Installing Joomla

Міський голова

Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста.

Здійснює керівництво діяльністю міської ради та виконавчого комітету міської ради, відділами та управліннями міської ради.

Забезпечує реалізацію Конституції України, законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, інших актів органів виконавчої влади, рішень обласної ради та облдержадміністрації.

Спрямовує та координує діяльність першого заступника міського голови, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконавчого комітету, керівників структурних підрозділів міської ради.

Керує розробкою та реалізацією програм соціально-економічного розвитку міста.

Міський голова:

- організує в межах, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, роботу міської ради та її виконавчого комітету;

- підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

- вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря міської ради;

- вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету міської ради;

- вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів міської ради;

- здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

- скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесії ради і головує на пленарних засіданнях ради;

- забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання;

- призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади;

- скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

- забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, міської ради та її виконавчого комітету;

- є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових (у тому числі валютних) коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

- контролює наповнення коштами бюджету, забезпечує раціональне використання цих коштів, регулює їх розподіл;

- координує проведення адміністративно-територіальної реформи;

- представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

- звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

- укладає від імені територіальної громади, міської ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження міської ради;

- веде особистий прийом громадян;

- забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

- координує питання забезпечення законності, правопорядку, охорони прав і свободи людини в межах повноважень, передбачених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”;

- сприяє діяльності правоохоронних органів, органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, внутрішніх справ;

- контролює режим секретності у виконавчому комітеті Вугледарської міської ради, несе особисту відповідальність за збереження державної таємниці відповідно до Закону України “Про державну таємницю”;

- здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами, якщо вони не віднесенні до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

- видає розпорядження у межах своїх повноважень;

- координує розробку проектів нормативно-правових актів, проведенням експертизи проектів нормативно-правових актів.

 

Погоджує в установленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників органів виконавчої влади.

При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним – перед міською радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої ради – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Здійснює керівництво мобілізаційною підготовкою, цивільною обороною, заходами під час ліквідації надзвичайних ситуацій.

Забезпечує взаємодію міської ради та виконавчого комітету з керівництвом судових органів міста, органів прокуратури, міського відділу УМВС України в Донецькій області, міського відділу державної виконавчої служби, державної податкової інспекції, органів виконавчої влади (додаток 1).

Аналізує стан криміногенної ситуації в місті, діяльність органів, на яких покладена робота по боротьбі із злочинністю і корупцією.

Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів міської ради зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчого комітету ради у будь-який визначений ними термін.

Очолює виконавчий комітет міської  ради.

Є розпорядником коштів виконавчого комітету. Має право першого підпису.

На час його відсутності розгляд питань, покладених на нього, здійснює секретар міської ради.

Координує діяльність:

- відділу обліку та звітності;

- юридичного відділу.

Очолює та контролює такі консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, створені виконавчим комітетом:

- комісію з питань розгляду звернень громадян;

- міську тристоронню соціально-економічну раду;

- енергетичну комісію;

- комісію з питань захисту прав дитини;

- комісію з профілактики правопорушень, забезпечення законності і правопорядку;

- міську комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечення податкових та інших бюджетних надходжень, страхових внесків до пенсійного фонду та запобігання неплатоспроможності;

- комісію щодо надання матеріальної допомоги сім’ям на лікування дітей-інвалідів до 18 років;

- комісію надання матеріальної допомоги жителям м. Вугледара, що опинились у складних життєвих обставинах, які неможливо подолати самостійно.

Нещодавно розміщене

 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)