Installing Joomla

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

16.12.2016 № 7/11-7

м.Вугледар

Про затвердження Стратегії

розвитку міста Вугледара

до 2030 року

З метою забезпечення сталого економічного та соціального розвитку міста, відповідно до Законів України від 25.02.2015. № 156-VIII «Про засади державної регіональної політики», від 02.12.2012 № 1602-ІІІ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України», Постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385 «Про затвердження державної стратегії розвитку України до 2020 року», розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21.06.2016 №498 «Про затвердження стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Стратегію розвитку міста Вугледара до 2030 року (додається).

2.Відділам, структурним підрозділам Вугледарської міської ради, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським об’єднанням міста враховувати основні положення Стратегії при розробці міського бюджету, планів розвитку та щорічних програм.

3.Організаційне забезпечення реалізації Стратегії покласти на відділ економіки, стратегії розвитку та інвестицій (Вербовський).

4.Відділу економіки, стратегії розвитку та інвестицій забезпечити оприлюднення Стратегії розвитку міста Вугледара до 2030 року на офіційному веб-сайті Вугледарської міської ради.

5.Координацію діяльності та узагальнення інформації щодо виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Савіна О.Є.

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації (Войцеховський).

Міський голова                                                                                       А.Ю.Сілич

 

                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                               рішення міської ради

                                                                               16.12.2016 № 7/11-7

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

МІСТА ВУГЛЕДАРА

ДО 2030 РОКУ

Вугледар

2016 рік

 

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1.Профіль міста Вугледара                                                                        4

1.1.Загальні відомості                                                                                               4

1.2.Економіка                                                                                                             11

1.3.Інфраструктура                                                                                                   13

1.4.Соціальна сфера                                                                                                  14

1.5.Гуманітарна сфера                                                                                              15

1.6.Безпека                                                                                                                 16

РОЗДІЛ 2.SWOT-аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища            17

РОЗДІЛ 3.Карта капіталів, карта можливостей                                                       18

РОЗДІЛ 4.Візія та місія міста                                                                                    20

РОЗДІЛ 5.Стратегічні цілі                                                                                        21

РОЗДІЛ 6.Ключоіві проекти розвитку                                                                     22

РОЗДІЛ 7.Форма концепції ключового проекту розвитку                                      22


РОЗДІЛ 1.ПРОФІЛЬ МІСТА ВУГЛЕДАРА

1.1.Загальні відомості

         Контактна інформація: 85670, місто Вугледар, Донецька область, вулиця 30-річчя Перемоги, будинок 16; тел.:(06273) 6-42-76; E-mail: wugledar1@gmail.com

         Загальна площа –532 га земель, у тому числі:

         - сільськогосподарські землі - 61,6 га, що складає12% від загальної площі міста;

         - заклади, установи, організації - 109,68 га(21%);

         - промислові та інші підприємства - 116,97 га(21%);

         - підприємства та організацій транспорту, зв'язку - 3,5 га (0,7%);

         - землі оборони - 0,88 га(0,2%);

         - інші землі - 33,37 га(6,1%);

         - землі запасу - 206,92 га(39%), з яких рілля складає 140,8га.

         Відстані від основних центрів та кордонів - 56 км від міста Донецька.

         Географічні особливості (гори, ріки тощо): немає

         Адміністративно – територіальні одиниці: місто обласного значення

         Населення (станом на 01.01.2016 р.):

         - наявне – 15195 осіб;

         - постійне – 15279 осіб,

         у тому числі:

         - віковий – 9621особа;

         - жінки – 8058 осіб;

         - чоловіки – 7223 особи.

         Історична довідка.

         ВУГЛЕДАР - місто обласного значення. Одне з наймолодших міст Донецької області. Розташоване в південно-західній частині області за 57 км від обласного центру. Межує з Мар'їнським і Волноваським районами. Площа - 532 га, що складає 0,02% від території області. Населення - 15,2 тисячі осіб. День міста - остання неділя серпня. Місто має свій герб, прапор і гімн.

Місто було засноване у 1964 році у зв'язку з початком освоєння Південно- Донбаського вугільного регіону і як майбутній центр крупного району видобутку кам'яного вугілля. У 1991 році Вугледар набуває статусу міста обласного значення.

Основні природні ресурси:     висококонцентровані запаси коксового вугілля марки Г, ДГ із низьким вмістом сірки (0,5-1,3 %) - 1395 млн. тонн; родовище вугільного метану - 3467 млн. м3 газу; 11 родовищ підземних вод, загальні експлуатаційні запаси яких складають 176,5 тис. куб. м на добу.

         Заповідні зони: відсутні

         Структура земельного фонду (станом на 01.05.2016 р.):

         У місті на обліку знаходиться всього 532 га земель, у тому числі:

         - сільськогосподарські землі – 61,6га, що складає 12% від загальної площі міста;

         - заклади, установи, організації – 109,68га (21%);

         - промислові та інші підприємства – 116,97га (21%);

         - підприємства та організації транспорту, зв’язку – 07%;

         - землі оборони – 0,88га (0,2%);

         - землі запасу – 206,92 (39%), із яких рілля складає 140,8га.

         Загальний розмір бюджету (2015 р.) - 116614028, 50 грн. Структура надходжень до бюджету (2015 р.):

Аналіз виконання плану за доходами (за 2015 рік)

ККД Доходи м.Вугледар
План на рік Уточнений план на рік

Уточнений

план на період

Факт % викон.
10000000 Податкові надходження 33195800 43982300 43982300 52825677 120,1067
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 31529700 38857500 38857500 47439296 122,0853
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 31529700 38768200 38768200 47349963 122,1361
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 10624000 36372468 36372468 41677111 114,5842
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 162900 162900 162900 263492 161,7507
11010300 Податок на доходи фізичних осіб із доходів у формі заробітної плати шахтарів-працівників 20585800 2075832 2075832 2821603 135,9264
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 17100 17100 17100 361807,1 2115,831
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 139900 139900 139900 184680,1 132,0086
11010900 Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу 0 0 0 2041270 0
11020000 Податок на прибуток підприємств 0 89300 89300 89332,44 100,0363
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 0 89300 89300 89332,44 100,0363
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 10000 2862500 2862500 2899181 101,2814
14040000 Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 10000 2862500 2862500 2899181 101,2814
18000000 Місцеві податки 1638100 2244300 2244300 2481015 110,5474
18010000 Податок на майно 733100 1011500 1011500 1116934 110,4236
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості 0 114100 114100 655,61 0,574592
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості 0 15100 15100 97390,85 644,9725
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості 29300 0 0 0 0
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості 31200 52300 52300 117847,5 225,3298
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 367800 410000 410000 390279,6 95,19015
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 128000 132100 132100 183183,8 138,6705
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 24000 9000 9000 16111,68 179,0187
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 152800 228900 228900 261465,3 114,2269
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 0 50000 50000 50000 100
18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року 0 0 0 -3777,14 0
18040100 Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року 0 0 0 -3635,19 0
18040200 Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року 0 0 0 -773,95 0
18040800 Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року 0 0 0 632 0
18050000 Єдиний податок 905000 1232800 1232800 1367858 110,9554
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 240000 200000 200000 244426 122,213
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 665000 1032800 1032800 1123432 108,7754
19000000 Інші податки та збори 18000 18000 18000 6184,59 34,35883
19010000 Екологічний податок 18000 18000 18000 6184,59 34,35883
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 12000 12000 12000 5505,37 45,87808
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти 6000 6000 6000 0 0
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 0 0 0 679,22 0
20000000 Неподаткові надходження 401000 404100 404100 385528,5 95,40424
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 20000 10500 10500 27372,21 260,6877
21080000 Інші надходження 20000 10500 10500 27372,21 260,6877
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 20000 10500 10500 27372,21 260,6877
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 371000 393600 393600 354430,3 90,04836
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 0 2600 2600 2600,44 100,0169
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 0 2600 2600 2600,44 100,0169
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 275000 325000 325000 258012 79,38831
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 275000 325000 325000 258012 79,38831
22090000 Державне мито 96000 66000 66000 93817,87 142,1483
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 84000 54000 54000 87886,43 162,7526
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій 0 0 0 3587 0
22090400 Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України 12000 12000 12000 2344,44 19,537
24000000 Іншіне податкові надходження 10000 0 0 3726 0
24060000 Інші надходження 10000 0 0 3726 0
24060300 Інші надходження 10000 0 0 3726 0
40000000 Офіційні трансферти 43477300 64958929 64958929 63402823 97,60448
41000000 Від органів державного управління 43477300 64958929 64958929 63402823 97,60448
41020000 Дотації 0 160500 160500 160500 100
41020600 Стабілізаційна дотація 0 160500 160500 160500 100
41030000 Субвенції 43477300 64798429 64798429 63242323 97,59854
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічних розладів 13997700 17841700 17841700 17839895 99,98988
41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій 7311300 6553079 6553079 6538016 99,77014
41030900 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби 494100 504500 504500 247420,6 49,04274
41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 0 1018400 1018400 1011312 99,30396
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 11620100 14600900 14600900 14600900 100
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 9896700 15066800 15066800 15066800 100
41035000 Інші субвенції 0 2041750 2041750 2036191 99,72774
41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих закладах 157400 246400 246400 221633,4 89,94864
41036600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися 0 6701900 6701900 5460500 81,47689
41037000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 0 223000 223000 219655,7 98,50032
Всього без урахування трансферт 33596800 44386400 44386400 53211205 119,8818
Всього 77074100 109345328,9 109345328,9 116614028,5 106,6475

Структура видатків бюджету розвитку міського бюджету

Код Показник Затверджений план на рік План на рік з урахуванням змін

Касові

видатки за

вказаний

період

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1700,00 1700,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 0,00 140000,00 140000,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 219300,00 774600,00 692215,98
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 118800,00 626900,00 626809,47
3142 Реконструкція та реставрація інших об'єктів 383100,00 1915600,00 1749421,87
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 393200,00 7372150,00 6541142,56

3220

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 102000,00 0,00 0,00
3240 Капітальні трансферти населенню 26266,00 27266,00 27136,50
  Усього 1244366,00 10858216,00 9776726,38
Код Показник Затверджений план на рік План на рік з урахуванням змін

Касові видатки

за вказаний період

2111 Заробітна плата 16478500,00 16478500,00 2929967,41
2120 Нарахування на оплату праці 5889900,00 5889900,00 1022862,86
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 345500,00 364000,00 24433,28
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 10000,00 20500,00 0,00
2230 Продукти харчування 1083100,00 1083100,00 103080,12
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1758300,00 1800300,00 191514,65
2250 Видатки на відрядження 72300,00 80100,00 970,09
2271 Оплата теплопостачання 4257800,00 4469900,00 504439,59
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 123000,00 113500,00 18596,92
2273 Оплата електроенергії 821100,00 886900,00 221634,63
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 10367500,00 10764500,00 1763023,41
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1663100,00 1968600,00 61750,00
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 11028600,00 11028600,00 2748300,00
2730 Інші виплати населенню 21973734,00 23140732,00 7030862,48
2800 Інші поточні видатки 0,00 200,00 0,00
9000 Нерозподілені видатки 5000,00 5000,00 0,00
  Усього 75877434,00 78094332,00 16621435,44

 

1.2.Економіка

Ключові характеристики

Питома вага міста в економіці області - 0,4%(2015 р.). Обсяг реалізованої товарної вугільної продукції:

- 2015 рік склав 793,6 тис.тон на суму 705480,9 тис.грн.

- І квартал 2016 року - 142,9 тис.тон на суму 168616 тис.грн.

- товарообіг (за 2015 р.): 197251,7 тис. грн.

Динаміка основних галузей економіки за останні 5 років

         Обсяг реалізованої промислової продукції (млн.грн.):

         - 2011 - 711,8

         - 2012 - 766,8

         - 2013 - 433,9

         - 2014 - 643,4

         - 2015 - 746,8

Відомості про суб'єкти господарювання (дані на 01.04.2016 р.)

Кількість юридичних осіб 38
Кількість фізичних осіб підприємців 596
Середньооблікова чисельність працюючих на підприємствах 210
Середньооблікова чисельність працюючих на малих підприємствах -
Обсяг виробленої продукції (робіт, послуг) малими підприємствами -
Вид загального обсягу виробленої продукції (робіт, послуг) області -
Питома вага роздрібного товарообігу міста в загальному обсязі товарообігу області, % -

Ключові роботодавці (дані на 01.01.2016 р.)

Назва підприємства

Форма

власності

Кількість

працівників

Актуальний

стан

Промислова галузь
ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1» державна 3008 діючий
Шахта імені Сургая державна 2960 діючий
ТОВ «Південтрансбуд» приватна 175 діючий

Споживчий ринок (дані на 01.06.2016 р.)

Підприємств торгівлі, з них:  
магазинів 63
торгово-розважальних центрів -
гіпермаркетів -
Підприємств ресторанного господарства 20
Зареєстрованих ринків 1
Обсяг роздрібного товарообороту на одну особу 2650

Іноземні інвестиції за 2015 рік - інформація розробляється на державному рівні без розподілу за містами та районами.

Зовнішньоекономічна діяльність - інформація розробляється на державному рівні без розподілу за містами та районами.

Динаміка сукупних капітальних інвестицій за останні 5 років, (тис.грн.):

2011- 189414; 2012- 59960; 2013 – 203997; 2014- 11380; 2015-11057

Динаміка середньої заробітної плати за останні 5 років, грн.

2011 – 4263;

2012 – 5234;

2013 – 5426;

2014 - 5572;

2015 – 5668

1.3.Інфраструктура

Транспорт (дані на 01.06.2016 року)

Громадський транспорт -
Кількість маршрутів за видами транспорту -
Довжина міської велоінфраструктури -
Залізничний транспорт -
Наявність залізничних станцій -
Кількість регулярних сполучень -
Авіаційний транспорт -
Наявність: аеропортів -
Кількість регулярних сполучень -
Автомобільний транспорт -
Наявність автостанцій 1
Кількість регулярних сполучень -
Наявність автомобільних доріг -
Загальнодержавного -
Місцевого значення -
Морський і річковий транспорт -
Кількість логістичних та транспортно-логістичних центрів -
Кількість користувачів Інтернету на 10 тис. населення 1835

 

Туризм (дані за 2015 рік)

Кількість готелів категорії 4 або 5 зірок -
Кількість готелів категорії 2 або 3 зірки -
Кількість об’єктів готельного господарства станом на 01.05.2016 -
Відсоток завантаження готелів -
Кількість туристів за рік -

Комунальна інфраструктура

Кількість об’єднань співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) 85
Наявність муніципального енергетичного плану (період) -
Загальна площа житлового фонду, введеного в експлуатацію за останні 5 років -
Площа житлового фонду на душу населення (дані за 2 квартал 2016 року) 23,0

1.4.Соціальна сфера

Рівень безробіття

Динаміка безробіття за останніх 5 років:

На 01.01.2011 - 337    На 01.01.2012 - 352     На 01.01.2013 - 346

На 01.01.2014 - 316    На 01.01.2015 - 386     На 01.01.2016 - 372

Заробітня плата (станом на 01.04.2016)

Середньомісячна заробітня плата 6267,6
Місячний фонд оплати праці 44199,3

Рівень життя (станом на 01.04.2016 року)

Обсяг номінальних грошових доходів -
Темп росту номінальних грошових доходів населення -
Номінальний грошовий дохід на одну особу -

Заборгованість із заробітної плати

Усього в економіці, в тому числі: -
у промисловості -
у сільському господарстві -
у бюджетній сфері  

Трудові ресурси (станом на 01.06.2016)

Всього, у тому числі: 19892
Працездатне населення в працездатному віці 2395
Особи старшого віку, зайняті в економіці  
Зайнято в усіх сферах економічної діяльності, в тому числі: 7184
у промисловості  
у сільському господарстві  
в інших галузях  
В державному управлінні  
Демографічні дані:  
народилось 111
померло 207
Щільність населення  
Кількість зареєстрованих вимушено- переміщених осіб (ВПО) 10409

Пенсійне забезпечення (станом на 01.06.2016 року)

Чисельність пенсіонерів, у тому числі: 9621
За віком 7596
По інвалідності 673
Середній розмір пенсій (дані за червень 2016 року) 2522,99
Виплата пенсій, соціальних допомог 24273720 грн.

Охорона здоров’я (станом на 31.05.2016 року)

Кількість лікувальних закладів, поліклінік, амбулаторій 2
Кількість ліжок  
Кількість лікарів  
Кількість середнього медичного персоналу  
Кількість санаторіїв та ліжок у них -/-
Забезпечення лікарняними ліжками в розрахунку на 10 тис.населення 60
Забезпечення лікарями на 10 тис. населення 27%

1.5.Гуманітарна сфера

Наука (станом на 31.05.2016 року)

Назва Один. Кількість працюючих, осіб
Усього науково-освітніх організацій - -
Наукові установи академічного профілю - -
Організації галузевого профілю - -

Вищі навчальні заклади:

-Вугледарський коледж Донецького державного університету управління

1

Штатні -29

Позаштатні -5

Науково-дослідницькі лабораторії при підприємствах - -

Освіта (станом на 31.05.2016 року)

Навчальні заклади:  
Кількість вищих навчальних закладів III-IV- рівні акредитації -
Чисельність студентів -
Чисельність викладачів -
Кількість вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації 1
Чисельність студентів 130
Чисельність викладачів 9
Кількість професійно-технічних навчальних закладів -
Чисельність учнів *
Чисельність викладачів *
Кількість денних загальноосвітніх навчальних закладів 3
Чисельність учнів 1654
Чисельність учителів 135
Кількість інтернат них навчально-виховних закладів -
Чисельність учнів -
Чисельність вчителів -
Кількість постійних дошкільних закладів 2
Чисельність дітей 595
Кількість педагогічних працівників 63
Кількість установ дитячого дозвілля (державні та приватні) -
Чисельність дітей у них -
Кількість початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів -

Заклади культури (станом на 01.06.2106 рік)

Кількість : Один. Кіл-ть працюючих чол.
філармонії - -
театрів - -
кінозалів - -
бібліотек 2 11
музеїв (включаючи філіали) - -
будинків культури та центрів дозвілля 1 16
загальноміських заходів. фестивалів 80 -

Перелік найвизначніших пам’яток

Кількість пам’яток Один. Кількість обслуговуючого персоналу, чол..
історії - -
археології - -
монументального мистецтва - -
архітектури - -
природи - -

Релігія (станом на 01.03.2016 р.)

Назви конфесій Один. Кількість віруючих
конфесій, течій і напрямків 2  
релігійних організацій, серед них 10 5650
громад 7 650
обласні об’єднання та управління - -
місії і духовні навчальні заклади - -
монастирі - -

Кількість культових споруд (церкви, монастирі, костели, мечеті, молитовні доми, синагоги) – 3 одиниці

Фізкультура і спорт (станом на 01.05.2016 р.)

1. Спортивні обєкти, усього: 25  
2. Площинні спортивні споруди в тому числі: 10  
2.1 Майданчики з тренажерним обладнанням 1 Технічний стан – потребує ремонту
2.2 Футбольні поля 4 Технічний стан – задовільний
2.3 Інші майданчики 8 Технічний стан – задовільний
3 Із загальної кількості (з рядка 2) із синтетичним покриттям 1 Технічний стан – потребує ремонту
4. Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять, усього 8 Технічний стан – задовільний
4.1 у тому числі : 2 тренажерним обладнанням 1 Технічний стан – задовільний
5. Спортивні зали площею не менше 162 м2 6 Технічний стан – задовільний
Плавальні басейни, усього 1 Технічний стан – потребує реконструкції

Засоби масової інформації (станом на 01.05.2016)

№ з/п Назва Тижневий тираж, прим. Дані про засновників (власників)
Газети та журнали
Портали
Радіо та телебачення

Громадські об’єднання (станом на 07.07.2016)

Кількість зареєстрованих інституцій громадянського суспільства (громадські об’єднання, творчі та професійні спілки, благодійні організації:

- Громадські організації – 24

- Профспілкові організації – 12

- Благодіні організації – 2.

1.6.Безпека

         У місті Вугледарі муніціпальна поліція відсутня.

         Станом на 03.06.2016 у Вугледарському відділенні Волноваського відділу ГУНП у Донецькій області проходять службу 39 поліцейських Національної поліції України.

         Міська система відеоспостереження відсутня.

         Кількість правопорпушень на душу населення (станом на 02.06.2016) - 0,007.

         На території міста Вугледара пенітенціарні та виправні заклади відсутні

 

Вугледарська міська ВЦА:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ВЦА: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)