Installing Joomla

Відповідно до пункту 10 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 106 (в редакції постанови КМУ від 21 квітня 2021 року № 384) – далі Порядок, передбачається спеціальна бюджетна дотація за утримання корів усіх напрямів продуктивності надається на безповоротній основі фермерським та сімейним фермерським господарствам, у власності яких перебуває від п’яти корів, ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до законодавства, за кожну наявну станом на 1 липня поточного року корову в розмірі 5 000 гривень, але не більше 250 000 гривень (далі — дотація за утримання корів).

Для отримання дотації за утримання корів фермерські господарства подають до Департаменту до 31 серпня 2021 року:

заявку із зазначенням кількості корів усіх напрямів продуктивності (станом на 1 липня поточного року);

довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копію договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 8 і Закону України «Про фермерське господарство»), дійсну на дату подання заявки;

копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік, а фермерські господарства, які зареєстровані в поточному році, — копію фінансового звіту або податкову декларацію платника податку за останній звітний період.

Бланк заяви для отримання дотації затверджено Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12 липня 2021 року № 73.

Більш детальна інформація за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2018-%D0%BF#Text

 

Вугледарська міська ВЦА:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ВЦА: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)