Installing Joomla

ПРОТОКОЛ №1

засідання робочої групи

з підготовки та проведення громадських слухань

19.06.2018                                                                                        Зала засідань міської ради

                                                                                                          13.00-14.00

Склад робочої групи

1. Матвієнко Є.П – голова робочої групи

2. Вюнсковська О.В. – секретар робочої групи

3. Геращенко В.Л. - член робочої групи

4. Макоткін С.В. – член робочої групи

5. Мисник С.В. – член робочої групи

6. Пономаренко І.В. – член робочої групи

7. Радуль В.В. – член робочої групи

8. Стародубцев Д.С - член робочої групи

9. Суменкова Г.М. - член робочої групи

10. Шиян І.М. - член робочої групи

11.Фоменко В.О. – член робочої групи

Присутні на засіданні:

Члени робочої групи з підготовки та проведення громадських слухань

1

Матвієнко Є.П

голова робочої групи
2 Вюнсковська О.В. секретар робочої групи
3 -  
4 -  
5 Мисник С.В член робочої групи
6 Пономаренко І.В. член робочої групи
7 Радуль В.В. член робочої групи
8 -  
9 Суменкова Г.М член робочої групи
10 Шиян І.М. член робочої групи
11 Фоменко В.О. член робочої групи

Представники виконавчих органів місцевого самоврядування, організацій, підприємств, установ, громадських об’єднань

1 Іваницький Володимир Вікторович секретар міської ради

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.Вступне слово. Про нормативно – законодавчі аспекти проведення Громадських слухань та Порядок підготовки та проведення Громадських слухань в м.Вугледарі

Доповідач:Матвієнко Є.П.– голова робочої групи

2.Про Регламент роботи робочої групи з підготовки та проведення громадських слухань

Доповідач: Матвієнко Є.П.– – голова робочої групи

Співдоповідач:Вюнсковська О.В.- секретар робочої групи

3.Розподіл функцій між членами робочої групи, закріплення відповідальних за напрямками роботи

Доповідач:Матвієнко Є.П.– голова робочої групи

Співдоповідач:Радуль В.В. – член робочої групи

4.Про календарний план заходів з організації та проведення Громадських слухань.

Доповідач: Пономаренко І.В. – член робочої групи

            5.Про першочергові заходи з інформаційного забезпечення Громадських слухань.

Доповідач:Шиян І.М.. – член робочої групи

 

СЛУХАЛИ:

Іваницький В.В. - секретар міської ради

Ознайомив присутніх з розпорядженням міського голови від 29.05.2018 №104-д «Про створення робочої групи з підготовки та проведення громадських слухань» та її персональним складом. Акцентував увагу присутніх на тому, що мета цих слухань є залучення громадськості до участі у місцевому самоврядуванні, врахування думки громади під час обговорення питання щодо розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на бульварі Шахтарському у м.Вугледарі.

 

СЛУХАЛИ:

1.Про нормативно – законодавчі аспекти проведення Громадських слухань та Порядок підготовки та проведення Громадських слухань в м.Вугледарі

Доповідав: Матвієнко Є.П. – голова робочої групи

Ознайомив присутніх з рішенням міської ради від 25.05.2018 №7/30-17 «Про проведення Громадських слухань». Окреслив нормативно - законодавчі аспекти проведення Громадських слухань та основні вимоги та терміни, визначені у Положенні про Громадські слухання у м.Вугледарі, затвердженому рішенням міської ради від 13.10.2006/5-9-19

            ВИРІШИЛИ:

1.1.Інформацію взяти до відома (додається).

 

СЛУХАЛИ:

2.Про Регламент роботи робочої групи з підготовки та проведення громадських слухань

Доповідав: Матвієнко Є.П. – голова робочої групи

Відзначив необхідність затвердження регламенту роботи робочої групи.

Доповідав:Вюнсковська О.В.- секретар робочої групи

            Підкреслила, що відповідно до п.3.9.робоча група самостійно визначає регламент своєї роботи, кількість засідань робочої групи повинно бути необхідним та достатнім для вирішення всіх питань, пов’язаних з підготовкою Громадських слухань. Винесла на розгляд проект регламенту роботи робочої групи

ВИРІШИЛИ:

2.1.Затвердити Регламент роботи робочої групи з підготовки та проведення громадських слухань (додається).

                                                                       Голосували: За – 8 Проти - 0 Утримався - 0

СЛУХАЛИ:

3.Розподіл функцій між членами робочої групи, закріплення відповідальних за напрямками роботи

Доповідав:Матвієнко Є.П.– голова робочої групи

Зауважив, що для ефективної роботи робочої групи і якісної підготовки до проведення Громадських слухань, необхідно здійснити розподіл функцій, а також закріплення членів робочої групи за напрямки роботи.

Виступив:Радуль В.В.– член робочої групи

Внесла пропозиції щодо розподілу функцій та закріплення членів робочої групи за напрямками роботи. Прокоментувала окремі напрямки роботи

Запропонувала в якості додаткового інформування населення міста трансляцію відповідного звукового ролику

ВИРІШИЛИ:

3.1.Затвердити розподіл функцій між членами робочої групи, закріпити відповідальних за напрямками роботи та прийняти всі зауваження щодо інформаційного забезпечення

                                                                       Голосували: За –  8 Проти - 0   Утримався - 0

            СЛУХАЛИ:

4.Про календарний план заходів з організації та проведення Громадських слухань 27 червня 2018.

Доповідав: Пономаренко І.В. – член робочої групи

            Ознайомила з проектом календарного плану, терміном його виконання та узгодила між членами робочої групи відповідальних за координаційні, інформаційні, організаційні (адміністративні), технічні роботи, які необхідні для організації та проведення громадських слухань. Також відзначила, що усі не враховані в плані моменти, що виникатимуть в процесі підготовки до слухань, доцільно вирішувати в робочому порядку

ВИРІШИЛИ:

4.1.Затвердити Календарний план заходів з організації та проведення Громадських слухань 27 червня 2018 року (додається).

Голосували: За –    8 Проти – 0    Утримався - 0

 

 

            СЛУХАЛИ:

            5.Про першочергові заходи з інформаційного забезпечення Громадських слухань.

Доповідав:Шиян І.М.. – член робочої групи

            Повідомила, що рішення міської ради №7/30-17 від 25.05.2018 «Про проведення Громадських слухань» та повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості для видачі спеціального зонального погодження для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на бульварі Шахтарському було розміщено на офіційному веб-сайті Вугледарської міської ради. Звернула увагу на те, що відповідно до п.4.2.ст.4 Положення про Громадські слухання у м.Вугледарі територіальна громада не пізніше, ніж за 5 днів інформується про тему, час і місце проведення Громадських слухань через засоби масової інформації або іншим можливим способом.

            ВИРІШИЛИ:

            5.1.Відповідальним за інформаційне забезпечення Громадських слухань здійснити інформування територіальної громади щодо теми, часу та місця проведення Громадських слухань у термін до 27червня 2018 року включно.

                                                                       Голосували: За – 8   Проти - 0   Утримався - 0

 

            СЛУХАЛИ:

            Щодо узгодження часу наступного засідання робочої групи

            ВИРІШИЛИ:

Провести наступне засідання робочої групи відповідно графіка засідань 22.06.2018 року в залі засідань Вугледарської міської ради.

Початок засідання - о 10.00.

 

Голова робочої групи                                                                                Є.П.Матвієнко

Секретар робочої групи                                                                             О.В.Вюнсковська

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням робочої групи

Протокол №1 від 19.06.2018

РЕГЛАМЕНТ

роботи робочої групи з підготовки та проведення громадських слухань

1.Робоча група з підготовки та проведення громадських слухань (далі – Робоча група) утворена розпорядженням міського голови від 29.05.2018 №104-д згідно п.3.7. ст.3 Положення про Громадські слухання в м.Вугледарі, затвердженого рішенням міської ради від 13.10.2006/5-9-19 «Об утверждении Положения об Общественных слушаниях в г.Угледаре», з метою підготовки та проведення Громадських слухань (відповідно до рішення міської ради від 25.05.2018 №7/30-17).

2.Основні функції та завдання Робочої групи:

-розробка календарного плану заходів з організації та проведення слухань з визначенням відповідальних за виконання окремих етапів та плану в цілому.

            -організація попереднього вивчення питання, за необхідності із залученням спеціалістів;

            -організаційна та технічна підготовка проведення слухань, підготовка необхідних інформаційних матеріалів до проведення слухань;

            -інформування громадськості про проведення слухань.

-обробка та узагальнення результатів громадських слухань та підготовка необхідних матеріалів та пропозицій для розгляду міської ради за підсумками слухань.

3.Основною організаційною формою роботи робочої групи є засідання Робочої групи, які скликаються її головою , а за його відсутності – секретарем Робочої групи.

4.Засідання Робочої групи проводяться по мірі необхідності. Кількість засідань повинна бути необхідною та достатньою для вирішення всіх питань, пов’язаних з підготовкою Громадських слухань.

5.Засідання Робочої групи є повноважним, якщо в ньому бере участь більше 1/2 її загального складу. Головує на засіданнях голова Робочої групи, у випадку його відсутності – секретар Робочої групи. Веде протокол засідання – секретар Робочої групи. У випадку його відсутності – один із членів Робочої групи, обраний більшістю голосів присутніх на засіданні.

6.Всі рішення Робочої групи приймаються простою більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні. У випадку рівного розподілу голосів - голос головуючого є вирішальним.

7.Питання, що виносяться на розгляд Робочої групи, і прийняті за підсумками їх розгляду рішення, оформлюються протоколом, який підписується головою та секретарем Робочої групи.

8.Для участі у засіданнях з правом дорадчого голосу можуть бути запрошені спеціалісти, представники підприємств, організацій, установ, громадських об’єднань тощо. Запрошеним особам надається слово для виступу в межах регламенту засідання і тільки з питання порядку денного.

9.Робоча група може запитувати будь - яку інформацію, необхідну для вирішення питань, які розглядаються на засіданні, і що стосуються підготовки та проведення Громадських слухань за визначеною темою, підготовки відповідних інформаційних матеріалів до них.

10.Члени робочої групи з питань, пов’язаних з підготовкою та проведенням Громадських слухань, повинні керуватися в роботі лише достовірною, якісною та перевіреною інформацію.

            11.Протоколи засідань Робочої групи оприлюднюються на офіційному веб - сайті Вугледарської міської ради протягом двох робочих днів після засідання.

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням робочої групи

Протокол №1 від 19.06.2018

 

РОЗПОДІЛ

функцій між членами робочої групи,

закріплення відповідальних за напрямками роботи

 

№з/п

Напрямок

Функції

Крівник та відповідальні

за напрямок

1 Координаційне забезпечення

1.Забезпечення попереднього вивчення питання за темою Громадських слухань із залученням спеціалістів (за необхідністю)

2.Підготовка порядку денного Громадських слухань

3.Розробка Регламенту роботи Громадських слухань

4.Підготовка правил проведення Громадських слухань

5.Визначення ведучого Громадських слухань

6.Підготовка порядку ведення Громадських слухань

7.Визначення доповідачів та порядку їх виступу

8.Визначення представництва груп учасників Громадських слухань, в тому числі фахівців, експертів

Матвієнко Євген Петрович

Радуль Вікторія Василівна

2 Інформаційне забезпечення

1.Інформування територіальної громади щодо проведення Громадських слухань

2.Підготовка та розповсюдження оголошень та запрошень щодо участі в Громадських слуханнях

3.Підготовка інформаційних матеріалів за темою слухань (письмових, електронних тощо)

4.Визначення переліку роздавальних матеріалів за темою слухань, їх інформаційне наповнення та тиражування

5.Підготовка відеопрезентації з використанням технічних засобів для супроводу доповіді та співдоповіді

Стародубцев

Дмитро Сергійович

Радуль

Вікторія Василівна

Суменкова

Галина Миколаївна

3 Адміністративне забезпечення

1.Забезпечення реєстрації учасників Громадських слухань

2.Забезпечення присутності запрошених осіб, доповідачів, виступаючих (за попереднім записом)

3.Надання учасникам слухань роздавальних матеріалів

4.Здійснення функцій секретаріату та лічильної комісії Громадських слухань

5.Забезпечення функцій адміністраторів залу

6.Реєстрація доповідачів, виступаючих (за попереднім записом), запис до виступу під час Громадських слухань

7.Збір звернень та заявок під час Громадських слухань

8.Узгодження питання щодо забезпечення громадського порядку під час роботи Громадських слухань

Пономаренко

Інна

Володимирівна

Вюнсковська

Олена Василівна

4

Технічне

забезпечення

1.Забезпечення озвучення під час проведення Громадських слухань

2.Підготовка місць для реєстрації учасників Громадських слухань

3.Підготовка місць для президії, секретаріату, лічильної комісії, адміністраторів залу Громадських слухань

4.Визначення місць для запрошених осіб, інших груп учасників громадських слухань

5.Забезпечення обладнання залу технічними засобами, що будуть використовуватися під час Громадських слухань

6.Забезпечення відеозапису ходу Громадських слухань

7.Технічний запис і трансляція звукового ролику щодо проведення Громадських слухань

Шиян Ірина Миколаївна Вюнсковська

Олена Василівна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням робочої групи

Протокол №1 від 19.06.2018

Календарний план заходів

з організації та проведення Громадських слухань

27 червня 2018 року

№ з/п Найменування заходів Термін

Відповідальні

за етап реалізації

1.Заходи з координаційного забезпечення організації та проведення Громадських слухань
1.1 Графік засідань робочої групи

19.06.2018

22.06.2018

26.06.2018

04.07.2018

Матвієнко Є.П.

Вюнсковська О.В.

1.2 Забезпечення попереднього вивчення питання за темою Громадських слухань із залученням спеціалістів (за необхідністю) 19.06.2018

Робоча група

1.3

Підготовка порядку денного, Регламенту роботи Громадських слухань.

До 22.06.2018

Матвієнко Є.П.

Радуль В.В.

1.4

Підготовка правил проведення та порядку ведення Громадських слухань

До 22.06.2018

Матвієнко Є.П.

Радуль В.В.

1.5 Визначення ведучого Громадських слухань (президії), доповідачів та порядку їх виступу До 22.06.2018

Матвієнко Є.П.

Радуль В.В.

1.6 Визначення представництва груп учасників Громадських слухань, в тому числі фахівців, експертів До 22.06.2018

Матвієнко Є.П.

Радуль В.В.

1.7 Проведення розширеної інструктивної наради щодо організації та ведення Громадських слухань 27.06.2018 26.06.2018

Пономаренко І.В.

Вюнсковська О.В.

2.Заходи з інформаційного забезпечення організації та проведення Громадських слухань
2.1 Інформування територіальної громади щодо теми, часу та місця проведення Громадських слухань

До

27.06.2018

включно

Матвієнко Є.П.

Радуль В.В.

2.2 Підготовка та розповсюдження оголошень та запрошень щодо участі в Громадських слуханнях

До

27.06.2018

включно

Матвієнко Є.П.

Радуль В.В.

2.3 Підготовка інформаційних матеріалів за темою слухань (письмових, електронних тощо)

До

26.06.2018

Радуль В.В.

Стародубцев Д.С.

2.4 Визначення переліку роздавальних матеріалів за темою слухань, їх інформаційне наповнення та тиражування

До

26.06.2018

Матвієнко Є.П.

Радуль В.В.

2.5 Підготовка відеопрезентації з використанням технічних засобів для супроводу доповіді та співдоповіді

До

26.06.2018

Радуль В.В.

Стародубцев Д.С.

Шиян І.М.

2.6 Вирішення питання щодо забезпечення відеозапису ходу Громадських слухань

До

26.08.2018

Матвієнко Є.П.

3.Заходи з адміністративного забезпечення організації та проведення Громадських слухань
3.1

Підготовка реєстрації учасників Громадських слухань:

-підготовка реєстраційних списків

-виготовлення табличок- покажчиків

-визначення персонального складу реєстраційної групи

До

26.06.2018

Пономаренко І.В.

Вюнсковська О.В.

3.2 Забезпечення присутності запрошених осіб, доповідачів, виступаючих (за попереднім записом)

До

27.06.2018

Пономаренко І.В.

Вюнсковська О.В.

3.3

Визначення персонального складу секретаріату Громадських слухань

До

27.06.2018

Пономаренко І.В.

Вюнсковська О.В.

3.4

Визначення персонального складу лічильної комісії Громадських слухань

До

27.06.2018

Пономаренко І.В.

Вюнсковська О.В.

3.5 Визначення персонального складу адміністраторів залу. Підготовка бейджів

До

27.06.2018

Пономаренко І.В.

Вюнсковська О.В.

3.6 Узгодження питання щодо забезпечення громадського порядку під час роботи Громадських слухань

До

27.06.2018

Шиян І.М.

Вюнсковська О.В.

4.Заходи з технічного забезпечення організації та проведення Громадських слухань
4.1 Технічна підготовка озвучення залу 27.06.2018 Шиян І.М.
4.2 Підготовка місць для реєстрації учасників Громадських слухань 27.06.2018

Шиян І.М.

Вюнсковська О.В.

4.3 Підготовка місць для президії, секретаріату, лічильної комісії, адміністраторів залу Громадських слухань 27.06.2018

Суменкова Г.М.

Радуль В.В.

4.4 Визначення місць для запрошених осіб, інших груп учасників громадських слухань 27.06.2018 Шиян І.М.
4.5 Забезпечення обладнання залу технічними засобами, що будуть використовуватися під час Громадських слухань До 27.06.2018 Матвієнко Є.П.
4.6 Вирішення питання щодо здійснення відеозапису ходу Громадських слухань   Матвієнко Є.П.
4.7 Технічний запис і трансляція звукового ролику щодо проведення Громадських слухань 27.06.2018 Шиян І.М.
5.Заходи щодо проведення Громадських слухань
5.1

Реєстрація учасників Громадських слухань

Надання учасникам слухань роздавальних матеріалів

27.06.2018 Реєстраційна група
5.2 Реєстрація доповідачів, виступаючих (що попередньо визначилися), запис до виступу під час Громадських слухань 27.06.2018 Секретаріат громадських слухань
5.3

Ведення Протоколу Громадських слухань

27.06.2018 Секретаріат громадських слухань
5.4

Робота адміністраторів в залі:

-збір звернень та заявок під час Громадських слухань

-забезпечення надання слова з місця

27.06.2018 Адміністративна група
5.5

Здійснення функцій лічильної комісії Громадських слухань

27.06.2018 Лічильна група
5.6

Відеосупровід виступу доповідачів

27.06.2018  
5.7 Здійснення відеозапису ходу Громадських слухань 27.06.2018  
5.8 Забезпечення громадського порядку під час проведення Громадських слухань 27.06.2018  
6.Оформлення та розгляд матеріалів за підсумками Громадських слухань
6.1 Систематизація і аналіз, обробка та оформлення матеріалів Громадських слухань

До

03.07.2017

Вюнсковська О.В.
6.2 Підготовка довідки щодо роботи робочої групи та пропозицій за підсумками Громадських слухань

До

03.07.2018

Матвієнко Є.П.

Вюнсковська О.В.

6.3 Передача материалів Громадських слухань секретарю міської ради 04.07.2018

Матвієнко Є.П.

Вюнсковська О.В.

6.4 Розміщення Протоколу Громадських слухань на інформаційному стенді для ознайомлення 05.07.2018 Вюнсковська О.В.
6.5 Розгляд інформації, висновків та пропозицій за підсумками Громадських слухань на сесії міської ради На найближчий сесій міської ради  
6.6 Оприлюднення висновків та пропозицій (окремого рішення - за наявності) за підсумками Громадських слухань Протягом 10 днів з дня розгляду на сесії міської ради

Вюнсковська О.В.

Шиян І.М.

 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)