Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

Впродовж 2016 року у Вугледарській міській раді проводилась відповідна робота та вживались заходи з метою забезпечення належного рівня виконавської дисципліни, своєчасного і якісного виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, Секретаріату Президента України, актів міністерств, інших центральних органів влади, розпорядженнями і дорученнями голови облдержадміністрації, власних рішень міської ради та виконавчого комітету, дорученнями та розпорядженнями міського голови.

До Вугледарської міської ради за 2016 рік надійшло 5564 листів та документів, що на 38 % більше аналогічного періоду 2015 року (4024). Взято на контроль 1457 документів, що на 64 % більше ніж у аналогічному періоді 2015 року (889). Питома вага контрольних документів в загальному обсязі вхідної кореспонденції складає 26 %.

Із загальної кількості отриманих листів та документів 93 % направлено на виконання відділам міської ради, 7 % - самостійним відділам та управлінням міської ради, організаціям міста.

Найбільша частка контрольних документів надійшла на опрацювання до відділу житлово-комунального господарства та екології – 31 %; відділу з питань внутрішньої та інформаційної політики - 9 %, відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення - 8 %.

Листування відділів та управлінь міської ради за 2016 рік склало 6549 листів, що на 12,8 % більше аналогічного періоду 2015 року (5806).

Найбільше листів підготовлено відділом житлово-комунального господарства та екології – 20 %; відділом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення – 14 %; відділом торгівлі, розвитку підприємництва – 9 %.

Стан виконання документів вищих органів влади

На постійному контролі міської ради перебуває виконання завдань, визначених у дорученнях, розпорядженнях та витягах з протоколів засідань колегії облдержадміністрації та інших документах вищих органів влади. Всі вони знаходяться на постійному контролі і на їх виконання в установлені терміни надаються відповіді та інформації, вживаються заходи щодо своєчасного і якісного їх розгляду.

На контролі знаходилось 1688 документів, які надійшли до Вугледарської міської ради, з урахуванням минулих років, з них:

 • 130 розпоряджень голови облдержадміністрації. Виконано за цей період - 48 розпоряджень голови облдержадміністрації, знято з контролю – 7, втратило чинність - 5, на контролі залишається – 70.

 • 1277 інших документів органів влади вищого рівня, з них виконано - 1034, на контролі залишається - 243.

 • 4 звернень народних депутатів, всі виконані.

 • 14 звернень депутатів міських рад, всі виконані.

 • 76 звернень громадян, з них виконано - 73, в стадії розгляду – 3.

 • 137 звернень громадян на Урядову гарячу лінію, всі виконані.

 • 4 звернення до КУ «Донецький обласний контактний центр», виконані.

 • 46 інформаційних запитів, всі виконані.

Звернення громадян та інформаційні запити виконані без порушень термінів виконання з наданням роз'яснень щодо оскарження прийнятих рішень.

Із загальної кількості документів, які знаходились на контролі у звітному періоді, виконано 81 % , на контролі залишається 316 документів, або 19 %.

Аналіз стану виконання контрольних доручень за 2016 рік характеризується наступними показниками виконавської дисципліни:

 • 98,5 % - виконання розпоряджень голови облдержадміністрації (виконано в термін 696 доручень; з порушенням терміну виконання – 11 доручень);

 • 99 % - виконання інших документів вищих органів влади (виконано в термін – 3619 доручень, з порушенням терміну виконання – 31 доручень, повне не виконання – 5.

Стан виконання власних документів

За 2016 рік на 12 чергових та 11 позачергових засіданнях виконавчого комітету міської ради прийнято 344 рішень, з них:

 • 50 рішень взято на контроль;

 • 42 рішень виконкому міської ради виконано та знято з контролю, які прийняті у 2004-2016 роках;

 • 54 рішень прийнято на виконання розпоряджень голови облдержадміністрації;

 • 79 рішень прийнято на виконання власних рішень.

Міським головою прийнято 821 розпоряджень з наступних питань:

 • про відрядження – 130 розпоряджень;

 • з кадрових питань (кадрові загальні) - 287 розпоряджень;

 • з кадрових питань (щодо надання відпусток) – 119 розпоряджень;

 • з основної діяльності – 285 розпоряджень, з них контрольних – 62; виконано 53 розпоряджень міського голови, не виконано – 1, втратило чинність – 3 розпорядження, на контролі залишається – 9 розпоряджень.

Тому стан виконання розпоряджень міського голови у 2016 році складає 98% проти 100% аналогічного періоду 2015 року.

Затверджено за 2016 рік на засіданнях сесії міської ради 335 рішень, з них контрольних – 120 рішень. Слід зауважити, що виконавцями не готуються рішення міської ради про хід виконання або повне виконання міських програм. Залишаються на контролі рішення міської ради, у яких термін виконання закінчився. За рекомендацією відділу контролю облдержадміністрації хід виконання довгострокових місцевих програм/заходів потрібно розглядати щороку на засіданнях сесії міської ради.

У звітному періоді, з урахуванням минулих років, на контролі знаходилось 161 власних документів з урахуванням минулих років, у т.ч. рішень виконавчого комітету – 95 (всі виконано вчасно), розпоряджень міського голови – 66 (у т.ч. не виконано - 1).

Із загальної кількості власних документів, які знаходились на контролі у звітному періоді, виконано 60,8 % , на контролі залишається – 63 документів, або 39,2 %.

За підсумками 2016 року рівень виконавської дисципліни у Вугледарській міській раді склав 98,9 % проти 99,5 % аналогічного періоду 2015 року.

Аналіз стану виконання контрольних документів засвідчує, що переважна більшість з них виконується у визначені терміни. Але трапляються випадки порушення термінів виконання документів. Слід звернути увагу начальників відділів та управлінь на незадовільний рівень підготовки рішень міської ради та виконавчого комітету. Непоодинокі випадки відсутності посилань на розпорядчі документи в преамбулі рішення, термінів виконання, неповний перелік розсилки (переліку адресатів для отримання рішень). Допускаються також неточності при підготовці програм, що затверджуються на сесії міської ради.

Нажаль, до цього часу не вдається мінімізувати тенденцію щодо подання документів на підпис керівництву в останній день терміну виконання документів. Тому під загрозою зриву строків виконання перебуває майже третина. Особливо це стосується контрольних документів з довгостроковими термінами, коли на опрацювання завдань надано достатньо часу.

Однак, слід звернути увагу посадових осіб міської ради на якість підготовки окремих інформацій про хід виконання розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації, рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та інших документів, а саме: повне та якісне висвітлення інформації, не допущення орфографічних помилок, підготовка документів відповідно до Інструкції з діловодства та інше.

З метою підвищення рівня виконавської дисципліни та посилення персональної відповідальності за своєчасне і якісне виконання документів загальним відділом міської ради систематично вживається ряд заходів, а саме:

- щомісяця завчасно надаються попередження про строки виконання документів органів влади вищого рівня посадовим особам відділів та управлінь міської ради;

- до відома заступників міського голови, керівників виконавчих органів міської ради доводяться плани здійснення контролю, переліки невиконаних контрольних документів для реагування та вжиття відповідних заходів;

- щоденно надається методична допомога відділам та управлінням міської ради щодо контрольної роботи та ведення діловодства;

- щоденно проводиться моніторинг виконання контрольних документів;

- щоквартально проводяться семінар-наради з працівниками, відповідальними за ведення діловодства (25.02.2016 року, 27.05.2016 року, 25.08.2016 року, 24.11.2016 року);

- проводяться вивчення стану справ з питань організації контрольної роботи та фактичного виконання документів вищих органів влади

- щопівроку готується розпорядження міського голови про зняття з контролю розпоряджень відповідно до інформацій відділів міської ради (розпорядження міського голови від 22.01.2016 №15-д, від 12.07.2016 №153-д, від 28.12.2016 №284-д).

Питання виконавської дисципліни перебуває на постійному контролі у міського голови, його заступників, керуючого справами виконавчого комітету, начальників відділів та управлінь.

Керуючим справами виконавчого комітету систематично аналізується стан виконання плану робіт, результати обговорюються на апаратних нарадах (17.03.2016 року) та засіданнях виконавчого комітету міської ради (рішення від 20.01.2016 року №27, від 20.04.2016 року №121, від 20.07.2016 року №181, від 19.10.2016 року №259).

Щоквартально інформація про стан виконання документів органів влади вищого рівня розміщується на веб-сайті Вугледарської міської ради.

Таким чином, за 2016 рік стан виконавської дисципліни у Вугледарській міській раді можна визнати в цілому задовільним.

Начальник загального відділу Н.О. Харкавлюк