Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

На виконання вимог Президента України, Кабінету Міністрів України щодо зміцнення виконавської дисципліни, удосконалення контролю, підвищення відповідальності за виконанням актів законодавства, доручень Президента України, рішень Уряду, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації, Вугледарська міська рада спрямовує свою діяльність на посилення виконавської дисципліни та усунення випадків неякісного та несвоєчасного виконання документів.

До Вугледарської міської ради за І півріччя 2016 року надійшло 2855 листів та документів, що на 58 % більше аналогічного періоду 2015 року (1831). Взято на контроль 744 документів, що на 78 % більше ніж у аналогічному періоді 2015 року (418). Питома вага контрольних документів в загальному обсязі вхідної кореспонденції складає 26 %.

За видами документів надійшло :

 • розпоряджень голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації – 147, з них контрольних – 35 розпоряджень;

- доручень голови ОДА - 4, з них контрольних - 1;

- доручень заступників голови ОДА - 6, з них контрольних – 2;

 • витягів з протоколів засідань колегії облдержадміністрації – 6, з них контрольних – 3;

 • документів органів влади вищого рівня – 1187, з них контрольних – 515;

 • запитів та звернень народних депутатів – 4, з них контрольних – 3;

 • запитів та звернень депутатів міських рад – 6, всі контрольні;

 • звернень громадян – 89, з них контрольних – 45 звернень;

 • звернень громадян на Урядову гарячу лінію – 78, всі контрольні;

 • звернень до КУ «Донецький обласний контактний центр» – 3, всі контрольні;

 • інформаційних запитів – 32, всі контрольні;

 • та інших документів – 1293, з них контрольних – 21.

Із загальної кількості отриманих листів та документів 93 % направлено на виконання відділам міської ради, 7 % - управлінням, структурним підрозділам міської ради та організаціям міста.

Найбільша частка контрольних документів надійшла на опрацювання до відділу житлово-комунального господарства та екології – 31 %; відділу внутрішньої та інформаційної політики - 10 %, відділу економіки – 8%.

Листування управлінь, відділів та інших структурних підрозділів міської ради за І півріччя 2016 року склало 3279 листів, що на 17 % більше аналогічного періоду 2015 року (2805).

Найбільше листів підготовлено відділом житлово-комунального господарства та екології – 22 %; відділом з питань НС та ЦЗН – 14 %; відділом торгівлі, розвитку підприємництва – 10 %; відділом внутрішньої та інформаційної політики – 7%.

Стан виконання документів вищих органів влади

На постійному контролі міської ради перебуває виконання завдань, визначених у дорученнях, розпорядженнях та витягах з протоколів засідань колегії облдержадміністрації та інших документах вищих органів влади. Всі вони знаходяться на постійному контролі і на їх виконання в установлені терміни надаються відповіді та інформації, вживаються заходи щодо своєчасного і якісного їх розгляду.

На контролі знаходилось 1012 документів, які надійшли до Вугледарської міської ради, з урахуванням минулих років, з них:

 • 102 розпоряджень голови облдержадміністрації. Виконано за цей період - 30 розпоряджень голови облдержадміністрації, знято з контролю – 7, втратило чинність - 3, на контролі залишається – 62.

 • 746 інших документів органів влади вищого рівня, з них виконано - 549, на контролі залишається - 197.

 • 6 звернень депутатів міських рад, всі виконані.

 • 45 звернень громадян, з них виконано - 42, в стадії розгляду – 3.

 • 78 звернень громадян на Урядову гарячу лінію, всі виконані.

 • 3 звернення до КУ «Донецький обласний контактний центр», виконані.

 • 32 інформаційних запитів, всі виконані.

Звернення громадян та інформаційні запити виконані без порушень термінів виконання з надання роз'яснень щодо оскарження прийнятих рішень.

Із загальної кількості документів, які знаходились на контролі у звітному періоді, виконано 74 % , на контролі залишається 262 документів, або 26 %.

На контролі знаходилось 33 регіональних програм та довгострокових заходів, які затверджені розпорядженнями голови облдержадміністрації і рішеннями обласної ради, виданими у 2003-2016 роках.

Найбільша кількість обласних програм/заходів знаходиться на виконанні у відділі внутрішньої та інформаційної політики (8), ЛПУ «Центральна міська лікарня» (5), управлінні соціального захисту населення (4).

Аналіз стану виконання контрольних доручень за І півріччя 2016 року характеризується наступними показниками виконавської дисципліни:

 • 97,2% - виконання розпоряджень голови Донецької облдержадміністрації відділами і структурними підрозділами Вугледарської міської ради (виконано в термін 317 доручень; з порушенням терміну виконання – 9 доручень);

 • 98,6 % - виконання відділами та структурними підрозділами документів вищих органів влади (виконано в термін – 1769 доручень, з порушенням терміну виконання – 25 доручень).

Стан виконання власних документів

За І півріччя 2016 року на 6 чергових та 2 позачергових засіданнях виконавчого комітету прийнято 166 рішень, з них:

 • 26 рішень взято на контроль;

 • 18 рішень виконкому міської ради виконано та знято з контролю, які прийняті у 2004-2016 роках;

 • 25 рішень прийнято на виконання розпоряджень голови облдержадміністрації.

Міським головою прийнято 397 розпоряджень (318 – у аналогічному періоді 2015 року) з наступних питань:

 • про відрядження – 68 розпоряджень;

 • з кадрових питань (кадрові загальні) - 136 розпоряджень;

 • з кадрових питань (щодо надання відпусток) – 55 розпоряджень;

 • з основної діяльності – 138 розпоряджень, з них контрольних – 39.

Затверджено у І півріччі 2016 року на засіданнях сесії міської ради 145 рішень, з них контрольних – 60 рішень.

Питання про хід виконання актів та доручень Президента України, рішень Уряду, документів вищих органів влади та власних рішень систематично розглядається на сесіях міської ради, засіданнях виконавчого комітету. За результатами розгляду вживаються заходи з підвищення персональної відповідальності начальників відділів та структурних підрозділів міської ради щодо забезпечення сталого та ефективного виконання документів.

У звітному періоді на контролі знаходилось 114 власних документів з урахуванням минулих років, у т.ч. рішень виконавчого комітету – 71, розпоряджень міського голови – 43.

Із загальної кількості власних документів, які знаходились на контролі у звітному періоді, виконано 46 % , на контролі залишається – 61 документів, або 54 %. Всі документи виконані в термін.

За підсумками за І півріччя 2016 року рівень виконавської дисципліни у Вугледарській міській раді склав 99 % проти 99,8 % аналогічного періоду 2015 року.

Аналіз виконання документів вищого рівня та власних рішень засвідчив, що в більшості відділів та управлінь міської ради налагоджена робота по виконанню контрольних документів. Серед об’єктивних причин і факторів, що негативно впливають на якість і своєчасність виконання контрольних документів, є досить висока інтенсивність завдань з позначкою «терміново» і тих, що надходять для виконання протягом тижня. Окрім того, були випадки, коли надходили до виконання документи, термін виконання яких минув.

Причини вказаних недоліків та негативних результатів полягають у наступному:

 • у недостатній увазі до планування роботи відділів, а також до індивідуального планування роботи посадових осіб;

 • у недостатньому рівні персональної відповідальності керівників та безпосередніх виконавців за процес і результати виконання контрольних документів, у недосконалій системі координації роботи щодо виконання документів вищих органів влади.

Нажаль, до цього часу не вдається мінімізувати тенденцію щодо подання документів на підпис керівництву в останній день терміну виконання документів. Тому під загрозою зриву строків виконання перебуває майже третина. Особливо це стосується контрольних документів з довгостроковими термінами, коли на опрацювання завдань надано достатньо часу.

Однак, слід звернути увагу посадових осіб міської ради на якість підготовки окремих інформацій про хід виконання розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації, рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та інших документів, а саме: повне та якісне висвітлення інформації, не допущення орфографічних помилок та інше.

З метою підвищення рівня виконавської дисципліни та посилення персональної відповідальності за своєчасне і якісне виконання документів загальним відділом систематично вживається ряд заходів, а саме:

- щомісяця завчасно надаються попередження про строки виконання документів органів влади вищого рівня посадовим особам відділів та структурних підрозділів міської ради. Увагу всіх службовців акцентовано на те, що несвоєчасно надана інформація є основною причиною зриву строків виконання документів вищих органів влади;

- до відома заступників міського голови, керівників структурних підрозділів міської ради доводяться плани здійснення контролю, переліки невиконаних контрольних документів для реагування та вжиття відповідних заходів;

- щоденно надається методична допомога відділам міської ради та її структурним підрозділам щодо контрольної роботи та ведення діловодства;

- щоденно проводиться моніторинг виконання контрольних документів;

- щоквартально проводяться семінар-наради з працівниками, відповідальними за ведення діловодства (25.02.2016 року та 27.05.2016 року);

- проводяться вивчення стану справ з питань організації контрольної роботи та фактичного виконання документів вищих органів влади.

Згідно з планом робіт загального відділу на ІІ квартал 2016 року 30.06.2016 року проведено вивчення стану справ з питань організації контрольної роботи за виконанням документів вищих органів влади у Вугледарському міському відділі освіти. Під час вивчення стану справ надано практичну і методичну допомогу з питань організації контрольної роботи. Відділу освіти рекомендовано врахувати в роботі всі зауваження, які виявлені під час вивчення стану справ.

Керуючим справами виконавчого комітету систематично аналізується стан виконання плану робіт, результати обговорюються на апаратних нарадах (17.03.2016 року) та засіданнях виконавчого комітету міської ради (рішення від 20.01.2016 року №27 та від 20.04.2016 року №121).

Щоквартально інформація про стан виконання документів органів влади вищого рівня розміщується на веб-сайті Вугледарської міської ради.

Таким чином, у І півріччі 2016 року стан виконавської дисципліни у Вугледарській міській раді можна визнати в цілому задовільним.

Начальник загального відділу Н.О. Харкавлюк