Installing Joomla

Вугледарська міська рада оголошує конкурс на придбання однокімнатних квартир для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа. Квартира повинна бути благоустроєною та відповідати встановленим санітарно-технічним вимогам і бути придатною для проживання.

Подача пропозицій від фізичних осіб буде здійснюватись з 08-00 (за Київським часом) 11.10.2021  до 15-00 (за Київським часом) 29.10.2021, за адресою: м.Вугледар, вул. 30-річчя Перемоги, 16, загальний відділ Вугледарської міської ради, приймальня міського голови. Для отримання більш детальної інформації про проведення конкурсу, документів, що мають додаватись, необхідно звернутись за адресою: м.Вугледар, вул. 30-річчя Перемоги, 16, служба у справах дітей Вугледарської міської ради, кабінет № 2,3, або за телефоном 6-52-66.

Для участі в конкурсі подаються:

заява про участь у конкурсі із зазначенням прізвища та ініціалів фізичної особи, її місця проживання та місця реєстрації проживання, номера телефону (у довільній формі);

копії паспорта фізичної особи та реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);

інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна;

експертна оцінка майна;

рецензія на звіт про оцінку ринкової вартості  житла;

нотаріально засвідчені копії свідоцтв про право власності на нерухоме майно або інших правовстановлюючих документів, на підставі яких проводиться державна реєстрація права власності на нерухоме майно та нотаріально засвідчені копії витягу про державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно або витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно;

нотаріально засвідчена копія технічного паспорта на житло;

довідка балансоутримувача будинку та/або експлуатаційних організацій про відсутність заборгованості за житлово-комунальні послуги;

у разі, якщо на час продажу в житлі є зареєстровані малолітні діти, надається рішення органу опіки та піклування про дозвіл на продаж житла, право власності в якій належить малолітній (неповнолітній) дитині;

фотокартки квартири.

         За рішенням конкурсної комісії для участі в конкурсі можуть подаватися також інші документи.

Оформлення конкурсних пропозицій

Кожен Учасник конкурсу, має право подати необмежену кількість конкурсних пропозицій. Конкурсна пропозиція та документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета конкурсу готується Учасниками в одному примірнику і подається у письмовій формі, яка повинна бути прошита, пронумерована, засвідчена власним підписом, у запечатаному конверті з позначкою “На конкурс”.

Конверт конкурсної пропозиції в місцях склеювання повинен містити  особистий підпис. Учасникам конкурсу дозволяється подавати конкурсну пропозицію (комерційну частину), як щодо предмета закупівлі, так і щодо визначених частин предмета закупівлі (лотів). Кожна одержана конкурсна пропозиція Учасника вноситься секретарем комісії до Реєстру отриманих конкурсних пропозицій.

Усі сторінки конкурсної пропозиції Учасника конкурсу повинні бути пронумеровані, а на зворотній стороні останньої сторінки повинен бути зроблений запис, в якому вказуються цифрами і прописом кількість пронумерованих сторінок, який засвідчується підписом та печаткою Учасника.

Конкурсна пропозиція повинна мати реєстр наданих документів, який прошивається до складу пропозиції і рахується як перший аркуш конкурсної пропозиції.

Зміст конкурсної пропозиції учасника

Ціна конкурсної пропозиції Учасника означає суму, за яку Учасник передбачає виконати замовлення щодо продажу квартири.

Ціни вказуються за 1 м² загальної площі квартири з ПДВ. У разі, якщо ціна за 1 м² загальної площі квартири вказана без ПДВ, то Учасник надає пояснення з посиланням на відповідні нормативно-правові акти.

Ціна пропозиції залишається незмінною до повного виконання сторонами зобов'язань за договором та встановлюється в національній валюті.

Вартість конкурсної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.

До ціни конкурсної пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені Учасником у процесі здійснення конкурсу та укладення договору про закупівлю.

Витрати Учасника, пов'язані з підготовкою та поданням конкурсної пропозиції, не відшкодовуються (в тому числі й у разі відміни конкурсу чи визнання конкурсу таким, що не відбувся).

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів та самостійно несе всі витрати на їх отримання. Учасники подають свої пропозиції стосовно предмета закупівлі відповідно до вимог цієї конкурсної документації.

Переможцем визначається учасник конкурсу, який подав найвигіднішу конкурсну пропозицію, за якою вартість придания 1 м² загальної площі житла на вторинному ринку в регіонах України є найнижчою серед запропонованих та стан квартири найбільш технічно благоустроєний.

 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)