Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

19.06.2019                                          № 234/6-19

м. Вугледар

Про створення комісії з придбання на вторинному ринку впорядкованого для постійного проживання житла для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

         З метою сприяння вирішенню питання щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які потребують поліпшення житлових умов, на виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 28.02.2019 № 79/5-19 «Про затвердження Порядку надання та використання у 2019 році субвенції з обласного бюджету бюджетам міст, районів, об’єднаних територіальних громад для придбання на вторинному ринку впорядкованого для постійного проживання житла для дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа», рішення міської ради від 21.12.2018 №7/38-59 «Про затвердження міської цільової програми «Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа» на 2019 рік» (зі змінами), Програми соціально-економічного розвитку міста Вугледара на 2019 рік та основні напрями діяльності на 2020 і 2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 18.01.2019 № 7/39-5 (зі змінами), відповідно до статті 33 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», статті 25 Закону України «Про охорону дитинства», статті 11 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», керуючись підпунктом 2 пункту «б»статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

  1. Створити комісію з придбання на вторинному ринку впорядкованого для постійного проживання житла для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа та затвердити її персональний склад (додається).
  2. Затвердити Положення про комісію з придбання на вторинному ринку впорядкованого для постійного проживання житла для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа (додається).
  3. Службі у справах дітей (Єрьоменко) підготувати інформацію про виконання рішення на засідання виконавчого комітету міської ради у листопаді 2019 року.
  4. Координацію роботи з виконання даного рішення покласти на службу у справах дітей (Єрьоменко).
  5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Бочкова А.В.

Секретар міської ради                                                          В.В. Іваницький

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету міської ради

19.06.2019 № 234/6-19

Склад

комісії з придбання на вторинному ринку впорядкованого для постійного проживання житла для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

Бочков

Андрій Валентинович

 

заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради, голова комісії

Єрьоменко

Людмила Василівна

 

начальник служби у справах дітей,

заступник голови комісії

Барбашова

Ольга Миколаївна

 

головний спеціаліст служби у справах дітей, секретар комісії

Члени комісії

Бутенко

Андрій Олександрович

 

директор міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

(за узгодженням)

Войцеховський

Валерій Володимирович

 

начальник відділу освіти, голова постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації

Дятлов

Євген Вікторович

 

начальник відділу економіки, стратегії розвитку та інвестицій

Мироненко

Ярослав Володимирович

 

начальник управління міського господарства Вугледарської міської ради (за узгодженням)

Мисник

Світлана Віталіївна

 

заступник начальника відділу освіти, голова постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, у справах дітей та молоді, розвитку підприємництва, торгівлі та сфери послуг

Оніщенко

Маргарита Адольфівна

 

головний спеціаліст профілактичної роботи та соціального захисту служби у справах дітей облдержадміністрації

(за узгодженням)

Пісклова

Наталія  Володимирівна

 

начальник юридичного відділу

Цибульник

Наталія  Вікторівна

 

головний бухгалтер відділу обліку та  звітності

Чупейда

Світлана Миколаївна

 

начальник міського фінансового управління

Керуючий справами виконавчого комітету                         І.В. Пономаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету міської ради

19.06.2019 № 234/6-19

Положення

про комісію  з придбання на вторинному ринку впорядкованого для постійного проживання житла для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

  1. Загальні положення

         1.1. Комісія з придбання на вторинному ринку впорядкованого для постійного проживання житла для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа (далі – Комісія) –  це робочий орган, на який покладено організацію та проведення порядку закупівлі на вторинному ринку впорядкованого для постійного проживання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку у виконавчому комітеті Вугледарської міської ради.

1.2. Метою створення Комісії є організація та проведення процедури закупівлі житла на засадах колегіальності та неупередженості та на виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 28.02.2019 року № 79/5-19 «Про затвердження Порядку надання та використання у 2019 році субвенції з обласного бюджету бюджетам міст, районів, об’єднаних територіальних громад для придбання на вторинному ринку впорядкованого для постійного проживання житла для дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа».

1.3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

  1. Порядок створення та організація діяльності комісії

2.1. Склад Комісії та положення про неї затверджуються рішенням виконавчого комітету міської ради.

         2.2. Членство в Комісії  не має створювати протиріччя між її інтересами  та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об'єктивність та неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

         2.3. Керівництво роботою Комісії здійснює її голова. Голова комісії організовує роботу комісії і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Комісію  функцій.

У разі відсутності голови Комісії, його обов'язки виконує заступник голови Комісії.

2.4. Формою роботи Комісії є засідання, які скликаються головою Комісії за  мірою необхідності.

2.5. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях Комісії, приймаються простою більшістю голосів шляхом відкритого голосування у присутності не менше половини від загального складу Комісії.

За умови рівного розподілу голосів голос голови Комісії є вирішальним.

2.6. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується секретарем Комісії та затверджується головою Комісії.

         2.7. Розгляд та визначення  найвигіднішої пропозиції  продавців житла вторинного ринку за результатами отриманих  заяв здійснюється не пізніше, ніж через 25 днів після розміщення оголошення про придбання житла в засобах масової інформації та на офіційному сайті міської ради.

         2.8. Рішення Комісії з визначення  найвигіднішої пропозиції  продавців житла вторинного ринку за результатами отриманих  заяв вступає в дію шляхом його затвердження на засіданні Вугледарської  міської ради.

III.  Головні завдання та функції комісії

3.1. Комісія відповідає за організацію та проведення порядку закупівлі на вторинному ринку впорядкованого для постійного проживання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які потребують поліпшення житлових умов.

3.2. У процесі роботи Комісія забезпечує :

         подання оголошення (не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення конкурсу) на офіційному веб-сайті міста, де зазначається інформація:

         дата проведення конкурсу;

         місце проведення конкурсу:

         вимоги до житла, що придбається;

         умови проведення конкурсу;

         вивчення пропозицій і визначення вартості  придбання 1 кв.м. житла загальної площі, яка повинна бути найнижчою серед запропонованої учасниками торгів, для закупівлі житла у відповідності до потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та при умові найбільш благоустроєного технічного  стану квартири;

           організацію приймання, зберігання, розкриття пропозицій, визначення  найвигіднішої пропозиції продавців житла;

         дійснення інших дій, передбачених Законом.

         3.3. Учасники, які бажають запропонувати житло для продажу на конкурсі, повинні надіслати (надати) до служби у справах дітей міської ради за адресою вул.30-річчя Перемоги, 16, м. Вугледар, 85670, (кабінет №2,3), документи, визначені нижче та реєструються в загальному відділі Вугледарської міської ради. Документи приймаються  у запечатаному вигляді з позначкою «на конкурс».

         3.4.Особи, відповідальні за проведення конкурсу: голова та секретар Комісії.

         3.5. Учасник конкурсної пропозиції відповідає за достовірність наданих документів.

ІV. Умови конкурсу

         4.1. Вимоги для учасників конкурсу щодо закупівлі квартир:

         4.1.1. Для участі в конкурсі подаються:

заява про участь у конкурсі із зазначенням прізвища та ініціалів фізичної особи, її місця проживання та місця реєстрації проживання, номера телефону, телефаксу (у довільній формі);

копії паспорта фізичної особи та реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);

інформація з Державного реєстру прав із відомостями про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження;

експертна оцінка майна;

нотаріально засвідчені копії свідоцтв про право власності на нерухоме майно або інших правовстановлюючих документів, на підставі яких проводиться державна реєстрація права власності на нерухоме майно та нотаріально засвідчені копії витягу про державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно або витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно;

засвідчена копія технічного паспорта на квартиру;

довідка балансоутримувача будинку та/або експлуатаційних організацій про відсутність заборгованості за житлово-комунальні послуги;

у разі, якщо на час продажу в квартирі (будинку) є зареєстровані малолітні діти, надається рішення органу опіки та піклування про дозвіл на продаж квартири, право власності в якій належить малолітній (неповнолітній) дитині;

фотокартки квартири.

         4.1.2. За рішенням конкурсної комісії для участі в конкурсі можуть подаватися також інші документи.

4.2. Умови проведення конкурсу:

         4.2.1. Конкурсні пропозиції оцінюються на предмет відповідності поданого оголошення за результатами чого визначаються два переможці конкурсу.

         4.2.2. Конкурс вважається таким, що відбувся, у разі, якщо подано не менше чотирьох конкурсних пропозицій (по кожному лоту не менше  двох пропозицій).

         4.2.3. Розгляд конкурсних пропозицій здійснюється не пізніше п’яти календарних днів з дати кінцевого терміну їх подання.

         4.2.4. Конкурсні пропозиції, надіслані після кінцевого строку їх подання або надіслані з порушенням вимог визначених у оголошенні, не приймаються та не розглядаються.

         4.2.5. Переможцями визначаються два учасники конкурсу, які подали найвигідніші конкурсні пропозиції, а саме - які відповідають визначеним вимогам, за якою враховується технічний стан квартири (перевага надається найбільш благоустроєному житлу) за найнижчою ціновою пропозицією.

         4.2.6. За результатами аналізу конкурсних пропозицій складається протокол, в якому зазначаються результати конкурсу.

         4.2.7. Підписаний протокол надається на затвердження чергової сесії міської ради.

         4.2.8. Результати проведення конкурсу повідомляються всім учасникам конкурсу, що приймали у ньому участь.

4.3. Подання та розкриття конкурсних пропозицій. Спосіб подання конкурсних пропозицій - особисто або поштою. Під час розкриття конкурсних пропозицій комісією ведеться протокол. Протокол розкриття конкурсних пропозицій підписується членами комісії.      

4.4. Вимоги для об’єкта закупівлі квартир:

         квартири повинні бути запропоновані у житлових будинках на вторинному ринку м. Вугледар;

         квартири повинні бути благоустроєними та відповідати встановленим санітарно-технічним вимогам і бути придатними для проживання, мати  обов’язково лічильники обліку води та електроенергії, газу (за наявності).

         4.5. Вимоги щодо вартості житла.

         Вартість житла, запропонованого учасниками на конкурс не повинна перевищувати опосередкованої вартості спорудження житла в регіоні, затвердженої  Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, якщо інше не передбачено законодавством.   

         Загальна та житлова площа житла, що придбається, повинна відповідати нормам встановленим законодавством.

         При цьому перевищення нормативу загальної площі житла, що придбається для забезпечення певної категорії осіб, допускається у разі, коли оплата різниці вартості житла здійснюється за рахунок коштів громадян, яким надається таке житло, та з інших джерел.

У зазначеному випадку різниця вартості житла вноситься на рахунок виконавчого комітету міської ради, який призначений для зарахування до спеціального фонду місцевого бюджету власних надходжень.

         Для придбання житла для дітей-сиріт та осіб з їх числа, які не мають власного житла, можуть залучатися кошти, виділені для цієї мети міською радою та з інших джерел.

         Житло, яке придбається, може бути придбано виключно в межах коштів, виділених міською радою. Придбання житла за рахунок бюджетних коштів здійснюється виходячи з норм житлової площі, що не перевищують визначених Житловим кодексом Української РСР.

         Оплата платежів за оформленням договору купівлі-продажу покладається на продавця.

         Учасник під час визначення вартості житла та надання конкурсної пропозиції повинен врахувати витрати, пов’язані з оформленням права власності та сплатою передбачених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів).  

  1. Оформлення конкурсних пропозицій

5.1. Кожен Учасник конкурсу, має право подати необмежену кількість конкурсних пропозицій. Конкурсна пропозиція та документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета конкурсу готується Учасниками в одному примірнику і подається у письмовій формі, яка повинна бути прошита, пронумерована, засвідчена власним підписом, у запечатаному конверті з позначкою “На конкурс”.

Конверт конкурсної пропозиції в місцях склеювання повинен містити  особистий підпис. Учасникам конкурсу дозволяється подавати конкурсну пропозицію (комерційну частину), як щодо предмета закупівлі, так і щодо визначених частин предмета закупівлі (лотів). Кожна одержана конкурсна пропозиція Учасника вноситься секретарем комісії до Реєстру отриманих конкурсних пропозицій.

Усі сторінки конкурсної пропозиції Учасника конкурсу повинні бути пронумеровані, а на зворотній стороні останньої сторінки повинен бути зроблений запис, в якому вказуються цифрами і прописом кількість пронумерованих сторінок, який засвідчується підписом та печаткою Учасника.

Конкурсна пропозиція повинна мати реєстр наданих документів, який прошивається до складу пропозиції і рахується як перший аркуш конкурсної пропозиції.

VІ. Зміст конкурсної пропозиції учасника

6.1. Ціна конкурсної пропозиції Учасника означає суму, за яку Учасник передбачає виконати замовлення щодо продажу квартири (будинку).

Ціни вказуються за 1 м² загальної площі квартири з ПДВ. У разі, якщо ціна за 1 м² загальної площі квартири вказана без ПДВ, то Учасник надає пояснення з посиланням на відповідні нормативно-правові акти.

Ціна пропозиції залишається незмінною до повного виконання сторонами зобов'язань за договором та встановлюється в національній валюті.

6.2. Вартість конкурсної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.

6.3. До ціни конкурсної пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені Учасником у процесі здійснення конкурсу та укладення договору про закупівлю.

6.4. Витрати Учасника, пов'язані з підготовкою та поданням конкурсної пропозиції, не відшкодовуються (в тому числі й у разі відміни конкурсу чи визнання конкурсу таким, що не відбувся).

6.5. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів та самостійно несе всі витрати на їх отримання. Учасники подають свої пропозиції стосовно предмета закупівлі відповідно до вимог цієї конкурсної документації.

6.6. Переможцем визначається учасник конкурсу, який подав найвигіднішу конкурсну пропозицію, за якою вартість придания 1 м² загальної площі житла на вторинному ринку в регіонах України є найнижчою серед запропонованих та стан квартири найбільш технічно благоустроєний;

6.7. У разі коли кількість квартир, запропонованих переможцем конкурсу, менша ніж кількість, визначена конкурсною документацією, головний розпорядник коштів з метою придбання необхідної кількості квартир має право розглянути наступні конкурсні пропозиції, які не були відхилені, відповідають вимогам конкурсної документації, та додатково визначити переможців конкурсу.

6.8. У випадку, коли головним розпорядником бюджетних коштів, було двічі відмінено конкурс у зв’язку з поданням для участі в ньому менше чотирьох конкурсних пропозицій учасників, у разі проведення конкурсу втретє може бути визначено переможця з трьома учасниками конкурсу, пропозиції яких відповідають вимогам документації.

6.9. Видатки, пов’язані з придбанням житла на вторинному ринку, проводяться на підставі договору купівлі- продажу житла.

6.10. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, проводяться відповідно до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого у встановленому законодавством порядку.

6.11. Складення та подання звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним використанням здійснюються в порядку, визначеному законодавством.

VІІ.  Комісія має право

         7.1. Одержувати в установленому порядку від підприємств, установ, організацій усіх форм власності розташованих на території міста, виконавчих органів Вугледарської міської ради, виконавчого комітету міської ради та облдержадміністрації, громадських організацій необхідну інформацію з питань, що  належать до завдань Комісії.

         7.2. Залучати в установленому порядку до участі в своїй роботі представників виконавчих органів міської ради.

         7.3. Вносити в установленому порядку пропозиції до виконавчого комітету міської ради, до компетенції яких належать вирішення питань, що розглядаються Комісією.

         7.4. Організовувати проведення нарад, засідань та інших заходів з приводу вирішення питань пов’язаних із придбанням житла.

         7.5. Запрошувати на засідання юридичних і фізичних осіб для розгляду питань, які стосуються їх інтересів.

         7.6. Розробляти  та виносити проекти рішень на розгляд засідань міської  ради з питань, що належать до компетенції Комісії.

VІІІ.  Порядок оформлення придбання житла

         8.1. Після затвердження протоколу Комісії рішенням Вугледарської міської ради, здійснюється придбання житла за рахунок коштів обласного та міського бюджету через виконавчий комітет Вугледарської міської ради.

         8.2. Бюджетні кошти з рахунка виконавчого комітету Вугледарської міської ради на рахунок продавця перераховуються одним платежем.

         8.3.  Під час визначення вартості житла враховуються витрати, пов’язані з оформленням права власності та сплатою передбачених законодавством податків, зборів, платежів.

         8.4. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюється у встановленому законодавством порядку.

         8.5. Розподіл та надання житла дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, здійснюється відповідно до житлового законодавства.

8.6. Закупівля житла за рахунок бюджетних коштів в установленому законодавством порядку здійснюється з урахуванням наступних вимог:

надання благоустроєного (впорядкованого) житла дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, особі з їх числа здійснюється виходячи з норми 13,65 м² жилої площі на одну особу, але не менше рівня середньої забезпеченості громадян жилою площею в даному населеному пункті;

дотримання вартості придбання одного м² загальної площі (з урахуванням ПДВ) житла в межах опосередкованої вартості житла на 2019 рік;

визначення за результатами закупівлі найбільш благоустроєного за технічним станом квартири за найнижчою ціновою пропозицією.

Керуючий справами виконавчого комітету                         І.В. Пономаренко

Положення про комісію з придбання на вторинному ринку впорядкованого для постійного проживання житла для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа розроблено службою у справах дітей

Начальник служби у справах дітей                                     Л.В. Єрьоменко

Нещодавно розміщене