Installing Joomla

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського голови

27.03.2017                                           № 68-д

м. Вугледар

Про затвердження переліку відомостей, що становлять службову інформацію і яким присвоюється гриф «Для службового користування» у Вугледарській міській раді

Відповідно до ст. 6, ст. 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації», ст. 21 Закону України «Про інформацію», п.3. постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 №736 «Про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію», враховуючи протокол від 16.03.2017 № 2 засідання експертної комісії Вугледарської міської ради, керуючись п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

  1. Затвердити перелік відомостей, що становлять службову інформацію і яким присвоюється гриф «Для службового користування» у Вугледарській міській раді (додається).
  2. Начальникам відділів та управлінь Вугледарської міської ради при розробці, використанні, розмноженні і розсиланні відповідних документів керуватись вимогами Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 №736 «Про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію» та цим розпорядженням.

Міський  голова                                                                      А.Ю.Сілич


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

27.03.2017 №68-д

(в редакції розпорядження міського голови від 16.11.2017 №315)

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію

і яким присвоюється гриф «Для службового користування»

у Вугледарській міській раді

  1. Відомості з питань мобілізаційної та оборонної роботи

1.1. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та розроблення документації мобілізаційного плану на особливий період органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності.

1.2. Відомості щодо мобілізаційних завдань на особливий період на рівні органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності.

1.3. Відомості про заходи мобілізаційних планів органів місцевого самоврядування щодо нормованого забезпечення населення.

1.4. Відомості щодо мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період.

1.5. Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

1.6. Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки та територіальної оборони.

1.7. Плани навчань (тренувань) з питань мобілізаційної підготовки та територіальної оборони.

1.8. Відомості про зміст навчання (тренувань) з питань мобілізаційної підготовки, мобілізації та територіальної оборони.

1.9. Відомості про планування заходів, стан підготовки та результати виконання завдань територіальної оборони, крім тих, що становлять державну таємницю.

1.10. Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування органу місцевого самоврядування підприємств, установ, організацій усіх форм власності.

1.11. Відомості про ліміт вилучення техніки для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань на рівні міста обласного значення.

1.12. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

1.13. Відомості про організацію оповіщення, управління та зв’язку в мирний час і в особливий період на рівні міської ради.

1.14. Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за структурними підрозділами міської ради, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час, крім тих, що становлять державну таємницю.

1.15. Відомості про перелік посад і професій, за якими бронюються військовозобов’язані.

1.16. Звіти про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних міської ради.

  1. Відомості з питань житлово-комунального господарства

2.1. Відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення, заходи щодо їх охорони.

2.2. Відомості, що розкривають координати місць приєднання до комунальних водоводів об'єктів промисловості на території, підпорядкованій міській раді.

2.3. Координати об'єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору.

2.4. Відомості щодо організаційних заходів та технічних засобів охорони об'єктів комунального водозабезпечення.

2.5. Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води.

2.6. Відомості, що розкривають координати об'єктів теплопостачання.

  1. Відомості з питань безпеки та цивільного захисту населення

3.1. Відомості щодо планування, організації та проведення роботи з питань цивільного захисту в мирний час та в особливий період, крім тих, що становлять державну таємницю.

3.2. Відомості про віднесення міста та об’єктів національної економіки до відповідних категорій з цивільного захисту.

3.3.Відомості про організацію системи зв’язку та оповіщення цивільного захисту, крім тих, що становлять державну таємницю.

3.4. Плани цивільного захисту міста на особливий період.

3.5. Зведені відомості про наявність та використання захисних споруд цивільного захисту для потреб населення в місті.

3.6. Зведені відомості про кількість населення, яке проживає в зонах можливих заражень, можливі втрати, площу можливого зараження.

3.7. Зведені відомості про кількість населення, яке проживає в зонах можливих заражень та евакуації їх при виникненні надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.

3.8. Відомості щодо виконання Табелю термінових та строкових донесень МНС України, крім тих, що становлять державну таємницю.

  1. Відомості з питань промисловості та зв'язку

4.1.  Відомості про канали спеціального зв'язку, траси, призначення, типи засобів зв'язку, кількість і розміщення у міській раді.

4.2.  Відомості про радіодані внутрішньоміської системи зв'язку.

4.3.  Відомості про засоби спеціального зв'язку у міській раді, контрольно-вимірювальне обладнання на спеціальну техніку (тактико-технічні характеристики, порядок використання), їх характеристики, вимоги до умов експлуатації або виробництва, випробування і технічну експлуатацію, за допомогою яких здійснюється обробка інформації з обмеженим доступом з грифом «Для службового користування».

  1. Відомості з питань технічного захисту інформації

5.1.  Відомості про взаємодію міської ради з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, утвореними відповідно до законів України, військовими формуваннями, підприємствами, установами та організаціями незалежно від організаційно-правових форм та форм власності з питань організації технічного захисту інформації.

5.2.  Відомості (за окремими показниками) про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту службової інформації щодо окремого об'єкта інформаційної діяльності.

5.3.  Відомості за окремими показниками про зміст заходів, засоби комплексу технічного захисту інформації (КСЗІ), що призначені для захисту інформації з обмеженим доступом на конкретному об'єкті інформаційної діяльності або в конкретній інформаційній, телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі.

5.4.  Зведені відомості щодо сучасних засобів забезпечення технічного захисту інформації загального призначення, що можуть бути використані для потреб технічного захисту інформації.

5.5.  Відомості про заходи щодо технічного захисту інформації, виконані суб'єктами господарювання згідно з отриманими ліцензіями, якщо вони не стосуються конкретних об'єктів і не розкривають норм ефективності захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена чинним законодавством.

5.6.  Відомості про вимоги технічного захисту інформації з обмеженим доступом, якщо ці вимоги не стосуються захисту інформації від витоку технічними каналами.

5.7.  Відомості про спеціальних абонентів електрозв'язку.

5.8.  Відомості про технічні можливості програмного забезпечення, комп'ютерної техніки, що використовується в міській раді.

  1. Відомості з питань функціонування режимних приміщень

6.1. Акти категоріювання та обстеження об'єктів, на яких циркулює інформація з обмеженим доступом.

6.2. Акти атестації режимних приміщень.

  1. Несекретне діловодство

7.1. Відомості про втрату документів, виробів або інших матеріальних носіїв інформації, яким надано гриф «Для службового користування», та про факт розголошення службової інформації.

7.2. Відомості, отримані від інших органів державної влади, місцевого самоврядування, військових формувань, підприємств, установ та організацій, яким ними надано гриф обмеження доступу.

Керуючий справами виконавчого комітету                              І.В. Пономаренко

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію і яким присвоюється гриф «Для службового користування» у Вугледарській міській раді підготовлено загальним відділом міської ради

Начальник загального відділу                                                     Н.О. Харкавлюк

СХВАЛЕНО

Протокол засідання комісії з питань роботи із службовою інформацією Вугледарської міської ради

від 14.11.2017 №1

 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)