Installing Joomla

Довідка про консультації з органами виконавчої влади у процесі стратегічної екологічної оцінки генерального плану міста та плану зонування території

№ з/п

Уповноважений орган

Редакція частини проекту ДДП/звіту про СЕО, до якого висловлено зауваження (пропозиції)

Зауваження/пропозиція

Спосіб врахування (враховано/

не враховано/

враховано частково)

Обґрунтування

До проекту генерального плану та плану зонування території

1

Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації

Пояснювальна записка

При розробці генерального плану необхідно врахувати наявні об’єкти з охоронними зонами та зонами особливого режиму та діючі обмеження щодо розташування нових об’єктів в цих зонах.

Враховано

Креслення  176_АР.ГП-18-03 «Схема існуючих планувальних обмежень»

2

Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації

Пояснювальна записка

При розробці генерального плану необхідно передбачити санітарно-захисні зони інженерних мереж водопостачання та мереж водовідведенняз урахуванням вимог ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація зовнішні мережі таспоруди основні положення проектування» та ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання зовнішні мережі та споруди основні положення проектування».

Враховано

Креслення  176_АР.ГП-18-06 «Схема проектних планувальних обмежень»

3

Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації

Пояснювальна записка

На виконання вимог статтей 60, 61 Земельного Кодексу України та статтей 88, 89 Водного Кодексу України, при розробці генерального плану має бути передбачено встановлення прибережних захисних смуг водних об’єктів.

Враховано.

Креслення  176_АР.ГП-18-06 «Схема проектних планувальних обмежень»

4

Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації

Пояснювальна записка

При розробці генерального плану мають бути передбачені заходи щодо виключення можливого впливу та потрапляння забруднюючих речовину підземні водоносні горизонти та ґрунти. Також необхідно передбачити реалізацію заходів з утримання споруд та мереж зливової каналізації (забезпечення збору поверхневих стоків, які утворюються на території).

Враховано.

Розділ 9.2 Пояснювальної записки

5

Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації

Пояснювальна записка

Слід зауважити, що Шостий апеляційний адміністративний суд своєю постановою у справі 826/13433/18 визнав нечинним наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23.04.2018 №100 «Про затвердження ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій».

01.10.2019 вступив в дію ДБН Б.2.2-12:2019 Планування та забудова територій, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.04.2019 №104 «Про затвердження ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій».

Враховано.

З 1 жовтня 2019 року вступив в дію ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».

Проект Генерального плану м. Вугледара Донецької області

відповідає вимогам  ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій».

6

Департамент охорони здоров’я  Донецької обласної державної адміністрації

 

Пропозиції та зауваження відсутні

   

7

Міністерство енергетики та захисту довкілля України

 

Проекти державного планування та звіт про стратегічну екологічну оцінку були направлені на консультацію листом від 11.10.2019 № 0.34/32-4034/0/8-19.

Протягом строку, встановленого частиною  третьою статті 13 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Міністерством неподані.

У разі неподання таких зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку вважається, що зауваження і пропозиції відсутні.

   

8

Міністерство охорони здоров’я України

 

Проекти державного планування та звіт про стратегічну екологічну оцінку були направлені на консультацію листом від 11.10.2019 № 0.34/32-4035/0/8-19.

Протягом строку, встановленого частиною  третьою статті 13 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Міністерством неподані.

У разі неподання таких зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку вважається, що зауваження і пропозиції відсутні.

   

До звіту про стратегічну екологічну оцінку

1

Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації

Звіт про стратегічну екологічну оцінку

В розділі 1 Звіту не зазначено, яким саме цілям та завданням перелічених документів державного планування відповідає даний детальний план.

Враховано.

Зміст та основні цілі документа державного планування, а саме Генерального плану, його зв'язок з іншими документами державного планування, зазначено в розділі 2 Звіту.

2

Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації

Звіт про стратегічну екологічну оцінку

Не в повному обсязі надано характеристику стану довкілля, не надано умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу.

Враховано.

Характеристику стану довкілля, умови життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу, зазначено в розділі 4 Звіту.

3

Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації

Звіт про стратегічну екологічну оцінку

·Не вказано екологічні проблеми, у тому числі ризики впливуна здоров’я населення, які стосуються документа державного планування,зокрема щодо територій з природоохоронним статусом.

•Не надано інформацію щодо прогнозних змін стану навколишнього середовища та здоров’я населення, якщо документ державного планування не буде затверджено, а також на територіях, які ймовірно зазнають впливу відповідно.

Враховано.

·Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, в тому числі ризики, пов’язані з  діяльністю підприємств вугільної промисловості, зазначені в розділі 5 Звіту.

В проектних межах ДДП території з природоохоронним статусом,  об’єкти природно-заповідного фонду та території, зарезервовані для наступного заповідання, об’єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини відсутні, про що зазначено у Звіті.

·Інформацію щодо прогнозних змін стану навколишнього середовища та здоров’я населення,якщо ДДП не буде затверджено наведено в розділі 3 Звіту.

4

Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації

Звіт про стратегічну екологічну оцінку

Не в повному обсязі надано інформацію щодо зобов’язання у сферіохорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливуна здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та іншихрівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування.

Враховано.

Враховуючи   перелік ДДП національного та регіонального рівнів, наведений у листі Департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації від 08.07.2019 № 07-15/4233/90-19 «Про проходження процедури СЕО», в розділі 6 Звіту зазначено зобов’язання у сфері охорони довкілля та шляхи їх врахування в Генеральному плані м. Вугледара.

Також при складанні звіту було додатково враховано цілі та завдання у сфері охорони довкілля, визначені в ДДП місцевого рівня: Програму економічного і соціального розвитку міста Вугледар на 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019-2020 роки, Стратегію розвитку м. Вугледара до 2030 року, та  Схему санітарного очищення міста Вугледар.

6

Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації

Звіт про стратегічну екологічну оцінку

Інформація наведена у розділі 7 звіту не відображає наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо-, та довгострокових (1,3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків та не дозволяє зробити відповідні висновки.

Враховано.

В розділі 7 Звіту наведено опис наслідків як на окремі компоненти навколишнього природного середовища, так і сукупний їх вплив на природні комплекси.

Результати оцінки представлені у вигляді матриці, що містить оцінку на основі рейтингу потенційних наслідків (таблиця 7.1) та супроводжується пояснювальними коментарями (таблиця 7.2).

На основі оцінки окремих заходів проекту було проведено аналіз потенційних кумулятивних впливів, розглянуті заходи для пом'якшення та запобігання виявлених потенційних негативних наслідків реалізації проектних рішень на міське середовище.

7

Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації

Звіт про стратегічну екологічну оцінку

У розділі 8  у недостатньому обсязі наведено заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання проекту детального плану.

Враховано.

В розділі 8 Звіту про стратегічну екологічну оцінку Генерального плану м. Вугледара зазначено ряд заходів, направлених на мінімізацію та запобігання негативних впливів на навколишнє природне середовище та здоров’я населення.

8

Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації

Звіт про стратегічну екологічну оцінку

Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, наведені у 10 розділі звіту не передбачають проведення контролю (моніторингу) за станом компонентів довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Враховано.

Для спостереження за реалізацією проектних рішень Генерального плану та оцінки їх виконання, в розділі 10 Звіту визначені основні заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Також в розділі наведено ключові показники, за якими можливо здійснити оцінку впливу на довкілля.

9

Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації

Звіт про стратегічну екологічну оцінку

Не надано змістовного обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення.

Враховано.

При здійсненні стратегічної екологічної оцінки було розглянуто та проаналізовано варіант «нульової» альтернативи та його вплив на навколишнє середовище.

Також в розділі 9 Звіту приведено основні ускладнення при здійсненні стратегічної екологічної оцінки.

10

Департамент охорони здоров’я  Донецької обласної державної адміністрації

 

Пропозиції та зауваження відсутні

   

11

Міністерство енергетики та захисту довкілля України

 

Проекти державного планування та звіт про стратегічну екологічну оцінку були направлені на консультацію листом від 11.10.2019 № 0.34/32-4034/0/8-19.

Протягом строку, встановленого частиною  третьою статті 13 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Міністерством неподані.

У разі неподання таких зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку вважається, що зауваження і пропозиції відсутні.

   

12

Міністерство охорони здоров’я України

 

Проекти державного планування та звіт про стратегічну екологічну оцінку були направлені на консультацію листом від 11.10.2019 № 0.34/32-4035/0/8-19.

Протягом строку, встановленого частиною  третьою статті 13 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Міністерством неподані.

У разі неподання таких зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку вважається, що зауваження і пропозиції відсутні.

   

 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)