Installing Joomla

ПОРЯДОК

надання одноразової грошової допомоги цивільним особам, яких звільнено з полону 27 грудня 2017 р. та 24 січня 2018 р., за рахунок коштів обласного бюджету

1. Порядок надання одноразової грошової допомоги цивільним особам, яких звільнено з полону 27 грудня 2017 р. та 24 січня 2018 р., за рахунок коштів обласного бюджету визначає механізм виплати одноразової грошової допомоги цивільним особам, звільненим з полону 27 грудня 2017 р. та 24 січня 2018 р., за рахунок коштів обласного бюджету (далі – допомога).

2. Допомога виплачується цивільним особам - громадянам України, які включені до переліку осіб, звільнених з полону 27 грудня 2017 р. та 24 січня 2018 р., зареєстровані та фактично проживають на території Донецької області (далі - особи, яких звільнено з полону), який сформовано Службою безпеки України, передано Міністерству соціальної політики України, надіслано Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації (далі – Департамент) та по яких Робочою групою з питань надання одноразової грошової допомоги цивільним особам, яких звільнено з полону 27 грудня 2017 р. та 24 січня 2018 р., за рахунок коштів обласного бюджету (далі – Робоча група) прийнято рішення про виплату допомоги.

3. Допомога виплачується у розрахунку 50,0 тис. грн. на одну особу, яку звільнено з полону.

4. Не розглядаються заяви осіб, яких звільнено з полону, щодо яких є повідомлення відповідних правоохоронних органів стосовно вчинення ними дій або публічних закликів, направлених на захоплення державної влади, шкоду

суверенітету, територіальній цілісності і недоторканості України, інформаційній чи економічній безпеці України до оголошення виправдувального вироку суду або ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

5. Для виплати допомоги особа, яку звільнено з полону, у строк до 15 грудня 2018 року звертається до виконавчих органів з питань соціального захисту населення міської, районної у місті (у разі утворення) ради, відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій (далі - орган соціального захисту населення) за місцем реєстрації, фактичного проживання з відповідною заявою, в якій зазначаються реквізити рахунку в банку, на який перераховується допомога.

6. До заяви додаються:

копія документа, що посвідчує особу громадянина України,
(з пред’явленням оригіналу);

копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті або які не є громадянами України);

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (з пред’явленням оригіналу) для осіб, які на дату подання заяви перебувають на обліку як внутрішньо переміщені особи.

7. У разі, якщо зареєстроване місце проживання особи, яку звільнено з полону, розташоване в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, особа, яку звільнено з полону, реєструється як внутрішньо переміщена особа на території Донецької області та звертається із заявою про виплату допомоги та документами, передбаченими пунктом 6 цього Порядку, до органу соціального захисту населення за місцем фактичного проживання.

8. Обробка персональних даних осіб, яких звільнено з полону, що подають документи для отримання одноразової грошової допомоги відповідно до цього Порядку, здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

9. Якщо особа, яку звільнено з полону, не може самостійно з поважних причин звернутися із заявою про виплату допомоги, вона може подати таку заяву через представника на підставі довіреності, оформленої в установленому порядку.

10. Орган соціального захисту населення після зіставлення даних особи, яка подала заяву на виплату допомоги, з переліком осіб, яких звільнено з полону, протягом 5 днів після подання заяви та документів, зазначених у  пункті

6  цього Порядку, надає завірені копії вищевказаних документів до облдержадміністрації на розгляд Робочої групи.

11. Робоча група розглядає подані документи та приймає рішення про виплату (відмову у виплаті) допомоги особі, яка звільнена з полону, шляхом відкритого поіменного голосування простою більшістю голосів, присутніх на засіданні членів Робочої групи.

12. Робоча група має право:

перевіряти копії документів особи, яка подала заяву на виплату допомоги, та звіряти дані з сформованим Службою безпеки України переліком осіб, яких звільнено з полону;

робити запити до Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях та Головного управління Національної поліції в Донецькій області, інших правоохоронних органів щодо вчинення особами, яких звільнено з полону та які подали заяву та документи на виплату допомоги, дій, передбачених пунктом 4 цього Порядку, і в місячний строк з дня надходження інформації від правоохоронних органів приймати рішення про виплату (відмову у виплаті).

13. Рішення про виплату (відмову у виплаті) допомоги оформлюється протоколом.

Протокол підписують всі присутні члени Робочої групи (далі – протокол).

14. Робоча група протягом 3 робочих днів після прийняття рішення про виплату допомоги направляє Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації витяг з протоколу стосовно осіб, щодо яких прийнято рішення про призначення допомоги, для подальшого інформування органу соціального захисту населення, а у разі відмови у виплаті допомоги - повідомлення про це заявника.

15. Після отримання витягу з протоколу щодо рішення про виплату допомоги, орган соціального захисту населення щомісячно до 1 та 10 числа направляє до Донецького обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат заявку про виділення коштів з обласного бюджету для надання одноразової грошової допомоги цивільним особам, яких звільнено з полону 27 грудня 2017 р. та 24 січня 2018 р. (далі – заявка про виділення коштів) (додаток 1).

16. Донецький обласний центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат щомісячно 1 та 10 числа надає Департаменту узагальнену заявку про виділення коштів для виплати допомоги.

17. Фінансування видатків на виплату допомоги проводиться в терміни, передбачені розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 15 січня 2018 року № 25/5-18 «Про фінансування головних розпорядників коштів обласного бюджету у 2018 році».

Департамент перераховує кошти до Донецького обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат для подальшого їх спрямування відповідним органам соціального захисту населення.

18. Органи соціального захисту населення протягом трьох робочих днів після надходження коштів з обласного бюджету направляють кошти на поточні рахунки заявників, про що щомісячно до 01 числа інформують Донецький обласний центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат (додаток 2).

19. Донецький обласний центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат щомісячно надає Департаменту звіт про надання одноразової грошової допомоги цивільним особам, яких звільнено з полону 27 грудня 2017 р. та 24 січня 2018 р. (додаток 2).

20. Органи соціального захисту населення формують та зберігають протягом п’яти років особові справи осіб, яким виплачено допомогу.

21. Контроль за цільовим та ефективним витрачанням бюджетних коштів, виділених на виплату допомоги, здійснюється в установленому законодавством порядку.

Керівник апарату

облдержадміністрації О.І. Свинаренко

Порядок надання грошової допомоги цивільним особам, яких звільнено з полону 27 грудня 2017 р. та 24 січня 2018 р., за рахунок коштів обласного бюджету підготовлено Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації.

Директор Департаменту О.А. Токарева

 

Вугледарська міська ВЦА:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ВЦА: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)