Installing Joomla

ІНФОРМАЦІЯ

про цілі державної політики

по Вугледарському міському відділу культури і туризму за результатами 2020 року

10                               Орган з питань культури, національностей та релігій

(КВК)                       (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Показники, що характеризують обсяг використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

                                                                                                                                                                                                  тис.грн.

Найменування

2018 рік (касові видатки/надані кредити)

2019 рік (касові видатки/надані кредити)

2020 рік

План зі змінами

Звіт (касові видатки/надані кредити)

Відхилення звітних показників від планових

Загальний фонд

6306,0

7557,1

9724,9

9630,3

-94,6

Спеціальний фонд

1383,9

517,1

1225,1

590,9

-634,2

ВСЬОГО

7689,9

8074,2

10950,0

10221,2

-728,8

Цілі державної політики у сферах діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету та показники їх досягнення у 2018-2020 роках

Найменування, одиниця виміру

2018 рік факт

2019 рік факт

2020 рік

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими показниками досягнення цілі державної політики

План

Факт

Відхилення звітних показників від планових

1

2

3

4

5

6

7

КПКВКБ 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах»

Ціль 1

Забезпечення на відповідній території реалізації державної політики у сфері культури, мистецтва та туризму, охорони культурної спадщини.

Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од

785

731

490

653

163

Кількість листів зросла та відповідає потребам відділу і вимогам діючого законодавства.

Кількість прийнятих нормативно-правових актів, од

234

231

220

225

5

Кількість прийнятих нормативно-правових актів зросла через приєднання Культурного центру шахти ПД№1 до Вугледарського міського відділу культури і туризму згідно рішення Вугледарської міської ради №7/58-31 від 26.06.20р.

Висновок про досягнення цілі

Ціль виконано в повному обсязі, фактичні показники мають позитивну динаміку порівняно з запланованими.

Ціль 2

Управління та координація діяльності закладів культури, що належать до комунальної власності.

Кількість проведених нарад, од.

20

25

30

32

2

Кількість проведених нарад збільшилась, через приєднання Культурного центру шахти ПД№1 до Вугледарського міського відділу культури і туризму згідно рішення Вугледарської міської ради №7/58-31 від 26.06.20р.

Висновок про досягнення цілі

Ціль виконано в повному обсязі, фактичні показники перевиконано порівняно з запланованими.

КПКВКБ 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими»

Ціль 3

Створення умов для естетичного виховання дітей та молоді, розвитку їх здібностей; сприяння діяльності позашкільних учбових закладів та культурно-мистецьких організацій.

Кількість учнів у початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі - школа мистецтв м.Вугледар Донецької області, осіб

210

210

210

210

-

 

Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, осіб

34

34

32

32

-

 

Висновок про досягнення цілі

Ціль виконано в повному обсязі.

КПКВКБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»

Ціль 4

Інтенсивний розвиток та актуалізація інформаційних ресурсів бібліотек і забезпечення доступу до них. Модернізація матеріально-технічної бази та інформаційно-технічної інфраструктури бібліотек.

Число читачів, тис.осіб

6,5

6,6

6,6

5,6

-1,0

Протягом року відбулося зменшення числа читачів через введення карантину.

Кількість книговидач, од.

108439

112480

90000

76459

-13541

Протягом року відбулося зменшення кількості книговидач через введення карантину.

Висновок про досягнення цілі

Ціль не виконано в повному обсязі через введення карантину.

КПКВКБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів»

Ціль 5

Забезпечення доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина, забезпечення реалізації прав громадян щодо свободи літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів.

Кількість відвідувачів, осіб

70426

48345

100000

42693

-57307

У 2020 році кількість відвідувачів зменшилась через введення карантину.

Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення, од.

229

262

700

438

-262

Через карантин зменшилась кількість заходів.

Плановий обсяг доходів, грн

489599

157886

213900

44220

-169680

Плановий обсяг доходів зменшився через введення карантину.

Висновок про досягнення цілі

Ціль не виконано в повному обсязі через введення карантину.

Ціль 6

Сприяння загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формування цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного національного продукту.

Кількість заходів (свят), які забезпечують організацію дозвілля, од.

8

20

20

20

-

 

Кількість заходів, які забезпечують організацію дозвілля, од.

11

12

2

2

-

 

Висновок про досягнення цілі

Ціль виконано в повному обсязі.

КПКВКБ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»

Ціль 7

Організація матеріально-технічного і фінансового забезпечення закладів культури.

Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія, од.

6

6

11

11

-

 

Кількість особових рахунків, од.

266

266

277

277

-

 

Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії, од.

260

260

260

260

-

 

Висновок про досягнення цілі

Ціль виконано в повному обсязі.

КПКВКБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»

Ціль 8

Організація матеріально-технічного і фінансового забезпечення закладів культури.

Кількість виготовленої науково-облікової документації на об'єкти архітектурної та історичної спадщини, од.

-

-

1

1

-

 

Висновок про досягнення цілі

Ціль виконано в повному обсязі.

КПКВКБ 1017640 «Заходи з енергозбереження»

Ціль 9

Збереження енергоресурсів та їх економне використання

Кількість енергетичних сертифікатів, що планується отримати в результаті проведення енергетичних аудитів громадських будівель, од.

-

-

1

1

-

 

Висновок про досягнення цілі

Ціль виконано в повному обсязі.

Начальник Вугледарського міського

відділу культури і туризму                                                                       ________________                                       Валентина ЧУМАКОВА

                                                                                                                             (підпис)                                                                   (ім’я та прізвище)

 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)