Installing Joomla

Загальна характеристика закладів охорони здоров’я

Лікувально - профілактична установа Центральна міська лікарня м. Вугледар (ЛПУ ЦМЛ) та Комунальний заклад «Вугледарський Центр первинної медико- санітарної допомоги» (КЗ Вугледарський ЦПМСД) надає медичну допомогу жителям м. Вугледару. Кількість населення складає 15,5 тисяч осіб, крім того, на території обслуговування проживає 8,6 тисяч вимушено переміщених осіб. На території обслуговування розташовані шахти «Південнодонбаська №1» і «Шахта ім. Сургая» з кількістю працюючих 7514 осіб, з яких 3312 проживають за межами міста Вугледара, 6 освітніх закладів (з них – два дошкільних), дрібні підприємства і установи різних форм власності.

У складі ЛПУ ЦМЛ функціонує:

1.      Стаціонарне відділення на 90 ліжок, показник забезпеченості складає 45,1 на 10000 населення, в тому числі:

Терапевтичне – 45 ліжок, із них – 15 ліжок неврологічного профілю

Травматологічне відділення на 20 ліжок.

Дитяче відділення на 10 ліжок.

Гінекологічне відділення на 15 ліжок.

2.      Консультативна поліклініка на 300 відвідувань в зміну, центр хірургії 1-го дня. В поліклініці ведеться прийом по 18 спеціальностям.

3.      Лікувально-діагностичні відділення і кабінети: лабораторія, в т.ч. бактеріологічна, фізіотерапевтичне відділення, кабінет функціональної діагностики, кабінет УЗД, рентгенологічне відділення

4.      Адміністративно – господарська служба

У складі КЗ «Вугледарський ЦПМСД» функціонує 2 амбулаторії загальної практики сімейної медицини на 300 відвідувань в зміну де ведуть прийом 4 лікаря загальної практики сімейних лікарів, 1 дільничний терапевт і 3 дільничних педіатра, денний стаціонар на 30 ліжок загально-соматичного профілю

Екстрена медична допомога надається бригадами «Станція швидкої медичної допомоги м. Волноваха – ВСП КЛПУ «ОЦЕМД та МК».

Демографічна ситуація (показник на 1000): 2014 2015 2016
Народжуваність 11,8 7,6 8,1
Смертність 10,8 9,9 8,9
Природний приріст +1,0 -2,3 -0,8

Демографічна ситуація має стабільний характер, показник народжуваності вище обласного показника. Показник смертності на стабільно низькому рівні, нижче середнє обласного показника. Природний приріст за останні 2 роки має негативну тенденцію.

Захворювання населення.

Захворюваність населення (показник на 10000 населення); 2014 2015 2016
Діти і підлітки 12120,8 12015,6 11948,5
Дорослі 4414,0 3926,8 3954,8
Всього 4405,4 4156,4 4056,4

Захворюваність всіх груп населення має тенденцію до зниження і залишається нижче середньо - обласних показників. Прогнозовані показники перевершено за рахунок росту захворювань органів дихання та серцево-судинної системи.

        Хворі пільгової категорії населення забезпечуються безкоштовно ліками в разі амбулаторного лікування з розрахунку 18,00 грн. Ветерани та інваліди війни з розрахунку 27,0 гривень. При стаціонарному лікуванні вартість 1 л/дня інвалідів війни і учасників бойових дій склала 80,0 гривень по медикаментам та 50,0 гривень по харчуванню.

Медична допомога матерям і дітям. Для надання медичної допомоги дітям в складі ЛПУ ЦМЛ функціонує дитяче відділення на 10 ліжок. Штати лікарів педіатрів і медичного персоналу укомплектовано на 100%. Демографічна ситуація має стабільну динаміку. Діти 1 та 2 років життя забезпечуються сухими молочними сумішами. За 2016 рік на придбання суміші витрачено 24,4 тис. гривень. Протягом 2016 року зареєстровано 1 випадок малюкової смертності.

Для надання медичної допомоги жінкам в штаті ЛПУ ЦМЛ функціонує гінекологічне відділення на 15 ліжок. Штати медперсоналу укомплектовано на 100% забезпечено 2-х разове УЗД вагітних і їх обстеження на ТОРЧ і ВІЛ -інфекції та консультація в МГЦ. Випадків материнської смертності не зареєстровано.

Фінансування програми «Репродуктивне здоров’я та Заходів Конвенції ООО по правам дитини» виконується повністю.

Захворювання на туберкульоз.

Захворювання на туберкульоз /абс.цифри/ 2014 2015 2016
Кількість хворих з активними формами ми туберкульозу 11 10 8
Деструктивні форми виявлено при профогляді 75 24 54

Прогнозовані показники витримуються. Рівень захворюваності на туберкульоз має тенденцію до зниження. Захворюваності серед дітей та підлітків – немає.

План ФЛГ- обстеження виконано на 92,9%. Флюорографічне обстеження і в разі необхідності R-о дообстеження виконується безкоштовно. При профылактичних оглядах виявлено 50,0% хворих з числа вперше захворілих. За рахунок місцевого бюджету придбано туберкулін на суму 58,5 тис. гривень. План туберкулінодіагностики виконано на 89,0%. Всі хворі, які знаходяться на амбулаторному лікування, забезпечені медикаментами в повному обсязі. Проводиться соціальна підтримка хворих (витрачено 4,3 тис гривень). Вартість одного пайка склала 186,9 гривень. Відривів від лікування не було.

         В 2016 році придбаний і введений в експлуатацію цифровий флюорографічний комплекс вартістю 1,9 млн. гривень. Фінансування заходів «Профілактика туберкульозу» виконуються в повному об’ємі.

ВІЛ – інфекція. На «Д» обліку знаходиться 86 хворих, в т.ч 3 дітей з неустановленим ВІЛ-статусом. Обстежено 366 особи, в тому числі: вагітних та донорів 207, іншого населення – 153, або 1,0% від загальної кількості населення. Вперше взято на «Д» облік 5 осіб. У 16 випадках ВІЛ - інфекція поєднана з туберкульозом. Для надання медичної допомоги даній категорії хворих передбачено 0,75 ставки лікаря - інфекціоніста та 0,75 ставки медсестри. Функціонує кабінет »Довіри».

Медичні працівники, які мають контакт з кров'ю застраховані і забезпечені засобами індивідуального захисту. Заборгованості за обстеження хворих в м. Маріуполі немає. Фінансування заходів «Профілактика ВІЛ\СНІД інфекції» виконується в повному обсязі.

Показники роботи ліжка.

Показники роботи ліжка 2014 2015 2016
Робота ліжка 328,6 315,9 320,0
Оборот ліжка 26,8 26,3 26,4
Середнє перебування 12,2 12,0 12,0

Робота ліжка має негативну тенденцію в зв’язку зі складною обстановкою в регіоні. Прогнозовані показники дотримуються. Вартість 1-го л/дня складає 143,8 грн, в тому числі, по медикаментам - 24,0 грн., по харчуванню - 21,0 грн., вартість 1 л/дня по медикаментам для інвалідів війни і осіб, що до них прирівнюються, складає 80,0 грн., по харчуванню - 50,0 грн.

Робота з кадрами. В повному обсязі виконані плани підвищення кваліфікації та атестації. Штатний розклад приведений у відповідність до потреби згідно з чинною нормативною базою. ЛПУ ЦМЛ укомплектована кадрами лікарів на 85,0%, медичними сестрами і молодшим медичним персоналом - на 100%. КЗ ЦПМСД укомплектовано лікарями на 67,4 %, медичними сестрами та молодшим персоналом - на 100%. Процент атестованих лікарів складає 85,7%, а середнього медичного персоналу – 76,0% від тих, хто підлягає атестації.

Фінансове забезпечення. Фінансування програми здійснюється в рамках державної бюджетної політики за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету, місцевого бюджету і позабюджетних коштів та за рахунок інших джерел фінансування не заборонених законодавством України.

Загальний фонд витрат на охорону здоров’я у 2016 році складав 21887,0 тис. гривень. Питома вага витрат на заробітну плату склала 67,0, на медикаменти - 14,4, на енергоносії - 12.5, на харчування - 4,3.

Фінансування на 1 мешканця у 2016 році склало 1368 гривні з урахуванням переселенців - 1151,9. На реалізацію державних, обласних та місцевих програм за рахунок місцевого бюджету витрачено 634,0 тис. грн. в тому числі:

-профілактика ВІЛ - інфекції - 24,0 тис. грн.;

-подолання епідемії туберкульозу - 170,1 тис. грн.;

-забезпечення сахарознижуючими препаратами 125,6 тис. грн.;

-медична допомога онкологічним хворим 210,5 тис.грн.

-імунопрофілактика 103,8 тис.грн.

Протягом 2016 року виконано капітальних ремонтів на суму 2765,3 тис. грн. в тому числі:

-капітальний ремонт 1 поверху головного корпусу ЛПУ ЦМЛ, в трму числі приймальне відділення ЦХВ, коридору та кабінетів психіатра та фтизіатра – 1349,1 тис.грн.;

-капітальний ремонт операційного блоку – 463,8 тис.грн.;

-капітальний ремонт лівого крила 2 поверху головного корпусу – 597,0 тис.грн.;

-проведення будівництва окремого входу в приміщення амбулаторії – 110,2 тис.грн.

-капітальний ремонт службових приміщень поліклініки - 245,2 тис.грн.

Придбано медичне обладнання на суму 2744,6 тис. грн. в тому числі, цифровий флюорограф - комплекс вартістю 1917,1 тис. грн.

Розроблено проектно - кошторисну документацію та виконано експертизу проектів по індивідуальному опаленню, термомодернізацію корпусів лікарні, капітальному ремонту стоматологічного відділення і бак лабораторії.

За рахунок надання платних послуг отримано 477,8 тис. гривень, в тому числі аренда 80,9 тис. грн., профогляд - 325,9, зубопротезування - 70,9.

Прогнозні показники на 2017 рік:

1.Підвищення доступності і якості надання медичних послуг та їх приближення до населення.

2.Покращення демографічної ситуації підвищення показника народжуваності на 0,5%, та зниження показника смертності на 0,5% недопущення випадків малюкової та материнської смертності.

3.Зниження захворювання на 1,5%, первинного виходу на інвалідність на 2%.

4.Досягти зменшення захворювання на туберкульоз на 10% і смертності на 5%. Виконати план ФЛГ- обстеження на 95,4, туберкулінодіагностики на 96,4%.

5.Забезпечити до 5% обстеження іншого населення на ВІЛ-інфекцію.

6.Добитися зниження захворюваності серцево-судинних захворювань і судинно-мозкової захворюваності на 2%.

7.Довести виконання плану профілактичних оглядів до 98,5%, виявлення до 22,2 на 1000, в тому числі збільшити виявлення онкозахворювань на 20%.

8.Забезпечити виконання плану профілактичних щеплень на 98 %.

9.Проводити щомісячний моніторинг роботи ліжка, досягти показника роботу ліжка 340 днів, обіг 28,0,середнє перебування 10,5.

10.Забезпечити пільгову категорію населення медикаментами в разі їх амбулаторного лікування.

11.Забезпечити пільгову категорію населення при стаціонарному лікуванні, згідно чинного законодавства.

12.Впровадити 5 нових методів діагностики і лікування.

13.Направити на курси підвищення кваліфікації 6 лікарів та 14 медичних сестер, з їх подальшою атестацією. Направити на тематичні курси 4 сімейних лікарів і 8 медичних сестер.

14.Виконати капітальний ремонт стоматологічного відділення і баклабораторії.

Нещодавно розміщене

 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)