Installing Joomla

Gerb

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 грудня 2018 р. № 1176

Київ

Деякі питання надання житлових субсидій населенню у грошовій формі

Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
 2. Визначити уповноваженим банком, який забезпечує банківське обслуговування реалізації механізму надання житлових субсидій у грошовій формі, публічне акціонерне товариство “Державний ощадний банк України”.
 3. Установити, що з 1 травня 2019 р. призначення житлової субсидії домогосподарствам, які таку субсидію одержували протягом опалювального сезону 2018/19 року не у грошовій формі, здійснюється лише після подання нових заяви і декларації, в яких обов’язково зазначається номер мобільного телефону заявника.
 4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2019 р., крім пункту 3 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності з 1 травня 2019 року.

       

Прем’єр-міністр України                             В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2018 р. № 1176

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

 1. У Положенні про порядок призначення житлових субсидій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 2000 р., № 5, ст. 178; 2018 р., № 37, ст. 1311, № 84, ст. 2765):

1) в абзаці другому пункту 5 слова “за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню” виключити;

2) у пункті 6:

у підпункті 1 слова і цифри “, а також житлових приміщень (будинків), на які оформлено два і більше окремі особові рахунки, за умови, що особовий рахунок було розділено до 1 травня 2018 р. і опалювана площа частини житлового приміщення кожного домогосподарства, на яку призначається субсидія, не перевищує 120 кв. метрів для квартири, 200 кв. метрів для індивідуального будинку” виключити;

підпункт 6 виключити;

в останньому абзаці слова і цифри “випадках, передбачених підпунктами 5 і 6” замінити словами і цифрою “випадку, передбаченому підпунктом 5”;

3) у пункті 7:

абзац перший після слів і цифри “пункту 6 цього Положення” доповнити словами “(за винятком осіб, які вважаються безвісно відсутніми за рішенням суду або мають правовий статус осіб, зниклих безвісти)”;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

“або інші члени домогосподарства надають соціальні послуги, перебувають у місцях позбавлення волі, під домашнім арештом, перебувають у складних життєвих обставинах, викликаних тривалою хворобою, що підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я встановленого зразка, є алко- або наркозалежними, що підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я первинного рівня на підставі довідки встановленого зразка закладу охорони здоров’я, що провадить діяльність з надання наркологічної допомоги населенню, в якому особа перебуває на диспансерному обліку;”;

абзац шостий після слова “сплачують” доповнити словами “(за них сплачено)”;

4) у пункті 9:

абзац другий викласти в такій редакції:

“До складу домогосподарства включаються всі особи, що зареєстровані в житловому приміщенні (будинку) (для орендарів, внутрішньо переміщених осіб — особи, які фактично проживають). На таких осіб розраховуються соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування і їх доходи враховуються під час призначення житлової субсидії.”;

перше речення абзацу третього після слів “коли батьки розлучені” доповнити словами “або не перебували у шлюбі”;

друге речення абзацу сьомого після слів “абзаці третьому цього пункту” доповнити словами “(за винятком осіб, які вважаються безвісно відсутніми за рішенням суду або мають правовий статус осіб, зниклих безвісти)”;

5) абзац восьмий пункту 11 викласти в такій редакції:

“У разі призначення житлової субсидії з початку опалювального сезону доходи у вигляді пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії за серпень поточного року, а в разі призначення житлової субсидії з початку неопалювального сезону доходи у вигляді пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії за березень поточного року. У разі призначення житлової субсидії не з початку опалювального (неопалювального) сезону враховується розмір нарахованої пенсії за місяць, що передує місяцю, попередньому до місяця, з якого призначається житлова субсидія.”;

6) абзац дев’ятнадцятий пункту 12 замінити абзацами такого змісту:

“У разі коли на час звернення за призначенням житлової субсидії особа є непрацюючим пенсіонером, який в останньому місяці періоду, за який враховуються доходи, не мав інших доходів, крім пенсії, до її середньомісячного сукупного доходу враховується розмір нарахованої пенсії за місяць, що передує місяцю, попередньому до місяця, з якого призначається житлова субсидія.

Доходи, отримані в іноземній валюті, перераховуються в національну валюту за офіційним курсом, встановленим Національним банком на останній день періоду, за який враховуються доходи.”;

7) у пункті 13:

абзац другий викласти в такій редакції:

”заяву про призначення та надання житлової субсидії у грошовій формі через АТ “Ощадбанк” за формою, встановленою Мінсоцполітики (далі — заява);”;

доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

“копію договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (у разі наявності);”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий — шістнадцятий вважати відповідно абзацами шостим — сімнадцятим;

в абзаці сьомому слова “електронного цифрового або електронного підпису” замінити словами “кваліфікованого електронного підпису”;

у першому реченні абзацу восьмого слова “електронний цифровий або електронний підпис” замінити словами “кваліфікований електронний підпис”;

абзац дванадцятий після слів “номери особових рахунків” доповнити словами “, а також номер мобільного телефону заявника”;

8) абзац тридцять п’ятий пункту 14 після слів “управління багатоквартирним будинком,” доповнити словами “із зазначенням форми одержання житлової субсидії щомісяця”;

9) в абзаці п’ятому пункту 16 слова “із сплати обов’язкової частки платежу” виключити;

10) пункт 17 після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Перерахунок житлової субсидії в межах установленого строку її призначення може бути здійснений за зверненням непрацюючого пенсіонера, якщо розрахунок житлової субсидії проводився з урахуванням отриманої заробітної плати.”.

У зв’язку з цим абзаци десятий — вісімнадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим — дев’ятнадцятим;

11) пункт 18 викласти в такій редакції:

“18. Житлова субсидія на оплату внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами, а також житлово-комунальних послуг надається:

громадянам, які звернулися за призначенням житлової субсидії до 31 грудня 2018 р., — за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам шляхом перерахування коштів на рахунки управителів багатоквартирного будинку та виконавців комунальних послуг;

громадянам, які звернулися за призначенням житлової субсидії з 1 січня 2019 р., — за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі, шляхом перерахування коштів на рахунок Мінсоцполітики в АТ “Ощадбанк” на підставі укладеного між Мінсоцполітики та АТ “Ощадбанк” договору (далі — рахунок для виплати житлових субсидій).

Житлова субсидія на оплату витрат на комунальні послуги, управління багатоквартирним будинком, в якому створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, надається:

громадянам, які звернулися за призначенням житлової субсидії до 31 грудня 2018 р., — за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам шляхом перерахування коштів за мешканців, які проживають у будинку, де створене об’єднання, і яким призначено субсидію, на рахунок об’єднання в банківській установі, яке зараховує такі кошти на особові рахунки мешканців, зменшуючи розмір їх внесків/платежів при цьому на суму житлової субсидії;

громадянам, які звернулися за призначенням житлової субсидії з 1 січня 2019 р., — за рахунок коштів, передбачених Мінсоцполітики у державному бюджеті для виплати житлової субсидії у грошовій формі, шляхом перерахування коштів на рахунок для виплати житлових субсидій.

АТ “Ощадбанк” веде у відповідних автоматизованих системах обліку банку персоніфікований облік одержувачів житлової субсидії та коштів, які надходять на рахунок для виплати житлових субсидій, в розрізі кожного одержувача житлової субсидії (далі — облікові записи одержувачів житлової субсидії).

У разі зміни одержувача житлової субсидії за адресою домогосподарства структурні підрозділи з питань соціального захисту населення формують реєстр нових одержувачів житлової субсидії, який передається АТ “Ощадбанк” у порядку, визначеному підпунктами 1 і 2 пункту 182 цього Положення.

Залишок коштів за обліковим записом одержувача житлової субсидії у разі його звернення за іншою адресою АТ “Ощадбанк” продовжує відображати за таким обліковим записом одержувача житлової субсидії.

АТ “Ощадбанк” здійснює переказ коштів на рахунки управителів багатоквартирного будинку, об’єднань та виконавців комунальних послуг на підставі договорів, що укладаються між АТ “Ощадбанк” (його установами) та управителями, об’єднаннями, виконавцями комунальних послуг. У таких договорах визначається порядок інформаційного обміну між управителями, об’єднаннями, виконавцями комунальних послуг та АТ “Ощадбанк”. Типову форму договору визначає АТ “Ощадбанк” за погодженням з Мінсоцполітики.

Для реалізації механізму надання житлових субсидій у грошовій формі інформаційна взаємодія між структурними підрозділами з питань соціального захисту населення, Мінсоцполітики, АТ “Ощадбанк” та управителями багатоквартирного будинку, об’єднаннями, виконавцями комунальних послуг здійснюється шляхом обміну електронними документами з використанням кваліфікованого електронного підпису.

За отриманням інформації щодо будь-яких питань, пов’язаних з призначенням житлової субсидії, одержувачі субсидії звертаються до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення.

За отриманням інформації щодо спожитих послуг, нарахованих сум за послуги, розміру заборгованості (переплати) одержувачі житлової субсидії звертаються до управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг.

За отриманням інформації щодо операцій, здійснених за обліковим записом одержувача житлової субсидії щодо перерахування коштів управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг, одержувачі субсидії звертаються до АТ “Ощадбанк”. Інформація надається в порядку, визначеному АТ “Ощадбанк”.

Житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива надається шляхом перерахування коштів на рахунок громадянина, якому призначено житлову субсидію, відкритий у банківській установі, чи виплачується йому готівкою у відділеннях поштового зв’язку.

Громадяни, яким житлова субсидія надається у грошовій формі, зобов’язані щомісяця сплачувати вартість фактично спожитої послуги з урахуванням суми житлової субсидії, перерахованої управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг.

Інші одержувачі житлової субсидії, яким вона надається за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, зобов’язані щомісяця сплачувати обов’язкову частку платежу. У разі коли вартість фактично використаної послуги менша, ніж обов’язкова частка витрат на оплату такої послуги, громадяни сплачують її фактичну вартість. Сума житлової субсидії, яка не використана домогосподарством внаслідок економії, зараховується управителем, об’єднанням, виконавцем комунальної послуги на наступні розрахункові періоди протягом сезону, в якому призначено житлову субсидію, як оплата таких послуг та/або витрат на управління багатоквартирним будинком.

Управитель, об’єднання, виконавець комунальної послуги зобов’язані щомісяця зазначати у платіжних документах одержувачів житлової субсидії суму переплати.

Після закінчення опалювального (неопалювального) сезону невикористана сума житлової субсидії, яка надавалася не у грошовій формі, повертається управителем, об’єднанням, виконавцем комунальних послуг до державного бюджету в повному обсязі на підставі акта розрахунку загального обсягу невикористаних сум житлової субсидії у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.”;

12) доповнити Положення пунктами 181—185 такого змісту:

“181. За рахунком для виплати житлових субсидій здійснюються такі операції:

1) на рахунку для виплати житлових субсидій обліковуються суми коштів, які перераховані Мінсоцполітики, з наданням АТ “Ощадбанк” реєстрів нарахованих субсидій, що підлягають зарахуванню на такий рахунок та відображенню таких коштів в автоматизованих системах банку в розрізі облікових записів одержувачів житлової субсидії (далі — реєстр нарахованих субсидій);

2) з рахунка для виплати житлових субсидій кошти у розрізі одержувачів житлових субсидій перераховуються управителям, об’єднанням та виконавцям комунальних послуг, інформація про яких зазначена у заяві, згідно з поданими ними реєстрами про суми нарахованих платежів за послуги;

3) за підсумками опалювального сезону суми невикористаних коштів перераховуються з рахунка для виплати житлових субсидій на поточні рахунки одержувачів житлової субсидії в АТ “Ощадбанк”, що відкриваються банком одержувачу житлової субсидії на підставі укладеного між Мінсоцполітики та АТ “Ощадбанк” договору;

4) на кінець календарного/бюджетного року залишки коштів, що обліковуються на рахунку для виплати житлової субсидії за обліковими записами одержувачів житлової субсидії, не повертаються до державного бюджету.

 1. 182. Облік в автоматизованих системах АТ “Ощадбанк” облікових записів одержувачів житлової субсидії здійснюється в такій послідовності:

1) на підставі поданих громадянами заяв структурні підрозділи з питань соціального захисту населення кожного робочого дня формують реєстри осіб, яким призначено житлову субсидію (далі — реєстр одержувачів житлової субсидії), які захищеними каналами зв’язку передаються Мінсоцполітики. Форма реєстру одержувачів житлової субсидії встановлюється договором між Мінсоцполітики та АТ “Ощадбанк”;

2) Мінсоцполітики не пізніше ніж протягом наступного робочого дня передає АТ “Ощадбанк” отримані реєстри одержувачів житлової субсидії захищеними каналами зв’язку для обліку в автоматизованих системах АТ “Ощадбанк” облікових записів одержувачів житлової субсидії;

3) АТ “Ощадбанк” протягом наступного робочого дня формує в автоматизованих системах банку облікові записи одержувачів житлової субсидії, інформацію про які передає Мінсоцполітики;

4) Мінсоцполітики не пізніше ніж протягом наступного робочого дня передає отримані дані про облікові записи одержувачів житлової субсидії структурним підрозділам з питань соціального захисту населення;

5) структурні підрозділи з питань соціального захисту населення відображають дані про облікові записи одержувачів житлової субсидії у списках осіб, яким призначено житлову субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, що подаються управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг відповідно до пункту 14 цього Положення.

У разі зміни відомостей, що були включені до реєстрів одержувачів житлової субсидії, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення коригують відповідні дані під час подальшого формування реєстрів одержувачів житлової субсидії в порядку, визначеному підпунктами 1—4 цього пункту.

 1. 183. Фінансування та перерахування житлових субсидій у грошовій формі за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі, здійснюється в такій послідовності:

1) структурні підрозділи з питань соціального захисту населення формують та передають щомісяця Мінсоцполітики захищеними каналами зв’язку реєстри нарахованих субсидій за попередній місяць за формою, встановленою договором між Мінсоцполітики та АТ “Ощадбанк”, які Мінсоцполітики після перевірки подає до 5 числа АТ “Ощадбанк”;

2) АТ “Ощадбанк” не пізніше ніж протягом наступного робочого дня інформує Мінсоцполітики про можливість подальшої обробки отриманих реєстрів нарахованих субсидій;

3) Мінсоцполітики протягом двох робочих днів формує реєстр реєстрів нарахованих субсидій, який подає АТ “Ощадбанк”, та здійснює переказ коштів на рахунок для виплати житлових субсидій для відображення таких коштів в автоматизованих системах АТ “Ощадбанк” в облікових записах одержувачів житлової субсидії. Форма реєстру реєстрів нарахованих субсидій встановлюється договором між Мінсоцполітики та АТ “Ощадбанк”.

У разі коли загальна сума поданих структурними підрозділами з питань соціального захисту населення реєстрів нарахованих субсидій більша за наявні фінансові призначення, черговість фінансування реєстрів визначає робоча група, що утворюється Мінсоцполітики.

При цьому інформація про загальні суми коштів у реєстрах нарахованих субсидій, що підлягають фінансуванню, відображається в реєстрі реєстрів нарахованих субсидій;

4) АТ “Ощадбанк” перевіряє наявність розбіжностей між сумою перерахованих Мінсоцполітики коштів і сумою в реєстрі реєстрів нарахованих субсидій і в разі відсутності розбіжностей не пізніше ніж протягом наступного робочого дня здійснює зарахування коштів на рахунок для виплати житлових субсидій та відображає такі суми коштів в автоматизованих системах АТ “Ощадбанк” за обліковими записами одержувачів житлової субсидії.

У разі виявлення розбіжностей між сумою перерахованих Мінсоцполітики коштів і сумою в реєстрі реєстрів нарахованих субсидій АТ “Ощадбанк” повертає Мінсоцполітики реєстр реєстрів нарахованих субсидій та перераховані кошти.

Мінсоцполітики не пізніше ніж протягом наступного робочого дня усуває виявлені розбіжності, повторно надсилає АТ “Ощадбанк” виправлений реєстр реєстрів нарахованих субсидій та здійснює перерахування відповідних коштів;

5) за результатами виконання дій, визначених підпунктом 4 цього пункту, АТ “Ощадбанк” не пізніше ніж протягом наступного робочого дня передає Мінсоцполітики реєстр реєстрів нарахованих субсидій та реєстри нарахованих субсидій із зазначенням в них інформації про суми зарахованих коштів і коштів, що не зараховані і підлягають поверненню Мінсоцполітики, а також про причини їх незарахування, та повертає загальну суму незарахованих коштів на рахунок Мінсоцполітики.

Мінсоцполітики протягом одного робочого дня перевіряє відповідність загальної суми перерахованих коштів інформації АТ “Ощадбанк”, що зазначена у реєстрі реєстрів нарахованих субсидій та реєстрах нарахованих субсидій, сумам зарахованих та незарахованих коштів, а також сумі повернутих Мінсоцполітики незарахованих коштів.

У разі виявлення невідповідності таких сум Мінсоцполітики повертає АТ “Ощадбанк” реєстр реєстрів нарахованих субсидій та реєстри нарахованих субсидій, а також суму повернутих Мінсоцполітики незарахованих коштів для уточнення відповідних даних в одноденний строк.

6) Мінсоцполітики не пізніше ніж протягом наступного робочого дня передає отримані від АТ “Ощадбанк” дані щодо зарахованих/незарахованих сум субсидії структурним підрозділам з питань соціального захисту населення;

7) структурні підрозділи з питань соціального захисту населення уточнюють інформацію, що унеможливила зарахування коштів житлової субсидії, і включають незараховані суми коштів до реєстрів нарахованих сум субсидій наступних періодів.

 1. 184. Перерахування коштів з рахунка для виплати житлових субсидій на рахунки управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг здійснюється АТ “Ощадбанк” в такій послідовності:

1) управителі, об’єднання, виконавці комунальних послуг, які уклали з АТ “Ощадбанк” договори, подають щомісяця до 13 числа (включно) АТ “Ощадбанк” реєстри одержувачів житлової субсидії разом з даними про облікові записи одержувачів житлової субсидії, нараховані суми за спожиті послуги у попередньому місяці та загальні суми до сплати, що включають заборгованість (переплату) за попередні періоди окремо за кожним видом послуги, крім витрат на управління багатоквартирним будинком (далі — реєстр нарахованих сум платежів).

Форму реєстру нарахованих сум платежів визначає АТ “Ощадбанк” та оприлюднює на власному офіційному веб-сайті.

Управителі, об’єднання, виконавці комунальних послуг сплачують щомісяця комісійну винагороду АТ “Ощадбанк”, яка передбачена відповідними договорами між управителями, об’єднаннями, виконавцями комунальних послуг та АТ “Ощадбанк”. Розмір комісійної винагороди АТ “Ощадбанк” не перевищує 0,7 відсотка суми платежів.

Тарифи (комісійні винагороди) за надання послуг АТ “Ощадбанк” встановлюються банком відповідно до законодавства про банки і банківську діяльність, правил банківського обслуговування та внутрішніх документів банку;

2) АТ “Ощадбанк” на підставі отриманих реєстрів нарахованих сум платежів здійснює щомісяця до 18 числа перерахування коштів загальними сумами з рахунка для виплати житлової субсидії на рахунки управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг з наданням реєстрів нарахованих сум платежів, із зазначенням інформації про перерахування коштів.

Перерахування коштів за послуги (витрати) здійснюється у такій послідовності: постачання теплової енергії, постачання та розподіл природного газу або постачання та розподіл електричної енергії за наявності відповідного виду індивідуального опалення, постачання гарячої води, централізоване водопостачання, централізоване водовідведення, постачання та розподіл електричної енергії, постачання та розподіл природного газу, поводження з побутовими відходами, послуги з управління багатоквартирним будинком, внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, за абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами.

Одержувач житлової субсидії може визначити іншу послідовність перерахування коштів за послуги (витрати) шляхом подання відповідної заяви структурному підрозділу з питань соціального захисту населення.

У разі коли в реєстрах нарахованих сум платежів не містяться дані про обліковий запис одержувача житлової субсидії або відповідний обліковий запис одержувача житлової субсидії відсутній в автоматизованих системах АТ “Ощадбанк”, банк не здійснює переказ коштів управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг;

3) АТ “Ощадбанк” протягом доби після здійснення перерахування коштів управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг інформує одержувача субсидії шляхом надсилання йому смс-повідомлення про стан розрахунків за послуги. У смс-повідомленні обов’язково зазначаються дані про наявний залишок платежу за кожним видом послуг та перелік послуг, за якими від управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг АТ “Ощадбанк” не отримані реєстри нарахованих сум платежів;

4) АТ “Ощадбанк” подає щомісяця до 5 числа Мінсоцполітики за попередній місяць інформацію про:

кількість облікових записів одержувачів житлових субсидій у розрізі структурних підрозділів з питань соціального захисту населення;

суму нарахованих субсидій; суму профінансованих субсидій, суму коштів, зарахованих на рахунок для виплати житлових субсидій, суму коштів, повернутих Мінсоцполітики; залишок коштів на рахунку для виплати житлових субсидій у розрізі структурних підрозділів з питань соціального захисту населення та облікових записів одержувачів житлової субсидії;

нараховані суми за спожиті послуги у попередньому місяці; суми до сплати, що включають заборгованість (переплату) за попередні періоди в розрізі структурних підрозділів з питань соціального захисту населення та видів послуг.

 1. 185. Після закінчення опалювального сезону залишки коштів на рахунку для виплати житлової субсидії, відображені на облікових записах одержувачів житлової субсидії, які утворилися станом на 1 червня, виплачуються одержувачам житлових субсидій АТ “Ощадбанк” шляхом перерахування таких коштів на поточні рахунки зазначених осіб, відкриті в АТ “Ощадбанк” відповідно до підпункту 3 пункту 181 цього Положення, про що АТ “Ощадбанк” інформує одержувачів субсидії шляхом надсилання
  смс-повідомлень.”;

13) абзаци другий, третій і шістнадцятий пункту 22 викласти в такій редакції:

“домогосподарству припинено надання житлово-комунальної послуги (послуг) внаслідок того, що громадянин має заборгованість за житлово-комунальні послуги, загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день припинення надання такої послуги (послуг);

громадянин не виконує зобов’язання за договором про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг;”;

“У випадках, зазначених в абзацах четвертому — восьмому цього пункту, на вимогу структурного підрозділу з питань соціального захисту населення, який призначив житлову субсидію, сума надміру перерахованої (виплаченої) житлової субсидії повертається громадянином до державного бюджету.”;

14) доповнити Положення пунктами 24 і 25 такого змісту:

“24. Ведення бухгалтерського обліку, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в Казначействі та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

 1. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.”.
 2. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. № 1156 “Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 30, ст. 1129; 2000 р., № 5, ст. 178; 2014 р., № 73, ст. 2064; 2018 р., № 84, ст. 2765) доповнити абзацом такого змісту:

“Норми, визначені абзацом шостим цього пункту, не застосовуються до громадян, які звернулися за призначенням житлової субсидії після 1 січня 2019 року.”.

 1. У пункті 3 постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 409 “Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 73, ст. 2064; 2015 р., № 87, ст. 2904; 2016 р., № 35, ст. 1367; 2017 р., № 14, ст. 399; 2018 р., № 37, ст. 1311):

1) у підпункті 1:

в абзаці другому цифри “0,0431” замінити цифрами “0,0383”;

в абзаці третьому цифри “4,5” замінити цифрою “4”;

2) у підпункті 2:

в абзаці першому цифри “2,4” і  “4” замінити відповідно цифрами “2” і  “3,6”;

в абзаці другому цифру “4” замінити цифрами “3,6”;

3) в абзацах першому і другому підпункту 4 цифру “4” замінити цифрами “3,6”.

_____________________

Нещодавно розміщене

 

Вугледарська міська ВЦА:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ВЦА: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)