Installing Joomla

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

17.05.2019 № 7/43-17

м. Вугледар

Про затвердження Положення

про консультації з громадськістю

у місті Вугледарі

З метою створення належних умов для участі громадян у формуванні та реалізації політики органів місцевого самоврядування, розвитку механізмів участі членів територіальної громади у місцевому самоврядуванні, з урахуванням Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 - 2020 роки, Указів Президента України від 26 лютого 2016 року №68/2016 «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні», від 20 жовтня 2015 року № 1497/2005 «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій», Постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», розпоряджень Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 року №386-р «Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні», від 20 вересня 2017 року №649-р «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні», керуючись Статутом територіальної громади міста Вугледара, затвердженим рішенням міської ради від 18.11.2016 № 7/10-32, зареєстрованим територіальним управлінням юстиції в Донецькій області від 17.02.2017 (свідоцтво №2), статтями 3, 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Положення про консультації з громадськістю у місті Вугледарі (додається).

Секретар міської ради                                                           В.В. Іваницький

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

17.05.2019 № 7/43-17

Положення про консультації з громадськістю у місті Вугледарі

  1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає основні вимоги до організації і проведення Вугледарською міською радою та її виконавчими органами консультацій з громадськістю з питань, що належать до їх компетенції (далі - Консультації з громадськістю).

1.2. Консультації з громадськістю є формою участі членів територіальної громади міста Вугледара у місцевому самоврядуванні, що проводяться з метою залучення членів територіальної громади до вирішення питань місцевого значення, надання можливості для вільного доступу до інформації про діяльність міської ради, її посадових осіб, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості їх діяльності.

1.3. Консультації з громадськістю проводяться у формі публічного громадського обговорення, електронних консультацій з громадськістю (безпосередні форми) та вивчення громадської думки (опосередкована форма).

Консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення, електронних консультацій з громадськістю та вивчення громадської думки з одних і тих самих питань можуть проводитись одночасно.

1.4. Консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення та/або електронних консультацій з громадськістю проводяться з питань:

щодо проектів нормативно - правових актів, що мають важливе значення для територіальної громади; стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов’язків членів територіальної громади, а також актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення  обмежень для суб’єктів господарювання чи інститутів громадянського суспільства;

що визначають стратегічні цілі, пріоритети і завдання розвитку міста, в тому числі, проектів Програми економічного, соціального і культурного розвитку міста, рішень стосовно стану їх виконання; проектів Стратегічного плану розвитку міста Вугледара та змін до нього, Генерального плану міста Вугледара та змін до нього, Детального плану території;

що стосуються життєвих інтересів громадян, у тому числі, впливають на стан навколишнього природного середовища; намірів створення в місті чи поблизу нього нових, екологічно небезпечних, об’єктів; проектів актів, які можуть змінити умови життя, підвисити ризик техногенних аварій, сприяти виникненню шкідливих для здоров’я мешканців факторів, або, які вимагають незалежної екологічної експертизи для з’ясування їх екологічної небезпеки; надання / скасування дозволу на спеціальне використання природних ресурсів;

що стосуються відчуження об’єктів комунальної власності, які мають важливе значення для задоволення потреб громади, передача їх в оренду чи під заставу, програми приватизації об’єктів комунальної власності;

що стосуються що стосуються інтересів територіальної громади, здійснення повноважень місцевого самоврядування; адміністративно - територіального устрою відповідно до законодавства; Статуту територіальної громади міста Вугледара та змін до нього, символіки територіальної громади міста Вугледара;

що визначають порядок надання адміністративних послуг;

що стосуються правового статусу громадських об’єднань, їх фінансування та діяльності;

що стосуються присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій;

що стосуються витрачання бюджетних коштів (звіти головних розпорядників бюджетних коштів за минулий рік);

щодо встановлення правил з питань благоустрою міста Вугледара, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках та інших правил, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

щодо змін тарифів на житлово - комунальні послуги, відносно яких рішення ухвалюють виконавчі органи міської ради;

з інших питань, за рішенням міської ради чи відповідним зверненням не менше як трьох інститутів громадянського суспільства.

Проекти регуляторних актів виносяться на громадське обговорення з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

1.5. Консультації з громадськістю організовує і проводить Вугледарська міська рада або її виконавчий орган, що є головним розробником проекту нормативно - правового акта або готує пропозиції щодо місцевої політики у відповідній сфері.

1.6. Вугледарська міська рада щороку складає орієнтовний план проведення Консультацій з громадськістю (далі - Орієнтовний план) з урахуванням основних завдань, визначених Програмою економічного та соціального розвитку міста Вугледара, іншими нормативними документами, а також з урахуванням пропозицій виконавчих органів міської ради, Громадської ради при Вугледарській міській раді, інших консультативно - дорадчих органів, створених при міській раді, результатів проведення попередніх консультацій з громадськістю.

Орієнтовний план затверджується рішенням міської ради до початку року та оприлюднюється на офіційному сайті Вугледарської міської ради та у інший прийнятний спосіб.

1.7. Інститути громадянського суспільства, легалізовані відповідно до законодавства, можуть ініціювати проведення консультацій з громадськістю з питань, не включених до Орієнтовного плану, шляхом подання відповідних пропозицій. У разі коли пропозиція щодо проведення Консультацій з громадськістю з одного питання надійшла не менше ніж від трьох інститутів громадянського суспільства, які діють на відповідній території, такі консультації проводяться обов’язково.

Ініціювати проведення консультацій з громадськістю, не включених до Орієнтовного плану, може також Громадська рада при Вугледарській міській раді.

1.8. До участі у проведенні Консультацій з громадськістю в установленому порядку можуть залучатися місцеві органи виконавчої влади.

1.9. Вугледарська міська рада, впродовж трьох робочих днів з початку проведення Консультацій з громадськістю, подає Громадській раді при Вугледарській міській раді проекти відповідних нормативно - правових актів та інформаційно - аналітичні матеріали до них.

1.10. Під час проведення Консультацій з громадськістю, міська рада взаємодіє із засобами масової інформації, надає їм необхідні інформаційно - аналітичні матеріали з обговорюваного питання.

1.11. Під проведенні Консультацій з громадськістю враховуються строки та порядок оприлюднення проектів нормативно - правових і регуляторних актів, визначені Законами України «Про доступ до публічної інформації» та «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

1.12. Інформація, пов’язана з організацією та проведенням Консультацій з громадськістю, розглядом прийнятих на них рішень, а також акти органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, прийняті за результатами Консультацій з громадськістю, оприлюднюється у розділі «Громадянське суспільство» (підрозділі «Консультації з громадськістю») офіційного сайту Вугледарської міської ради.

1.13. Консультації з громадськістю розпочинаються з дня оприлюднення інформаційного повідомлення про їх проведення.

1.14. Результати проведення Консультацій з громадськістю враховуються міської радою та її виконавчими органами під час прийняття остаточного рішення або в подальшій їх роботі.

  1. Консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення.

2.1. Консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення (далі – Обговорення) передбачають організацію і проведення публічних заходів: конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, загальних зборів (конференцій) громадян за місцем проживання, зустрічей (нарад) з громадськістю; інтернет - конференцій, відеоконференцій тощо.

2.2. Додатково у рамках публічного громадського обговорення можуть проводитися засідання Громадської ради при Вугледарській міській раді, засідання інших допоміжних консультативно - дорадчих органів.

2.3. Публічне громадське обговорення організовується і проводиться у такому загальному порядку:

визначається питання, яке буде винесене на Обговорення; приймається рішення про проведення Обговорення; розробляється план заходів з організації та проведення Обговорення (у разі потреби);

в обов’язковому порядку вживаються заходи для забезпечення репрезентативності соціальних груп населення, а також суб’єктів господарювання, інститутів громадянського суспільства та інших заінтересованих суб’єктів (далі - Заінтересовані сторони);

оприлюднюється інформація про проведення Обговорення на офіційному сайті Вугледарської міської ради у розділі «Громадянське суспільство» (підрозділі «Консультації з громадськістю») та в інший прийнятний спосіб.

збирається та аналізується інформація щодо оцінки громадськістю ефективності запропонованого міською радою шляху вирішення питання; формуються експертні пропозиції щодо альтернативного вирішення питання;

проводиться аналіз результатів Обговорення; забезпечується врахування результатів Обговорення під час прийняття остаточного рішення.

оприлюднюються результати Обговорення на офіційному сайті Вугледарської міської ради у розділі «Громадянське суспільство» (підрозділі «Консультації з громадськістю») та в інший прийнятний спосіб.

Для організаційного забезпечення проведення Обговорення міська рада може утворювати робочу групу за участі представників інститутів громадянського суспільства.

2.4. Якщо нормативними документами встановлено певний порядок для організації та проведення публічного громадського обговорення, то таке Обговорення проводяться у визначеному порядку.

2.5. В інформаційному повідомленні про проведення публічного громадського обговорення зазначаються:

найменування органу місцевого самоврядування, який проводить Обговорення; питання або назва проекту акту, винесеного на Обговорення; можливі варіанти вирішення питання;

адреса (гіпертекстове посилання) опублікованого на офіційному сайті тексту проекту акта;

соціальні групи населення та Заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія прийнятого рішення;

можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та Заінтересованих сторін;

відомості про строк, місце, час заходів, порядок Обговорення, акредитації представників засобів масової інформації, реєстрації учасників;

порядок забезпечення участі в Обговоренні представників визначених соціальних груп населення та Заінтересованих сторін;

поштова та електронні адреси, строк і форма подання письмових пропозицій та зауважень;

адреса і номер телефону, за якими надаються консультації з питання, що винесено на Обговорення. Прізвище, ім'я , по батькові відповідальної особи;

строк і спосіб оприлюднення результатів Обговорення.

2.6. Публічне громадське обговорення розпочинається з дня оприлюднення інформаційного повідомлення про його проведення. Строк проведення Обговорення визначається міською радою і повинен становити не менш, як один місяць.

2.7. Під час проведення заходів у рамках публічного громадського обговорення ведеться протокол, у якому фіксуються висловлені в усній формі пропозиції і зауваження.

2.8. Пропозиції та зауваження подаються в усній та письмовій формі під час публічних заходів, надсилаються на поштову та електронні адреси, вказані в інформаційному повідомленні або на адреси посадових та службових осіб, розміщені на офіційному сайті Вугледарської міської ради.

2.9. Пропозиції та зауваження, протокол публічних заходів, оприлюднюються на офіційному сайті Вугледарської міської ради у розділі «Громадянське суспільство» (підрозділі «Консультації з громадськістю») впродовж 5 робочих днів після їх надходження (складення протоколу).

2.10. Інститути громадянського суспільства, наукові та експертні організації, інші юридичні особи подають пропозиції і зауваження у письмовій формі із зазначенням свого найменування та місцезнаходження.

2.11. Анонімні пропозиції не реєструються і не розглядаються.

2.12. У разі потреби пропозиції та зауваження, що надійшли під час публічного громадського обговорення, вивчаються та аналізуються із залученням відповідних фахівців.

2.13. За результатами публічного громадського обговорення орган місцевого самоврядування готує звіт, в якому зазначаються:

найменування органу місцевого самоврядування, який проводив Обговорення; зміст питання або назва проекту акта, що виносилися на Обговорення; інформація про осіб, що взяли участь в Обговоренні;

інформація про пропозиції, що надійшли за результатами Обговорення, із зазначенням автора кожної пропозиції;

інформація про врахування пропозицій і зауважень громадськості з обов’язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та зауважень;

інформація про рішення, прийняті за результатами Обговорення.

2.14. Результати публічного громадського обговорення (у томі числі звіт) в обов’язковому порядку доводиться до відома громадськості шляхом оприлюднення на офіційному сайті Вугледарської міської ради у розділі «Громадянське суспільство» (підрозділі «Консультації з громадськістю») та в інший прийнятний спосіб впродовж 5 робочих днів після його закінчення.

  1. Консультації з громадськістю у формі електронних консультацій

3.1. Електронні консультації (далі – Е - консультації) проводяться на засадах добровільності, інклюзивності, відкритості, прозорості, свободи висловлювань, політичної неупередженості та  обов’язковості розгляду пропозицій та коментарів, поданих під час їх проведення.

3.2. Е - консультації проводяться у формі:

електронного опитування – проведення опитування задля виявлення громадської думки з питань, віднесених до відання місцевого самоврядування. Електронне опитування може мати як просту форму (певна кількість питань із закритим переліком варіантів відповідей, опитувальник з одним варіантом відповіді, з декількома варіантами відповіді), так і складну форму (опитувальник з можливістю редагуванням відповідей; з налаштуванням діапазону балів оцінки або рейтингування).

електронної консультації з громадськістю – оприлюднення пропозиції щодо вирішення певного питання з можливістю коментування учасниками Е -консультації та внесенням власних коментарів.

електронного обговорення нормативно - правового акту – оприлюднення проекту нормативно - правового акту з можливістю коментування документу учасниками Е - консультації та внесенням власних коментарів.

3.3. Е - консультації мають відкритий характер. Кожна особа, яка досягла 18 - річного віку і зареєстрована у Вугледарській територіальній громаді, може взяти участь в Е - консультації.

3.4. Ніхто не може бути примушений до участі або неучасті в Е -консультаціях.

3.5. Е - консультації не можуть використовуватися для політичної, у тому числі передвиборчої агітації.

3.6. Е - консультації (у формі електронного опитування, електронної консультації з громадськістю, електронного обговорення нормативно -правового акту) організовуються і проводяться у такому порядку:

визначається питання, яке буде винесене на Е - консультацію та альтернативні пропозиції щодо його вирішення;

приймається рішення про проведення Е - консультації;

розробляється план заходів з організації та проведення Е - консультації (у разі потреби);

вживаються заходи для забезпечення репрезентативності соціальних груп населення, а також суб’єктів господарювання, інститутів громадянського суспільства та інших заінтересованих осіб;

оприлюднюється інформація про проведення Е - консультації на офіційному сайті Вугледарської міської ради та в інший прийнятний спосіб;

збираються коментарі, пропозиції чи оцінки щодо вирішення певного питання або опитування задля виявлення громадської думки; формуються пропозиції та коментарі щодо кожного альтернативного вирішення питання;

проводиться аналіз результатів та узагальнюється інформація отримана шляхом Е - консультацій;

забезпечується врахування результатів Е - консультацій під час прийняття остаточного рішення;

оприлюднюються результати Е - консультації на офіційному сайті Вугледарської міської ради та в інший прийнятний спосіб.

3.7. Е - консультації організовує і проводить Вугледарська міська рада, або її виконавчі органи, що є розробниками проекту нормативно - правового акту або готують пропозиції щодо вирішення певного питання, за допомогою відповідного відділу міської ради, що здійснює модерацію офіційного сайту міської ради (далі – Модератор).

3.8. В інформаційному повідомленні про проведення Е - консультації (шляхом проведення електронного опитування, електронної консультації з громадськістю, електронного обговорення нормативно - правового акту) зазначаються:

найменування органу місцевого самоврядування, який проводить Е - консультації;

питання, яке винесене на Е -консультацію, а також альтернативні пропозиції щодо його вирішення; текст проекту нормативно - правового акту органу місцевого самоврядування; аналітичні документи, інформаційні матеріали, розрахунки, кошториси, що стосуються винесеного питання тощо;

соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія прийнятого рішення;

можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін (за наявності таких наслідків);

відомості про строк, порядок обговорення питання винесеного на Е - консультацію, спосіб внесення пропозицій чи зауважень учасників, які беруть участь в Е - консультації;

спосіб забезпечення участі в обговоренні представників визначених соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

прізвище, ім’я відповідальної особи органу місцевого самоврядування;

строк і спосіб оприлюднення результатів Е- консультацій.

3.9. У день початку Е - консультації повідомлення про її початок розміщується на офіційному сайті Вугледарської міської ради. Проведення Е - консультацій розпочинається з дня оприлюднення на офіційному сайті Вугледарської міської ради відповідного повідомлення та завершується у строки, визначені органом місцевого самоврядування. Строк проведення Е - консультацій не може становити менше 15 календарних днів, якщо інше не передбачено законом.

3.10. Ініціювати проведення Е - консультації можуть консультативно - дорадчі органи при Вугледарській міській раді, інститути громадянського суспільства шляхом надання пропозиції щодо вирішення певного питання або опитування задля виявлення громадської думки з питань, віднесених до відання місцевого самоврядування, за допомогою спеціального веб - сервісу «Електронні консультації з громадськістю» офіційного сайту Вугледарської міської ради за його наявності.

3.11. Суб’єкти ініціювання, визначені у пункті 3.10., можуть ініціювати Е - консультацію лише після реєстрації у веб - сервісі «Е - консультації». Консультація, ініційована користувачем веб - сервісу «Е - консультації», перевіряється Модератором впродовж двох робочих днів з моменту створення такої Е - консультації на відповідність вимогам пункту 3.12. цього Положення. До цього часу текст питання для Е - консультації доступний для перегляду лише ініціатору та Модератору з приміткою «Ваше повідомлення знаходиться на модерації».

3.12. Не підлягають оприлюдненню, розгляду та видаляються коментарі, які містять заклики, спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення, анонімні пропозиції, а також ті, що містять ненормативну лексику та, які не стосуються питання, щодо якого проводяться Е - консультації.

3.13. У разі відповідності питання Е - консультації вимогам пункту 3.12. цього Положення Модератор, не пізніше наступного дня після перевірки, надає зміст питання, винесеного на Е – консультацію, відповідним структурним підрозділам міської ради для вивчення та аналізу. У разі прийняття структурним підрозділом позитивного висновку щодо ініційованої користувачем веб - сервісу «Е – консультації», замовником проведення такої консультації стає відповідний структурний підрозділ Вугледарської міської ради.

3.14. У разі прийняття структурним підрозділам міської ради негативного висновку щодо ініційованої користувачем веб – сервісу «Е –консультації», оприлюднення такого питання не здійснюється, а ініціатору, у дводенний термін, надсилається вмотивована відмова в особистий кабінет на веб - сервісі «Е - консультації».

3.15. В Е - консультаціях мають право брати участь користувачі веб -сервісу «Е - консультації», належним чином зареєстровані і ідентифіковані за допомогою сертифікованих сервісів ідентифікації, які зазначені у пункті 3.16 цього Положення.

3.16. Авторизація користувачів у веб - сервісі «Е - консультації» відбувається з використанням ЄЦП, Bank ID або MobileID через Систему авторизації Державного Агентства з питань електронного врядування України за умови надання згоди на обробку своїх персональних даних. Користувачі реєструються та самостійно оновлюють відомості в особистому електронному кабінеті на веб - сервісі.

3.17. Ініціатор, якому відмовлено в оприлюдненні питання через необхідність доопрацювання, може виправити недоліки та ініціювати Е - консультацію з цього питання повторно. В разі отримання повторної відмови, Е - консультація з ініційованого питання не проводиться.

3.18. Учасники Е - консультацій мають право:

здійснювати моніторинг процесу підготовки та прийняття рішень органом місцевого самоврядування, які були прийнятті на основі Е -консультацій;

подавати органу місцевого самоврядування пропозиції та коментарі з питань місцевого значення, що були винесені на Е - консультації;

отримувати від міської ради та її виконавчих органів і посадових осіб відомості та інформацію, що необхідна для участі в Е - консультаціях, за винятком інформації з обмеженим доступом.

3.19. Користувачі веб - сервісу «Е – консультації» під час проведення Е - консультацій подають коментарі у електронній формі, які опубліковуються на веб - порталі «Е - консультації» із зазначенням прізвища, імені, по - батькові автора.

3.20. Пропозиції та зауваження учасників Е – консультацій подаються в письмовій формі на електронну адресу, зазначену в інформаційному повідомленні про проведення Е – консультацій, а також за допомогою спеціального веб - сервісу «Електронні консультації з громадськістю» офіційного сайту Вугледарської міської ради за його наявності.

3.21. На розгляд коментарів, що надійшли під час Е - консультацій, не поширюються вимоги Закону України «Про звернення громадян». Індивідуальні відповіді щодо результатів розгляду пропозицій не надаються і не надсилаються учасникам Е - консультацій.

3.22. Пропозиції, коментарі та зауваження під час проведення Е -консультації, які подаються через веб - сервіс «Е - консультації», вносяться разом з іншими коментарями, зауваженнями, пропозиціями, які могли бути зібрані у інший спосіб, в протокол Е - консультації та зберігаються суб’єктом владних повноважень протягом 5 років.

3.23. Коментарі, пропозиції та зауваження, що надійшли під час Е - консультацій, вивчаються та аналізуються органом місцевого самоврядування. У разі потреби пропозиції, коментарі та зауваження, що надійшли під час Е - консультації, вивчаються та аналізуються із залученням відповідних фахівців.

3.24. За результатами Е - консультації готується звіт, в якому зазначається:

найменування органу місцевого самоврядування, який проводив Е - консультації;

зміст питання, яке було винесено на Е - консультацію, альтернативні пропозиції щодо його вирішення або текст проекту акту органу місцевого самоврядування, що виносився на Е - консультацію, а також додаткові матеріали;

інформація про осіб, що взяли участь в Е - консультації;

інформація про пропозиції, оцінки та зауваження, що надійшли до органу місцевого самоврядування за результатами Е - консультації, із зазначенням авторів;

узагальнена інформація про врахування Е - пропозицій та зауважень з обов’язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та зауважень;

рішення, прийняті за результатами Е – консультацій, та додатки до них.

3.24. Звіт про результати Е - консультації оприлюднюється на офіційному сайті Вугледарської міської ради та в інший прийнятний спосіб, не пізніше десяти календарних днів після закінчення Е - консультації.

3.25. Рішення з додатками за результатами Е - консультації орган місцевого самоврядування доводить до відома громадськості шляхом оприлюднення на офіційному сайті Вугледарської міської ради та в інший прийнятний спосіб протягом п’яти робочих днів після його прийняття.

 

  1. Вивчення громадської думки

4.1. Вивчення громадської думки здійснюється шляхом:

проведення соціологічних досліджень та спостережень (опитування, анкетування, контент - аналіз інформаційних матеріалів, фокус - групи тощо);

створення телефонних «гарячих ліній», проведення моніторингу коментарів, відгуків, інтерв'ю, інших матеріалів у друкованих та електронних засобах масової інформації для визначення позиції різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін.

опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях громадян пропозицій та зауважень з питання, що потребує вивчення громадської думки.

4.2. Вивчення громадської думки організовує і проводить орган місцевого самоврядування у такому порядку:

визначення потреби у вивченні громадської думки з окремого питання, альтернативних пропозицій щодо їх вирішення, строків, форми і методів вивчення громадської думки;

на конкурсній основі визначення дослідницьких організацій, фахівців, експертів, громадських інституцій, які проводитимуть вивчення громадської думки. З метою отримання об’єктивної та достовірної інформації, міська рада може відповідно до законодавства укладати договори з дослідницькими організаціями, фахівцями, експертами, інститутами громадянського суспільства про проведення на умовах відкритого конкурсу фахових, наукових соціологічних досліджень, спостережень, експрес - аналізу пропозицій різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін.

визначення ступені репрезентативності соціальних груп населення та заінтересованих сторін, які досліджуються;

узагальнення підсумкової інформації про результати вивчення громадської думки та пропозицій з вирішення питань, що потребували вивчення громадської думки;

забезпечення врахування громадської думки під час прийняття органом міської ради остаточного рішення з питань, що потребували вивчення громадської думки.

4.3. У звіті про результати вивчення громадської думки зазначаються:

найменування органу місцевого самоврядування, який організував вивчення / вивчав громадську думку;

найменування територіального утворення у разі вивчення громадської думки на окремій частині міста;

соціальні групи населення та заінтересовані сторони, вивчення думки яких проводилося.

тема та питання, з яких проводилося вивчення громадської думки; методи, що застосовувалися для вивчення громадської думки; ступінь допустимого відхилення від обраної моделі дослідження;

інформація про осіб, що проводили вивчення громадської думки;

узагальнення громадської думки щодо запропонованого вирішення питань та її врахування під час прийняття остаточного рішення;

обґрунтування прийнятого рішення у разі неврахування громадської думки.

4.4. Для організації вивчення громадської думки з метою отримання об'єктивної та достовірної інформації  Вугледарська міська рада може відповідно до законодавств укладати договори з дослідницькими організаціями, фахівцями, експертами, інститутами громадянського суспільства про проведення на умовах відкритого конкурсу фахових, наукових соціологічних досліджень, спостережень, експрес - аналізу пропозицій різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін.

4.5. Результати вивчення громадської думки (у тому числі звіт про результати вивчення громадської думки) оприлюднюються в обов’язковому порядку на офіційному сайті Вугледарської міської ради у розділі «Громадянське суспільство» (підрозділі «Консультації з громадськістю») та в інший прийнятний спосіб впродовж 5 робочих днів з моменту його завершення.

 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)