Installing Joomla

У Вугледарській міській раді з метою виконання вимог Законів України «Про доcтуп до публічної інформації», «Про інформацію», для забезпечення прозорості та відкритості щодо діяльності органів місцевого самоврядування створено механізм реалізації права кожного громадянина на доступ до публічної інформації відповідно до затвердженого рішення виконавчого комітету міської ради від 06.05.2016 №138 «Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» (із змінами від 21.09.2016 №225, від 14.06.2017 №232).

Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом України «Про доcтуп до публічної інформації».

Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

З метою подання запиту та отримання публічної інформації громадяни можуть звернутися до Вугледарської міської ради щоденно з 7.45 до 17.00 (в п’ятницю до 15.45), перерва з 12.00 до 13.00.

Для подання запиту на інформацію поштою необхідно направити лист на адресу: 85670, Донецька обл., м. Вугледар, вул. 30-річчя Перемоги, 16, Вугледарська міська рада, каб. 6.

Для забезпечення доступу до публічної інформації запити також приймаються:

- телефоном за номером: +380 (6273)-6-55-24;

- факсом за номером: +380 (6273)-6-42-76;

- електронною поштою: vug.v@dn.gov.ua.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи в іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію Вугледарської міської ради, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

Запит на інформацію повинен містити:

- ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Строки розгляду запитів на публічну інформацію:

- розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання ним запиту;

- у разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. При цьому клопотання про термінове опрацювання має бути обґрунтованим;

- у разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Інформація на запит надається безкоштовно. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначається рішенням міської ради від 21.04.2017 №7/15-9 «Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію у Вугледарській міській раді».

При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності міської ради, її виконавчого комітету здійснюється шляхом звернення до міського голови або суду.

До уваги громадян!

Листи, які містять пропозиції та звернення щодо вирішення проблем, в т.ч. житлово-комунального характеру, клопотання щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скарги про їх порушення, не є інформаційними запитами.

У разі надходження письмової кореспонденції, яка одночасно містить ознаки запиту на інформацію та звернення громадянина, така кореспонденція розглядається згідно з порядком, встановленим Законом України «Про звернення громадян» в частині, що не суперечить вимогам Закону України «Про доступ до публічної інформації». Кореспонденція, яка за своїм характером не є зверненням громадянина, розглядається згідно з порядком, визначеним Законом України «Про доступ до публічної інформації».

ДОДАТКИ:

Додаток 1. Рішення виконавчого комітету міської ради від 06.05.2016 №138 «Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» (із змінами від 21.09.2016 №225, від 14.06.2017 №232) додається.

Додаток 2. Порядок забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є виконавчі органи Вугледарської міської ради (додається).

Додаток 3. Перелік інформації з обмеженим доступом (конфіденційної, таємної, службової), що є у володінні виконавчих органах Вугледарської міської ради (додається).

Додаток 4. Форма бланку письмового запиту на публічну інформацію (зразок додається).

Додаток 5. Розпорядження міського голови від 27.03.2017 №68-д «Про затвердження переліку відомостей, що становлять службову інформацію і яким присвоюється гриф «Для службового користування» у Вугледарській міській раді» (додається).

Додаток 6. Рішення міської ради від 21.04.2017 №7/15-9 «Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію у Вугледарській міській раді» (додається).

Додаток 7. Відповідальні особи (додається).

Нещодавно розміщене

 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)