значення з населенням понад 300 тис. чоловік - у 1,5 раза, для міст обласного значення з населенням від 100 тис. до 300 тис. - у 1,25 раза.

 1. Розмір грошової компенсації (ГK) розраховується за формулою:

ГК = (13,65 х Nс + 35,22 + (10 х Nп)) х Bг х Км + ПЗ,

де Nс - кількість членів сім’ї загиблого за однією категорією або кількість членів сім’ї особи з інвалідністю, на яких розраховується грошова компенсація;

Nп - кількість членів сім’ї заявника, які є особами з інвалідністю або дітьми з інвалідністю і на яких розраховується грошова компенсація з урахуванням додаткових 10 кв. метрів жилої площі на кожного (у тому числі на заявника);

Вг - опосередкована вартість (гривень) 1 кв. метра загальної площі житла для населеного пункту, в якому заявник перебуває на обліку як особа, що потребує поліпшення житлових умов на день звернення за грошовою компенсацією;

Км - коефіцієнт збільшення опосередкованої вартості 1 кв. метра загальної площі житла для міст, визначених в абзаці другому підпункту 5 пункту 19 цього Порядку;

 ПЗ - витрати (гривень), пов’язані з купівлею, оформленням права власності на житло та сплатою передбачених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів).

 1. Під час прийняття рішення щодо призначення грошової компенсації особі з інвалідністю комісія розраховує розмір такої компенсації на підставі:

1) рішення про взяття заявника на квартирний облік із зазначенням складу членів сім’ї - осіб, які разом із заявником перебувають на такому обліку;

2) рішення про взяття на квартирний облік члена сім’ї особи з інвалідністю (крім малолітніх (до 14 років) та неповнолітніх (до 18 років) дітей), на яких нараховується грошова компенсація;

3) письмової згоди (викладеної у довільній формі) членів сім’ї особи з інвалідністю (крім малолітніх (до 14 років) та неповнолітніх (до 18 років) дітей), на яких нараховується грошова компенсація, щодо включення їх у розрахунок грошової компенсації.

При цьому в розрахунок включаються члени сім’ї особи з інвалідністю, які перебувають на квартирному обліку, незалежно від того, чи перебувають вони на такому обліку разом з особою з інвалідністю або окремо від неї, включаючи перебування на квартирному обліку особи з інвалідністю та членів її сім’ї у різних населених пунктах.

До членів сімей осіб з інвалідністю належать: дружина (чоловік), їх малолітні (до 14 років) і неповнолітні (від 14 до 18 років) діти; неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II груп або особами з інвалідністю I групи; особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за нею, за умови, що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка перебуває під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги та проживає разом з ним.

 1. Під час прийняття рішення щодо призначення грошової компенсації малолітнім чи неповнолітнім дітям загиблого, в тому числі усиновленим ним (підпункт 2пункту 2 цього Порядку), комісія може включити в розрахунок особу, з якою вони фактично проживають, якщо ця особа є членом сім’ї загиблого і потребує поліпшення житлових умов.

13.Рішення у цьому випадку приймається комісією на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов, в якому зафіксовано факт спільного проживання малолітніх чи неповнолітніх дітей загиблого, а також на підставі рішення комісії у справах дітей, до якої звертався орган соціального захисту населення, про засвідчення такого факту. При цьому якщо особою, з якою малолітні чи неповнолітні діти фактично проживають, є дружина (чоловік) загиблого, до уваги не береться факт позбавлення її (його) батьківських прав.

 1. Комісія розраховує грошову компенсацію одночасно кільком членам сім’ї загиблого, які потребують поліпшення житлових умов, належать до однієї категорії і водночас не є членами однієї сім’ї згідно з нормами Сімейного кодексу України(розлучені батьки загиблого) з урахуванням 35,22 кв. метра на кожного члена сім’ї загиблого.
 2. Протягом трьох робочих днів з моменту прийняття рішення про призначення і виплату грошової компенсації комісія надсилає копію рішення заявнику із зазначенням суми належної йому грошової компенсації, а також структурному підрозділу з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій.
 3. Заявник може оскаржити рішення комісії щодо належної йому суми грошової компенсації до суду.
 4. Засідання комісії проводиться за мірою надходжень звернень.

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                           І.В. Пономаренко

Положення комісії щодо розгляду заяв про виплату   грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей підготовлено Вугледарським міським управлінням соціального захисту населення

Заступник начальника Вугледарського

міського управління соціального захисту

населення                                                                              Д.І. Карпєєв

 

Вугледарська міська ВЦА:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ВЦА: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)