Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

Впродовж І кварталу 2017 року у Вугледарській міській раді проводилась відповідна робота та вживались заходи з метою забезпечення належного рівня виконавської дисципліни, своєчасного і якісного виконання завдань, визначених документами вищих органів влади, власних рішень міської ради та виконавчого комітету, дорученнями та розпорядженнями міського голови.

До Вугледарської міської ради за І квартал 2017 року надійшло 1386 документів, що на 5,6 % менше аналогічного періоду 2016 року (1466). Взято на контроль 429 документів, що на 26 % більше ніж у аналогічному періоді 2016 року (340). Питома вага контрольних документів в загальному обсязі вхідної кореспонденції складає 31 %.

Найбільша частка контрольних документів надійшла на опрацювання до відділу житлово-комунального господарства та екології – 29 % та відділу економіки, стратегії розвитку та інвестицій – 13%.

Листування відділів та управлінь міської ради за І квартал 2017 року склало 1897 листів, що на 12,2 % більше аналогічного періоду 2016 року (1691).

Найбільше листів підготовлено відділом житлово-комунального господарства та екології – 22 %; відділом економіки, стратегії розвитку та інвестицій – 19 %; відділом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення – 13 %.

Стан виконання документів вищих органів влади

На постійному контролі міської ради перебуває виконання завдань, визначених у дорученнях, розпорядженнях та витягах з протоколів засідань колегії облдержадміністрації та інших документах вищих органів влади. Всі вони знаходяться на постійному контролі і на їх виконання в установлені терміни надаються відповіді та інформації, вживаються заходи щодо своєчасного і якісного їх розгляду.

На контролі знаходилось 755 документів, які надійшли до Вугледарської міської ради, з урахуванням минулих років, з них:

  • 94 розпоряджень голови облдержадміністрації. Виконано за цей період - 22 розпоряджень голови облдержадміністрації, втратило чинність - 2, на контролі залишається – 70.

  • 630 інших документів органів влади вищого рівня, з них виконано - 373, на контролі залишається - 257.

  • 13 звернень депутатів міських рад, всі виконані.

  • 18 інформаційних запитів, всі виконані.

Депутатські звернення та інформаційні запити виконані без порушень термінів виконання з наданням роз'яснень щодо оскарження прийнятих рішень.

Із загальної кількості документів, які знаходились на контролі у звітному періоді, виконано 57 % , на контролі залишається 327 документів, або 43 %.

На контролі знаходилось 31 регіональних програм та довгострокових заходів, які затверджені розпорядженнями голови облдержадміністрації, виданими у 2003-2017 роках.

Найбільша кількість обласних програм/заходів знаходиться на виконанні у відділі з питань внутрішньої та інформаційної політики (7), управлінні соціального захисту населення (5).

Аналіз стану виконання контрольних доручень за І квартал 2017 року характеризується наступними показниками виконавської дисципліни:

  • 100 % - виконання розпоряджень голови облдержадміністрації (виконано 181 доручень);

  • 99,6 % - виконання інших документів вищих органів влади (виконано в термін – 1125 доручень, з порушенням терміну виконання – 4 доручень).

Стан виконання власних документів

За І квартал 2017 року на 3 чергових та 1 позачерговому засіданнях виконавчого комітету міської ради прийнято 119 рішень, з них:

  • 19 рішень взято на контроль;

  • 19 рішень виконкому міської ради виконано та знято з контролю, які прийняті у 2004-2017 роках;

  • 11 рішень прийнято на виконання розпоряджень голови облдержадміністрації;

  • 33 рішень прийнято на виконання власних рішень.

Міським головою прийнято 201 розпоряджень, у тому числі з основної діяльності – 74 розпоряджень, з них контрольних – 14.

Затверджено за І квартал 2017 року на засіданнях сесії міської ради 85 рішень, з них контрольних – 19 рішень.

Слід зауважити, що в 2016 році залишалися на контролі рішення міської ради, у яких термін виконання закінчився в 2015-2016 роках. Тому в І кварталі 2017 року кожному виконавцю рішень надано зведений перелік контрольних рішень з уточненням терміну дії документу та звітування на засіданні сесії міської ради. Заслухано за звітний період інформацію про хід виконання 3 рішень; про виконання та зняття з контролю - 40 рішень. Але не всі виконавці підготували проекти рішень відповідно до зведеного переліку контрольних рішень міської ради. В ІІ кварталі 2017 року планується розглянути рішення, виконавцями яких є відділ житлово-комунального господарства та екології – 20 рішень та відділ з питань фізичної культури та спорту – 3 рішень.

У звітному періоді, з урахуванням минулих років, на контролі знаходилось 99 власних документів, у т.ч. рішень виконавчого комітету – 72, розпоряджень міського голови – 27. Всі власні документи міської ради виконано вчасно.

Із загальної кількості власних документів, які знаходились на контролі у звітному періоді, виконано 37 % , на контролі залишається – 62 документів, або 63 %.

За підсумками І кварталу 2017 року рівень виконавської дисципліни у Вугледарській міській раді склав 99,9 % проти 98,5 % аналогічного періоду 2016 року.

Аналіз стану виконання контрольних документів засвідчує, що переважна більшість з них виконується у визначені терміни. Але трапляються випадки порушення термінів виконання документів. Слід звернути увагу начальників відділів та управлінь міської ради на незадовільний рівень підготовки рішень міської ради та виконавчого комітету, на якість підготовки окремих інформацій про хід виконання документів вищих органів влади, а саме: повне та якісне висвітлення інформації, не допущення орфографічних помилок, підготовка документів відповідно до Інструкції з діловодства тощо. Непоодинокі випадки відсутності посилань на розпорядчі документи в преамбулі рішень, термінів виконання завдань, неповний перелік розсилки (переліку адресатів для отримання рішень). Допускаються також неточності при підготовці програм, що затверджуються на сесії міської ради.

З метою підвищення рівня виконавської дисципліни та посилення персональної відповідальності за своєчасне і якісне виконання документів загальним відділом міської ради систематично вживається ряд заходів, а саме:

- щомісяця завчасно надаються попередження про строки виконання документів органів влади вищого рівня посадовим особам відділів та управлінь міської ради;

- щоденно надається методична допомога відділам та управлінням міської ради щодо контрольної роботи та ведення діловодства;

- щоденно проводиться моніторинг виконання контрольних документів;

- щоквартально проводяться семінар-наради з працівниками, відповідальними за ведення діловодства (27.01.2017 року);

- щоквартально інформація про стан виконавської дисципліни розміщується на веб-сайті Вугледарської міської ради;

- проводяться вивчення стану справ з питань організації контрольної роботи та фактичного виконання документів вищих органів влади;

- щопівроку готується розпорядження міського голови про зняття з контролю розпоряджень відповідно до інформацій відділів міської ради (розпорядження міського голови від 30.03.2017 №74-д).

Питання виконавської дисципліни перебуває на постійному контролі у міського голови, його заступників, керуючого справами виконавчого комітету.

Керуючим справами виконавчого комітету систематично аналізується стан виконання плану робіт, результати обговорюються на апаратних нарадах та засіданнях виконавчого комітету міської ради (рішення від 18.01.2017 року №25).

Таким чином, стан виконавської дисципліни у Вугледарській міській раді за І квартал 2017 року можна визнати в цілому задовільним.

Начальник загального відділу Н.О. Харкавлюк