Installing Joomla

Додаток

до рішення міської ради

26.06.2020 № 7/58-39

Звіт про хід виконання

«Програми економічного і соціального розвитку Вугледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»

за І квартал 2020 року

                   Податково-бюджетна діяльність

За І квартал 2020 року до бюджету Вугледарської міської об’єднаної територіальної громади надійшло 44444,6 тис.грн. з трансфертами, у тому числі трансферти з державного бюджету – 10968,4 тис.грн., інші субвенції з місцевого бюджету – 15,9 тис.грн. План по доходах бюджету міста (без трансфертів) виконано у сумі 33468,3 тис. грн. або 25,6% до затвердженої програми. Видаткова частина бюджету виконана у сумі 33440,3 тис.грн. або 20,1% до затвердженої програми.

Фактична сума податкового боргу станом на 01.04.2020 року складає 919152,5 тис. грн., у тому числі до Державного бюджету – 846453,5 тис. грн., до місцевого бюджету – 72699,0 тис. грн. Збільшення податкової заборгованості станом на 01.04.2020 року  у порівнянні з даними на 01.04.2019 року на 157165,4 тис. грн. відбулось за рахунок несплати вуглевидобувними підприємствами у повному обсязі квартальних нарахувань за ресурсними платежами, сум податкового боргу, розстроченого за рішеннями суду, фінансових санкцій за актами перевірок з причини нестабільної роботи підприємств вугільної галузі.

Вугільна промисловість

Обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємств за І квартал 2020 року всього становить 151,55 млн. грн., що складає 10,72% до планових показників (1413,936 млн. грн.) та 35,67% до показника відповідного періоду 2019 року (424,569 млн. грн.). Видобуток вугілля шахтами міста Вугледара за І квартал 2020 року склав 112,21 тис. тонн, що складає 10,74% до планових показників (1045,0 тис. тонн) та 44,0% до показника відповідного періоду 2019 року (255,0 тис. тонн).

За підсумками роботи ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1» у I кварталі 2020 року підприємство отримало збитки від виробництва товарної вугільної продукції у сумі 110037,0 тис. грн. Причиною стало зниження видобутку і як наслідок обсягу виробництва товарної продукції та  її  вартості на 93,1 тис. тон й 181113,0 тис. грн. відповідно.

У І кварталі 2020 року видобуток вугілля склав 21,1 тис. тонн, що на 83,9 тис. тонн, або на 79,9% менше, ніж було передбачено планом. Робота з видобутку вугілля здійснювалась наступними очисними вибоями:

65 східна лава пл.С11 – 12,5 тис. тонн (59,4% у загальному обсязі видобутку), 51 східна лава пл.С210 – 3,1 тис. тонн (14,6% у загальному обсязі видобутку), 26 західна лава пл.С13 – 4,1 тис. тонн (19,6% у загальному обсязі видобутку).

Обсяг товарної вугільної продукції у І кварталі 2020 року склав 18,2 тис. тонн, що на 65,7 тис. тонн, або 78,3% менше плану, що обумовлено невиконанням плану з видобутку вугілля. Вартість товарної продукції становить 26484,0 тис.грн., що на 82079,0 тис.грн., або 75,6% менше плану. Протягом І кварталу 2020 року підприємством було реалізовано 18,2 тис. тонн товарної продукції на суму 26480,0 тис. грн. Середня ціна за І квартал 2020 року за 1 тонну товарної вугільної продукції склала 1454,95 грн., собівартість 1 тонни товарної вугільної продукції склала 7501,1 грн.

 Результат від виробництва товарної вугільної продукції по ДП «Шахта ім. М.С.Сургая» за І квартал 2020 року склав збиток у сумі 112299,0 тис. грн.

За І квартал 2020 року видобуто 91,11 тис. тонн вугілля при плані 96,4 тис. тонн, виконання склало 94,5%, відхилення від плану 5,29 тис. тонн. Робота з видобутку вугілля здійснювалась наступними очисними вибоями:

19 східною лавою пл.С11 – 24,225 тис. тонн (242,3% у загальному обсязі видобутку), 14 східною лавою пл..С11 – 59,236 тис. тонн (85,4% у загальному обсязі видобутку).

Обсяг товарної вугільної продукції за І квартал 2020 року склав 80,998 тис. тонн або 89,8% до плану (90,2 тис. тонн). Вартість товарної вугільної продукції становить 125847,0 тис. грн., або 86,7% до плану (145154,0 тис.грн.). Середня ціна за І квартал 2020 року за 1 тонну товарної продукції склала 1553,71 грн., собівартість 1 тонни товарної вугільної продукції склала 2940,15 грн.

 У І кварталі 2020 року заплановані заходи не реалізовувались.

Енергозабезпечення та енергоефективність

Всього заплановано 11 енергозберігаючих заходів із загальною сумою фінансування 706012,7 тис. грн., в тому числі 415385,6 тис. грн. кошти державного бюджету, та 290627,1 тис. грн. кошти підприємств та 4 енергоефективні проекти на загальну суму 23152,874 тис. грн., з них 3917,414 тис. грн. – кошти ЄІБ, 710,тис. грн. – бюджетні кошти Вугледарської міської ОТГ, 18525,46 тис. грн. – інші джерела.

У І кварталі 2020 року заплановані заходи та проекти не реалізовувались.

Житлово-комунальне господарство та комунальна інфраструктура

Загальна площа житлового фонду міста Вугледара складає 349,2 тис.м2 в багатоповерхових житлових будинках та 4,9 тис.м2 в гуртожитках.

З метою удосконалення системи управління у житловому фонді та залучення населення до управління комунальною власністю мешканці 87 житлових будинків та 2 гуртожитків створили ОСББ, що складає 100% від загальної кількості будинків. В місті діє 2 асоціації ОСББ.

У звітному періоді на фінансування заходів з благоустрою всього спрямовано кошти бюджету Вугледарської міської об’єднаної територіальної громади у сумі 1159,0 тис. грн.:  на утримання доріг (24,2 км)  – 515,4 тис. грн.; на утримання, ремонт та очищення мереж зливової каналізації (2,4 км) – 57,2 тис. грн.; на утримання об’єктів зовнішнього освітлення населених пунктів ОТГ (22 км) – 308,7 тис. грн.; на утримання зелених насаджень загального користування (29,73 га) – 30,3 тис. грн.; на утримання місць поховань (4 га) – 29,6 тис. грн.; на поховання безрідних громадян (1 особа) – 1,6 тис. грн.; на збір та вивезення міського сміття (512 м2 ) – 108,7 тис. грн.; на оплату за спожиту електроенергію зовнішнього освітлення (62412 кВт) – 107,5 тис. грн. 

Рівень оплати населенням за спожиті житлово-комунальні послуги в цілому по місту за підсумками роботи І кварталу 2020 року складає 87,4%.

Фінансовий результат роботи підприємств житлово-комунального господарства міста за І квартал 2020 року по послугам :

водопровідно-каналізаційне господарство – має збитки в сумі 430,9 тис. грн.;

теплове господарство має збиток в сумі 371,0 тис. грн.

          В цілому загальний фінансовий результат по місту є негативним і дорівнює 801,9 тис. грн. збитків.

Середній рівень відшкодування тарифами собівартості житлово-комунальних послуг для населення за І квартал 2020 року становить:

послуги з водопостачання 74 %;

послуги з водовідведення 56 %;

послуги з теплопостачання 136,4 %.

Підприємствами житлово-комунального господарства постійно проводиться робота по зменшенню заборгованості. Станом на 01.04.2020 виконавчою службою стягнуто заборгованість по 5 позовам на суму – 28,6 тис. грн.

Розвиток підприємницького середовища

Станом на 01.04.2020 року кількість діючих підприємств малого бізнесу у місті становить 49, що складає 100% до відповідного періоду 2019 року.

 Кількість підприємців - фізичних осіб становить 598 осіб, що складає 99% до відповідного періоду 2019 року (604 особи).

За звітний період фінансова підтримка розвитку малого підприємництва на реалізацію проектів не надавалась.

Торгівельна діяльність

Кількість підприємств роздрібної торгівлі – 103, ресторанного господарства – 8, побутового обслуговування – 45.

За І квартал 2020 року Вугледарським відділом поліції проведено 8 рейдів обстеження, в ході яких виявлено факти здійснення стихійної торгівлі, з порушниками проведено бесіди, до відповідальності притягнуто 9 осіб.

За І квартал 2020 року надано безкоштовно послуги швачки 23 особам, пошито та відремонтовано виробів на суму 1825,0 грн. надані послуги перукаря 65 особам на суму 2535,0  грн. Надана натуральна допомога у вигляді продуктів харчування (70 осіб на суму 5400,0 грн.), у вигляді промислових товарів (60 осіб на суму 1600,0 грн.) від населення та волонтерів.

За звітний період відкрито 2 об’єкти роздрібної торгівлі – магазин одягу для всієї сім’ї «KOMOD» та магазин продовольчих товарів «Швидкий маркет».

Проводиться робота з прийняття скарг і звернень щодо захисту прав споживачів та направлення їх на розгляд до Держпродспоживслужби. Прийнята 1 скарга.

За І квартал 2020 року проведено 12 ярмаркових заходів з продажу товарів народного споживання та сільськогосподарської продукції, 1 виставку-продажу та 2 святкові ярмарки.  Додатковий товарооборот склав 42,73 тис.грн.

Демографічна ситуація

За статистичними даними на 01.02.2020 року чисельність постійного населення склала 14697 особи, що складає 98,68% до відповідного періоду 2019 року (14894 особи).  Міграційний рух населення у січні 2020 року складає +8 осіб (кількість випадків прибуття 9, кількість випадків вибуття 1). В умовах карантину міграційний рух зменшився у 2,01 рази в порівнянні з відповідним періодом 2019 року (-12 осіб).

 Кількість народжених у січні 2020 року  – 9 осіб або 81,82% до відповідного періоду 2019 року (11 осіб), померлих – 20 осіб або 153,85% до відповідного періоду 2019 року (13 осіб).

 Чисельність осіб з інвалідністю складає 365 осіб, що на 8,63% більше до відповідного періоду 2019 року (336 осіб), з них діти віком до 18 років 43 особи, що на 7,5% більше до відповідного періоду 2019 року (40 осіб).

У звітному періоді кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб складає 9744 осіб у порівнянні з відповідним періодом 2019 року (9474 осіб) збільшилась на 2,85%.

Ринок праці. Зайнятість населення

Фонд оплати праці за січень-березень 2020 року всього  191868,0 тис.грн., що складає 104,53% до відповідного періоду 2019 року (183555,6 тис.грн.). Середньооблікова чисельність штатних працівників за січень-березень 2020 року – 5786,5 осіб, що складає 99,21% до відповідного періоду 2019 року (5832,7 осіб). Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за січень-березень 2020 року – 10965,1 грн., що складає 107,87% до відповідного періоду 2019 року (10165,3 тис.грн.).

 Кількість одержувачів пенсій (середньорічна) за звітний період 2020 року 11458 осіб, що складає 101,34% до відповідного періоду 2019 року (11307  осіб). Середньомісячний розмір виплат на 1 пенсіонера у звітному періоді 2020 року склав 5478,94 грн. або 101,71% до відповідного періоду 2019 року (5386,6 грн.).

За звітний період легалізовано 14 робочих місць.

Згідно оперативних даних, станом на 01 квітня 2020 року заборгованість із виплати заробітної плати перед працівниками підприємств міста Вугледара складала 30262,8 тис.грн. Вищезазначена заборгованість виникла перед працівниками наступних підприємств міста:

активному ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1» у розмірі 13334,3 тис.грн.;

активному ДП «Шахта ім. М.С.Сургая» у розмірі 15273,0 тис.грн.;

активному КП «Водоканал Вугледарської міської ради» 313,8 тис.грн.;

активному ТОВ «Південтрансбуд» у розмірі 794,8 тис.грн.;

активному ТОВ «Дон-Дніпробуд ЛТД» у розмірі 262,1 тис.грн.;

неактивному ДП «Укрвуглеякість» у розмірі 284,8 тис.грн.

В місті Вугледарі станом на 01 квітня 2020 року заробітна плата (термін виплати якої настав) робітникам бюджетної сфери виплачена своєчасно у повному обсязі.

За І квартал 2020 року за сприянням в працевлаштуванні до служби зайнятості звернулось 127 осіб.

Станом на 01.04.2020 року  мали статус безробітного 182 особи.

Протягом січня-березня 2020 року перебувало на обліку в службі зайнятості 296 осіб.

За звітний період працевлаштовано незайнятого населення –102 особи зареєстрованих в центрі зайнятості, в тому числі 70 безробітних.

За І квартал 2020 року працевлаштовано 16 осіб, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (один із батьків або особа, яка їх замінює і має на утриманні дітей віком до 6 років – 9, учасники бойових дій - 2, особи звільнені з установ покарання – 1, особи з інвалідністю – 4).

Соціальний захист населення. Підтримка ВПО

За І квартал 2020 року в порівнянні з відповідним періодом 2019 року видатки бюджету на надання допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг зменшились на 5,5% та склали 3835,95 тис. грн. Контингент осіб, яким надається вищезазначена допомога в порівнянні з відповідним періодом 2019 року зменшився на 0,6%. 

Кількість одержувачів житлових субсидій зменшилась на 30% по відношенню до показника відповідного періоду 2019 року і складає 1167 домогосподарств.  Загальна сума призначених субсидій збільшилась вдвічі внаслідок збільшення тарифів на житлово-комунальні послуги та повноцінного запровадження монетизації житлових субсидій.

Кількість пільгової категорії громадян зменшилась на 6,1% у зв’язку із зміною місця проживання та у результаті смертності, що обумовлена віковою групою більшості пільговиків. Видатки на надання пільг склали 984,3 тис.грн., що становить 133% до відповідного періоду 2019 року. Збільшення видатків відбулося з підстав здорожчання житлово-комунальних послуг та повноцінного запровадження монетизації пільг.

За звітний період всього на заходи соціального захисту населення витрачено кошти у сумі 10922,85 тис.грн, що складає 25,13% від запланованої загальної суми (43462,76 тис.грн.), у тому числі: 10849,4 тис.грн коштів державного бюджету, 73,45 тис.грн. коштів бюджету Вугледарської міської ОТГ.

Підтримка сімї, дітей та молоді. Захист прав дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Протягом І кварталу 2020 року проведено 1 тематичний захід (18 осіб) з бюджету Вугледарської міської ОТГ витрачено кошти у сумі 2,1 тис. грн. На утримання комунального закладу «Вугледарський молодіжний центр «МІКС» витрачено кошти бюджету Вугледарської міської ОТГ у сумі 51,4 тис.грн.

Протягом звітного періоду статус багатодітної сім’ї надано 2 сім’ям. Видано «Посвідчень батьків багатодітної сім’ї» - 2,  «Посвідчень дитини з багатодітної сім’ї» - 4.

Станом на 01.04.2020 року відносно 266 дітей із числа ВПО та мешканців міста Вугледара Центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (Центр) здійснено оцінки їх потреб та надані відповідні висновки з метою подальшого отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

Кількість сімей охоплених соціальним супроводом – 9 сімей, 1 дитячий будинок сімейного типу та 2 прийомні сім’ї. Всього на обліку Центру перебуває 37 сімей, в яких виховуються 45 дітей.

На запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу та венеричних захворювань, дотримання правил безпечної поведінки, формування мотивації до здорового способу життя та безпечної поведінки Центром в рамках Служби соціальної підтримки сімей було проведено  - 5 групових заходів; в рамках КП «При жіночій консультації» центральної міської лікарні проведено - 1 груповий захід,  взагалі груповими заходами охоплено 130 осіб.

Станом на 01.04.2020 в банку даних перебуває 55 дітей – сиріт, та дітей, позбавленої батьківського піклування.

 Протягом 2020 року на первинний облік до служби у справах дітей Вугледарської міської ради поставлено 1 дитину-сироту та 1 дитину, позбавлену батьківського піклування. Діти влаштовані під опіку та піклування.

 Cтаном на 01.04.2020 року на обліку перебувають 4 сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, в яких проживають 6 дітей. Всі діти проживають в сім’ях,  в  яких  батьки ухиляються від виконання своїх батьківських обов’язків.

Станом на 01.04.2020 року в місті Вугледарі функціонує дві прийомні сім’ї, в яких виховується 4 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та дитячий будинок сімейного типу, в якому виховується 7 дітей вказаної категорії.

Протягом І кварталу 2020 року на засіданнях комісії з питань захисту прав дітей розглянуто 1 питання щодо доцільності позбавлення батьків батьківських прав та 7питань щодо неналежного виконання ними батьківських обов’язків. Службою у справах дітей було ініційовано притягнення до адміністративної відповідальності 3 особи за неналежне виконання батьківських обов’язків. 

Розвиток соціальних сфер

у сфері освіти:

Освітні послуги у громаді забезпечують 1 загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів (в т.ч. враховуються вечірні класи з заочною формою навчання – 3 класи), 2 навчально-виховних комплекси. Всього нараховується – 69 класів, в яких середня наповнюваність класів становить 25,4 учнів. В цілому навчається 1751 учнів, заочної форми навчання 20 учнів ( 2 кл.). Шість закладів дошкільної освіти (584 дитини) та дошкільний підрозділ НВК «МРІЯ», що налічує 3 групи (61 дитина).

Нестандартні форми організації навчання учнів: охоплення учнів поглибленим, профільним навчанням, курсами за вибором, факультативами українського спрямування:

профільне навчання – 221 чол.;

курси за вибором – 309 чол.;

факультативи – 1106 чол.

Організація навчання згідно з національним складом населення за 2020 рік:

навчаються українською мовою – 1617 учня, що складає  93 % від загальної кількості;

кількість україномовних класів – 64, що складає 93 % від загальної кількості класів.

Протягом звітного періоду 2020 року заходи по розділу «Освіта» профінансовано на суму 1576,8 тис. грн.,  що складає 20,73% від запланованого річного фінансування (7606,3 тис. грн.), в тому числі: за рахунок коштів державного бюджету – 76,6 тис.грн., коштів бюджету Вугледарської міської ОТГ – 1227,8 тис.грн., інших джерел – 272,4 тис.грн.

На забезпечення навчання дітей ВПО (264 дитини) у ЗДО та ЗЗСО протягом звітного періоду спрямовано всього 3025,8 тис.грн, в тому числі: кошти державного бюджету – 1723,1 тис.грн., кошти бюджету Вугледарської міської ОТГ – 1302,7 тис.грн.  Надано пільги на харчування  дітей ВПО (58 дітей) у ЗЗСО у сумі 28,4 тис. грн. коштів бюджету Вугледарської міської ОТГ. На забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням дітей учасників АТО (ООС) (25 дітей) спрямовано кошти бюджету Вугледарської міської ОТГ у сумі 15,0 тис. грн.

у сфері охорони здоров’я:

На реалізацію програми з профілактики ВІЛ/СНІД інфекції за І квартал 2020 року спрямовано 20,0 тис.грн. На ВІЛ обстежено 192 особи, позитивних випадків виявлено – 1. На «Д» обліку знаходиться 85 осіб. Випадків смерті від СНІДу – 1.

За звітний період на туберкульоз захворіли 9 дорослих. Показник захворюваності на туберкульоз – 5,8% (на 10 тис. населення).  Флюорографічні, у тому числі рентгенологічні дослідження за І квартал 2020 року пройшли 2110 осіб. Всього на обліку хворих на туберкульоз знаходиться 34 особи. На «Д» обліку знаходиться 9 осіб з активною формою туберкульозу. Померлих від туберкульозу немає.

Кількість загальної захворюваності населення за звітний період складає – 1890 випадків, що має показник 12,6% на 14,4 тис. населення.  На придбання медикаментів витрачено позабюджетних коштів у сумі 0,5 тис.грн.

Протягом звітного періоду 2020 року на виконання заходів з охорони здоров’я всього спрямовано 5835,8 тис.грн., що складає 20,23% до запланованого річного фінансування (28845,9 тис.грн.), в тому числі: кошти бюджету Вугледарської міської ОТГ – 5670,8 тис.грн., кошти інших джерел – 165,0 тис.грн.

у сфері фізичної культури та спорту:

За звітний період в місті проведено  спортивно-масових заходів – 8, в яких прийняли участь 277 осіб. Спортсмени і команди  міста приймали участь в 17 змаганнях різного рівня: регіональних турнірах, Чемпіонатах Донецької області, Чемпіонатах України, галузевих спартакіадах (прийняли участь 156 осіб). Станом на 01.04.2020 року чисельність осіб, що систематично займаються фізичною культурою і спортом складає 3740 осіб, показник  збільшився на 1% за рахунок відкриття нових відділень з футболу у селах Павлівка та Степне.

На реалізацію проекту «Будівництво багатопрофільного спортивного майданчика на території дитячо-юнацької спортивної школи м. Вугледара за адресою: м. Вугледар  Донецької області, вул. Миру,2а» (загальна кошторисна вартість проекту – 2131,74 тис.грн.)  у І кварталі 2020 року спрямовано 13,14 тис.грн. коштів бюджету Вугледарської міської ОТГ.

На проведення та участь у спортивно-масових заходах (3 заходи) з бюджету Вугледарської міської ОТГ спрямовано кошти у сумі 22,2 тис.грн., на участь спортсменів міста Вугледара в обласних та Всеукраїнських змаганнях (112 учасників) – 39,4 тис.грн., на утримання дитячо-юнацької спортивної школи – 849,1 тис. грн., на утримання центру фізичного здоров’я «Спорт для всіх» - 32,9 тис. грн. Надано фінансову допомогу провідним спортсменам (15 осіб)  за рахунок коштів міського бюджету у сумі 39,2 тис.грн.

Фактично профінансовано заходів по розділу «Фізична культура і спорт» на суму 943,6 тис. грн. за рахунок коштів бюджету Вугледарської міської ОТГ, що складає 15,16% від запланованої загальної суми (6225,2 тис.грн).

у сфері культури:

За звітний період 2020 року проведено 92 культурно-масових заходи, в яких прийняли участь понад 15000 осіб. Кількість проведених культурно-масових заходів та відвідувачів зменшилась через впровадження карантину. З 12.03.2020 заклади культури зовсім не проводять масові заходи.

 Всі культурні події в місті Вугледарі постійно висвітлюються на веб-сторінках міської ради.

 За звітний період з бюджету Вугледарської міської ОТГ виділено на відзначення державних, обласних, міських свят та пам’ятних дат 3,0 тис. грн..

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

Відповідно до поставлених цілей на 2020 рік заплановано 13 заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій на загальну суму 1877,0 тис. грн.

Протягом І кварталу 2020 року на реалізацію заходів кошти з бюджету Вугледарської міської ОТГ не спрямовувались.

Охорона навколишнього природного середовища

Основна частина шкідливих речовин, викинутих в атмосферу, потрапляє від підприємств вугільної промисловості.

Для контролю викидів, теплового стану та виявлення осередків горіння на породних відвалах щорічно виконується температурна зйомка.

Промислові відходи складуються підприємствами вугільної промисловості на породних відвалах, площею 586,3 тис.м2, розміщених за територією міста Вугледара біля шахт.

За І квартал 2020 року утворення забруднюючих речовин склали:

викиди в атмосферне повітря – 12,609 тис. тонн;

скиди в поверхневі водойми забруднених стічних вод – 0,19 млн.м3;

обсяги утворення відходів – 27,58 тис. тонн.

Всього заплановано 5 заходів  з охорони навколишнього природного середовища на загальну суму 261,4 тис. грн. Протягом звітного періоду кошти на реалізацію заходів не спрямовувались.  

Секретар міської ради                                                          В.В.Іваницький

Звіт про хід виконання «Програми економічного і соціального розвитку Вугледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» за І квартал 2020 року підготовлено відділом економіки, стратегії розвитку та інвестицій

Начальник відділу економіки

стратегії розвитку та інвестицій                                           Є.В.Дятлов

Нещодавно розміщене

 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)