Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

До Вугледарської міської ради за І півріччя 2017 року надійшло 2792 документів, що на 1 % більше аналогічного періоду 2016 року (2774). Взято на контроль 793 документів, що на 20 % більше ніж у аналогічному періоді 2016 року (663). Питома вага контрольних документів в загальному обсязі вхідної кореспонденції складає 28 %.

Найбільша частка контрольних документів надійшла на опрацювання до відділу житлово-комунального господарства та екології – 26 %, відділу економіки, стратегії розвитку та інвестицій – 12 % та відділу з питань внутрішньої та інформаційної політики – 11 %.

Листування відділів та управлінь міської ради за І півріччя 2017 року склало 3720 листів, що на 13,5 % більше аналогічного періоду 2016 року (3279).

Найбільше листів підготовлено відділом житлово-комунального господарства та екології – 19 %; відділом економіки, стратегії розвитку та інвестицій – 18 %; відділом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення – 11 %.

Стан виконання документів вищих органів влади

На постійному контролі міської ради перебуває виконання завдань, визначених у дорученнях, розпорядженнях облдержадміністрації та інших документах вищих органів влади. Всі вони знаходяться на постійному контролі та на їх виконання в установлені терміни надаються відповіді та інформації, вживаються заходи щодо своєчасного і якісного їх розгляду.

На контролі знаходилось 1085 документів, які надійшли до Вугледарської міської ради, з урахуванням минулих років, з них:

-       115 розпоряджень голови облдержадміністрації. Виконано за цей період - 34 розпоряджень, втратило чинність - 2, на контролі залишається – 70.

-       904 інших документів органів влади вищого рівня, з них виконано - 646, на контролі залишається - 258.

-       27 звернень та запитів депутатів міських рад, всі виконані.

-       39 інформаційних запитів, виконано -38, в роботі 1 запит.

Депутатські звернення та інформаційні запити виконані без порушень термінів виконання з наданням роз'яснень щодо оскарження прийнятих рішень.

Із загальної кількості документів вищих органів влади, які знаходились на контролі у звітному періоді, виконано 69 %, на контролі залишається 329 документів, або 31 %.

Аналіз стану виконання контрольних доручень за І півріччя 2017 року характеризується наступними показниками виконавської дисципліни:

-       100 % - виконання розпоряджень голови облдержадміністрації;

-       99,8 % - виконання інших документів вищих органів влади (виконано з порушенням терміну виконання – 4 доручень).

Стан виконання власних документів

За І півріччя 2017 року на 6 чергових та 5 позачергових засіданнях виконавчого комітету міської ради прийнято 242 рішень, з них:

-    36 рішень взято на контроль;

-    27 рішень виконавчого комітету міської ради виконано та знято з контролю, які прийняті у 2004-2017 роках;

-    20 рішень прийнято на виконання розпоряджень голови облдержадміністрації;

-    45 рішень прийнято на виконання власних рішень.

Міським головою прийнято 452 розпоряджень, з них з основної діяльності – 168 розпоряджень (у тому числі контрольних – 39).

У звітному періоді, з урахуванням минулих років, на контролі знаходилось 141 власних документів, у т.ч. рішень виконавчого комітету – 89, розпоряджень міського голови – 52. Всі власні документи виконано вчасно.

Із загальної кількості власних документів, які знаходились на контролі у звітному періоді, на контролі залишається – 67 документів, або 48 %.

Затверджено за І півріччя 2017 року на засіданнях сесії міської ради 178 рішень, з них контрольних – 36 рішень.

Слід зауважити, що в 2016 році залишалися на контролі рішення міської ради, у яких термін виконання закінчився в 2015-2016 роках. Тому в І півріччі 2017 року кожному виконавцю надано зведений перелік контрольних рішень з уточненням терміну дії документу та звітування на засіданні сесії міської ради. Заслухано за звітний період інформацію про хід виконання 5 рішень, про виконання та зняття з контролю - 42 рішень, про втрату чинності – 3 рішень. Не всі виконавці підготували проекти рішень відповідно до зведеного переліку контрольних рішень. В ІІ кварталі 2017 року розглянуто 3 рішень відділу фізичної культури та спорту (планувалося – 3), відділу житлово-комунального господарства та екології – 1 рішення (планувалося – 20).

В ІІІ кварталі 2017 року планується на засіданнях міської ради розглянути рішення відділу житлово-комунального господарства та екології – 19 рішень, юридичного відділу – 1 рішення, відділу містобудування та архітектури – 2 рішень, відділу економіки, стратегії розвитку та інвестицій – 1 рішення, міського фінансового управління – 1 рішення.

За підсумками І півріччя 2017 року рівень виконавської дисципліни у Вугледарській міській раді склав 99,9 % проти 99 % аналогічного періоду 2016 року.

Аналіз стану виконання контрольних документів засвідчує, що переважна більшість з них виконується у визначені терміни. Але трапляються випадки порушення термінів виконання документів. Слід звернути увагу начальників відділів та управлінь міської ради на незадовільний рівень підготовки рішень міської ради та виконавчого комітету, на якість підготовки окремих інформацій про хід виконання документів вищих органів влади, а саме повне та якісне висвітлення інформації, не допущення орфографічних помилок, підготовка документів відповідно до Інструкції з діловодства тощо.

З метою підвищення рівня виконавської дисципліни та посилення персональної відповідальності за своєчасне і якісне виконання документів загальним відділом міської ради систематично вживається ряд заходів:

- щоденно проводиться моніторинг виконання контрольних документів;

- щомісяця посадовим особам міської ради завчасно надаються попередження про строки виконання документів органів влади вищого рівня та власних документів; переліки невиконаних контрольних документів для реагування та вжиття відповідних заходів;

- щомісяця проводиться аналіз стану виконавської дисципліни;

- постійно надається методична допомога щодо контрольної роботи та ведення діловодства;

- щоквартально проводяться семінар-наради з питань виконавської дисципліни (27.01.2017 року, 26.05.2017 року);

- щоквартально інформація про стан виконавської дисципліни розміщується на веб-сайті Вугледарської міської ради;

- проводяться вивчення стану справ з питань організації контрольної роботи та фактичного виконання документів вищих органів влади;

- щопівроку готується розпорядження міського голови про зняття з контролю розпоряджень відповідно до інформацій відділів міської ради (розпорядження міського голови від 30.03.2017 №74-д).

Питання виконавської дисципліни перебуває на постійному контролі у міського голови, його заступників, керуючого справами виконавчого комітету.

Керуючим справами виконавчого комітету аналізується стан виконання плану робіт, результати обговорюються на апаратних нарадах та засіданнях виконавчого комітету міської ради (рішення від 18.01.2017 року №25, рішення від 19.04.2017 року №151).

Таким чином, стан виконавської дисципліни у Вугледарській міській раді за І півріччя 2017 року можна визнати в цілому задовільним.

Начальник загального відділу                                            Н.О. Харкавлюк