Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

         Внесення змін здійснюється з метою коригування заходів економічного і соціального розвитку на 2019 рік, обсягів їх фінансування та основних показників економічного і соціального розвитку.

Змінено фінансування заходу «Впровадження програми «Нова українська школа», а саме: всього фінансування збільшено на 105,8 тис.грн, за рахунок державного бюджету – зменшено фінансування на 43,4 тис.грн. та за рахунок міського бюджету збільшено фінансування на 149,2 тис.грн. Зміни у фінансуванні даного заходу відбулися у зв’язку з надходженням субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2019 році та відповідно до рішення міської ради від 21.12.2018 № 7/38-2 «Про міський бюджет м.Вугледара на 2019 рік».

Начальник відділу економіки,

стратегії розвитку та інвестицій                                           Є.В.Дятлов

Додаток 1

до рішення міської ради

17.05.2019 №7/43-14

Зміни до розділу 3. ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ МІСТА ТА ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ

Пункту 3.1 Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми

Підпункту 3.1.16. Освіта

№ і назва завдання Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року або стратегії розвитку міста (району, ОТГ)


з/п

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

 

Державного бюджету

місцевих бюджетів

під-приємств

інших джерел

найменування показника

значення показника

обласногобюджету

міський бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змінити обсяг фінансування заходу 8.

Змінити обсяг фінансування підпункту в цілому, та викласти у новій редакції наступного змісту:

Інші: Формування освітнього середовища, сприятливого для збереження здоров'я та забеспечення здорового способу життя. Забеспечення права дитини на  доступність і безоплатність здобуття освіти шляхом створеня необхідних умов функціонування і розвитку системи дошкільної освіти, збереження та розширення мережі закладів, визначення змісту іх діяльності відповідно до освітніх запитів населення.

8.

Впровадження програми «Нова українська школа»

2019

Виконком, відділ освіти

608,5

308,5

 

300,0

 

 

Кількість дітей охоплено програмою

200

   

Всього: 18 заходів

   

5333,90

857,20

0,00

3353,80

0,00

1122,90

   
                                 

Секретар міської ради                                                                                                                            В.В.Іваницький

Зміни до розділу 3. ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ МІСТА ТА ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ підготовлені відділом економіки, стратегії розвитку та інвестицій

Начальник відділу економіки,

стратегії розвитку та інвестицій                                                                                                                                   Є.В.Дятлов

Додаток 2

до рішення міської ради

17.05.2019 №7/43-14

Зміни до додатку 1. Фінансове забезпечення заходів Програми

Рядки «3.1.16. Освіта», «Всього» викласти у новій редакції наступного змісту:

           

тис.грн.

 

Напрями реалізації заходів

Витрати на реалізацію

 

всього

у тому числі за рахунок коштів:

 

держав-ного бюджету

місцевих бюджетів

підпри-ємств

інших джерел

 
 

обласного бюджету

бюджету міста

 

3.1.16. Освіта

5333,90

857,20

0,00

3353,80

0,00

1122,90

 

ВСЬОГО:

1407545,0

867626,6

867,100

96415,90

426756,6

15878,8

 
                         

Секретар міської ради                                                        В.В.Іваницький

Зміни до додатку 1. Фінансове забезпечення заходів Програми підготовлені відділом економіки, стратегії розвитку та інвестицій

Начальник відділу економіки,

стратегії розвитку та інвестицій                                          Є.В.Дятлов