Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

17.07.2019                                          № 267/6-19

м.Вугледар

Про затвердження Інформаційної та Технологічної карток адміністративної послуги «Надання архівних довідок, копій архівних документів та витягів з них, які зберігаються в загальному відділі (п’ятирічний період)»

Відповідно до пункту 1 статті 8 Закону України «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 44 «Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги», керуючись рішеннями міської ради від 17.05.2019 № 7/43-16 «Про затвердження Концепції модернізації Центру надання адміністративних послуг м.Вугледара на 2019 – 2020 роки», від 21.06.2019 № 7/44-22 «Про делегування повноважень», підпунктом 4 пункту «б» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

  1. Затвердити Інформаційну картку адміністративної послуги «Надання архівних довідок, копій архівних документів та витягів з них, які зберігаються в загальному відділі (п’ятирічний період)», що додається.
  2. Затвердити Технологічну картку адміністративної послуги «Надання архівних довідок, копій архівних документів та витягів з них, які зберігаються в загальному відділі (п’ятирічний період)», що додається.
  3. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на загальний відділ (Харкавлюк).

Міський голова                                                                     А.Ю. Сілич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету міської ради

17.07.2019 № 267/6-19

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

(у разі, якщо послуга надається через Центр надання адміністративних послуг)

Надання архівних довідок, копій архівних документів та витягів з них, які зберігаються в загальному відділі (п'ятирічний період)

(назва адміністративної послуги)

Загальний відділ Вугледарської міської ради

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

1.

Найменування ЦНАП, його місцезнаходження (адреса)

Центр надання адміністративних послуг м.Вугледара

вул.30-річчя Перемоги, 16, м.Вугледар, 85670

e-mail: ugledarcnap@gmail.com

Веб-сайт: www.vugledar-rada.gov.ua

2.

Інформація щодо режиму роботи ЦНАП та суб’єкта надання адміністративної послуги

Адміністратор:

Понеділок - з 9.00 - 16.00;

Вівторок -    з 9.00 - 20.00

Середа -        з 9.00 – 16.00

Четвер -        з 9.00 – 16.00

П’ятниця -    з 8.00 – 15.00

без перерви на обід

вихідні дні - субота, неділя.

Суб’єкт надання адміністративної послуги:

Понеділок, середа, п’ятниця - з 10.00 – 15.00

перерва з 12.00 – 13.00

вихідні дні - субота, неділя

3.

Реквізити адміністратора та суб’єкта надання адміністративної послуги (відповідальної особи)

Адміністратори:

Тел. (06273) 6-55-11

Суб’єкт надання адміністративної послуги:

Тел. (06273) 6-55-24

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України (назва, частина, стаття)

статті 18, 20 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»

5.

Акти Кабінету Міністрів України (назва, дата та номер, пункт)

 

6.

Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

1. Розділи ІІ, ІІІ наказу Міністерства юстиції України від 02.03.2015 № 295/5 «Про затвердження Порядку виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів)”;

2. Розділ XІІ наказу Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5 “Про затвердження правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підставах, в установах і організаціях”

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)

Розпорядження міського голови від 07.02.2017 № 27-д “Про затвердження Положення про архівних підрозділ Вугледарської міської ради”

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстави для одержання адміністративної послуги (фактичні підстави та умови)

Заява про отримання архівної довідки, копії архівного документу та витягу з нього

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява, в якій вказані реквізити (дата, номер, назва) або стислий зміст запитуваного документу.

2. Документ, що засвідчує особу (пред'являється особисто).

3. Довіреність у разі надання документів уповноваженою особою (від фізичних осіб підпис засвідчується нотаріально)

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто або через уповноважену особу при пред’явлені документа, що засвідчує особу.

Поштою (надсилається рекомендованим листом з описом вкладення)

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

 

У разі платності:

 

11.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акту)

-

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

30 днів з моменту реєстрації запиту

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Відсутність потрібних матеріалів в загальному відділі (згідно з терміном зберігання).

2. У разі недостовірної, помилкової інформації заявника, зазначеної у заяві.

3. Якщо заявник запитує копію архівного документа (витягу з нього), який містить інформацію, що стосується іншої особи та не має документів, які засвідчують його повноваження для отримання цієї інформації

14.

Результат надання адміністративної послуги

1. Архівна довідка, копія архівного документу та витягу з нього.

2. Повідомлення про відсутність відповідної інформації

15.

Способи отримання відповіді (результату)

1.Особисто заявником у Центрі надання адміністративних послуг або через уповноважену особу за довіреністю.

2. Поштою.

3. Електронною поштою

16.

Примітка

Інформаційна картка розроблена начальником загального відділу

Керуючий справами виконавчого комітету                        І.В. Пономаренко

Інформаційну картку адміністративної послуги розроблено загальним відділом міської ради

Начальник загального відділу                                             Н.О. Харкавлюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету міської ради

17.07.2019 № 267/6-19

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

(у разі, якщо послуга надається через Центр надання адміністративних послуг)

  

Надання архівних довідок, копій архівних документів та витягів з них, які зберігаються в загальному відділі (п’ятирічний період)

 (назва адміністративної послуги)

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія

(В, У, П, З)*

Термін виконання

(днів)

1.

Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення замовника про орієнтовний термін виконання

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

1 дня

2.

Формування справи надання адміністративної послуги, занесення даних до журналу реєстрації документів, передача заяви до загального відділу для реєстрації в системі електронного документообігу «ДокПроф3»

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

1 дня

3.

Передача пакету документів заявника суб’єкту надання адміністративної послуги (відповідальній особі) для реєстрації в листку проходження справи

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

2 дня

4.

Реєстрація заяви в системі електронного документообігу «ДокПроф3»

Головний спеціаліст загального відділу міської ради з питань реєстрації документів

У

Протягом

2-3 дня

5.

Розгляд заяви керівництвом міської ради

Керуючий справами виконавчого комітету

У

Протягом

4-5 дня

6.

Розгляд заяви і перевірка поданих документів, підготовка архівної довідки, копії архівного документу та витягу з нього

Головний спеціаліст загального відділу міської ради з питань архіву

В

Протягом

6-26 дня

7.

Подання архівної довідки, копії архівного документу та витягу з нього на підписання керівництву

Головний спеціаліст загального відділу міської ради з питань архіву

В

Протягом

26-27 дня

8.

Реєстрація архівної довідки, копії архівного документу та витягу з нього в системі електронного документообігу «ДокПроф3»

Головний спеціаліст загального відділу міської ради з питань реєстрації документів

У

Протягом

27-28 дня

9.

Передача документу (результат адміністративної послуги) до Центру надання адміністративних послуг

Головний спеціаліст загального відділу міської ради з питань архіву

В

Протягом

29 дня

10.

Запис у листку проходження справи документа про факт здійснення адміністративної послуги та повідомлення про це заявника

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

29 дня

11.

Видача заявнику підготовленого документу (результат адміністративної послуги)

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом 29-30 дня

Загальна кількість днів надання послуги – протягом 30 днів, а в разі невідкладності – не пізніше 15 днів з дня отримання запиту

30 днів

Загальна кількість днів (передбачена законом)

30 днів

*Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

Порядок оскарження результату надання послуги відповідно до вимог статті 19 ЗУ «Про адміністративні послуги».

Керуючий справами виконавчого комітету                        І.В. Пономаренко

Технологічну картку адміністративної послуги розроблено загальним відділом міської ради

Начальник загального відділу                                             Н.О. Харкавлюк