Installing Joomla

Повідомлення  про  початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проєктах  містобудівної документації та звіті про стратегічну екологічну оцінку

Відповідно до статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної документації на місцевому рівні» Вугледарська міська рада повідомляє про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проєктах  містобудівної документації: «Генеральний план м. Вугледара Донецької області», «План зонування території м. Вугледара Донецької області» та звіті про стратегічну екологічну оцінку.

Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту. План зонування території розробляється на основі генерального плану міста з метою визначення умов та обмежень використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон. Стратегічна екологічна оцінка виконана з метою визначення, опису та оцінювання наслідків виконання документів державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

До складу проектів містобудівної документації входять текстові (пояснювальна записка), графічні матеріали, звіт про стратегічну екологічну оцінку. 

Графічні матеріали генерального плану: схема розташування населеного пункту в системі розселення; план існуючого використання території; схема існуючих планувальних обмежень;  модель перспективного розвитку; генеральний план (основне креслення); схема проектних планувальних обмежень; схема вулично-дорожньої мережі, міського та зовнішнього транспорту;  схема інженерного обладнання території; схема інженерної підготовки та захисту території; креслення поперечних профілів вулиць.

Графічні матеріали плану зонування території: схема зонування території міста; схема планувальних обмежень.

Основні техніко-економічні показники проєкту генерального плану м.Вугледара:

Показники

одиниці виміру

Існуючий стан

2018 р.

Проектний період

2038 р.

1

Населення

тис. осіб

15,2

18,2

2

Територія в межах населеного пункту, всього

га

549

549,0

 

у т.ч.: житлової забудови, всього

га

90,8

233,5

 

садибної

га

44,2

182,8

 

багатоквартирної

га

46,6

50,7

 

Громадської забудови, всього

га

30,0

39,1

 

Виробничої, всього

га

11,9

121,6

 

Комунально-складські, всього

га

28,8

33,7

 

Транспортної інфраструктури, всього

га

4,8

6,6

 

Ландшафтно-рекреаційної та озелененої, всього

га

47,1

53,1

 

у т.ч. загального користування

га

2,9

8,9

 

дач та садівницьких товариств

га

44,2

44,2

 

Інші території

га

26,7

31,8

 

у т.ч. інженерна інфраструктура

га

5,3

5,3

 

спеціального призначення

га

5,5

5,5

 

цвинтар

га

5,1

10,0

 

зелені насадження спецпризначення

га

1,1

30,7

 

Інші (у т.ч. В межах червоних ліній)

га

262,8

50,1

Основні техніко-економічні показники проєкту плану зонування території м.Вугледара:

Зони

Площа, га

%

Громадські зони Г

39,1

7,1

Житлові зони Ж

181,1

33,3

Ландшафтно-рекреаційні зони Р

56,0

10,2

Зони транспортної інфраструктури ТР

69,0

12,6

Зони інженерної інфраструктура ІН

5,7

1,0

Комунально-складські зони КС

39,2

7,1

Виробничі зони В

121,6

22,1

Спеціальні зони С

37,3

6,8

Загальна площа, га

549,0

100,0

Замовником містобудівної документації є виконавчий комітет Вугледарської міської ради, розробником — ТОВ «ГІС Інжинірінг». Підстава для розроблення проєктів: рішення Вугледарської міської ради від 16.02.2018 № 7/27-20 «Про оновлення генерального плану міста Вугледара», рішення Вугледарської міської ради від 21.03.2018 № 7/28-4 «Про оновлення плану зонування (зонінгу) міста Вугледара». Рішення про затвердження документу державного планування буде приймати Вугледарська міська рада.

З проєктами містобудівної документації, графічними матеріалами, пояснювальними записками, звітом про стратегічну екологічну оцінку можна ознайомитися у відділі містобудування та архітектури Вугледарської міської ради за адресою: м.Вугледар, вул. 30-річчя Перемоги, 16, кабінет № 5 у строк з 11 жовтня 2019 року по 10 листопада 2019 року, а також на офіційному веб-сайті Вугледарської міської ради https://vugledar-rada.gov.ua/ у розділі «Документи — Містобудівна документація — Проекти документації». 

Відповідальна особа за організацію розгляду пропозицій (зауважень): Радуль Вікторія Василівна - начальник  відділу містобудування та архітектури Вугледарської міської ради — головний архітектор.

Пропозиції (зауваження) приймаються відділом містобудування та архітектури Вугледарської міської ради  за адресою: вул. 30-річчя Перемоги, 16, кабінет 5, телефон 0627364054; поштою на адресу: 85670, м.Вугледар, вул. 30-річчя Перемоги, 16; на електрону адресу: wugledar1@gmail.com або arch_vugledar@ukr.net.

Строк подання пропозицій (зауважень) громадськості  - з 11 жовтня 2019 року по 10 листопада 2019 року. Пропозиції (зауваження), надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання щодо обговорення проєктів містобудівної документації відбудуться 08 листопада 2019 року о 14.00 год. в приміщенні зали засідань Вугледарської міської ради за адресою: вул.30-річчя Перемоги, 16.

Прилюдне експонування матеріалів містобудівної документації здійснюється  протягом встановленого строку громадського обговорення (понеділок-четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 15.45) в приміщенні Центру надання адміністративних послуг міста Вугледара за адресою: м.Вугледар, вул. 30-річчя Перемоги, 16.

Пропозиції  (зауваження)  можуть  подаватися  в письмовій та/або  усній формі під час громадських слухань із внесенням їх до протоколу  громадських  слухань. Письмові пропозиції подаються під час громадського обговорення протягом встановлених строків. Письмові пропозиції подаються фізичними особами із  зазначенням  прізвища, імені та по батькові, місця проживання, із  особистим  підписом.  Юридичні  особи  подають  пропозиції  із зазначенням  найменування  та  місцезнаходження  юридичної  особи. Анонімні пропозиції не розглядаються.

 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)