Installing Joomla

ІНФОРМАЦІЯ

Для споживачів КП «Тепломережа» Вугледарської міської ради» про намір здійснити зміну тарифів на теплову енергію та послугу з централізованого опалення для всіх споживачів

Відповідно Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про теплопостачання», постанови Кабінету Міністрів України  від 01.06.2011  № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», із внесеними до неї змінами, Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012 № 390, постановою НКРЕКП від 22.03.2017 року № 308 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання» передбачається затвердження тарифів на теплову енергію та послугу з централізованого опалення в розмірі економічно обґрунтованих витрат.

КП «Тепломережа» Вугледарської міської ради» веде господарську діяльність з 01.01.2016 року згідно рішення Вугледарської міської ради від 01.12.2015 №7/1-15 «Про створення на базі цілісного майнового комплексу структурного підрозділу комунального підприємства «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради» дільниці «Теплопостачання» комунального підприємства з надання послуг з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії.

Першочерговим завданням комунального підприємства є задоволення потреб ринку у наданні висококваліфікованих послуг власного виробництва, КП «Тепломережа» Вугледарської міської ради» - це єдина організація, яка забезпечує (у тому числі виробляє, транспортує та постачає) тепловою енергією житловий багатоповерховий сектор та об'єкти соціальної і побутової сфери (навчальні заклади, дитячі садки, лікарня), що розташовані на території міста Вугледар.

Станом на 01.06.2018 року КП «Тепломережа» Вугледарської міської ради» використовує тарифи для надання послуг з централізованого опалення та теплової енергії, які були затверджені НКРЕКП, розрахунок яких був здійснений у вересні 2016 року.

За 2017 рік фінансовий результат комунального підприємства «Тепломережа» Вугледарської міської ради» складає 5294 тис. грн. збитку, за 2016 рік 3375 тис. грн. збитку.

Причинами збитковості підприємства є невідповідність фактичних витрат та витрат, які віднесені до тарифу. Ціна на газ для бюджету та інших споживачів, вартість матеріалів, послуг, зміни в Законодавстві про оплату праці

 

Порівняльний аналіз тарифу та фактичної собівартості за 2017 рік

 

Категорії споживачів Тариф (без ПДВ) Фактична собівартість Рівень відшкодування
Населення 1045,50 1148,43 91,04%
Бюджет 1128,43 1322,53 85,33%
Інші організації 1365,15 1594,82 85,6%

Порівняння елементів операційних витрат та фактичної собівартості

 

Показники

Діючий

тариф

Фактичні

витрати

Відхилення

(+/-)

Відхилення

%

Середня вартість бензину 16,19 20,94 4,75 129,34
Мінімальна заробітна плата 1491,67 3723 2231,33 249,59

Середня вартість газу

(інші споживачі)

6800 7907,20 1107,20 116,28

Середня вартість газу

(бюджетні організації)

4942,0 7907,20 2965,20 160,0

З огляду на вище наведену інформацію, для безперебійного забезпечення тепловою енергією міста в опалювальний період 2018-2019 років КП «Тепломережа» Вугледарської міської ради», необхідно встановити економічно обґрунтовані тарифи на теплову енергію та послугу з централізованого опалення на місцевому рівні у відповідності до діючого законодавства України.

Проектні розрахунки тарифів на теплову енергію та послугу з

централізованого опалення для категорії населення складають:

Показники Один. виміру

Діючий тариф

На 01.06.2018 року

Розрахунковий

тариф

Відхилення

%

Теплова енергія (без ПДВ)
Виробництво теплової енергії Грн/Гкал 1004,45 1096,75 9%
Транспортування теплової енергії Грн/Гкал 24,97 47,96 92%
Постачання теплової енергії Грн/Гкал 6,54 13,78 111%
Теплова енергія Грн/Гкал 1035,96 1158,49 12%
Послуга з централізованого опалення (з ПДВ)
Тариф для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії

Грн/Гкал

1254,6

1422,61

13%

для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії

Грн за 1 кв метр

22,67

25,46

12%

Примітка:          
           Тариф  на послугу з централізованого опалення для потреб населення встановлено  виходячи з цілодобової роботи системи теплопостачання протягом опалювального періоду з дотриманням температурного режиму, відповідно до Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної  та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 №630, із  внесеними до них змінами.

Тарифи на теплову енергію для населення розраховані за ціною природного газу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. № 187Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу

Проектні розрахунки тарифів на теплову енергію для категорії бюджет складають:

Показники Один. виміру

Діючий тариф

На 01.06.2018 року

Розрахунковий

тариф

Відхилення

%

Теплова енергія (без ПДВ)
Виробництво теплової енергії Грн/Гкал      
Транспортування теплової енергії Грн/Гкал 24,97 47,96 92%
Постачання теплової енергії Грн/Гкал 6,54 13,78 111%
Теплова енергія Грн/Гкал 1041,28 1837,52 76%

Проектні розрахунки тарифів на теплову енергію для категорії інші споживачі складають:

Показники Один. Виміру

Діючий тариф

На 01.06.2018 року

Розрахунковий

тариф

Відхилення

%

Теплова енергія (без ПДВ)
Виробництво теплової енергії Грн/Гкал      
Транспортування теплової енергії Грн/Гкал 24,97 47,96 92%
Постачання теплової енергії Грн/Гкал 6,54 13,78 111%
Теплова енергія Грн/Гкал 1365,15 1837,52 35%

Примітка: тарифи на теплову енергію для бюджетних установ та інших споживачів розраховані за запропонованою ціною на 01.01.2018 року НАК « Нафтогаз України». У разі укладання договорів постачання природнього газу за іншою ціною, тарифи для всіх категорій споживачів будуть переглянуті у відповідності з діючих цін на природний газ.

Додаток 1

Структура тарифів на теплову енергію КП «Тепломережа» Вугледарської міської ради»

№з/п Найменування показників Для потреб населення Для потреб бюджетних установ Для потреб інших споживачів
Тис. грн на рік Грн/Гкал Тис. грн на рік Грн/Гкал Тис. грн на рік Грн/Гкал
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Виробнича собівартість, у т. ч.: 36868,65 1082,51 7462,61 1761,55 2076,28 1761,55
1.1 Прямі матеріальні витрати, у т.ч: 32275,50 947,65 6890,51 1626,50 1917,10 1626,50
1.1.1 Витрати на паливо 29291,93 860,05 6520,17 1539,09 1814,06 1539,09
1.1.2 Витрати на електроенергію 2250,78 66,09 279,96 66,08 77,89 66,08
1.1.3 Собівартість теплової енергії власних ТЕЦ,ТЕС, КГУ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4 Витрати на покупну теплову енергію 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.5 Транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.6 Вода для технологічних потреб та водовідведення 381,36 11,20 47,44 11,20 13,20 11,20
1.1.7 Матеріали, запасні частини та інші ресурси 351,43 10,32 42,94 10,13 11,95 10,13
1.2 Прямі витрати на оплату праці 3247,88 95,36 404,00 95,36 112,41 95,36
1.3 Інші прямі витрати, у т.ч. 931,92 27,36 116,69 27,55 32,47 27,55
1.3.1 Відрахування на соціальні заходи 714,53 20,98 88,88 20,99 24,73 20,99
1.3.2 Амортизаційні відрахування 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.3 Інші прямі витрати 217,39 6,39 27,81 6,57 7,74 6,57
1.4 Загальновиробничі витрати у т.ч 413,35 12,14 51,41 12,13 14,30 12,13
1.4.1 Витрати на оплату праці 321,99 9,45 40,05 9,45 11,14 9,45
1.4.2 Відрахування на соціальні заходи 70,83 2,08 8,81 2,08 2,45 2,08
1.4.3 Інші витрати 20,53 0,60 2,55 0,60 0,71 0,60
2 Адміністративні витрати, у т.ч. 2587,59 75,98 321,85 75,98 89,54 75,98
2.1 Витрати на оплату праці 1922,10 56,43 239,08 56,43 66,52 56,43
2.2 Відрахування на соціальні заходи 422,85 12,42 52,59 12,41 14,63 12,41
2.3 Інші витрати 242,64 7,12 30,18 7,12 8,39 7,12
3 Витрати на збут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Інші операційні витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Повна собівартість 39456,24 1158,49 7784,76 1837,52 2165,82 1837,52
7 Розрахунковий прибуток, у т.ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 Податок на прибуток 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 Резервний фонд (капітал) та дивіденди 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 На розвиток виробництва 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Вартість теплової енергії за відповідними тарифами 39456,24 1158,49 7784,46 1837,52 2165,82 1837,52
9 Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал   1158,49   1837,52   1837,52
10 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал 34058,46   4236,39   1178,66  
11 Рівень рентабельності,% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Додаток 2

Структура тарифів на виробництво теплової енергії КП «Тепломережа» Вугледарської міської ради»

№з/п Найменування показників Для потреб населення Для потреб бюджетних установ Для потреб інших споживачів
Тис. грн на рік Грн/Гкал Тис. грн на рік Грн/Гкал Тис. грн на рік Грн/Гкал
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Виробнича собівартість, у т. ч.: 34893,55 1024,51 7216,93 1703,56 2007,91 1703,56
1.1 Прямі матеріальні витрати, у т.ч: 31721,99 931,40 6821,66 1610,25 1897,24 1610,25
1.1.1 Витрати на паливо 29291,93 860,05 6520,17 1539,09 1814,06 1539,09
1.1.2 Витрати на електроенергію 2250,78 66,09 279,96 66,08 77,89 66,08
1.1.3 Собівартість теплової енергії власних ТЕЦ,ТЕС, КГУ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4 Витрати на покупну теплову енергію 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.5 Вода для технологічних потреб та водовідведення 141,02 4,14 17,54 4,14 4,88 4,14
1.1.6 Матеріали, запасні частини та інші ресурси 38,26 1,12 3,99 0,94 1,11 0,94
1.2 Прямі витрати на оплату праці 2143,65 62,94 266,64 62,94 74,19 62,94
1.3 Інші прямі витрати, у т.ч. 634,95 18,64 79,75 18,82 22,19 18,82
1.3.1 Відрахування на соціальні заходи 471,60 13,85 58,66 13,85 16,31 13,85
1.3.2 Амортизаційні відрахування 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.3 Інші прямі витрати 163,35 4,80 21,09 4,98 5,87 4,98
1.4 Загальновиробничі витрати у т.ч 392,96 11,54 48,88 11,54 13,59 11,54
1.4.1 Витрати на оплату праці 306,11 8,99 38,08 8,99 10,59 8,99
1.4.2 Відрахування на соціальні заходи 67,34 1,98 8,38 1,98 2,33 1,98
1.4.3 Інші витрати 19,51 0,57 2,42 0,57 0,67 0,57
2 Адміністративні витрати, у т.ч. 2459,96 72,23 305,98 72,23 85,13 72,23
2.1 Витрати на оплату праці 1827,29 53,65 227,29 53,65 63,24 53,65
2.2 Відрахування на соціальні заходи 402 11,80 50,00 11,80 13,91 11,80
2.3 Інші витрати 230,67 6,77 28,69 6,77 7,98 6,77
3 Витрати на збут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Інші операційні витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Повна собівартість 37353,51 1096,75 7522,91 1775,78 2093,04 1775,78
7 Розрахунковий прибуток, у т.ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 Податок на прибуток 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 Резервний фонд (капітал) та дивіденди 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 На розвиток виробництва 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Вартість теплової енергії за відповідними тарифами 37353,51 1096,75 7522,91 1775,78 2093,04 1775,78
9 Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал   1096,75   1775,78   1775,78
10 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал 34058,46   4236,39   1178,66  
11 Рівень рентабельності,% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Додаток3

Структура тарифів на транспортування теплової енергії КП «Тепломережа» Вугледарської міської ради»

№з/п Найменування показників Для потреб населення Для потреб бюджетних установ Для потреб інших споживачів
Тис. грн на рік Грн/Гкал Тис. грн на рік Грн/Гкал Тис. грн на рік Грн/Гкал
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Виробнича собівартість, у т. ч.: 1534,34 45,05 190,85 45,05 53,11 45,05
1.1 Прямі матеріальні витрати, у т.ч: 553,51 16,25 68,85 16,25 19,16 16,25
1.1.1 Витрати на електроенергію 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2 Транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3 Вода для технологічних потреб та водовідведення 240,34 7,06 29,90 7,06 8,32 7,06
1.1.4 Матеріали, запасні частини та інші ресурси 313,17 9,20 38,95 9,19 10,84 9,19
1.2 Прямі витрати на оплату праці 773,12 22,70 96,17 22,70 26,76 22,70
1.3 Інші прямі витрати, у т.ч. 191,87 5,63 23,87 5,63 6,64 5,63
1.3.1 Відрахування на соціальні заходи 170,09 4,99 21,16 5,00 5,89 5,00
1.3.2 Амортизаційні відрахування 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.3 Інші прямі витрати 21,78 0,64 2,71 0,63 0,75 0,63
1.4 Загальновиробничі витрати у т.ч 15,84 0,47 1,96 0,46 0,55 0,46
1.4.1 Витрати на оплату праці 12,34 0,36 1,53 0,36 0,43 0,36
1.4.2 Відрахування на соціальні заходи 2,71 0,08 0,33 0,08 0,09 0,08
1.4.3 Інші витрати 0,79 0,02 0,10 0,02 0,03 0,02
2 Адміністративні витрати, у т.ч. 99,15 2,91 12,33 2,91 3,43 2,91
2.1 Витрати на оплату праці 73,65 2,16 9,16 2,16 2,55 2,16
2.2 Відрахування на соціальні заходи 16,20 0,48 2,01 0,47 0,56 0,47
2.3 Інші витрати 9,30 0,27 1,16 0,27 0,32 0,27
3 Витрати на збут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Інші операційні витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Повна собівартість 1633,49 47,96 203,18 47,96 56,54 47,96
7 Розрахунковий прибуток, у т.ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 Податок на прибуток 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 Резервний фонд (капітал) та дивіденди 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 На розвиток виробництва 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Вартість транспортування теплової енергії за відповідними тарифами 1633,49 47,96 203,18 47,96 56,54 47,96
9 Тарифи транспортування теплової енергії, грн/Гкал   47,96   47,96   47,96
10 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал 34058,46   4236,39   1178,66  
11 Рівень рентабельності,% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Додаток 4

Структура тарифів на постачання теплової енергії КП «Тепломережа» Вугледарської міської ради»

№з/п Найменування показників Для потреб населення Для потреб бюджетних установ Для потреб інших споживачів
Тис. грн на рік Грн/Гкал Тис. грн на рік Грн/Гкал Тис. грн на рік Грн/Гкал
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Виробнича собівартість, у т. ч.: 440,76 12,94 54,83 12,94 15,26 12,94
1.1 Прямі матеріальні витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Прямі витрати на оплату праці 331,11 9,72 41,91 9,72 11,46 9,72
1.3 Інші прямі витрати, у т.ч. 105,10 3,09 13,07 3,09 3,64 3,09
1.3.1 Відрахування на соціальні заходи 72,84 2,14 9,06 2,14 2,52 2,14
1.3.2 Амортизаційні відрахування 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.3 Інші прямі витрати 32,26 0,95 4,01 0,95 1,12 0,95
1.4 Загальновиробничі витрати у т.ч 4,55 0,13 0,57 0,13 0,16 0,13
1.4.1 Витрати на оплату праці 3,54 0,10 0,44 0,10 0,12 0,10
1.4.2 Відрахування на соціальні заходи 0,78 0,02 0,10 0,02 0,03 0,02
1.4.3 Інші витрати 0,23 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01
2 Адміністративні витрати, у т.ч. 28,48 0,84 3,54 0,84 0,98 0,84
2.1 Витрати на оплату праці 21,16 0,62 2,63 0,62 0,73 0,62
2.2 Відрахування на соціальні заходи 4,65 0,14 0,58 0,14 0,16 0,14
2.3 Інші витрати 2,67 0,08 0,33 0,08 0,09 0,08
3 Витрати на збут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Інші операційні витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Повна собівартість 469,24 13,78 58,37 13,78 16,24 13,78
7 Розрахунковий прибуток, у т.ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 Податок на прибуток 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 Резервний фонд (капітал) та дивіденди 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 На розвиток виробництва 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Вартість постачання теплової енергії за відповідними тарифами 469,24 13,78 58,37 13,78 16,24 13,78
9 Тарифи на постачання теплову енергії, грн/Гкал   13,78   13,78   13,78
10 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал 34058,46   4236,39   1178,66  
11 Рівень рентабельності,% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Додаток 5

Структура одноставкових тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню  КП «Тепломережа» Вугледарської міської ради»

№ з/п

Назва показника

Послуга з централізованого опалення
Для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії Для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії
Грн/Гкал Грн/м2 на рік
1 2 3 4

1

Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на теплову енергію для потреб населення

1158,490

120,483

2 Витрати на утримання абонентської служби, усього, у т.ч.: 6,992 0,727
2.1 Витрати на оплату праці 5,731 0,596
2.2 Внески на соціальні заходи 1,261 0,131
2.3 Інші витрати абонентської служби 0,000 0,000

3

Витрати з проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту квартирних засобів обліку, у тому числі їх демонтажу, транспортування та монтажу після повірки

х

х

4 Витрати на придбання води на послуги з централізованого постачання гарячої води

х

х

5 Решта витрат, крім послуг банку 5,560 0,578
6 Собівартість послуг без урахування послуг банку 1171,041 121,788
7 Розрахунковий прибуток, усього, у т.ч 0,000 0,000
7.1 Прибуток у тарифі на теплову енергію для потреб населення 0,000 0,000
7.2 Плановий прибуток на послугу, усього, у т.ч. 0,000 0,000
  Чистий прибуток 0,000 0,000
  Податок на прибуток 0,000 0,000
8 Послуги банку 14,463

1,504

9 Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку 1185,50 123,29
10 Вартість послуг х х
11 Плановані тарифи на послуги, у т.ч. на послугу з централізованого опалення: 1185,50 123,29
11.1 Вартість теплової енергії 1158,49 120,48
11.2 Решта складових тарифу 27,01 2,81
12 Плановані тарифи на послугу з ПДВ 1422,61 25,46
13 Планований тариф на послугу з централізованого опалення, грн/м.кв за місяць протягом опалювального періоду, з ПДВ

х

4,38

14 Планова тривалість опалювального періоду, діб 176 176

Свої зауваження та пропозиції просимо надсилати протягом 14 календарних днів з дня опублікування інформації в письмовій формі за адресою: 85670 м. Вугледар, вул 13 десантників, 53 КП «Тепломережа» Вугледарської міської рад» або e-mail підприємства ugledarteploset@gmail.com

 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)