Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної  посади директора комунального некомерційного підприємства «Лікувально-профілактична установа Центральна міська лікарня

Вугледарської міської ради»

Правові підстави проведення конкурсу:

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Постанова Кабінету Міністрі України від 27 грудня 2017 р. № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», рішення виконавчого комітету від 21.11.2018 № 471 «Про створення конкурсної комісії з відбору осіб на посаду керівника комунального  некомерційного підприємства ««Лікувально-профілактична установа Центральна міська лікарня Вугледарської міської ради» та  затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального некомерційного підприємства ««Лікувально-профілактична установа Центральна міська лікарня Вугледарської міської ради»

Найменування закладу: 

Комунальне некомерційне підприємство «Лікувально-профілактична установа Центральна міська лікарня Вугледарської міської ради»

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 

85670, Донецька область, м.Вугледар, вул. Молодіжна, 19

 Прийом документів від кандидатів: з 15 квітня 2019 року по 14 травня 2019 року.

Вимоги до кандидатів:

- повна вища освіта (спеціаліст, магістр) у галузі знань «Управління та адміністрування» (за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» або «Менеджмент») або «Охорона здоров’я»

- післядипломна спеціалізація зі спеціальності «Організації і управління охороною здоров’я» або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки»

- стаж роботи на керівних посадах не менше – 5 років.

- вільне володіння державною мовою, достатній рівень знань законодавства (Конституції України, законодавства України з охорони здоров’я, антикорупційного законодавства, інші законодавчі та нормативно-правові акти);

- здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки;

- високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.

                  

Перелік документів для кандидатів:

          Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі (учасники конкурсного відбору подають проекти програми розвитку комунального закладу на п’ять років. Комісія заслуховує на своєму засіданні конкурсну пропозицію учасника конкурсу);

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Документи для участі у конкурсі подаються до загального відділу  Вугледарської міської ради за адресою:  м. Вугледар, вул. 30-річчя Перемоги, 16, кабінет № 6,  тел.: 6-55-24.

Нещодавно розміщене