Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

         Внесення змін здійснюється з метою необхідності коригування заходів економічного і соціального розвитку на 2019 рік, обсягів їх фінансування та основних показників економічного і соціального розвитку.

Внесення змін до підпункту 3.1.19. «Культура і туризм» зумовлені необхідністю проведення завершального етапу реконструкції будівлі кінодозвіллєвого центру Вугледарського міського культурно-дозвіллєвого центру (прибудова).

Захід «Придбання сміттєвозу для збирання побутових відходів у лізинг» додається до підпункту 3.1.21 «Охорона навколишнього природного середовища» з метою покращення якості обслуговування мешканців міста, шляхом своєчасного та якісного надання послуг з вивезення побутових відходів, поліпшення екологічної ситуації, а також оновлення парку транспортних засобів КП «Благоустрій» Вугледарської міської ради шляхом придбання сучасної техніки у лізинг для вивезення твердих побутових відходів

Підготовлено відділом економіки,

стратегії розвитку та інвестицій

Начальник відділу:                                                              Є.В.Дятлов

Додаток 1

до рішення міської ради

22.03.2019 №7/41-2

Зміни до розділу 3. ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ МІСТА ТА ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ

Пункту 3.1 Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми

Підпункту 3.1.19 Культура і туризм

№ і назва завдання Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року або стратегії розвитку міста (району, ОТГ)


з/п

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

 

Держав-ного бюджету

місцевих бюджетів

під-приємств

інших джерел

найменування показника

значення показника

обласногобюджету

міський бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

У завданні «3.5.5. Сприяти збереженню та розвивати історико-культурну та духовну спадщину, створювати умови для патріотичного виховання населення», у заході 3 зменшити обсяг фінансування за рахунок коштів міського бюджету зі «100,0» до «50,0» та збільшити обсяг фінансування за рахунок інших джерел з «50,0» до «100,0».

Додати завдання «Інші: Створення належних умов для культурного розвитку населення території громад, ВПО шляхом реконструкції та ремонтів закладів культури області», додати до нього захід 1, обсяг його фінансування та очікуваний результат.

Змінити обсяг фінансування підпункту в цілому, та викласти у новій редакції наступного змісту:

3.5.5. Сприяти збереженню та розвивати історико-культурну та духовну спадщину, створювати умови для патріотичного виховання населення

3

Участь дітей і молоді у культурно-мистецьких заходах, конкурсах, фестивалях різного рівня

2019

Вугледарський міський відділ культури і туризму

150,00

   

50,00

 

100,00

Кількість заходів, од.

30

Інші: Створення належних умов для культурного розвитку населення території гроиад, ВПО шляхом реконструкції та ремонтів закладів культури області

1

Реконструкція будівлі кінодозвіллєвого центру (прибудова) за адресою Донецька область м.Вугледар, вул.30-річчя Перемоги,2

2019

Вугледарський міський відділ культури і туризму

90,00

   

90,00

   

Кількість об'єктів, які планується реконструювати,од.

1

   

Всього: 6 заходів

   

700,00

0,00

0,00

420,00

0,00

280,00

 

 
                                     

 

Підпункту 3.1.21 Охорона навколишнього природного середовища

№ і назва завдання Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року або стратегії розвитку міста (району, ОТГ)


з/п

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

 

Держав-ного бюджету

місцевих бюджетів

під-приємств

інших джерел

найменування показника

значення показника

обласногобюджету

міський бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Додати до завдання «4.2.5.Усувати екологічні загрози, в тому числі які виникли внаслідок проведення АТО» захід 5, обсяг його фінансування та очікуваний результат.

Змінити обсяг фінансування підпункту в цілому, та викласти у новій редакції наступного змісту:

4.2.5. Усувати екологічні загрози, в тому числі які виникли внаслідок проведення АТО

5.

Придбання сміттєвозу для збирання побутових відходів у лізінг

2019-2024

Вугледарська міська рада КП "Благоустрій"

2882,9

   

2882,9

   

кількість сміттєвозів,од.

1

   

Всього: 7 заходів

   

3214,20

0,00

0,00

3151,70

62,50

0,00

 

 
                                     

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                            В.В.Іваницький

Зміни до розділу 3. ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ МІСТА ТА ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ підготовлені відділом економіки, стратегії розвитку та інвестицій

Начальник відділу економіки,

стратегії розвитку та інвестицій                                                                                         Є.В.Дятлов

Додаток 2

до рішення міської ради

22.03.2019 №7/41-2

Зміни до розділу4. Моніторинг та оцінка результативності реалізації програми

Пункту 4.2. Ключові індикатори ефективності реалізації заходів та проектів Програми

№ з/п

Завдання Стратегії розвитку Донецької області на період
до 2020 року / Плану заходів з реалізації у 2018-
2020 роках Стратегії

Назва індикатору

Базове значення
(станом на 01.01.2019)

Прогнозне значення
(01.01.2020)

Додати до рядка «Культура і туризм» індикатор 2 та викласти у новій редакції наступного змісту:

Підтримка сім'ї, дітей та молоді

2.

Інші: Створення належних умов для культурного розвитку населення території громад, ВПО шляхом реконструкції та ремонтів закладів культури

Реконструкція будівлі кінодозвіллєвого центру Вугледарського міського культурно-дозвіллєвого центру (прибудова) за адресою Донецька область м.Вугледар, вул.30-річчя Перемоги, 2

   

Кількість реконструйованих об'єктів, од.

0

1

Секретар міської ради                                                        В.В.Іваницький

Зміни до розділу4. Моніторинг та оцінка результативності реалізації програми підготовлені відділом економіки, стратегії розвитку та інвестицій

Начальник відділу економіки,

стратегії розвитку та інвестицій                                         Є.В.Дятлов

Додаток 3

до рішення міської ради

22.03.2019 №7/41-2

Зміни до додатку 1. Фінансове забезпечення заходів Програми

Рядки «3.1.19. Культура і туризм», «3.1.21. Охорона навколишнього природного середовища», «Всього» викласти у новій редакції наступного змісту:

           

тис.грн.

 

Напрями реалізації заходів

Витрати на реалізацію

 

всього

у тому числі за рахунок коштів:

 

держав-ного бюджету

місцевих бюджетів

підпри-ємств

інших джерел

 
 

обласного бюджету

бюджету міста

 

3.1.19. Культура і туризм

700,00

0,00

0,00

420,00

0,00

280,00

 

3.1.21. Охорона навколишнього природного середовища

3214,20

0,00

0,00

3151,70

62,50

0,00

 

ВСЬОГО:

1406346,20

867670,00

867,100

95173,700

426756,60

15878,80

 
                         

Секретар міської ради                                                        В.В.Іваницький

Зміни до додатку 1. Фінансове забезпечення заходів Програми підготовлені відділом економіки, стратегії розвитку та інвестицій

Начальник відділу економіки,

стратегії розвитку та інвестицій                                         Є.В.Дятлов