Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

ВІДДІЛ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ ВУГЛЕДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Адреса: м.Вугледар, вул. 30-річчя Перемоги, буд.16, кабінет №18

Тел. (06273) 6-42-17

Головний бухгалтер відділу обліку та звітності –

Цибульник Наталія Вікторівна

Головні спеціалісті відділу:

Стельмах Ольга Петрівна

Островська Наталія Валеріївна

Вербицька Юлія Миколаївна

Прийомні дні:

Понеділок - четвер з 7.45 до 17.00 (перерва з 12.00 до 13.00)

П’ятниця з 7.45 до 15.45 (перерва з 12.00 до 13.00)

Основні напрямки роботи відділу:

Складання, подання на затвердження міському голові кошторису на утримання виконавчого комітету Вугледарської міської ради, а також забезпечення якісного виконання цього кошторису по всіх кодах бюджетної класифікації.

Складання, затвердження і виконання кошторисів на утримання підвідомчих установ, а також контроль складання кошторисів на проведення заходів, передбачених міськими програмами.

Облік витрат по нарахуванню заробітної плати, відрахуванню податків, обов’язкових платежів, і їх своєчасному перерахуванню за відповідними напрямками.

Контроль своєчасності оплати рахунків по комунальних послугах, розрахунків з дебіторами та кредиторами.

Забезпечення бухгалтерського обліку матеріальних цінностей, основних засобів, інвентаризація грошових надходжень і матеріальних цінностей, малоцінного інвентаря і контроль їх збереження.

Забезпечення бухгалтерського обліку та складання звітності.

Забезпечення контролю за станом розрахункової, платіжної та фінансової дисципліни.

Підготовка розпоряджень та рішень, укладання договорів, що стосуються використання бюджетних коштів.

Вжиття заходів щодо запобігання нестач, незаконного витрачання коштів і товарно - матеріальних цінностей, порушень фінансового та господарського законодавства.